Tekstwaarden naar getallen converteren met de functie Val

Tekstwaarden naar getallen converteren met de functie Val

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Met de functie Val() kunt u tekstgegevens (tekenreeks) ophalen uit een veld dat zowel tekst als getallen bevat, waarbij alleen de numerieke waarden worden geretourneerd.

Stel dat u de numerieke gegevens wilt ophalen uit een veld met kilometergegevens, zoals 30 kilometer. U kunt dan Val ("veldnaam") als volgt gebruiken:

Val (“mileage”)

Met de functie Val() wordt een tekenreeks niet langer gelezen zodra een teken niet als getal wordt herkend. Symbolen en tekens zoals dollartekens en komma's, die vaak als onderdeel van numerieke waarden worden beschouwd, worden dus niet herkend.

Opmerking : Alleen de punt (.) wordt als geldig decimaal scheidingsteken herkend met de functie Val(). Gebruik in plaats hiervan de functie CDbl als u een ander decimaal scheidingsteken gebruikt, zoals in sommige internationale toepassingen.

U kunt de functie Val() ook gebruiken wanneer u een query uitvoert op twee tabellen. Stel dat in tabel 1 een id is opgeslagen als tekstveld en in tabel 2 als numeriek veld. Als u beide tabellen wilt koppelen en hierop een query wilt uitvoeren, moeten de gegevenstypen hetzelfde zijn. U kunt dan met de functie VAL() het veld Id in tabel 1 als volgt converteren:

ConvertedID: Val([FieldName]) 

U kunt de functie Val in een expressie gebruiken. Zie Expressies maken als u niet vertrouwd bent met expressies of raadpleeg Functies toevoegen aan expressies voor meer informatie.

Zie Help voor ingebouwde functies, eigenschappen, macroacties en SQL-trefwoorden voor meer informatie over functies.

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×