Tijdelijke aanduidingen toevoegen aan of verwijderen uit een dia-indeling

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In PowerPointis een tijdelijke aanduiding voor een vooraf opgemaakte container op een dia voor inhoud (tekst, afbeeldingen of video). De vooraf ingestelde opmaak vergemakkelijkt dia's consistent opmaken.

U opmaken een tijdelijke aanduiding in de weergave diamodel. U de tijdelijke aanduiding gebruiken, inhoud aan toevoegen, in de normale weergave.

De pictogrammen dia heeft twee tijdelijke aanduidingen:

 1. De (hoofdletters) tijdelijke aanduiding voor titel de prompt voor tekst en wordt dit in het standaardlettertype kop, de grootte en kleur

 2. De (lagere) tijdelijke aanduiding voor inhoud accepteert tekst, of een tabel, grafiek, SmartArt, afbeelding of video, zoals aangegeven met de pictogrammen in het midden.

Een titel en inhoud dia met twee tijdelijke aanduidingen

Een tijdelijke aanduiding toevoegen aan een dia-indeling

Tijdelijke aanduidingen kunnen alleen worden toegevoegd aan dia-indelingen, niet aan afzonderlijke dia's in een presentatie. Zie Wat is een dia-indeling? en Wat is een diamodel? als u nog niet eerder met dia-indelingen hebt gewerkt en meer te weten wilt komen voordat u verder leest.

 1. Ga naar het tabblad Beeld en klik op Diamodel.

 2. Klik in het linkerminiatuurvenster op de dia-indeling waaraan u een of meer tijdelijke aanduidingen wilt toevoegen.

 3. Klik op het tabblad Diamodel op Tijdelijke aanduiding invoegen en klik op het type tijdelijke aanduiding dat u wilt toevoegen.

  Hiermee wordt de knop Tijdelijke aanduiding invoegen weergegeven in de Diamodelweergave in PowerPoint

 4. Klik ergens in de dia-indeling en sleep vervolgens om de tijdelijke aanduiding te tekenen. U kunt zoveel tijdelijke aanduidingen toevoegen als u wilt.

 5. Als u een tijdelijke tekstaanduiding hebt toegevoegd, kunt u de prompttekst die wordt weergegeven in deze aanpassen:

  Selecteer de standaardtekst in de tijdelijke aanduiding en vervang deze door uw eigen teksten.

  Overschakelen naar het tabblad Start om de prompttekst naar voorkeur op te maken.

  Met de geselecteerde tekst kunt u het Lettertype of Tekengrootte wijzigen. Als er ongewenste opsommingstekens voor uw prompttekst worden weergegeven, klikt u in de groep Alinea op de pijl-omlaag naast Opsommingstekens en klikt u op Geen.

 6. Klik wanneer u klaar bent op het tabblad Diamodel op Modelweergave sluiten.

 7. Als u wilt zien van uw revisies in de normale weergave, voer een van de volgende:

  • Als u de gewijzigde indeling snel op een bestaande dia wilt toepassen, selecteert u de dia in de lijst met miniatuurdia's, gaat u naar het tabblad Start, klikt u op Indeling en selecteert u de gewijzigde indeling.

  • Als u een nieuwe dia wilt toevoegen die de indeling (met de toegevoegde tijdelijke aanduidingen) bevat, klikt u op het tabblad Start op Nieuwe dia en selecteert u de dia met de gewijzigde indeling.

U kunt een tijdelijke aanduiding wijzigen door het formaat wijzigt, verplaatsen of het lettertype, de grootte, de hoofdletters/kleine letters, de kleur te wijzigen of afstand van tekst erin. Daarnaast kunt u een tijdelijke aanduiding uit een dia-indeling of een afzonderlijke dia verwijderen door de tijdelijke aanduiding te selecteren en op Delete te drukken.

De tekst in een tijdelijke aanduiding vervangen

Als u een sjabloon maakt en specifieke instructies geven voor welke inhoud moet worden toegevoegd aan een tijdelijke aanduiding in een dia wilt, kunt u de tekst in de Diamodelweergave vervangen. In het volgende voorbeeld wordt de standaardtekst in de tijdelijke aanduiding voor een titel vervangen door 'Klik om een projectnaam toe te voegen'.

 1. Wijs Modelweergavenin het menu Beeld en klik vervolgens op Diamodel.

 2. Klik in de diamodelweergave op de eerste dia-indeling onder het diamodel in het navigatievenster. Dia-indelingen staan onder het diamodel, wat de bovenste dia in het navigatievenster is.

 3. Selecteer de standaardtekst Titelstijl van model bewerken en typ of plak de aangepaste tekst Klik om een projectnaam toe te voegen.

  De tekst van de tijdelijke aanduiding wordt gewijzigd in Klik om een projectnaam toe te voegen en u ziet deze nieuwe tekst in de tijdelijke aanduiding wanneer u teruggaat naar de normale weergave.

 4. Als u hebt voltooid de wijzigingen in de diamodelweergave, klik op het tabblad Diamodel op Model sluiten om terug te keren naar de normale weergave.

  Tip: Wijzigingen aan het diamodel en de corresponderende dia-indelingen worden tijdelijk toegevoegd aan het thema dat is toegepast op uw presentatie. Als u een ander thema toepast, worden de wijzigingen aan het diamodel genegeerd. Als u de wijzigingen voor toekomstig gebruik behouden in de groep Thema bewerken wilt , klikt u op thema'sen klik vervolgens op Huidig thema opslaan.

De tekst in een tijdelijke aanduiding wijzigen

Als u een sjabloon maakt en specifieke instructies geven voor welke inhoud moet worden toegevoegd aan een tijdelijke aanduiding in een dia wilt, kunt u de algemene prompttekst voor deze aanduiding vervangen.

 1. Selecteer op het tabblad Beeld in de groep Modelweergaven de optie Diamodel.

 2. In de diamodelweergave, in het deelvenster met miniaturen, selecteert u de indeling die u wilt wijzigen.

 3. Selecteer in het hoofdvenster, klik in de indeling het huidige teksten (zoals op als tekst wilt bewerkenen typt u de tekst die u wilt gebruiken in plaats daarvan.

 4. Wanneer u de wijzigingen in de diamodelweergave, klik op het tabblad Diamodel voltooid selecteert u Modelweergave sluiten om terug te keren naar de normale weergave.

  Tip: Wijzigingen aan het diamodel en de corresponderende dia-indelingen worden tijdelijk toegevoegd aan het thema dat is toegepast op uw presentatie. Als u een ander thema toepast, worden de wijzigingen aan het diamodel genegeerd. Als u de wijzigingen voor toekomstig gebruik behouden in de groep Thema bewerken wilt , klikt u op thema'sen klik vervolgens op Huidig thema opslaan.

Een tijdelijke aanduiding verwijderen

Het is raadzaam dat u een tijdelijke aanduiding van een vooraf gedefinieerde dia-indeling niet verwijderen. Als u wijzigen zoals dat dupliceren die-indeling wilt, een duidelijke naam geven en klikt u vervolgens die kopie bewerken.

 1. Klik op het tabblad Beeld op Diamodel.

 2. Klik in het linkerdeelvenster met miniaturen op de dia-indeling die u wilt wijzigen.

 3. Selecteer de tijdelijke aanduiding in de indeling en vervolgens op Delete te drukken.

Hier volgt een voorbeeld van een ingebouwde dia-indeling met een aanduiding voor tekst, twee ondertitel tijdelijke aanduidingen voor tekst en twee tijdelijke aanduidingen waaraan u platte tekst, een tabel, grafiek, SmartArt-graphic, afbeelding of een film- of geluidsfragment wegknippen kunt toevoegen.

Tijdelijke aanduidingen in een indeling

U kunt tijdelijke aanduidingen overal in een dia-indeling toevoegen en aangepaste prompttekst toevoegen om uw gebruikers te vragen een bepaald type inhoud in te voeren. U kunt ook de tekst voor meer informatie over aanwijzingen aanpassen.

Belangrijk: Als u een dia-indeling wijzigt nadat u bepaalde dia's met die indeling al hebt gemaakt, moet u de lay-out opnieuw toepassen op de dia's klikt. Zie ' De updates toepassen zodat ze worden weergegeven op uw dia's ' in het artikel, bewerken en opnieuw toepassen van een dia-indeling.

 1. Ga naar het tabblad Beeld en klik in de groep Presentatieweergaven op Diamodel.

 2. Klik in het deelvenster met de diamodellen en -indelingen op de indeling waaraan u een of meer tijdelijke aanduidingen wilt toevoegen.

 3. Klik op het tabblad Diamodel in de groep Modelindeling op Tijdelijke aanduiding invoegen en klik op het type tijdelijke aanduiding dat u wilt toevoegen.

  een tijdelijke aanduiding invoegen

 4. Klik ergens in de indeling en sleep vervolgens om de tijdelijke aanduiding te tekenen.

 5. Als u een tijdelijke tekstaanduiding hebt toegevoegd, kunt u aangepaste tekst toevoegen.

  Markeer de standaardtekst in de tijdelijke aanduiding en vervang deze door uw eigen teksten.

  Opmerking: Als u een ongewenste opsommingstekens worden weergegeven voordat u uw aangepaste prompttekst, klikt u op het tabblad Start en klik in de groep alinea op de pijl-omlaag naast opsommingstekensen klik vervolgens op geen.

 6. Herhaal stappen 2 t/m 4 als u meerdere tijdelijke aanduidingen aan een indeling wilt toevoegen.

  Opmerking: Wanneer u tijdelijke aanduidingen aan een indeling toevoegt en de inhoud in die tijdelijke aanduidingen het doel van de indeling verandert, is het misschien ook een goed idee de indeling een nieuwe naam te geven. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op de miniatuur van de dia-indeling, klik op Naam van indeling wijzigen, typ een nieuwe naam en klik vervolgens op Naam wijzigen.

 7. Ga naar het tabblad Diamodel en klik in de groep Sluiten op Modelweergave sluiten om terug te keren naar de normale weergave.

 8. Selecteer in de lijst met diaminiaturen de dia waarop u de indeling met de zojuist toegevoegde tijdelijke aanduidingen opnieuw wilt toepassen.

 9. Ga naar het tabblad Start, klik in de groep Dia's op Indeling en klik vervolgens op de gewijzigde indeling.

  Opmerking: Zie een nieuwe aangepaste indeling makenvoor meer informatie over indelingen.

Tijdelijke aanduidingen toevoegen aan een dia-indeling

Tijdelijke aanduidingen zijn in de vakken op een dia-indeling die u op als u wilt toevoegen van inhoud wanneer u een presentatie maakt. In de diamodelweergave kunt u tijdelijke aanduidingen toevoegen aan een nieuwe dia-indeling of het uiterlijk van een bestaande dia-indeling wijzigen.

 1. Klik op het menu Beeld in de groep Modelweergaven op Diamodel.

 2. Klik in het navigatievenster op de dia-indeling die u wilt wijzigen. Dia-indelingen staan onder het diamodel, wat de bovenste dia in het navigatievenster is.

 3. In de groep Modelindeling op de pijl naast de Tijdelijke aanduiding invoegenen klik vervolgens op het type tijdelijke aanduiding die u wilt invoegen. Opties zijn voor inhoud, inhoud (verticaal), tekst, tekst (verticaal), afbeelding, grafiek, tabel, SmartArt, Mediaen Online afbeelding.

  Schermafbeelding ziet u de beschikbare opties van de tijdelijke aanduiding invoegen vervolgkeuzelijst waarin inhoud, inhoud (verticaal), tekst, tekst (verticaal), afbeelding, grafiek, tabel, SmartArt, Media en Online afbeelding opnemen.

 4. Sleep op de dia om de tijdelijke aanduiding te tekenen.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  Bewerking

  Werkwijze

  Het formaat van de tijdelijke aanduiding wijzigen

  Selecteer de tijdelijke aanduiding, plaats de aanwijzer op een formaatgreep en sleep de greep totdat de tijdelijke aanduiding de gewenste grootte heeft.

  De tijdelijke aanduiding verplaatsen

  Selecteer de tijdelijke aanduiding en sleep deze naar de nieuwe locatie.

  De tijdelijke aanduiding opmaken

  De tijdelijke aanduiding selecteren, klikt u op het tabblad Vormopmaak en breng de wijzigingen die u wilt. Bijvoorbeeld als u wilt wijzigen van de opvulkleur van de tijdelijke aanduiding in Vormstijlen, klikt u op Opvulling van vorm.

 6. Als u hebt voltooid de wijzigingen in de diamodelweergave, klik op het tabblad Diamodel op Model sluiten om terug te keren naar de normale weergave.

  Tip: Wijzigingen aan het diamodel en de corresponderende dia-indelingen worden tijdelijk toegevoegd aan het thema dat is toegepast op uw presentatie. Als u een ander thema toepast, worden de wijzigingen aan het diamodel genegeerd. Als u de wijzigingen voor toekomstig gebruik behouden in de groep Thema bewerken wilt , klikt u op thema'sen klik vervolgens op Huidig thema opslaan.

De tekst in een tijdelijke aanduiding vervangen

Als u een sjabloon maakt en specifieke instructies geven voor welke inhoud moet worden toegevoegd aan een tijdelijke aanduiding in een dia wilt, kunt u de tekst in de Diamodelweergave vervangen. In het volgende voorbeeld wordt de standaardtekst in de tijdelijke aanduiding voor een titel vervangen door 'Klik om een projectnaam toe te voegen'.

 1. Wijs Modelweergavenin het menu Beeld en klik vervolgens op Diamodel.

 2. Klik in de diamodelweergave op de eerste dia-indeling onder het diamodel in het navigatievenster. Dia-indelingen staan onder het diamodel, wat de bovenste dia in het navigatievenster is.

 3. Selecteer de standaardtekst Titelstijl van model bewerken en typ of plak de aangepaste tekst Klik om een projectnaam toe te voegen.

  De tekst van de tijdelijke aanduiding wordt gewijzigd in Klik om een projectnaam toe te voegen en u ziet deze nieuwe tekst in de tijdelijke aanduiding wanneer u teruggaat naar de normale weergave.

 4. Als u hebt voltooid de wijzigingen in de diamodelweergave, klik op het tabblad Diamodel op Model sluiten om terug te keren naar de normale weergave.

  Tip: Wijzigingen aan het diamodel en de corresponderende dia-indelingen worden tijdelijk toegevoegd aan het thema dat is toegepast op uw presentatie. Als u een ander thema toepast, worden de wijzigingen aan het diamodel genegeerd. Als u de wijzigingen voor toekomstig gebruik behouden in de groep Thema bewerken wilt , klikt u op thema'sen klik vervolgens op Huidig thema opslaan.

Voettekstelementen verwijderen uit een dia-indeling

Wanneer u een nieuwe dia-indeling toevoegt, worden er standaard tijdelijke aanduidingen voor de voettekst opgenomen. De voettekst bestaat uit drie elementen: datum en tijd, tekst en dianummer. De opmaak, grootte en positie van de tijdelijke aanduidingen voor de voettekst worden overgenomen van de voettekstelementen in het diamodel, behalve als u de tijdelijke aanduiding rechtstreeks op de dia-indeling bewerkt.

Belangrijk: Zelfs als de voettekstelementen worden weergegeven op het diamodel en dia-indelingen in de diamodelweergave, moet u deze inschakelen voordat ze worden weergegeven op de dia's van uw presentatie. Als u kopteksten en voetteksten wilt inschakelen, klikt u op het menu Invoegen en klikt u vervolgens op Koptekst en voettekst.

 1. Wijs Modelweergavenin het menu Beeld en klik vervolgens op Diamodel.

 2. Klik in het navigatievenster op de dia-indeling die u wilt wijzigen. Dia-indelingen staan onder het diamodel, wat de bovenste dia in het navigatievenster is.

 3. Schakel het selectievakje voetteksten op het tabblad Diamodel , in de Modelindeling.

  Schermafbeelding ziet u de titel- en voetteksten opties beschikbaar in de groep modelindeling.

 4. Als u de wijzigingen in de diamodelweergave hebt voltooid, klikt u in de berichtenbalk op Model sluiten om terug te keren naar de normale weergave.

  Tip: Wijzigingen aan het diamodel en de corresponderende dia-indelingen worden tijdelijk toegevoegd aan het thema dat is toegepast op uw presentatie. Als u een ander thema toepast, worden de wijzigingen aan het diamodel genegeerd. Als u de wijzigingen voor toekomstig gebruik behouden in de groep Thema bewerken wilt , klikt u op thema'sen klik vervolgens op Huidig thema opslaan.

Tijdelijke aanduidingen toevoegen aan een dia-indeling

Tijdelijke aanduidingen zijn in de vakken op een dia-indeling die u op als u wilt toevoegen van inhoud wanneer u een presentatie maakt. In de diamodelweergave kunt u tijdelijke aanduidingen toevoegen aan een nieuwe dia-indeling of het uiterlijk van een bestaande dia-indeling wijzigen.

 1. Wijs op het tabblad Beeld op Model en klik vervolgens op Diamodel.

 2. Klik in het navigatievenster op de dia-indeling die u wilt wijzigen. Dia-indelingen staan onder het diamodel, wat de bovenste dia in het navigatievenster is.

 3. Klik op het tabblad Diamodel en voer vervolgens onder Indeling bewerken een van de volgende handelingen uit:

  Tabblad Diamodel, groep Indeling bewerken

  Tijdelijke aanduiding invoegen voor

  Werkwijze

  Titel

  Opmerking: Er is maar één 'officiële' tijdelijke aanduiding voor titels toegestaan per dia, omdat de tekst die u in de normale weergave aan een tijdelijke aanduiding voor titels toevoegt, in het overzicht de diatitel wordt.

  Schakel het selectievakje Titel in.

  Verticale titel

  Opmerking: Er is maar één 'officiële' tijdelijke aanduiding voor titels toegestaan per dia, omdat de tekst die u in de normale weergave aan een tijdelijke aanduiding voor titels toevoegt, in het overzicht de diatitel wordt.

  Schakel het selectievakje Verticale titel in.

  tijdelijke aanduiding voor inhoud

  Klik op de pijl naast de Tijdelijke aanduiding invoegenen klik vervolgens op inhoud  Tijdelijke aanduiding voor inhoud .

  Verticale inhoud

  Klik op de pijl naast de Tijdelijke aanduiding invoegenen klik vervolgens op Verticale inhoud  Tijdelijke aanduiding voor verticale inhoud .

  Tekst

  Klik op de pijl naast de Tijdelijke aanduiding invoegenen klik vervolgens op tekst  Tijdelijke aanduiding voor tekst .

  Verticale tekst

  Klik op de pijl naast de Tijdelijke aanduiding invoegenen klik vervolgens op Verticale tekst  tijdelijke aanduiding voor verticale tekst .

  Grafiek

  Klik op de pijl naast de Tijdelijke aanduiding invoegenen klik vervolgens op grafiek  Tijdelijke aanduiding voor grafiek .

  Tabel

  Klik op de pijl naast de Tijdelijke aanduiding invoegenen klik vervolgens op tabel  Tijdelijke aanduiding voor tabel .

  SmartArt-graphic

  Klik op de pijl naast de Tijdelijke aanduiding invoegenen klik vervolgens op SmartArt-afbeelding  Tijdelijke aanduiding voor SmartArt-afbeelding .

  Films

  Klik op de pijl naast de Tijdelijke aanduiding invoegenen klik vervolgens op Media  Tijdelijke aanduiding voor media .

  Illustraties

  Klik op de pijl naast de Tijdelijke aanduiding invoegenen klik vervolgens op Illustraties  tijdelijke aanduiding voor illustratie .

  Afbeelding

  Klik op de pijl naast de Tijdelijke aanduiding invoegenen klik vervolgens op afbeelding  Veelvoorkomende SmartArt-fouten herstellen .

 4. Sleep op de dia om de tijdelijke aanduiding te tekenen.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  Bewerking

  Werkwijze

  Het formaat van de tijdelijke aanduiding wijzigen

  Selecteer de tijdelijke aanduiding, plaats de aanwijzer op een formaatgreep en sleep de greep totdat de tijdelijke aanduiding de gewenste grootte heeft.

  De tijdelijke aanduiding verplaatsen

  Selecteer de tijdelijke aanduiding en sleep deze naar de nieuwe locatie.

  De tijdelijke aanduiding opmaken

  Selecteer de tijdelijke aanduiding, klik op het tabblad Opmaak en breng de gewenste wijzigingen aan. Als u bijvoorbeeld de opvulkleur van de tijdelijke aanduiding wilt wijzigen, klikt u onder Vormstijlen op Opvullen.

 6. Als u de wijzigingen in de diamodelweergave hebt voltooid, klikt u in de berichtenbalk op Model sluiten om terug te keren naar de normale weergave.

  Tip: Wijzigingen aan het diamodel en de corresponderende dia-indelingen worden tijdelijk toegevoegd aan het thema dat is toegepast op uw presentatie. Als u een ander thema toepast, worden de wijzigingen aan het diamodel genegeerd. Als u de wijzigingen wilt bewaren voor toekomstig gebruik, klikt u op het tabblad Thema's onder Thema's op Thema opslaan.

De tekst in een tijdelijke aanduiding vervangen

Als u een sjabloon maakt en u specifieke instructies wilt opnemen die aangeven welke inhoud er moet worden toegevoegd aan een tijdelijke aanduiding op een dia, kunt u de tekst vervangen in de diamodelweergave. In het volgende voorbeeld wordt de standaardtekst in de tijdelijke aanduiding voor een titel vervangen door 'Klik om een projectnaam toe te voegen'.

 1. Wijs op het tabblad Beeld op Model en klik vervolgens op Diamodel.

 2. Klik in de diamodelweergave op de eerste dia-indeling onder het diamodel in het navigatievenster. Dia-indelingen staan onder het diamodel, wat de bovenste dia in het navigatievenster is.

 3. Selecteer de standaardtekst Titelstijl van model bewerken en typ of plak de aangepaste tekst Klik om een projectnaam toe te voegen.

  De tekst van de tijdelijke aanduiding wordt gewijzigd in Klik om een projectnaam toe te voegen en u ziet deze nieuwe tekst in de tijdelijke aanduiding wanneer u teruggaat naar de normale weergave.

 4. Als u de wijzigingen in de diamodelweergave hebt voltooid, klikt u in de berichtenbalk op Model sluiten om terug te keren naar de normale weergave.

  Tip: Wijzigingen aan het diamodel en de corresponderende dia-indelingen worden tijdelijk toegevoegd aan het thema dat is toegepast op uw presentatie. Als u een ander thema toepast, worden de wijzigingen aan het diamodel genegeerd. Als u de wijzigingen wilt bewaren voor toekomstig gebruik, klikt u op het tabblad Thema's onder Thema's op Thema opslaan.

Voettekstelementen verwijderen uit een dia-indeling

Wanneer u een nieuwe dia-indeling toevoegt, worden er standaard tijdelijke aanduidingen voor de voettekst opgenomen. De voettekst bestaat uit drie elementen: datum en tijd, tekst en dianummer. De opmaak, grootte en positie van de tijdelijke aanduidingen voor de voettekst worden overgenomen van de voettekstelementen in het diamodel, behalve als u de tijdelijke aanduiding rechtstreeks op de dia-indeling bewerkt.

Belangrijk: Zelfs als de voettekstelementen worden weergegeven op het diamodel en dia-indelingen in de diamodelweergave, moet u deze inschakelen voordat ze worden weergegeven op de dia's van uw presentatie. Als u kopteksten en voetteksten wilt inschakelen, klikt u op het menu Invoegen en klikt u vervolgens op Koptekst en voettekst.

 1. Wijs op het tabblad Beeld op Model en klik vervolgens op Diamodel.

 2. Klik in het navigatievenster op de dia-indeling die u wilt wijzigen. Dia-indelingen staan onder het diamodel, wat de bovenste dia in het navigatievenster is.

 3. Klik op het tabblad Diamodel en schakel vervolgens onder Indeling bewerken het selectievakje Voetteksten toestaan uit.

  Tabblad Diamodel, groep Indeling bewerken

 4. Als u de wijzigingen in de diamodelweergave hebt voltooid, klikt u in de berichtenbalk op Model sluiten om terug te keren naar de normale weergave.

  Tip: Wijzigingen aan het diamodel en de corresponderende dia-indelingen worden tijdelijk toegevoegd aan het thema dat is toegepast op uw presentatie. Als u een ander thema toepast, worden de wijzigingen aan het diamodel genegeerd. Als u de wijzigingen wilt bewaren voor toekomstig gebruik, klikt u op het tabblad Thema's onder Thema's op Thema opslaan.

Zie ook

Dia-indelingen maken of wijzigen

Een diamodel wijzigen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×