Tellen in rapporten

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Het kan handig zijn om te tellen hoeveel records er zijn opgenomen in een rapport. In gegroepeerde of samenvattende rapporten kunt u het aantal records in elke groep weer geven. U kunt ook een regel nummer toevoegen aan elke record om het gemakkelijker te maken om naar elke record te verwijzen. In dit artikel wordt stap voor stap uitgelegd hoe u tellingen en regel nummers kunt toevoegen aan uw rapport.

Wat wilt u doen?

Het aantal records in een rapport of groep tellen

Een regel nummer toevoegen voor elke record in een rapport of groep

Het aantal records in een rapport of groep tellen

De indelings weergave biedt u de snelste manier om tellingen aan het rapport toe te voegen.

Records tellen met behulp van de indelings weergave

 1. Klik in het navigatie deel venster met de rechter muisknop op het rapport en klik vervolgens op indelings weergave in het snelmenu.

 2. Klik op het veld dat u wilt tellen. Om er zeker van te zijn dat alle records worden geteld, klikt u op een veld waarvan u weet dat het geen Null-waarden bevat, zoals een ID-veld.

 3. Klik op het tabblad ontwerpen in de groep groeperen en totalen berekenen op Totalen. Opmerking: als u Access 2007 gebruikt, bevindt de opdracht Totalen zich op het tabblad opmaak.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u alle records in het rapport wilt tellen, ongeacht of er een waarde in het geselecteerde veld is, klikt u op records tellen.

  • Als u alleen records wilt tellen waarvoor het geselecteerde veld een waarde bevat, klikt u op waarden tellen.

   Opmerking: Waarden tellen is niet beschikbaar voor velden van de volgende gegevens typen:

   • Lange tekst (Memo)

   • OLE-object

   • Hyperlink

   • Bijlage

 5. Er wordt een tekstvak toegevoegd aan de sectie voet tekst van het rapport en de eigenschap Besturingselementbron wordt ingesteld op een expressie waarmee de functie aantal wordt uitgevoerd. Als het rapport Groepeer niveaus bevat, wordt er ook een tekstvak toegevoegd aan elke groeps voet tekst waarmee dezelfde berekening wordt uitgevoerd.

  Opmerking: Als u de indelings weergave gebruikt om een getal te maken voor een specifiek veld, maakt Access een expressie die alleen records telt waarvoor dat veld niet null is. Als het rapport bijvoorbeeld 10 records bevat en u de telling toevoegt aan een veld dat drie null-waarden bevat, wordt in het tekstvak tellen 7 weer gegeven, de numerieke records met niet-Null-waarden. U kunt dit voor komen door alleen tellingen toe te voegen aan velden die geen Null-waarden (zoals ID-velden) toestaan, of u kunt de Besturingselementbron van het tekstvak bewerken, zodat alle records altijd worden geteld, ongeacht of ze null-waarden bevatten. Dit doet u als volgt:

 6. Selecteer het tekstvak waarin de telling wordt weer gegeven. Als het eigenschappen venster nog niet wordt weer gegeven, drukt u op F4 om dit weer te geven.

 7. Klik op het tabblad Gegevens.

 8. Verwijder in het vak van de eigenschap Besturingselementbron de expressie en typ = aantal (*).

 9. Sla het rapport op en schakel over naar de rapport weergave om de resultaten te zien.

Records tellen met behulp van de ontwerp weergave

 1. Klik in het navigatie deel venster met de rechter muisknop op het rapport en klik op ontwerp weergave in het snelmenu.

 2. Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Besturingselementen op Tekstvak.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een telling van alle records in het rapport wilt toevoegen, klikt u op de sectie kop-of voet tekst van het rapport waar u het tekstvak wilt plaatsen.

  • Als u een totaal van alle records in elke groep van een gegroepeerd rapport wilt toevoegen, klikt u op het groepsvak groepskop tekst of groeps voet tekst waar u het tekstvak wilt plaatsen.

 4. Selecteer het tekstvak en druk op F4 om het eigenschappen venster weer te geven.

 5. Klik op het tabblad Gegevens.

 6. Typ = aantal (*)in het vak van de eigenschap Besturingselementbron.

  In deze expressie wordt de functie Count gebruikt om alle records in het rapport of de groep te tellen, zelfs als sommige velden in sommige records Null zijn. Als u alleen records wilt tellen waar een specifiek veld niet null is (bijvoorbeeld leveranciers), gebruikt u in plaats daarvan de volgende expressie: = CDbl (NZ (Count ([leveranciers nummer]), 0)).

Naar boven

Een regel nummer toevoegen voor elke record in een rapport of groep

U kunt items in het rapport nummeren. Bijvoorbeeld: in een rapport omzet per product is het mogelijk dat ' 1 ' voor het eerste item in een product groep moet worden voorafgegaan, ' 2 ' vóór het tweede item, enzovoort. Wanneer de volgende product groep begint, wordt de telling opnieuw gestart en wordt "1" voorafgegaan door het eerste item.

De items in een rapport nummeren

U kunt de items in het rapport nummeren met behulp van een berekend besturings element en de eigenschap Running Sum instellen.

 1. Klik in het navigatie deel venster met de rechter muisknop op het rapport en klik vervolgens op ontwerp weergave in het snelmenu.

 2. Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Besturingselementen op Tekstvak.

 3. Sleep in de sectie Details van het rapport de aanwijzer om het tekstvak te maken, zodat u zeker weet dat het breed genoeg is voor het hoogste item nummer.

  Als u bijvoorbeeld waarschijnlijk 100 orders hebt, hebt u ruimte nodig voor ten minste drie tekens (100). Als naast het tekstvak een label wordt weer gegeven, verwijdert u het label door erop te klikken en vervolgens op DELETE te drukken. Als u het tekstvak in de buurt van de linkermarge hebt geplaatst, is het label mogelijk verborgen onder het tekstvak. Sleep het tekstvak met de verplaatsings greep in de linkerbovenhoek van het tekstvak, zodat u het label kunt zien. Vervolgens kunt u op het etiket klikken en op DELETE drukken.

 4. Selecteer het tekstvak. Druk op F4 om het eigenschappenvenster weer te geven, als dat nog niet wordt weergegeven.

 5. Klik op het tabblad Alles. Typ in het vak van de eigenschap naam een naam, bijvoorbeeld txtItemNumber.

 6. Klik op het tabblad Gegevens.

 7. Selecteer in het vak eigenschap lopend totaal de optie over groepen.

 8. Typ = 1in het vak van de eigenschap Besturingselementbron.

 9. Klik op het tabblad Opmaak.

 10. Typ # in het vak van de eigenschap notatie. (een hekje gevolgd door een punt).

  Hiermee wordt het regel nummer opgemaakt met een punt na het nummer.

 11. Sla het rapport op en schakel over naar de rapport weergave om de resultaten te zien.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×