Tekstuitlijning, inspringing en afstand wijzigen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u de tekst op uw dia's beter leesbaar wilt maken, kunt u de afstand tussen regels tekst en tussen alinea's in uw PowerPoint-presentatie wijzigen. U kunt ook de uitlijning en inspringing van tekst regels aanpassen.

U kunt de regel afstand (spatie) en verticaal uitlijnen (boven, onder of midden) gebruiken via de menu knoppen op het tabblad Start van het lint, in de groep alinea:

Het menuopties voor regelafstand op het lint kunt u select regelafstand, dubbele regelafstand, of andere verticale opties voor regelafstand.

Afbeelding 1: regel afstand

Het menu tekst uitlijnen op het lint kunt u bepalen of tekst verticaal uitgelijnd op de boven of onder aan de container of verticaal is gecentreerd in het midden.

Afbeelding 2: verticale uitlijning

Het dialoog venster alinea bevat meer gedetailleerde opties voor de afstand.

 1. Selecteer op de dia de tekst die u wilt wijzigen.

 2. Klik op Start en klik in de groep Alinea op de dialoogvensterweergave.

  .

  Het dialoog venster alinea wordt weer gegeven:

  dialoogvenster alinea in powerpoint

Dit zijn de opties die beschikbaar zijn in het dialoog venster:

Uitlijning

 • Als u de horizontale positie van tekst wilt wijzigen, kiest u in het vak uitlijning de optie rechts, Centreren, rechts, uitgevuld of verdeeld. Met uitgevuld wordt de afstand tussen woorden toegevoegd, zodat de tekst regels zowel de linker-als de rechter marge raken, met uitzonde ring van de laatste regel van de alinea, waarbij de normale woord afstand wordt gebruikt. Gedistribueerd is vergelijkbaar met verantwoord, maar zelfs de laatste regel raakt zowel de linker-als de rechter marge, waarbij de spatie wordt toegevoegd tussen woorden en letters, indien nodig.

Inspringing

 • Als u inspringing wilt toevoegen of de hoeveelheid inspringing vóór tekst wilt wijzigen, selecteert of typt u een getal in het vak Vóór tekst. U kunt de opties bij Speciaal gebruiken als u alleen de eerste regel wilt laten inspringen of als u een verkeerd-om inspringing wilt toevoegen.

  Inspringingen worden gemeten in inches en kunnen gehele getallen of decimale getallen zijn, bijvoorbeeld 1,2 inch.

Afstand

 • Als u de afstand boven of onder een alinea wilt wijzigen, typt u de gewenste afstand of klikt u op de pijlen naast Voor of Na. Deze waarde kan worden een geheel getal of een decimaal getal zijn, zoals 6,5.

 • Als u de afstand boven en in een alinea wilt wijzigen, gebruikt u de opties voor regel afstand: één, 1,5 regels of dubbel. Of selecteer exact en voeg vervolgens een punt waarde (tussen 0 en 1584) toe in het vak aan. (Hoe groter de punt waarde, des te breder de afstand.) Of selecteer meerdere en voeg een waarde toe aan het vak at. (Gebruik een getal dat kleiner is dan of gelijk is aan 9,99: de waarde 1 betekent gelijke regel afstand, terwijl een waarde van 3 gelijk is aan drievoudige afstand).

Opmerking: Als u regels blijft toevoegen zodat de tekst niet meer in het vak past, worden de regelafstand en de tekengrootte met AutoAanpassen automatisch aangepast, zodat alle items in de tijdelijke aanduiding passen. Als dit gebeurt, wordt het besturingselement Opties voor AutoAanpassen Besturingselement voor Opties voor AutoAanpassen weergegeven. Als u AutoAanpassen wilt uitschakelen, klikt u op Opties voor AutoAanpassen en klikt u vervolgens op Tekst niet meer AutoAanpassen aan deze tijdelijke aanduiding.

Zie de volgende onderwerpen voor informatie over andere manieren waarop u met inspringingen en afstand kunt werken:

U kunt de regel afstand (spatie) en verticaal uitlijnen (boven, onder of midden) gebruiken via de menu knoppen op het tabblad Start van het lint, in de groep alinea:

Het menuopties voor regelafstand op het lint kunt u select regelafstand, dubbele regelafstand, of andere verticale opties voor regelafstand.

Afbeelding 1: regel afstand

Het menu tekst uitlijnen op het lint kunt u bepalen of tekst verticaal uitgelijnd op de boven of onder aan de container of verticaal is gecentreerd in het midden.

Afbeelding 2: verticale uitlijning

Het dialoog venster alinea bevat meer gedetailleerde opties voor de afstand.

 1. Selecteer op de dia de tekst die u wilt wijzigen.

 2. Klik op Start en klik in de groep Alinea op de dialoogvensterweergave.

  .

  Het dialoog venster alinea wordt weer gegeven:

  dialoogvenster alinea in powerpoint

Dit zijn de opties die beschikbaar zijn in het dialoog venster:

Uitlijning

 • Als u de horizontale positie van tekst wilt wijzigen, kiest u in het vak uitlijning de optie rechts, Centreren, rechts, uitgevuld of verdeeld. Met uitgevuld wordt de afstand tussen woorden toegevoegd, zodat de tekst regels zowel de linker-als de rechter marge raken, met uitzonde ring van de laatste regel van de alinea, waarbij de normale woord afstand wordt gebruikt. Gedistribueerd is vergelijkbaar met verantwoord, maar zelfs de laatste regel raakt zowel de linker-als de rechter marge, waarbij de spatie wordt toegevoegd tussen woorden en letters, indien nodig.

Inspringing

 • Als u inspringing wilt toevoegen of de hoeveelheid inspringing vóór tekst wilt wijzigen, selecteert of typt u een getal in het vak Vóór tekst. U kunt de opties bij Speciaal gebruiken als u alleen de eerste regel wilt laten inspringen of als u een verkeerd-om inspringing wilt toevoegen.

  Inspringingen worden gemeten in inches en kunnen gehele getallen of decimale getallen zijn, bijvoorbeeld 1,2 inch.

Afstand

 • Als u de afstand boven of onder een alinea wilt wijzigen, typt u de gewenste afstand of klikt u op de pijlen naast Voor of Na. Deze waarde kan worden een geheel getal of een decimaal getal zijn, zoals 6,5.

 • Als u de afstand boven en in een alinea wilt wijzigen, gebruikt u de opties voor regel afstand: één, 1,5 regels of dubbel. Of selecteer exact en voeg vervolgens een punt waarde (tussen 0 en 1584) toe in het vak aan. (Hoe groter de punt waarde, des te breder de afstand.) Of selecteer meerdere en voeg een waarde toe aan het vak at. (Gebruik een getal dat kleiner is dan of gelijk is aan 9,99: de waarde 1 betekent gelijke regel afstand, terwijl een waarde van 3 gelijk is aan drievoudige afstand).

Opmerking: Als u regels blijft toevoegen zodat de tekst niet meer in het vak past, worden de regelafstand en de tekengrootte met AutoAanpassen automatisch aangepast, zodat alle items in de tijdelijke aanduiding passen. Als dit gebeurt, wordt het besturingselement Opties voor AutoAanpassen Besturingselement voor Opties voor AutoAanpassen weergegeven. Als u AutoAanpassen wilt uitschakelen, klikt u op Opties voor AutoAanpassen en klikt u vervolgens op Tekst niet meer AutoAanpassen aan deze tijdelijke aanduiding.

Zie de volgende onderwerpen voor informatie over andere manieren waarop u met inspringingen en afstand kunt werken:

U kunt de regel afstand (spatie) en verticaal uitlijnen (boven, onder of midden) gebruiken via de menu knoppen op het tabblad Start van het lint, in de groep alinea:

Het menuopties voor regelafstand op het lint kunt u select regelafstand, dubbele regelafstand, of andere verticale opties voor regelafstand.

Afbeelding 1: regel afstand

Het menu tekst uitlijnen op het lint kunt u bepalen of tekst verticaal uitgelijnd op de boven of onder aan de container of verticaal is gecentreerd in het midden.

Afbeelding 2: verticale uitlijning

Het dialoog venster alinea bevat meer gedetailleerde opties voor de afstand.

 1. Selecteer op de dia de tekst die u wilt wijzigen.

 2. Klik op Start en klik in de groep Alinea op de dialoogvensterweergave.

  Klik in de groep alinea op de startknop in de rechterbenedenhoek om het dialoogvenster alinea te openen

  Het dialoog venster alinea wordt weer gegeven:

  Het dialoogvenster alinea bevat opties voor de instelling horizontale uitlijning, inspringing op de linkermarge en regelafstand.

Dit zijn de opties die beschikbaar zijn in het dialoog venster:

Uitlijning

 • Als u de horizontale positie van tekst wilt wijzigen, kiest u in het vak uitlijning de optie rechts, Centreren, rechts of uitvullen. Met uitgevuld wordt de afstand tussen woorden toegevoegd, zodat de tekst regels zowel de linker-als de rechter marge raken, met uitzonde ring van de laatste regel van de alinea, waarbij de normale woord afstand wordt gebruikt.

Inspringing

 • Als u inspringing wilt toevoegen of de hoeveelheid inspringing vóór tekst wilt wijzigen, selecteert of typt u een getal in het vak Vóór tekst. U kunt de opties bij Speciaal gebruiken als u alleen de eerste regel wilt laten inspringen of als u een verkeerd-om inspringing wilt toevoegen.

  Inspringingen worden gemeten in inches en kunnen gehele getallen of decimale getallen zijn, bijvoorbeeld 1,2 inch.

Afstand

 • Als u de afstand boven of onder een alinea wilt wijzigen, typt u de gewenste afstand of klikt u op de pijlen naast Voor of Na. Deze waarde kan worden een geheel getal of een decimaal getal zijn, zoals 6,5.

 • Als u de afstand boven en in een alinea wilt wijzigen, gebruikt u de opties voor regel afstand: één, 1,5 regels of dubbel. Of selecteer meerdere en voeg een waarde toe aan het vak at. (Gebruik een getal dat kleiner is dan of gelijk is aan 9,99: de waarde van 1,25 is gelijk aan 25% meer dan één afstand, terwijl een waarde van 3 gelijk is aan de drie afstanden).

Opmerking: Als u regels toevoegt totdat u geen ruimte meer hebt in een tijdelijke aanduiding, worden de regel afstand en de teken grootte automatisch aangepast zodat alle lijst items in de beschik bare ruimte passen.

Zie opsommings tekens of nummers toevoegen aan tekstals u een lijst op uw dia wilt opmaken.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×