Telefoonlogboeken in Business Contact Manager gebruiken

U kunt in Business Contact Manager voor Outlook telefoonlogboeken gebruiken om uw gesprekken over accounts, verkoopkansen, zakelijke contactpersoon of bedrijfsprojecten bij te houden. Wanneer u een telefoonlogboek maakt, kunt u de duur van het gesprek registreren en opmerkingen over het gesprek opgeven. Uw opgeslagen telefoonlogboeken kunt u bekijken in de map Communicatiegeschiedenis. U kunt telefoonlogboeken koppelen aan een of meer records.

In dit artikel wordt toegelicht hoe u een telefoonlogboek maakt, koppelt, bewerkt en verwijdert.

Wat wilt u doen?

Een telefoonlogboek maken en koppelen

Een bestaand telefoonlogboek koppelen aan meer dan één record

Een telefoonlogboek bewerken

Een telefoonlogboek verwijderen

Een telefoonlogboek maken en koppelen

Als u in een record een telefoonlogboek maakt, wordt dat automatisch aan deze record gekoppeld. U kunt ook een telefoonlogboek maken en dat tegelijk koppelen aan een of meer records.

 1. Klik in het navigatiedeelvenster onder Business Contact Manager op een van de volgende mappen om de werkruimte weer te geven:

  • Contactpersonenbeheer.

  • Verkoop.

  • Marketing.

  • Projectmanagement.

 2. Klik op het tabblad met de gewenste records.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Dubbelklik op één record om deze te openen.

  • Klik op meerdere records waaraan u het nieuwe telefoonlogboek wilt koppelen.

   Hoe kan ik meerdere records selecteren?

   Als u records wilt selecteren die bij elkaar staan, houdt u Shift ingedrukt en klikt u op de eerste en laatste record van de groep die u wilt toevoegen. Als u meerdere records wilt selecteren die niet bij elkaar staan, houdt u Control ingedrukt en klikt u op de betreffende records. Als u alle records wilt selecteren, klikt u op een record en drukt u op Ctrl+A.

 4. Klik op het lint in de groep Geschiedenisitem toevoegen op Telefoonlogboek of klik op Meer en daarna op Telefoonlogboek.

 5. Typ in de sectie Zakelijk telefoonlogboek het onderwerp en het type telefoongesprek.

 6. Klik op het lint in de groep Acties op Timer starten als u de gespreksduur wilt registreren.

  Opmerking:  Wanneer u het telefoonlogboek sluit, stopt de timer en wordt de totale duur automatisch toegevoegd aan het formulier van het telefoonlogboek.

 7. Typ uw opmerkingen in de sectie Opmerkingen.

 8. Klik op de knop Tijdstempel toevoegen als u de datum en tijd wilt vastleggen waarop de opmerkingen zijn ingevoerd.

 9. Klik op Opslaan en sluiten.

  De datum en tijd van het telefoongesprek worden automatisch ingevoerd wanneer u het telefoonlogboek opslaat. Het telefoonlogboek wordt weergegeven op de geschiedenispagina van elke geselecteerde record.

Naar boven

Een bestaand telefoonlogboek koppelen aan meer dan één record

U kunt een telefoonlogboek desgewenst aan meer dan één record koppelen. Telkens wanneer u een telefoonlogboek koppelt aan een record, wordt een andere kopie van het logboek weergegeven in de map Communicatiegeschiedenis.

 1. Dubbelklik op het telefoonlogboek dat u aan een andere record wilt koppelen.

 2. Klik op de knop Koppelen aan.

 3. Klik in het dialoogvenster Koppelen aan Business Contact Manager-record in de lijst Soort item op het type record dat u wilt koppelen aan het telefoonlogboek.

 4. Klik in de lijst op de records waaraan u het telefoonlogboek wilt toevoegen.

Hoe kan ik meerdere records selecteren?

Als u records wilt selecteren die bij elkaar staan, houdt u Shift ingedrukt en klikt u op de eerste en laatste record van de groep die u wilt toevoegen. Als u meerdere records wilt selecteren die niet bij elkaar staan, houdt u Control ingedrukt en klikt u op de betreffende records. Als u alle records wilt selecteren, klikt u op een record en drukt u op Ctrl+A.

 1. Klik onder Gekoppelde Records op Koppelen aan. De geselecteerde records worden weergegeven in het vak Koppelen aan.

 2. Klik op OK.

 3. Klik op Opslaan en sluiten.

Opmerking:  De map Communicatiegeschiedenis bevat een item alleen vaker als dit is gekoppeld aan meer dan één record. Als u een item in één record bewerkt, wordt het in alle gekoppelde records gewijzigd.

Naar boven

Een telefoonlogboek bewerken

Opmerking:  Als u een telefoonlogboek bewerkt dat aan meer dan één record is gekoppeld, wordt het gewijzigd in alle gekoppelde records.

 1. Dubbelklik op het telefoonlogboek dat u wilt bewerken.

 2. Voer de gewenste wijzigingen door in het telefoonlogboek.

 3. Klik op Opslaan en sluiten.

Naar boven

Een telefoonlogboek verwijderen

Als een telefoonlogboek aan één record is gekoppeld en u dit verwijdert uit de communicatiegeschiedenis van deze record, verplaatst Business Contact Manager voor Outlook het telefoonlogboek naar de map Verwijderde Items. Als echter andere records koppelingen naar het telefoonlogboek bevatten, wordt dit alleen verwijderd uit deze record.

Als u bijvoorbeeld een telefoonlogboek verwijdert uit een record voor een potentiële klant en dit telefoonlogboek is ook gekoppeld aan een record voor een zakelijke contactpersoon, blijft het telefoonlogboek in de record voor de zakelijke contactpersoon behouden.

Tip:  Wanneer u een telefoonlogboek opent, kunt u in het vak Koppelen aan zien aan welke records het telefoonlogboek is gekoppeld.

 1. Klik in het navigatiedeelvenster onder Business Contact Manager op een van de volgende mappen om de werkruimte weer te geven:

 • Contactpersonenbeheer.

 • Verkoop.

 • Marketing.

 • Projectmanagement.

 • Klik op het tabblad met de gewenste record.

 • Dubbelklik op de record met een koppeling naar het telefoonlogboek dat u wilt verwijderen.

 • Klik in de groep Weergeven op het lint op Geschiedenis.

 • Klik met de rechtermuisknop op het telefoonlogboek en klik op Verwijderen.

 • Klik op Opslaan en sluiten.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×