Office
Aanmelden

Tellen in rapporten

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Het kan handig zijn om te tellen hoeveel records een rapport bevat. In gegroepeerde rapporten of samenvattingsrapporten kunt u het aantal records in elke groep weergeven. U kunt ook een regelnummer toevoegen aan elke record om gemakkelijker naar de records te kunnen verwijzen. In dit artikel wordt stap voor stap uitgelegd hoe u tellingen en regelnummers kunt toevoegen aan uw rapport.

Wat wilt u doen?

Het aantal records in een rapport of groep tellen

Een lijn-nummer voor elke record in een rapport of een groep toevoegen

Het aantal records in een rapport of groep tellen

De indelingsweergave biedt de snelste manier om tellingen toe te voegen aan een rapport.

Records tellen met de indelingsweergave

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het rapport en klik vervolgens op Indelingsweergave Knopafbeelding in het snelmenu.

 2. Klik op een veld dat u wilt tellen. Om ervoor te zorgen dat alle records worden geteld, klikt u op een veld waarvan u weet dat een null-waarden, zoals een id-veld geen bevat.

 3. Klik op het tabblad Opmaak in de groep groeperen en totalen berekenen op Totalen. Knopafbeelding

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u alle records in het rapport wilt tellen, ongeacht of het geselecteerde veld een waarde bevat, klikt u op Records tellen.

  • Als u alleen records wilt tellen waarvoor in het geselecteerde veld een waarde staat, klikt u op Waarden tellen.

   Opmerking: Waarden tellen is niet beschikbaar voor velden van de volgende gegevenstypen:

   • Memo

   • OLE-object

   • Hyperlink

Er wordt een tekstvak toegevoegd aan het gedeelte Rapportvoettekst en de eigenschap Besturingselementbron daarvan wordt ingesteld op een expressie waarmee de functie Count wordt uitgevoerd. Als het rapport groepeerniveaus heeft, wordt er ook een tekstvak toegevoegd aan elke groepsvoettekst, waarmee dezelfde berekening wordt uitgevoerd.

Opmerking: Als u de indelingsweergave gebruikt om een telling te maken van een bepaald veld, bouwt Access een expressie waarmee alleen de records worden geteld waarin dat veld geen null-waarde bevat. Als het rapport bijvoorbeeld 10 records bevat en u de telling toevoegt aan een veld dat drie null-waarden bevat, wordt in het tekstvak met de telling 7 weergegeven, het aantal records met een waarde die niet null is. U kunt dit vermijden door tellingen alleen toe te voegen aan velden waarin null-waarden niet zijn toegestaan (bijvoorbeeld id-velden), of u kunt de besturingselementbron van het tekstvak bewerken zodat altijd alle records worden geteld, ongeacht of ze null-waarden bevatten. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Selecteer het tekstvak waarin de telling wordt weergegeven. Als het eigenschappenvenster nog niet wordt weergegeven, geeft u dit weer door op F4 te drukken.

 2. Klik op het tabblad Gegevens.

 3. Verwijderen van de expressie in het vak van de eigenschap Besturingselementbron en typ =aantal(*).

 4. Sla het rapport op en schakel over naar de rapportweergave om de resultaten te bekijken.

Records tellen met de ontwerpweergave

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het rapport en klik op Ontwerpweergave Knopafbeelding in het snelmenu.

 2. Klik op het tabblad ontwerp in de groep besturingselementen op Tekstvak. Knopafbeelding

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt toevoegen een telling van alle records in het rapport, klikt u op het rapport kop- of voettekst van het rapport sectie waar u het tekstvak te plaatsen.

  • Als u wilt toevoegen een telling van alle records in iedere groep met een gegroepeerd rapport, klikt u op de groep kop- of voettekst van de groep sectie waar u het tekstvak te plaatsen.

 4. Selecteer het tekstvak en druk op F4 om het eigenschappenvenster weer te geven.

 5. Klik op het tabblad Gegevens.

 6. Typ in het vak van de eigenschap Besturingselementbron=aantal(*).

  Deze expressie gebruikt de functie aantal tellen van alle records in het rapport of een groep, zelfs als er bepaalde velden in de volgende records zijn null. Records alleen waar een bepaald veld is niet null (bijvoorbeeld Leveranciersnaam) wilt tellen, voert u de volgende expressie in plaats daarvan: =CDbl(Nz(tellen ([Leveranciersnaam]); 0)).

Naar boven

Een regelnummer toevoegen voor elke record in een rapport of groep

U kunt items in een rapport nummeren. In een rapport met Verkopen per product kunt u bijvoorbeeld '1' toevoegen voor het eerste item in een productgroep, '2' voor het tweede item, enzovoort. Als de volgende productgroep begint, begint de telling opnieuw en komt er '1' voor het eerste item te staan.

De items in een rapport nummeren

U kunt de items in een rapport nummeren door een berekend besturingselement te gebruiken en de eigenschap Lopend totaal ervan in te stellen.

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het rapport en klik vervolgens op Ontwerpweergave Knopafbeelding in het snelmenu.

 2. Klik op het tabblad ontwerp in de groep besturingselementen op Tekstvak. Knopafbeelding

 3. Sleep in het gedeelte Detail van het rapport de aanwijzer om het tekstvak te maken, en zorg er daarbij voor dat het tekstvak breed genoeg wordt voor het hoogste itemnummer.

  Als u bijvoorbeeld waarschijnlijk honderd orders zult hebben, hebt u ruimte voor ten minste 3 tekens (100) nodig. Als er naast het tekstvak een label wordt weergegeven, verwijdert u het label door erop te klikken en vervolgens op DELETE te drukken. Als u het tekstvak vlak bij de linkermarge hebt geplaatst, is het label misschien verborgen onder het tekstvak. Sleep het tekstvak naar rechts met de verplaatsingsgreep in de linkerbovenhoek van het tekstvak, zodat u het label ziet. Vervolgens kunt u op het label klikken en op DELETE drukken.

 4. Selecteer het tekstvak. Als het eigenschappenvenster nog niet wordt weergegeven, geeft u dit weer door op F4 te drukken.

 5. Klik op het tabblad Alles . Typ in het vak naam een naam, bijvoorbeeld txtItemNumber.

 6. Klik op het tabblad Gegevens.

 7. Selecteer in het vak van de eigenschap Lopend totaal de optie Over groepen.

 8. Typ = 1in het vak van de eigenschap Besturingselementbron .

 9. Klik op het tabblad Opmaak.

 10. Typ in het eigenschappenvak notatie#. (een pond-teken, gevolgd door een punt).

  Hiermee wordt het regelnummer weergegeven met een punt achter het nummer.

 11. Sla het rapport op en schakel over naar de rapportweergave om de resultaten te bekijken.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×