Tijdelijke aanduidingen toevoegen aan of verwijderen uit een dia-indeling

PowerPoint voor Office 365 voor Mac, PowerPoint 2019 voor Mac, PowerPoint 2016 voor Mac

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In de weergave diamodel, kunt u een dia-indeling wijzigen door het toevoegen of verwijderen van tijdelijke aanduidingen. Als u een sjabloon maakt, wilt u mogelijk de prompttekst voor een tijdelijke aanduiding in de Diamodelweergave naar specifieke instructies geven voor welke inhoud moet worden toegevoegd aan een tijdelijke aanduiding wijzigen.

Tip: U wordt geadviseerd om eventuele wijzigingen in uw diamodel en dia-indelingen aan te brengen vóórdat u dia's toevoegt om uw presentatie te maken. Als u uw diamodel en de bijbehorende dia-indelingen wijzigt nadat u de afzonderlijke dia's hebt gemaakt, hebben sommige items op de dia's mogelijk niet hetzelfde ontwerp als het diamodel.

Tijdelijke aanduidingen toevoegen aan een dia-indeling

Tijdelijke aanduidingen zijn in de vakken op een dia-indeling die u op als u wilt toevoegen van inhoud wanneer u een presentatie maakt. U kunt in de diamodelweergave, tijdelijke aanduidingen toevoegen aan een nieuwe dia-indeling of het uiterlijk van een bestaande dia-indeling wijzigen.

 1. Klik op het menu Beeld in de groep Modelweergaven op Diamodel.

 2. Klik in het navigatievenster op de dia-indeling die u wilt wijzigen. Dia-indelingen staan onder het diamodel, wat de bovenste dia in het navigatievenster is.

 3. In de groep Modelindeling op de pijl naast de Tijdelijke aanduiding invoegenen klik vervolgens op het type tijdelijke aanduiding die u wilt invoegen. Opties zijn voor inhoud, inhoud (verticaal), tekst, tekst (verticaal), afbeelding, grafiek, tabel, SmartArt, Mediaen Online afbeelding.

  Schermafbeelding ziet u de beschikbare opties van de tijdelijke aanduiding invoegen vervolgkeuzelijst waarin inhoud, inhoud (verticaal), tekst, tekst (verticaal), afbeelding, grafiek, tabel, SmartArt, Media en Online afbeelding opnemen.

 4. Sleep op de dia om de tijdelijke aanduiding te tekenen.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  Bewerking

  Werkwijze

  Het formaat van de tijdelijke aanduiding wijzigen

  Selecteer de tijdelijke aanduiding, plaats de aanwijzer op een formaatgreep en sleep de greep totdat de tijdelijke aanduiding de gewenste grootte heeft.

  De tijdelijke aanduiding verplaatsen

  Selecteer de tijdelijke aanduiding en sleep deze naar de nieuwe locatie.

  De tijdelijke aanduiding opmaken

  De tijdelijke aanduiding selecteren, klikt u op het tabblad Vormopmaak en breng de wijzigingen die u wilt. Bijvoorbeeld als u wilt wijzigen van de opvulkleur van de tijdelijke aanduiding in Vormstijlen, klikt u op Opvulling van vorm.

 6. Als u hebt voltooid de wijzigingen in de diamodelweergave, klik op het tabblad Diamodel op Model sluiten om terug te keren naar de normale weergave.

  Tip: Wijzigingen in het diamodel en de bijbehorende dia-indelingen worden tijdelijk toegevoegd aan het thema dat op uw presentatie is toegepast. Als u een ander thema toepast, wordt de wijzigingen in het diamodel verwijderd. Als u de wijzigingen voor toekomstig gebruik behouden in de groep Thema bewerken wilt , klikt u op thema'sen klik vervolgens op Huidig thema opslaan.

De tekst in een tijdelijke aanduiding vervangen

Als u een sjabloon maakt en specifieke instructies geven voor welke inhoud moet worden toegevoegd aan een tijdelijke aanduiding in een dia wilt, kunt u de tekst in de Diamodelweergave vervangen. Hiermee vervangt u de standaard-teksten in de tijdelijke aanduiding voor een titel in het volgende voorbeeld "Klik om toe te voegen projecttitel".

 1. Wijs Modelweergavenin het menu Beeld en klik vervolgens op Diamodel.

 2. Klik in de diamodelweergave op de eerste dia-indeling onder het diamodel in het navigatievenster. Dia-indelingen staan onder het diamodel, wat de bovenste dia in het navigatievenster is.

 3. Selecteer de standaardtekst Titelstijl van model bewerken en typ of plak de aangepaste tekst Klik om een projectnaam toe te voegen.

  De tekst van de tijdelijke aanduiding wordt gewijzigd in Klik om een projectnaam toe te voegen en u ziet deze nieuwe tekst in de tijdelijke aanduiding wanneer u teruggaat naar de normale weergave.

 4. Als u hebt voltooid de wijzigingen in de diamodelweergave, klik op het tabblad Diamodel op Model sluiten om terug te keren naar de normale weergave.

  Tip: Wijzigingen in het diamodel en de bijbehorende dia-indelingen worden tijdelijk toegevoegd aan het thema dat op uw presentatie is toegepast. Als u een ander thema toepast, wordt de wijzigingen in het diamodel verwijderd. Als u de wijzigingen voor toekomstig gebruik behouden in de groep Thema bewerken wilt , klikt u op thema'sen klik vervolgens op Huidig thema opslaan.

Voettekstelementen verwijderen uit een dia-indeling

Wanneer u een nieuwe dia-indeling toevoegt, worden er standaard tijdelijke aanduidingen voor de voettekst opgenomen. De voettekst bestaat uit drie elementen: datum en tijd, tekst en dianummer. De opmaak, grootte en positie van de tijdelijke aanduidingen voor de voettekst worden overgenomen van de voettekstelementen in het diamodel, behalve als u de tijdelijke aanduiding rechtstreeks op de dia-indeling bewerkt.

Belangrijk: Zelfs als de voettekstelementen worden weergegeven op het diamodel en dia-indelingen in de diamodelweergave, moet u deze inschakelen voordat ze worden weergegeven op de dia's van uw presentatie. Als u kopteksten en voetteksten wilt inschakelen, klikt u op het menu Invoegen en klikt u vervolgens op Koptekst en voettekst.

 1. Wijs Modelweergavenin het menu Beeld en klik vervolgens op Diamodel.

 2. Klik in het navigatievenster op de dia-indeling die u wilt wijzigen. Dia-indelingen staan onder het diamodel, wat de bovenste dia in het navigatievenster is.

 3. Schakel het selectievakje voetteksten op het tabblad Diamodel , in de Modelindeling.

  Schermafbeelding ziet u de titel- en voetteksten opties beschikbaar in de groep modelindeling.

 4. Als u de wijzigingen in de diamodelweergave hebt voltooid, klikt u in de berichtenbalk op Model sluiten om terug te keren naar de normale weergave.

  Tip: Wijzigingen in het diamodel en de bijbehorende dia-indelingen worden tijdelijk toegevoegd aan het thema dat op uw presentatie is toegepast. Als u een ander thema toepast, wordt de wijzigingen in het diamodel verwijderd. Als u de wijzigingen voor toekomstig gebruik behouden in de groep Thema bewerken wilt , klikt u op thema'sen klik vervolgens op Huidig thema opslaan.

Tijdelijke aanduidingen toevoegen aan een dia-indeling

Tijdelijke aanduidingen zijn in de vakken op een dia-indeling die u op als u wilt toevoegen van inhoud wanneer u een presentatie maakt. U kunt in de diamodelweergave, tijdelijke aanduidingen toevoegen aan een nieuwe dia-indeling of het uiterlijk van een bestaande dia-indeling wijzigen.

 1. Wijs op het tabblad Beeld op Model en klik vervolgens op Diamodel.

 2. Klik in het navigatievenster op de dia-indeling die u wilt wijzigen. Dia-indelingen staan onder het diamodel, wat de bovenste dia in het navigatievenster is.

 3. Klik op het tabblad Diamodel en voer vervolgens onder Indeling bewerken een van de volgende handelingen uit:

  Tabblad Diamodel, groep Indeling bewerken

  Tijdelijke aanduiding invoegen voor

  Werkwijze

  Titel

  Opmerking: Er is maar één 'officiële' tijdelijke aanduiding voor titels toegestaan per dia, omdat de tekst die u in de normale weergave aan een tijdelijke aanduiding voor titels toevoegt, in het overzicht de diatitel wordt.

  Schakel het selectievakje Titel in.

  Verticale titel

  Opmerking: Er is maar één 'officiële' tijdelijke aanduiding voor titels toegestaan per dia, omdat de tekst die u in de normale weergave aan een tijdelijke aanduiding voor titels toevoegt, in het overzicht de diatitel wordt.

  Schakel het selectievakje Verticale titel in.

  tijdelijke aanduiding voor inhoud

  Klik op de pijl naast de Tijdelijke aanduiding invoegenen klik vervolgens op inhoud  Tijdelijke aanduiding voor inhoud .

  Verticale inhoud

  Klik op de pijl naast de Tijdelijke aanduiding invoegenen klik vervolgens op Verticale inhoud  Tijdelijke aanduiding voor verticale inhoud .

  Tekst

  Klik op de pijl naast de Tijdelijke aanduiding invoegenen klik vervolgens op tekst  Tijdelijke aanduiding voor tekst .

  Verticale tekst

  Klik op de pijl naast de Tijdelijke aanduiding invoegenen klik vervolgens op Verticale tekst  tijdelijke aanduiding voor verticale tekst .

  Grafiek

  Klik op de pijl naast de Tijdelijke aanduiding invoegenen klik vervolgens op grafiek  Tijdelijke aanduiding voor grafiek .

  Tabel

  Klik op de pijl naast de Tijdelijke aanduiding invoegenen klik vervolgens op tabel  Tijdelijke aanduiding voor tabel .

  SmartArt-graphic

  Klik op de pijl naast de Tijdelijke aanduiding invoegenen klik vervolgens op SmartArt-afbeelding  Tijdelijke aanduiding voor SmartArt-afbeelding .

  Films

  Klik op de pijl naast de Tijdelijke aanduiding invoegenen klik vervolgens op Media  Tijdelijke aanduiding voor media .

  Illustraties

  Klik op de pijl naast de Tijdelijke aanduiding invoegenen klik vervolgens op Illustraties  tijdelijke aanduiding voor illustratie .

  Afbeelding

  Klik op de pijl naast de Tijdelijke aanduiding invoegenen klik vervolgens op afbeelding  Veelvoorkomende SmartArt-fouten herstellen .

 4. Sleep op de dia om de tijdelijke aanduiding te tekenen.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  Bewerking

  Werkwijze

  Het formaat van de tijdelijke aanduiding wijzigen

  Selecteer de tijdelijke aanduiding, plaats de aanwijzer op een formaatgreep en sleep de greep totdat de tijdelijke aanduiding de gewenste grootte heeft.

  De tijdelijke aanduiding verplaatsen

  Selecteer de tijdelijke aanduiding en sleep deze naar de nieuwe locatie.

  De tijdelijke aanduiding opmaken

  Selecteer de tijdelijke aanduiding, klik op het tabblad Opmaak en breng de gewenste wijzigingen aan. Als u bijvoorbeeld de opvulkleur van de tijdelijke aanduiding wilt wijzigen, klikt u onder Vormstijlen op Opvullen.

 6. Als u de wijzigingen in de diamodelweergave hebt voltooid, klikt u in de berichtenbalk op Model sluiten om terug te keren naar de normale weergave.

  Tip: Wijzigingen aan het diamodel en de corresponderende dia-indelingen worden tijdelijk toegevoegd aan het thema dat is toegepast op uw presentatie. Als u een ander thema toepast, worden de wijzigingen aan het diamodel genegeerd. Als u de wijzigingen wilt bewaren voor toekomstig gebruik, klikt u op het tabblad Thema's onder Thema's op Thema opslaan.

De tekst in een tijdelijke aanduiding vervangen

Als u een sjabloon maakt en u specifieke instructies wilt opnemen die aangeven welke inhoud er moet worden toegevoegd aan een tijdelijke aanduiding op een dia, kunt u de tekst vervangen in de diamodelweergave. In het volgende voorbeeld wordt de standaardtekst in de tijdelijke aanduiding voor een titel vervangen door 'Klik om een projectnaam toe te voegen'.

 1. Wijs op het tabblad Beeld op Model en klik vervolgens op Diamodel.

 2. Klik in de diamodelweergave op de eerste dia-indeling onder het diamodel in het navigatievenster. Dia-indelingen staan onder het diamodel, wat de bovenste dia in het navigatievenster is.

 3. Selecteer de standaardtekst Titelstijl van model bewerken en typ of plak de aangepaste tekst Klik om een projectnaam toe te voegen.

  De tekst van de tijdelijke aanduiding wordt gewijzigd in Klik om een projectnaam toe te voegen en u ziet deze nieuwe tekst in de tijdelijke aanduiding wanneer u teruggaat naar de normale weergave.

 4. Als u de wijzigingen in de diamodelweergave hebt voltooid, klikt u in de berichtenbalk op Model sluiten om terug te keren naar de normale weergave.

  Tip: Wijzigingen aan het diamodel en de corresponderende dia-indelingen worden tijdelijk toegevoegd aan het thema dat is toegepast op uw presentatie. Als u een ander thema toepast, worden de wijzigingen aan het diamodel genegeerd. Als u de wijzigingen wilt bewaren voor toekomstig gebruik, klikt u op het tabblad Thema's onder Thema's op Thema opslaan.

Voettekstelementen verwijderen uit een dia-indeling

Wanneer u een nieuwe dia-indeling toevoegt, worden er standaard tijdelijke aanduidingen voor de voettekst opgenomen. De voettekst bestaat uit drie elementen: datum en tijd, tekst en dianummer. De opmaak, grootte en positie van de tijdelijke aanduidingen voor de voettekst worden overgenomen van de voettekstelementen in het diamodel, behalve als u de tijdelijke aanduiding rechtstreeks op de dia-indeling bewerkt.

Belangrijk: Zelfs als de voettekstelementen worden weergegeven op het diamodel en dia-indelingen in de diamodelweergave, moet u deze inschakelen voordat ze worden weergegeven op de dia's van uw presentatie. Als u kopteksten en voetteksten wilt inschakelen, klikt u op het menu Invoegen en klikt u vervolgens op Koptekst en voettekst.

 1. Wijs op het tabblad Beeld op Model en klik vervolgens op Diamodel.

 2. Klik in het navigatievenster op de dia-indeling die u wilt wijzigen. Dia-indelingen staan onder het diamodel, wat de bovenste dia in het navigatievenster is.

 3. Klik op het tabblad Diamodel en schakel vervolgens onder Indeling bewerken het selectievakje Voetteksten toestaan uit.

  Tabblad Diamodel, groep Indeling bewerken

 4. Als u de wijzigingen in de diamodelweergave hebt voltooid, klikt u in de berichtenbalk op Model sluiten om terug te keren naar de normale weergave.

  Tip: Wijzigingen aan het diamodel en de corresponderende dia-indelingen worden tijdelijk toegevoegd aan het thema dat is toegepast op uw presentatie. Als u een ander thema toepast, worden de wijzigingen aan het diamodel genegeerd. Als u de wijzigingen wilt bewaren voor toekomstig gebruik, klikt u op het tabblad Thema's onder Thema's op Thema opslaan.

Zie ook

Dia-indelingen maken of wijzigen

Een diamodel wijzigen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×