Tijdelijke aanduidingen aan een indeling toevoegen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Tijdelijke aanduidingen zijn vakken met gestippelde randen die inhoud bevatten en zich in een dia-indeling bevinden. Alle ingebouwde dia-indelingen bevatten tijdelijke aanduidingen voor inhoud.

U kunt de tijdelijke aanduidingen toevoegen aan een niet-standaard gebieden van een lege dia-indeling en toevoegen van aangepaste prompttekst uw gebruikers om in te voeren van een bepaald type inhoud wordt gevraagd. Zie de instructies over het toevoegen van aangepaste prompttekst in de onderstaande procedures werken.

Belangrijk: Als u een indeling toepast op een of meer dia's in uw presentatie en u die indeling vervolgens bewerkt door een tijdelijke aanduiding toe te voegen, de tekst aan te passen of een andere bewerking uit te voeren waardoor de indeling verandert, moet u de indeling opnieuw toepassen op de dia's om deze weer te geven met de bijgewerkte indeling. Zie Een dia-indeling bewerken en opnieuw toepassen voor meer informatie.

Belangrijk: Tijdelijke aanduidingen kunnen alleen worden toegevoegd aan dia-indelingen, niet aan afzonderlijke dia's in een presentatie. Zie Wat is een dia-indeling? en Wat is een diamodel? als u nog niet eerder met dia-indelingen hebt gewerkt en meer te weten wilt komen voordat u verder leest.

 1. Ga naar het tabblad Beeld en klik op Diamodel.

 2. Klik in het linkerminiatuurvenster op de dia-indeling waaraan u een of meer tijdelijke aanduidingen wilt toevoegen.

Hierna ziet u de dia-indeling Titel en inhoud met een tijdelijke aanduiding voor de titel en een tijdelijke aanduiding voor elk gewenst type inhoud:

Hiermee worden de tijdelijke aanduiding voor titel en de dia Inhoud in PowerPoint weergegeven
 1. Klik op het tabblad Diamodel op Tijdelijke aanduiding invoegen en klik op het type tijdelijke aanduiding dat u wilt toevoegen.

  Hiermee wordt de knop Tijdelijke aanduiding invoegen weergegeven in de Diamodelweergave in PowerPoint

 2. Klik ergens in de dia-indeling en sleep vervolgens om de tijdelijke aanduiding te tekenen. U kunt zoveel tijdelijke aanduidingen toevoegen als u wilt.

 3. Als u een tijdelijke tekstaanduiding hebt toegevoegd, kunt u aangepaste tekst toevoegen.

  Markeer de standaardtekst in de tijdelijke aanduiding en vervang deze door uw eigen teksten.

  Opmerking: Als u een ongewenste opsommingstekens worden weergegeven voordat u uw aangepaste prompttekst, klikt u op het tabblad Start en klik in de groep alinea op de pijl-omlaag naast opsommingstekensen klik vervolgens op geen.

 4. Klik wanneer u klaar bent op het tabblad Diamodel op Modelweergave sluiten.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de gewijzigde indeling snel op een bestaande dia wilt toepassen, selecteert u de dia in de lijst met miniatuurdia's, gaat u naar het tabblad Start, klikt u op Indeling en selecteert u de gewijzigde indeling.

  • Als u een nieuwe dia wilt toevoegen die de indeling (met de toegevoegde tijdelijke aanduidingen) bevat, klikt u op het tabblad Start op Nieuwe dia en selecteert u de dia met de gewijzigde indeling.

U kunt een tijdelijke aanduiding wijzigen door het formaat of de positie ervan te wijzigen of door het lettertype, de grootte, het hoofdlettergebruik of de afstand van de tekst in de tijdelijke aanduiding te wijzigen. Daarnaast kunt u een tijdelijke aanduiding uit een dia-indeling of een afzonderlijke dia verwijderen door de tijdelijke aanduiding te selecteren en op Delete te drukken.

Het volgende is een voorbeeld van een ingebouwde dia-indeling met een tijdelijke aanduiding voor titeltekst, twee tijdelijke aanduidingen voor ondertiteltekst en twee tijdelijke aanduidingen waaraan u hoofdtekst, een tabel, een grafiek, een SmartArt-afbeelding, een foto of een video- of geluidsfragment kunt toevoegen.

Tijdelijke aanduidingen in een indeling

U kunt de overal tijdelijke aanduidingen toevoegen op een dia-indeling en toevoegen van aangepaste prompttekst uw gebruikers om in te voeren van een bepaald type inhoud wordt gevraagd. U kunt ook de tekst voor meer informatie over aanwijzingen aanpassen.

Belangrijk: Als u een indeling toepast op een of meer dia's in uw presentatie en u die indeling vervolgens bewerkt door een tijdelijke aanduiding toe te voegen, de tekst aan te passen of een andere bewerking uit te voeren waardoor de indeling verandert, moet u de indeling opnieuw toepassen op de dia's om deze weer te geven met de bijgewerkte indeling. Zie Een dia-indeling bewerken en opnieuw toepassen voor meer informatie.

 1. Ga naar het tabblad Beeld en klik in de groep Presentatieweergaven op Diamodel.

 2. Klik in het deelvenster met de diamodellen en -indelingen op de indeling waaraan u een of meer tijdelijke aanduidingen wilt toevoegen.

 3. Klik op het tabblad Diamodel in de groep Modelindeling op Tijdelijke aanduiding invoegen en klik op het type tijdelijke aanduiding dat u wilt toevoegen.

  een tijdelijke aanduiding invoegen

 4. Klik ergens in de indeling en sleep vervolgens om de tijdelijke aanduiding te tekenen.

 5. Als u een tijdelijke tekstaanduiding hebt toegevoegd, kunt u aangepaste tekst toevoegen.

  Markeer de standaardtekst in de tijdelijke aanduiding en vervang deze door uw eigen teksten.

  Opmerking: Als u een ongewenste opsommingstekens worden weergegeven voordat u uw aangepaste prompttekst, klikt u op het tabblad Start en klik in de groep alinea op de pijl-omlaag naast opsommingstekensen klik vervolgens op geen.

 6. Herhaal stappen 2 t/m 4 als u meerdere tijdelijke aanduidingen aan een indeling wilt toevoegen.

  Opmerking: Wanneer u tijdelijke aanduidingen aan een indeling toevoegt en de inhoud in die tijdelijke aanduidingen het doel van de indeling verandert, is het misschien ook een goed idee de indeling een nieuwe naam te geven. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op de miniatuur van de dia-indeling, klik op Naam van indeling wijzigen, typ een nieuwe naam en klik vervolgens op Naam wijzigen.

 7. Ga naar het tabblad Diamodel en klik in de groep Sluiten op Modelweergave sluiten om terug te keren naar de normale weergave.

 8. Selecteer in de lijst met diaminiaturen de dia waarop u de indeling met de zojuist toegevoegde tijdelijke aanduidingen opnieuw wilt toepassen.

 9. Ga naar het tabblad Start, klik in de groep Dia's op Indeling en klik vervolgens op de gewijzigde indeling.

  Opmerking: Zie een nieuwe aangepaste indeling makenvoor meer informatie over indelingen.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×