Telefoonopties instellen

In dit onderwerp

Mijn telefoonnummers

Toegang tot uw telefoonnummers beheren

Over Active Directory: waarom sommige telefoonnummers niet kunnen worden gewijzigd of waarom de publicatie hiervan niet ongedaan kan worden gemaakt

Telefoonintegratie

Toegang tot telefoonnummers

Mijn telefoonnummers

Gebruik de opties van Mijn telefoonnummers om telefoonnummers op te geven, te publiceren of de publicatie ervan ongedaan te maken. Uw telefoonnummers zijn onderdeel van uw aanwezigheidsgegevens en stellen andere gebruikers van Communicator in staat om contact met u op te nemen. Wanneer u telefoonnummers publiceert, kunt u het beste de toegang tot deze telefoonnummers beheren door toegangsniveaus in te stellen. Door toegangsniveaus toe te wijzen aan uw contactpersonen kunt u uw mobiele telefoonnummer en privételefoonnummer wel beschikbaar maken voor bijvoorbeeld uw naaste collega's, maar niet voor alle gebruikers in het bedrijf. Zie Toegang tot uw telefoonnummers beheren verderop in dit onderwerp voor instructies.

 • Telefoon werk     Hier wordt uw telefoonnummer van het werk weergegeven. Als dit telefoonnummer wordt verstrekt via de adreslijstservice Active Directory, kunt u dit niet bewerken en is de knop Telefoon werk uitgeschakeld. Uw telefoonnummer op het werk is beschikbaar voor alle gebruikers van Communicator in uw bedrijf. Schakel het selectievakje Dit telefoonnummer publiceren naast het telefoonnummer in als u dit wilt publiceren als onderdeel van uw aanwezigheidsprofiel.

 • Mobiele telefoon     Als u een mobiel telefoonnummer wilt toevoegen of wijzigen, klikt u op Mobiele telefoon. Schakel het selectievakje Dit telefoonnummer publiceren naast het telefoonnummer in om het nummer als onderdeel van uw aanwezigheidsinformatie te publiceren. Uw mobiele telefoonnummer wordt weergegeven aan alle contactpersonen aan wie u het toegangsniveau Team of Persoonlijk hebt toegewezen.

 • Telefoonnummer thuis     Als u een privételefoonnummer wilt toevoegen of wijzigen, klikt u op Telefoonnummer (thuis). Schakel het selectievakje Dit telefoonnummer publiceren naast het telefoonnummer in om het nummer als onderdeel van uw aanwezigheidsinformatie te publiceren. Uw privételefoonnummer wordt weergegeven aan alle contactpersonen aan wie u het toegangsniveau Persoonlijk hebt toegewezen.

 • Ander telefoonnummer     Als u een ander telefoonnummer wilt toevoegen of wijzigen, klikt u op Ander telefoonnummer. Een ander telefoonnummer kan een nummer voor een tijdelijk kantoor of een alternatief mobiel nummer zijn. Schakel het selectievakje Dit telefoonnummer publiceren naast het telefoonnummer in om het nummer als onderdeel van uw aanwezigheidsinformatie te publiceren. Dit telefoonnummer wordt weergegeven aan alle contactpersonen aan wie u het toegangsniveau Persoonlijk hebt toegewezen.

Naar boven

Toegang tot uw telefoonnummers beheren

Nadat u een telefoonnummer hebt gepubliceerd, met name een privételefoonnummer of een mobiel telefoonnummer, kunt u het beste ervoor zorgen dat toegangsniveaus zijn ingesteld om:

 • het nummer beschikbaar te maken voor contactpersonen die u toegang tot het nummer wilt bieden;

 • het nummer niet beschikbaar te maken voor contactpersonen die u geen toegang tot het nummer wilt bieden.

De volgende tabel bevat de toegangsniveaus die aan een contactpersoon moeten zijn toegewezen voordat deze toegang heeft tot het betreffende telefoonnummer. Standaard wordt aan contactpersonen het toegangsniveau Bedrijf toegewezen wanneer u deze toevoegt aan de lijst met contactpersonen, hetgeen betekent dat ze alleen toegang hebben tot uw telefoonnummer op het werk.

Telefoonnummer

Geblokkeerd

Openbaar

Bedrijf

Team

Persoonlijk

Telefoon werk *

X

X

X

Mobiele telefoon *

X

X

Telefoon thuis *

X

Ander telefoonnummer *

X

Opmerking: *telefoonnummers die in Active Directory zijn gedefinieerd, worden weergegeven aan alle contactpersonen in uw bedrijf met het toegangsniveau Bedrijf, Team of Persoonlijk. Ze worden niet weergegeven aan gebruikers met het toegangsniveau Blokkeren of Openbaar. Telefoonnummers die in Active Directory zijn gedefinieerd, kunnen niet worden bewerkt op het tabblad Telefoons.

Een toegangsniveau toewijzen aan een contactpersoon

Voer een van de volgende bewerkingen uit:

 • Klik in de lijst met contactpersonen met de rechtermuisknop op de contactpersoon, wijs Toegangsniveau wijzigen aan en selecteer het toegangsniveau. Als u bijvoorbeeld een contactpersoon toegang wilt bieden tot uw mobiele telefoonnummer, wijst u het toegangsniveau Team of Persoonlijk toe aan de contactpersoon.

 • Klik in het venster van Communicator op de knop De manier wijzigen waarop u uw contactpersonen weergeeft, selecteer Toegangsniveaus en sleep contactpersonen naar het gewenste toegangsniveau.

 • Selecteer in de keuzelijst Toegangsniveau van deze persoon het toegangsniveau wanneer u een melding van Communicator ontvangt dat een contactpersoon u heeft toegevoegd aan zijn of haar lijst met contactpersonen.

Naar boven

Over Active Directory: waarom sommige telefoonnummers niet kunnen worden gewijzigd of waarom de publicatie hiervan niet ongedaan kan worden gemaakt

Telefoonnummers die Communicator uit Active Directory heeft opgehaald, worden op het tabblad Telefoonnummers weergegeven als inactieve velden en kunnen niet worden bewerkt. Ook kan de publicering van deze nummers niet ongedaan worden gemaakt door het selectievakje Publiceren uit te schakelen.

Naar boven

Telefoonintegratie

 • Integratie met uw telefoonsysteem inschakelen     Schakel dit selectievakje in als u Communicator wilt integreren met uw bureautelefoon. Wanneer Telefoonintegratie is ingeschakeld, kunt u met Communicator uw bureautelefoon beheren. U kunt bijvoorbeeld bellen door op de telefoonknop in de lijst met contactpersonen te klikken of u kunt een gesprek accepteren door op het computerscherm in het pop-upvenster met de melding voor het telefoongesprek te klikken. Telefoonintegratie wordt normaal gesproken voor u ingesteld door de systeembeheerder. Neem contact op met de systeembeheerder als u wilt weten of Telefoonintegratie beschikbaar is in uw bedrijf.

 • Geavanceerd     Selecteer Geavanceerd als u het dialoogvenster Advanced Phone Integration configureren wilt openen. In dit venster kunt u handmatig de externe gesprek-URI (Uniform Resource Identifier) en telefoon-URI configureren. Deze configuratie wordt meestal uitgevoerd door de systeembeheerder.

Toegang tot telefoonnummers

 • TTY-modus inschakelen     Selecteer deze optie als u een teksttelefoon (TTY) wilt verbinden met Communicator. Met deze optie kunt u de geluidsvoorzieningen van Communicator zo aanpassen dat een aangesloten TTY-apparaat deze kan interpreteren.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×