Tekstvakbesturingselementen toevoegen aan formulieren of rapporten

Het tekstvak is het standaardbesturingselement in Access voor het weergeven en bewerken van gegevens in formulieren en rapporten. Er kunnen veel verschillende typen gegevens worden weergegeven in tekstvakken en u kunt tekstvakken tevens gebruiken om berekeningen uit te voeren. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een tekstvak kunt maken en gebruiken en worden bovendien enkele belangrijke eigenschappen van tekstvakken besproken.

Wat wilt u doen?

Een afhankelijk tekstvak toevoegen

Een niet-afhankelijk tekstvak toevoegen

Een berekend tekstvak toevoegen

Eigenschappen van tekstvakken

Een afhankelijk tekstvak toevoegen

Een afhankelijk tekstvak bevat gegevens uit een tabelveld of query. In een formulier kunt u gegevens in een veld invoeren of bewerken met behulp van een tekstvak dat afhankelijk is van een recordbron die kan worden bijgewerkt. De wijzigingen die u in het tekstvak maakt, worden doorgevoerd in de onderliggende tabel.

U kunt snel een afhankelijk tekstvak maken door een veld uit het deelvenster Lijst met velden naar uw formulier of rapport te slepen. Er wordt automatisch een tekstvak gemaakt voor velden met de volgende gegevenstypen:

 • Korte tekst

 • Lange tekst

 • Getal

 • Datum/tijd

 • Valuta

 • Hyperlink

 • Berekend

Opmerking: Vanaf Access 2013 worden gegevenstypen voor tekst Korte tekst genoemd en de gegevenstypen voor memo Lange tekst.

Als u velden met een ander gegevenstype sleept, worden er andere typen besturingselementen gemaakt. Als u bijvoorbeeld een Ja/nee-veld uit het deelvenster Lijst met velden naar een formulier of rapport sleept, wordt er een selectievakje gemaakt. Als u een OLE-objectveld naar een formulier of rapport sleept, wordt er een kader voor afhankelijk object gemaakt. Als u een bijlageveld naar een formulier of rapport sleept, wordt er een bijlagebesturingselement gemaakt.

Een afhankelijk tekstvak toevoegen aan een formulier of rapport door een veld vanuit het deelvenster lijst met velden te slepen

 1. Open het formulier of rapport in de indelings- of ontwerpweergave door in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop te klikken op het formulier of rapport en vervolgens op de gewenste weergave te klikken.

 2. Klik op het tabblad Ontwerp, in de groep Extra, op Bestaande velden toevoegen Knopafbeelding .

 3. Vouw in het deelvenster Lijst met velden de tabel uit die het veld bevat dat u wilt koppelen aan uw tekstvak.

 4. Sleep het veld vanuit het deelvenster Lijst met velden naar het formulier of rapport.

  Zie het artikel Velden toevoegen aan formulieren of rapporten voor meer informatie over het werken met het deelvenster Lijst met velden.

U kunt een afhankelijk tekstvak ook aan een formulier of rapport toevoegen door eerst een niet-afhankelijk tekstvak toe te voegen en vervolgens de eigenschap Besturingselementbron van het tekstvak in te stellen op het veld waaraan u het tekstvak wilt koppelen.

Een niet-afhankelijk tekstvak toevoegen

Een niet-afhankelijk tekstvak is niet gekoppeld aan een veld in een tabel of query. U kunt met een niet-afhankelijk tekstvak de resultaten van een berekening weergeven of invoer accepteren die u niet rechtstreeks in een tabel wilt opslaan. U kunt een niet-afhankelijk tekstvak het gemakkelijkst toevoegen in de ontwerpweergave.

 1. Open het formulier of rapport in de ontwerpweergave door er in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op te klikken en vervolgens op Ontwerpweergave te klikken.

 2. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Besturingselementen op Tekstvak.

 3. Plaats de aanwijzer op de plaats in het formulier of rapport waar u het tekstvak wilt plaatsen en klik om het tekstvak in te voegen.

  Opmerking: Links van de tabel wordt tevens een label geplaatst dus zorg er voor dat er links van de aanwijzer voldoende ruimte is voor het label. U kunt het label en het tekstvak desgewenst later verplaatsen. U kunt het label ook verwijderen door erop te klikken en vervolgens op DELETE te drukken.

U kunt ook een niet-afhankelijk tekstvak maken door eerst een afhankelijk tekstvak te maken. Sleep daartoe een veld uit het deelvenster Lijst met velden naar het formulier of rapport en verwijder vervolgens de waarde bij de eigenschap Besturingselementbron. Als u dit in de ontwerpweergave doet, wordt in het tekstvak de tekst 'Niet-afhankelijk' weergegeven in plaats van de veldnaam. In de indelingsweergave worden er in het tekstvak geen gegevens meer weergegeven (het tekstvak is dus leeg).

Een berekend tekstvak toevoegen

 1. Open het formulier of rapport in de ontwerpweergave door er in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op te klikken en vervolgens op Ontwerpweergave te klikken.

 2. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Besturingselementen op Tekstvak.

 3. Plaats de aanwijzer op de plaats in het formulier of rapport waar u het tekstvak wilt plaatsen en klik om het tekstvak in te voegen.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  Plaats de cursor in het tekstvak en typ vervolgens een expressie voor het berekenen van een totaal.

  Selecteer het tekstvak, druk op F4 om het eigenschappenvenster weer te geven en typ de expressie in het vak van de eigenschap Besturingselementbron. Als u opbouwfunctie voor expressies wilt gebruiken om de expressie te maken, klikt u op Knop Opbouwfunctie naast het vak van de eigenschap Besturingselementbron.

 5. Sla het formulier of rapport op en schakel vervolgens over naar de formulier- of rapportweergave om de resultaten te controleren.

Zie het artikel Leren hoe u een expressie maakt voor meer informatie over het maken van expressies.

OPMERKINGEN:

 • Als u meer ruimte nodig hebt om een expressie te typen in het vak van de eigenschap Besturingselementbron, kunt u op SHIFT+F2 drukken om het vak In- en uitzoomen te openen.

 • Als een formulier of rapport is gebaseerd op een query, kunt u de expressie opnemen in de query in plaats van in een berekend besturingselement. Hiermee verbetert u namelijk de prestaties en als u totalen voor groepen records wilt berekenen, kunt u beter de naam van een berekend veld gebruiken in een statistische functie.

Eigenschappen van tekstvakken

Bepaalde eigenschappen moeten worden ingesteld zodat het tekstvak op de gewenste wijze werkt en wordt weergegeven, ongeacht de wijze waarop het tekstvak is gemaakt. De volgende lijst bevat enkele belangrijke en veelgebruikte eigenschappen van tekstvakken:

 • Naam    Geef het tekstvak een korte, passende naam, zodat u in één oogopslag kunt zien welke gegevens de cel bevat. Hiermee kunt u gemakkelijk verwijzen naar het tekstvak in expressies die u in andere tekstvakken kunt gebruiken. Sommige databaseontwikkelaars voegen liever een voorvoegsel aan de naam van een tekstvak toe, bijvoorbeeld txt, zodat ze tekstvakken gemakkelijk van andere typen besturingselementen kunnen onderscheiden, bijvoorbeeld txtFirstName of txtAddress.

  Wanneer u een afhankelijk tekstvak maakt door een veld uit het deelvenster Lijst met velden te slepen, krijgt het tekstvak automatisch de naam van het veld toegewezen. Dit werkt meestal goed, maar als u van plan bent de eigenschap Besturingselementbron te bewerken en een expressie te maken, is het raadzaam eerst de naam van het tekstvak te wijzigen, zodat deze niet meer gelijk is aan de veldnaam. Als u dat niet doet, is het soms niet mogelijk om te bepalen of u naar het tekstvak of naar het veld in de tabel verwijst. Stel dat u een rapport hebt met de tekstvak Voornaam en dat dit tekstvak afhankelijk is van een tabelveld dat ook Voornaam heet. Als u eventuele spaties die voorafgaan aan de waarde in het veld Voornaam wilt verwijderen, kunt u de eigenschap Besturingselementbron van het tekstvak instellen op:

  =Trim([First Name])

  Deze bewerking resulteert echter in de melding #Fout in het tekstvak, omdat niet kan worden bepaald of de expressie verwijst naar het veld of naar het tekstvak. U kunt dit probleem voorkomen door de tekstvakken een nieuwe, unieke naam te geven.

 • Besturingselementbron    Met deze eigenschap bepaalt u of het tekstvak afhankelijk, niet-afhankelijk of berekend is.

  • Als de waarde in het vak van de eigenschap Besturingselementbron de naam van een veld in een tabel is, is het tekstvak afhankelijk van dat veld.

  • Als de waarde in Besturingselementbron leeg is, is het tekstvak niet-afhankelijk.

  • Als de waarde in Besturingselementbron een expressie is, is het tekstvak een berekend tekstvak.

 • Tekstopmaak    Als het tekstvak afhankelijk is van een veld Lange tekst, kunt u de waarde in het vak voor de eigenschap Tekstopmaak instellen op Tekst met opmaak. Hiermee kunt u meerdere opmaakstijlen op de tekst in het tekstvak toepassen. U kunt bijvoorbeeld een woord vetgedrukt weergeven en een ander woord onderstrepen.

 • Te vergroten    Deze eigenschap is in rapporten met name handig voor velden Lange tekst of Korte tekst. De standaardinstelling is Nee. Als het tekstvak meer tekst bevat dan kan worden weergegeven, wordt de tekst afgekapt. Als u de waarde van de eigenschap Te vergroten echter instelt op Ja, wordt de hoogte van het tekstvak automatisch aangepast om alle gegevens in het vak te kunnen afdrukken of weergeven.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×