Tellen hoe vaak een waarde voorkomt in Excel

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Stel dat u wilt weten hoe vaak een bepaalde tekst- of numerieke waarde voorkomt in een gegevensbereik. Bijvoorbeeld:

 • Als een bereik, laten we zeggen A2:D20, de getalwaarden 5, 6, 7 en 6 bevat, komt het getal 6 twee keer voor.

 • Als een kolom Blaauboer, Lakowski, Lakowski en Lakowski bevat, komt Lakowski drie keer voor.

Er zijn verschillende manieren om te tellen hoe vaak een bepaalde waarde voorkomt.

Wat wilt u doen?

Tellen hoe vaak één bepaalde waarde voorkomt door een functie te gebruiken

Tellen op basis van meerdere criteria met de functie AANTALLEN.ALS

Tellen op basis van criteria door de functies AANTAL en ALS te combineren

Tellen hoe vaak meerdere tekst- of numerieke waarden voorkomen door de functies SOM en ALS te combineren

Tellen hoe vaak meerdere waarden voorkomen door een draaitabelrapport te gebruiken

Tellen hoe vaak één bepaalde waarde voorkomt door een functie te gebruiken

Gebruik de functie AANTAL.ALS om deze taak uit te voeren.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak ze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Als u de resultaten van formules wilt weergeven, selecteert u de formules, drukt u op F2 en vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen om alle gegevens te zien.

Verkoper

Factuur

Lange

15.000

Lange

9.000

Vliegen

8.000

Vliegen

20.000

Lange

5.000

Lakowski

22.500

Formule

Omschrijving

Resultaat

'=AANTAL.ALS(A2:A7,"Lange")

Aantal vermeldingen voor Lange (3)

=AANTAL.ALS(A2:A7,"Lange")

'=AANTAL.ALS(A2:A7,A4)

Aantal vermeldingen voor Vliegen (2)

=AANTAL.ALS(A2:A7,A4)

'=AANTAL.ALS(B2:B7,"< 20000")

Aantal facturen met een waarde lager dan 20.000 (4)

=AANTAL.ALS(B2:B7,"< 20000")

'=AANTAL.ALS(B2:B7,">="&B5)

Aantal facturen met een waarde hoger dan of gelijk aan 20.000 (2)

=AANTAL.ALS(B2:B7,">="&B5)

Zie AANTAL.ALS, functie voor meer informatie over het gebruik van deze functie.

Naar boven

Tellen op basis van meerdere criteria met de functie AANTALLEN.ALS

De functie AANTALLEN.ALS, die is geïntroduceerd in Excel 2007, lijkt op de functie AANTALALS, met één belangrijke uitzondering: met AANTALLEN.ALS kunt u criteria toepassen op cellen in meerdere bereiken en tellen hoe vaak aan alle criteria wordt voldaan. U kunt met de functie AANTALLEN.ALS maximaal 127 combinaties van bereiken en criteria gebruiken. De syntaxis voor deze functie ziet er als volgt uit:

AANTALLEN.ALS(criteriabereik1; criterium1; [criteriabereik2; criterium2]…)

Voorbeeld

Werknemer-id

Regio-nr.

Afdeling

20552

2

Verkoop

21268

2

Financiën

23949

1

Administratie

24522

4

Administratie

28010

3

IT

29546

4

Verkoop

31634

3

IT

32131

1

IT

35106

4

Financiën

40499

1

PZ

42051

1

Verkoop

43068

2

PZ

45382

2

Financiën

47971

1

IT

Hoeveel werknemers maken deel uit van Regio 2 en de afdeling Financiën?

'=AANTALLEN.ALS(B2:B15,"2",C2:C15,"Financiën")

=AANTALLEN.ALS(B2:B15,"2",C2:C15,"Financiën")

Het eerste criteriumbereik wordt gevormd door de regionummers; het tweede criteriumbereik bestaat uit de naam van de afdeling. Het criterium dat wordt toegepast op het eerste bereik is '2', en het criterium dat wordt toegepast op het tweede bereik is 'Financiën'. Met AANTALLEN.ALS wordt gecontroleerd of aan beide criteria wordt voldaan.

Zie AANTALLEN.ALS, functie voor meer informatie over hoe u deze functie kunt gebruiken om binnen meerdere bereiken volgens meerdere criteria te tellen.

Naar boven

Tellen op basis van criteria door de functies AANTAL en ALS te combineren

Stel dat u wilt weten hoeveel verkopers een bepaald artikel in een bepaalde regio hebben verkocht, of dat u wilt weten hoeveel artikelen boven een bepaalde waarde door een bepaalde verkoper zijn verkocht. U kunt hiervoor de functies ALS en AANTAL gebruiken. Dat wil zeggen: u test eerst een voorwaarde met de functie ALS en alleen als het resultaat WAAR is, telt u cellen met de functie AANTAL.

Voorbeelden

Regio

Verkoper

Type

Verkoop

Zuid

Lange

Dranken

3571

West

Veninga

Zuivel

3338

Oost

Vliegen

Dranken

5122

Noord

Vliegen

Zuivel

6239

Zuid

Lakowski

Vlees

8677

Zuid

Veninga

Zuivel

450

Zuid

Veninga

Zuivel

7673

Oost

Vliegen

Vlees

664

Noord

Veninga

Vlees

1500

Zuid

Lakowski

Zuivel

6596

Formule

Omschrijving

Resultaat

=AANTAL(ALS((A2:A11="Zuid")*(C2:C11="Vlees"),D2:D11))

Het aantal verkopen van vlees in de regio Zuid. (3)

=AANTAL(ALS((A2:A11="Zuid")*(C2:C11="Vlees"),D2:D11))

=AANTAL(ALS((B2:B11="Vliegen")*(D2:D11>=1000),D2:D11))

Aantal verkopen hoger dan €1.000 door Vliegen. (2)

=AANTAL(ALS((B2:B11="Vliegen")*(D2:D11>=1000),D2:D11))

Opmerking: 

 • De formules in dit voorbeeld moeten worden opgegeven als matrixformules. Als u deze werkmap hebt geopend in het Excel-bureaubladprogramma en u de formule wilt wijzigen of een vergelijkbare formule wilt maken, drukt u op F2 en drukt u op Ctrl+Shift+Enter om de formule met de gewenste resultaten in te voeren.

 • Deze formules werken alleen als het tweede argument van de functie ALS een getal is.

De functie AANTAL telt het aantal cellen dat getallen bevat en tevens het aantal getallen in de argumentenlijst. De functie ALS retourneert een bepaalde waarde als resultaat als de opgegeven voorwaarde WAAR is, en een andere waarde als deze ONWAAR is.

Zie AANTAL, functie en ALS, functie voor meer informatie over deze functies.

Naar boven

Tellen hoe vaak meerdere tekst- of numerieke waarden voorkomen door de functies SOM en ALS te combineren

In de volgende voorbeelden combineren we de functies ALS en SOM. Eerst worden de waarden in bepaalde cellen getest door de functie ALS, en als het resultaat van de test WAAR is, worden de waarden die aan de voorwaarde voldoen opgeteld met de functie SOM.

Voorbeelden

Verkoper

Factuur

Lange

15000 delen

Lange

9000

Vliegen

8000

Vliegen

20000

Lange

5000

Lakowski

22500

Formule

Omschrijving

Resultaat

=SOM(ALS((A2:A7="Lange")+(A2:A7="Lakowski"),1,0))

Aantal facturen voor Lange of Lakowski (4)

=SOM(ALS((A2:A7="Lange")+(A2:A7="Lakowski"),1,0))

=SOM(ALS((B2:B7<9000)+(B2:B7>19000),1,0))

Aantal facturen met een kleinere waarde dan € 9.000 of een grotere waarde dan € 19.000 (4)

=SOM(ALS((B2:B7<9000)+(B2:B7>19000),1,0))

=SOM(ALS(A2:A7="Lange",ALS(B2:B7<9000,1,0)))

Aantal facturen voor Lange met een kleinere waarde dan € 9.000. (1)

=SOM(ALS(A2:A7="Lange",ALS(B2:B7<9000,1,0)))

Opmerking: De formules in dit voorbeeld moeten worden opgegeven als matrixformules. Als u deze werkmap hebt geopend in het Excel-bureaubladprogramma en u de formule wilt wijzigen of een vergelijkbare formule wilt maken, drukt u op F2 en drukt u op Ctrl+Shift+Enter om de formule met de gewenste resultaten in te voeren.

Naar boven

Tellen hoe vaak meerdere waarden voorkomen door een draaitabelrapport te gebruiken

U kunt een draaitabelrapport gebruiken om totalen weer te geven en om te tellen hoe vaak unieke waarden voorkomen. Een draaitabel is een interactieve methode om snel grote hoeveelheden gegevens samen te vatten. U kunt een draaitabel gebruiken om gegevensniveaus uit te breiden en samen te vouwen voor gerichtere resultaten, en in te zoomen op details vanaf de overzichtsgegevens naar gebieden waar u meer over wilt weten. Verder kunt u rijen veranderen in kolommen of kolommen veranderen in rijen ('draaien') om de brongegevens op een andere manier te analyseren.

Voorbeeld van brongegevens en resulterend draaitabelrapport

1   Brongegevens, in dit geval van een werkblad

2   De bronwaarden voor het overzicht van de golfverkoopcijfers voor het derde kwartaal in het draaitabelrapport

3   Het hele draaitabelrapport

4   Het overzicht van de bronwaarden in de cellen C2 en C8 van de brongegevens

Een draaitabel maken

 1. Selecteer de kolom die de gegevens bevat.
  Zorg ervoor dat de kolom een kolomkop heeft.

 2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Tabellen op Draaitabel.
  Het dialoogvenster Draaitabel maken wordt weergegeven.

 3. Klik op Selecteer een tabel of bereik.

 4. Klik op Nieuw werkblad om het draaitabelrapport in cel A1 van een nieuw werkblad te plaatsen.

 5. Klik op OK.
  Er wordt een leeg draaitabelrapport aan de opgegeven locatie toegevoegd en de lijst met velden van de draaitabel wordt weergegeven.

 6. In de sectie velden van de lijst met velden van de draaitabel klikt u op de veldnaam en houdt u de muisknop ingedrukt terwijl u het veld naar het vakRijlabels sleept in de sectie Indeling onder aan de lijst met velden van de draaitabel.

 7. In de sectie velden boven in de lijst met velden van de draaitabel, klikt u op dezelfde veldnaam en houdt u de muisknop ingedrukt terwijl u het veld naar het vak Waarden sleept in de sectie Indeling onder aan de lijst met velden van de draaitabel.

Opmerking: Als de gegevens getallen bevatten, wordt in het draaitabelrapport niet het aantal gegevens, maar het totaal berekend. U gaat van de samenvattingsfunctie SOM naar de samenvattingsfunctie AANTAL door een cel in die kolom te selecteren en in de groep Actief veld op het tabblad Analyseren achtereenvolgens te klikken op Veldinstellingen, op het tabblad Samenvatten als, op Aantal en op OK.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×