Tijdelijke aanduidingen toevoegen aan of verwijderen uit een dia-indeling

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In PowerPoint is een tijdelijke aanduiding een vooraf opgemaakte container op een dia voor inhoud (tekst, afbeeldingen of video). Met de vooraf ingestelde opmaak kunt u dia's gemakkelijker opmaken.

U kunt een tijdelijke aanduiding opmaken in de weer gave diamodel. Vervolgens gebruikt u de tijdelijke aanduiding om inhoud toe te voegen, in de normale weer gave.

De dia met afbeeldingen heeft twee tijdelijke aanduidingen:

 1. De tijdelijke aanduiding voor de titel van de functie vraagt de gebruiker om tekst en maakt deze op in het standaard lettertype, de teken grootte en de kleur van de koptekst

 2. De tijdelijke aanduiding voor inhoud (lager) accepteert tekst, of een tabel, grafiek, SmartArt-afbeelding, afbeelding of video, zoals wordt aangegeven door de pictogrammen in het midden.

EEN dia met titel en inhoud met twee tijdelijke aanduidingen

Een tijdelijke aanduiding toevoegen aan een dia-indeling

Tijdelijke aanduidingen kunnen alleen worden toegevoegd aan dia-indelingen, niet aan afzonderlijke dia's in een presentatie. Zie Wat is een dia-indeling? en Wat is een diamodel? als u nog niet eerder met dia-indelingen hebt gewerkt en meer te weten wilt komen voordat u verder leest.

 1. Ga naar het tabblad Beeld en klik op Diamodel.

 2. Klik in het linkerminiatuurvenster op de dia-indeling waaraan u een of meer tijdelijke aanduidingen wilt toevoegen.

 3. Klik op het tabblad Diamodel op Tijdelijke aanduiding invoegen en klik op het type tijdelijke aanduiding dat u wilt toevoegen.

  Hiermee wordt de knop Tijdelijke aanduiding invoegen weergegeven in de Diamodelweergave in PowerPoint

 4. Klik ergens in de dia-indeling en sleep vervolgens om de tijdelijke aanduiding te tekenen. U kunt zoveel tijdelijke aanduidingen toevoegen als u wilt.

 5. Als u een tijdelijke aanduiding voor tekst toevoegt, kunt u de tekst van de prompt aanpassen die wordt weer gegeven:

  Selecteer de standaard tekst in de tijdelijke aanduiding en vervang deze door uw eigen prompt tekst.

  Ga naar het tabblad Start om de tekst van de opdracht op te maken zoals u deze wilt weer geven.

  Als de tekst is geselecteerd, kunt u het letter type of de teken grootte wijzigen. Klik in de groep alinea op de pijl-omlaag naast opsommings tekens en klik vervolgens op geen als er een ongewenst opsommings teken wordt weer gegeven voordat de aangepaste prompt tekst wordt weer gegeven.

 6. Klik wanneer u klaar bent op het tabblad Diamodel op Modelweergave sluiten.

 7. Voer een van de volgende handelingen uit om de revisies in de normale weer gave te bekijken:

  • Als u de gewijzigde indeling snel op een bestaande dia wilt toepassen, selecteert u de dia in de lijst met miniatuurdia's, gaat u naar het tabblad Start, klikt u op Indeling en selecteert u de gewijzigde indeling.

  • Als u een nieuwe dia wilt toevoegen die de indeling (met de toegevoegde tijdelijke aanduidingen) bevat, klikt u op het tabblad Start op Nieuwe dia en selecteert u de dia met de gewijzigde indeling.

U kunt een tijdelijke aanduiding wijzigen door deze te verg Roten of verkleinen, te verplaatsen of door het letter type, de grootte, de letter, de kleur of de afstand van de tekst in de tijdelijke aanduiding te wijzigen. U kunt ook een tijdelijke aanduiding verwijderen uit een dia-indeling of een afzonderlijke dia door deze te selecteren en op DELETE te drukken.

De tekst in een tijdelijke aanduiding vervangen

Als u een sjabloon maakt en u specifieke instructies wilt geven voor de toevoeging van inhoud aan een tijdelijke aanduiding voor een dia, kunt u de tekst in de weer gave diamodel vervangen. In het volgende voor beeld ' Klik hier om project naam toe te voegen ' vervangt de standaard prompt tekst in een tijdelijke aanduiding voor een titel.

 1. Wijs in het menu beeld de optie model weergaven aan en klik vervolgens op diamodel.

 2. Klik in de diamodelweergave op de eerste dia-indeling onder het diamodel in het navigatievenster. Dia-indelingen staan onder het diamodel, wat de bovenste dia in het navigatievenster is.

 3. Selecteer de standaardtekst Titelstijl van model bewerken en typ of plak de aangepaste tekst Klik om een projectnaam toe te voegen.

  De tekst van de tijdelijke aanduiding wordt gewijzigd in Klik om een projectnaam toe te voegen en u ziet deze nieuwe tekst in de tijdelijke aanduiding wanneer u teruggaat naar de normale weergave.

 4. Wanneer u de wijzigingen in de weer gave diamodel hebt voltooid, klikt u op het tabblad diamodel op model sluiten om terug te keren naar de normale weer gave.

  Tip: Wijzigingen in het diamodel en de bijbehorende dia-indelingen worden tijdelijk toegevoegd aan het thema dat op de presentatie is toegepast. Als u een ander thema toepast, worden de wijzigingen in het diamodel genegeerd. Als u de wijzigingen voor toekomstig gebruik wilt behouden, klikt u in de groep thema bewerken op Thema's en vervolgens op Huidig thema opslaan.

De prompt tekst in een tijdelijke aanduiding wijzigen

Als u een sjabloon maakt en u specifieke instructies wilt geven voor de toevoeging van inhoud aan een tijdelijke aanduiding voor een dia, kunt u de algemene prompt tekst voor de tijdelijke aanduiding vervangen.

 1. Selecteer op het tabblad Beeld in de groep Modelweergaven de optie Diamodel.

 2. Selecteer in de weer gave diamodel in het deel venster Miniaturen de indeling die u wilt wijzigen.

 3. Selecteer in het hoofd venster, in de indeling, de huidige prompt tekst (zoals klikken om tekst te bewerken en typ vervolgens de tekst die u wilt gebruiken.

 4. Wanneer u de wijzigingen in de weer gave diamodel hebt voltooid, selecteert u op het tabblad diamodel de optie model weergave sluiten om terug te keren naar de normale weer gave.

  Tip: Wijzigingen in het diamodel en de bijbehorende dia-indelingen worden tijdelijk toegevoegd aan het thema dat op de presentatie is toegepast. Als u een ander thema toepast, worden de wijzigingen in het diamodel genegeerd. Als u de wijzigingen voor toekomstig gebruik wilt behouden, klikt u in de groep thema bewerken op Thema's en vervolgens op Huidig thema opslaan.

Een tijdelijke aanduiding verwijderen

Het is raadzaam een tijdelijke aanduiding niet te verwijderen uit een vooraf gemaakte dia-indeling. Als u een wijziging wilt aanbrengen, gaat u naar die indeling, geeft u deze een unieke naam en bewerkt u deze kopie.

 1. Klik op het tabblad Beeld op Diamodel.

 2. Klik in het deel venster met miniaturen aan de linkerkant op de dia-indeling die u wilt wijzigen.

 3. Selecteer de tijdelijke aanduiding in de indeling en druk vervolgens op de toets DELETE.

Hierna ziet u een voor beeld van een ingebouwde dia-indeling met een tijdelijke aanduiding voor de titel tekst, twee tijdelijke aanduidingen voor tekst en twee tijdelijke aanduidingen waaraan u hoofd tekst, een tabel, grafiek, SmartArt-graphic, afbeelding of een film of geluids fragment kunt toevoegen.

Tijdelijke aanduidingen in een indeling

U kunt op elke wille keurige plaats een dia-indeling toevoegen en aangepaste prompt tekst toevoegen om uw gebruikers te vragen een bepaald type inhoud in te voeren. U kunt de tekst ook aanpassen voor specifieke aanwijzingen.

Belangrijk: Als u een dia-indeling wijzigt nadat u al enkele dia's hebt gemaakt die deze indeling gebruiken, moet u de indeling opnieuw Toep assen op de dia's. Zie ' de updates Toep assen zodat deze op uw dia's worden weer gegeven ' in het artikel een dia-indeling bewerken en opnieuw Toep assen.

 1. Ga naar het tabblad Beeld en klik in de groep Presentatieweergaven op Diamodel.

 2. Klik in het deelvenster met de diamodellen en -indelingen op de indeling waaraan u een of meer tijdelijke aanduidingen wilt toevoegen.

 3. Klik op het tabblad Diamodel in de groep Modelindeling op Tijdelijke aanduiding invoegen en klik op het type tijdelijke aanduiding dat u wilt toevoegen.

  Een tijdelijke aanduiding invoegen

 4. Klik ergens in de indeling en sleep vervolgens om de tijdelijke aanduiding te tekenen.

 5. Als u een tijdelijke aanduiding voor tekst toevoegt, kunt u aangepaste tekst toevoegen.

  Markeer de standaard tekst in de tijdelijke aanduiding en vervang deze door uw eigen prompt tekst.

  Opmerking: Als een ongewenst opsommings teken wordt weer gegeven voordat de aangepaste prompt tekst wordt weer gegeven, klikt u op het tabblad Start en klikt u in de groep alinea op de pijl-omlaag naast opsommings tekens en klikt u vervolgens op geen.

 6. Herhaal stappen 2 t/m 4 als u meerdere tijdelijke aanduidingen aan een indeling wilt toevoegen.

  Opmerking: Wanneer u tijdelijke aanduidingen aan een indeling toevoegt en de inhoud in die tijdelijke aanduidingen het doel van de indeling verandert, is het misschien ook een goed idee de indeling een nieuwe naam te geven. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op de miniatuur van de dia-indeling, klik op Naam van indeling wijzigen, typ een nieuwe naam en klik vervolgens op Naam wijzigen.

 7. Ga naar het tabblad Diamodel en klik in de groep Sluiten op Modelweergave sluiten om terug te keren naar de normale weergave.

 8. Selecteer in de lijst met diaminiaturen de dia waarop u de indeling met de zojuist toegevoegde tijdelijke aanduidingen opnieuw wilt toepassen.

 9. Ga naar het tabblad Start, klik in de groep Dia's op Indeling en klik vervolgens op de gewijzigde indeling.

  Opmerking: Zie een nieuwe aangepaste indeling makenvoor meer informatie over indelingen.

Tijdelijke aanduidingen toevoegen aan een dia-indeling

Tijdelijke aanduidingen zijn vakken in een dia-indeling waarop u kunt klikken om inhoud toe te voegen wanneer u een presentatie maakt. In de weer gave diamodel kunt u tijdelijke aanduidingen toevoegen aan een nieuwe dia-indeling of het uiterlijk van een bestaande dia-indeling wijzigen.

 1. Klik in het menu beeld in de groep model weergaven op diamodel.

 2. Klik in het navigatievenster op de dia-indeling die u wilt wijzigen. Dia-indelingen staan onder het diamodel, wat de bovenste dia in het navigatievenster is.

 3. Klik in de groep model indeling op de pijl naast tijdelijke aanduiding invoegen en klik vervolgens op het type tijdelijke aanduiding dat u wilt invoegen. Opties zijn voor inhoud, inhoud (verticaal), tekst, tekst (verticaal ), afbeelding, grafiek, tabel, SmartArt, Media en online afbeelding.

  Scherm afbeelding van de opties die beschikbaar zijn in de vervolg keuzelijst tijdelijke aanduiding invoegen, waaronder inhoud, inhoud (verticaal), tekst, tekst (verticaal), afbeelding, grafiek, tabel, SmartArt, media en online afbeelding.

 4. Sleep op de dia om de tijdelijke aanduiding te tekenen.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  Bewerking

  Werkwijze

  Het formaat van de tijdelijke aanduiding wijzigen

  Selecteer de tijdelijke aanduiding, plaats de aanwijzer op een formaatgreep en sleep de greep totdat de tijdelijke aanduiding de gewenste grootte heeft.

  De tijdelijke aanduiding verplaatsen

  Selecteer de tijdelijke aanduiding en sleep deze naar de nieuwe locatie.

  De tijdelijke aanduiding opmaken

  Selecteer de tijdelijke aanduiding, klik op het tabblad vorm opmaak en breng de gewenste wijzigingen aan. Als u bijvoorbeeld de opvul kleur van de tijdelijke aanduiding wilt wijzigen, klikt u in vorm stijlen op opvulling van vorm.

 6. Wanneer u de wijzigingen in de weer gave diamodel hebt voltooid, klikt u op het tabblad diamodel op model sluiten om terug te keren naar de normale weer gave.

  Tip: Wijzigingen in het diamodel en de bijbehorende dia-indelingen worden tijdelijk toegevoegd aan het thema dat op de presentatie is toegepast. Als u een ander thema toepast, worden de wijzigingen in het diamodel genegeerd. Als u de wijzigingen voor toekomstig gebruik wilt behouden, klikt u in de groep thema bewerken op Thema's en vervolgens op Huidig thema opslaan.

De tekst in een tijdelijke aanduiding vervangen

Als u een sjabloon maakt en u specifieke instructies wilt geven voor de toevoeging van inhoud aan een tijdelijke aanduiding voor een dia, kunt u de tekst in de weer gave diamodel vervangen. In het volgende voor beeld ' Klik hier om project naam toe te voegen ' vervangt de standaard prompt tekst in een tijdelijke aanduiding voor een titel.

 1. Wijs in het menu beeld de optie model weergaven aan en klik vervolgens op diamodel.

 2. Klik in de diamodelweergave op de eerste dia-indeling onder het diamodel in het navigatievenster. Dia-indelingen staan onder het diamodel, wat de bovenste dia in het navigatievenster is.

 3. Selecteer de standaardtekst Titelstijl van model bewerken en typ of plak de aangepaste tekst Klik om een projectnaam toe te voegen.

  De tekst van de tijdelijke aanduiding wordt gewijzigd in Klik om een projectnaam toe te voegen en u ziet deze nieuwe tekst in de tijdelijke aanduiding wanneer u teruggaat naar de normale weergave.

 4. Wanneer u de wijzigingen in de weer gave diamodel hebt voltooid, klikt u op het tabblad diamodel op model sluiten om terug te keren naar de normale weer gave.

  Tip: Wijzigingen in het diamodel en de bijbehorende dia-indelingen worden tijdelijk toegevoegd aan het thema dat op de presentatie is toegepast. Als u een ander thema toepast, worden de wijzigingen in het diamodel genegeerd. Als u de wijzigingen voor toekomstig gebruik wilt behouden, klikt u in de groep thema bewerken op Thema's en vervolgens op Huidig thema opslaan.

Voettekstelementen verwijderen uit een dia-indeling

Wanneer u een nieuwe dia-indeling toevoegt, worden er standaard tijdelijke aanduidingen voor de voettekst opgenomen. De voettekst bestaat uit drie elementen: datum en tijd, tekst en dianummer. De opmaak, grootte en positie van de tijdelijke aanduidingen voor de voettekst worden overgenomen van de voettekstelementen in het diamodel, behalve als u de tijdelijke aanduiding rechtstreeks op de dia-indeling bewerkt.

Belangrijk: Zelfs als de voettekstelementen worden weergegeven op het diamodel en dia-indelingen in de diamodelweergave, moet u deze inschakelen voordat ze worden weergegeven op de dia's van uw presentatie. Als u kopteksten en voetteksten wilt inschakelen, klikt u op het menu Invoegen en klikt u vervolgens op Koptekst en voettekst.

 1. Wijs in het menu beeld de optie model weergaven aan en klik vervolgens op diamodel.

 2. Klik in het navigatievenster op de dia-indeling die u wilt wijzigen. Dia-indelingen staan onder het diamodel, wat de bovenste dia in het navigatievenster is.

 3. Schakel op het tabblad diamodel, in de model indeling, het selectie vakje voet tekst uit.

  Scherm afbeelding van de beschik bare opties voor titel en voet tekst in de groep model indeling.

 4. Als u de wijzigingen in de diamodelweergave hebt voltooid, klikt u in de berichtenbalk op Model sluiten om terug te keren naar de normale weergave.

  Tip: Wijzigingen in het diamodel en de bijbehorende dia-indelingen worden tijdelijk toegevoegd aan het thema dat op de presentatie is toegepast. Als u een ander thema toepast, worden de wijzigingen in het diamodel genegeerd. Als u de wijzigingen voor toekomstig gebruik wilt behouden, klikt u in de groep thema bewerken op Thema's en vervolgens op Huidig thema opslaan.

Tijdelijke aanduidingen toevoegen aan een dia-indeling

Tijdelijke aanduidingen zijn vakken in een dia-indeling waarop u kunt klikken om inhoud toe te voegen wanneer u een presentatie maakt. In de weer gave diamodel kunt u tijdelijke aanduidingen toevoegen aan een nieuwe dia-indeling of het uiterlijk van een bestaande dia-indeling wijzigen.

 1. Wijs op het tabblad Beeld op Model en klik vervolgens op Diamodel.

 2. Klik in het navigatievenster op de dia-indeling die u wilt wijzigen. Dia-indelingen staan onder het diamodel, wat de bovenste dia in het navigatievenster is.

 3. Klik op het tabblad Diamodel en voer vervolgens onder Indeling bewerken een van de volgende handelingen uit:

  Tabblad Diamodel, groep Indeling bewerken

  Tijdelijke aanduiding invoegen voor

  Werkwijze

  Titel

  Opmerking: Er is maar één 'officiële' tijdelijke aanduiding voor titels toegestaan per dia, omdat de tekst die u in de normale weergave aan een tijdelijke aanduiding voor titels toevoegt, in het overzicht de diatitel wordt.

  Schakel het selectievakje Titel in.

  Verticale titel

  Opmerking: Er is maar één 'officiële' tijdelijke aanduiding voor titels toegestaan per dia, omdat de tekst die u in de normale weergave aan een tijdelijke aanduiding voor titels toevoegt, in het overzicht de diatitel wordt.

  Schakel het selectievakje Verticale titel in.

  tijdelijke aanduiding voor inhoud

  Klik op de pijl naast tijdelijke aanduiding invoegen en klik vervolgens op inhouds   Tijdelijke aanduiding voor inhoud .

  Verticale inhoud

  Klik op de pijl naast tijdelijke aanduiding invoegen en klik vervolgens op verticale inhoud   Tijdelijke aanduiding voor verticale inhoud .

  Tekst

  Klik op de pijl naast tijdelijke aanduiding invoegen en klik vervolgens op tekst   Tijdelijke aanduiding voor tekst .

  Verticale tekst

  Klik op de pijl naast tijdelijke aanduiding invoegen en klik vervolgens op verticale tekst   tijdelijke aanduiding voor verticale tekst .

  Grafiek

  Klik op de pijl naast tijdelijke aanduiding invoegen en klik vervolgens op grafiek   Tijdelijke aanduiding voor grafiek .

  Tabel

  Klik op de pijl naast tijdelijke aanduiding invoegen en klik vervolgens op tabel   Tijdelijke aanduiding voor tabel .

  SmartArt-graphic

  Klik op de pijl naast tijdelijke aanduiding invoegen en klik vervolgens op Tijdelijke aanduiding voor SmartArt-afbeelding voor SmartArt-afbeelding

  Films

  Klik op de pijl naast tijdelijke aanduiding invoegen en klik vervolgens op Media   Tijdelijke aanduiding voor media .

  Illustraties

  Klik op de pijl naast tijdelijke aanduiding invoegen en klik vervolgens op illustratie tijdelijke aanduiding voor illustratie

  Afbeelding

  Klik op de pijl naast tijdelijke aanduiding invoegen en klik vervolgens op afbeelding   Veelvoorkomende SmartArt-fouten herstellen .

 4. Sleep op de dia om de tijdelijke aanduiding te tekenen.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  Bewerking

  Werkwijze

  Het formaat van de tijdelijke aanduiding wijzigen

  Selecteer de tijdelijke aanduiding, plaats de aanwijzer op een formaatgreep en sleep de greep totdat de tijdelijke aanduiding de gewenste grootte heeft.

  De tijdelijke aanduiding verplaatsen

  Selecteer de tijdelijke aanduiding en sleep deze naar de nieuwe locatie.

  De tijdelijke aanduiding opmaken

  Selecteer de tijdelijke aanduiding, klik op het tabblad Opmaak en breng de gewenste wijzigingen aan. Als u bijvoorbeeld de opvulkleur van de tijdelijke aanduiding wilt wijzigen, klikt u onder Vormstijlen op Opvullen.

 6. Als u de wijzigingen in de diamodelweergave hebt voltooid, klikt u in de berichtenbalk op Model sluiten om terug te keren naar de normale weergave.

  Tip: Wijzigingen aan het diamodel en de corresponderende dia-indelingen worden tijdelijk toegevoegd aan het thema dat is toegepast op uw presentatie. Als u een ander thema toepast, worden de wijzigingen aan het diamodel genegeerd. Als u de wijzigingen wilt bewaren voor toekomstig gebruik, klikt u op het tabblad Thema's onder Thema's op Thema opslaan.

De tekst in een tijdelijke aanduiding vervangen

Als u een sjabloon maakt en u specifieke instructies wilt opnemen die aangeven welke inhoud er moet worden toegevoegd aan een tijdelijke aanduiding op een dia, kunt u de tekst vervangen in de diamodelweergave. In het volgende voorbeeld wordt de standaardtekst in de tijdelijke aanduiding voor een titel vervangen door 'Klik om een projectnaam toe te voegen'.

 1. Wijs op het tabblad Beeld op Model en klik vervolgens op Diamodel.

 2. Klik in de diamodelweergave op de eerste dia-indeling onder het diamodel in het navigatievenster. Dia-indelingen staan onder het diamodel, wat de bovenste dia in het navigatievenster is.

 3. Selecteer de standaardtekst Titelstijl van model bewerken en typ of plak de aangepaste tekst Klik om een projectnaam toe te voegen.

  De tekst van de tijdelijke aanduiding wordt gewijzigd in Klik om een projectnaam toe te voegen en u ziet deze nieuwe tekst in de tijdelijke aanduiding wanneer u teruggaat naar de normale weergave.

 4. Als u de wijzigingen in de diamodelweergave hebt voltooid, klikt u in de berichtenbalk op Model sluiten om terug te keren naar de normale weergave.

  Tip: Wijzigingen aan het diamodel en de corresponderende dia-indelingen worden tijdelijk toegevoegd aan het thema dat is toegepast op uw presentatie. Als u een ander thema toepast, worden de wijzigingen aan het diamodel genegeerd. Als u de wijzigingen wilt bewaren voor toekomstig gebruik, klikt u op het tabblad Thema's onder Thema's op Thema opslaan.

Voettekstelementen verwijderen uit een dia-indeling

Wanneer u een nieuwe dia-indeling toevoegt, worden er standaard tijdelijke aanduidingen voor de voettekst opgenomen. De voettekst bestaat uit drie elementen: datum en tijd, tekst en dianummer. De opmaak, grootte en positie van de tijdelijke aanduidingen voor de voettekst worden overgenomen van de voettekstelementen in het diamodel, behalve als u de tijdelijke aanduiding rechtstreeks op de dia-indeling bewerkt.

Belangrijk: Zelfs als de voettekstelementen worden weergegeven op het diamodel en dia-indelingen in de diamodelweergave, moet u deze inschakelen voordat ze worden weergegeven op de dia's van uw presentatie. Als u kopteksten en voetteksten wilt inschakelen, klikt u op het menu Invoegen en klikt u vervolgens op Koptekst en voettekst.

 1. Wijs op het tabblad Beeld op Model en klik vervolgens op Diamodel.

 2. Klik in het navigatievenster op de dia-indeling die u wilt wijzigen. Dia-indelingen staan onder het diamodel, wat de bovenste dia in het navigatievenster is.

 3. Klik op het tabblad Diamodel en schakel vervolgens onder Indeling bewerken het selectievakje Voetteksten toestaan uit.

  Tabblad Diamodel, groep Indeling bewerken

 4. Als u de wijzigingen in de diamodelweergave hebt voltooid, klikt u in de berichtenbalk op Model sluiten om terug te keren naar de normale weergave.

  Tip: Wijzigingen aan het diamodel en de corresponderende dia-indelingen worden tijdelijk toegevoegd aan het thema dat is toegepast op uw presentatie. Als u een ander thema toepast, worden de wijzigingen aan het diamodel genegeerd. Als u de wijzigingen wilt bewaren voor toekomstig gebruik, klikt u op het tabblad Thema's onder Thema's op Thema opslaan.

Zie ook

Dia-indelingen maken of wijzigen

Een diamodel wijzigen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×