Tekstuitlijning, inspringing en afstand wijzigen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u de tekst op uw dia's beter leesbaar, is het raadzaam de afstand tussen regels tekst en alinea's in uw presentatie PowerPoint te wijzigen. U kunt ook de uitlijning en de inspringing van regels met tekst aanpassen.

Regelafstand (regelafstand, dubbele regelafstand, enzovoort) en verticaal uitlijnen (boven, onder of midden) zijn beschikbaar bij menuknoppen op het tabblad Start van het lint in de groep alinea :

Het menuopties voor regelafstand op het lint kunt u select regelafstand, dubbele regelafstand, of andere verticale opties voor regelafstand.
Regelafstand
Het menu tekst uitlijnen op het lint kunt u bepalen of tekst verticaal uitgelijnd op de boven of onder aan de container of verticaal is gecentreerd in het midden.
Verticaal uitlijnen

Er zijn meer gedetailleerde afstandsopties beschikbaar in het dialoogvenster alinea :

 1. Selecteer op de dia de tekst die u wilt wijzigen.

 2. Klik op Start en klik in de groep Alinea op de dialoogvensterweergave.

  .

  Het dialoogvenster alinea wordt weergegeven:

  dialoogvenster alinea in powerpoint

Hier vindt u de opties in het dialoogvenster:

Uitlijning

 • Kies links, Gecentreerd, rechts, uitgevuldof verdeeldals u wilt wijzigen van de horizontale positie van tekst in het vak uitlijning . Uitgevuld toegevoegd afstand tussen de woorden, zodat de tekstregels Raak de linker- en de rechtermarge, behalve de laatste regel van de alinea, waarbij gebruik normaal word-afstand wordt. Verdeeld is vergelijkbaar met Uitvullen, maar ook de laatste regel raakt de linker- en de rechtermarge, met ruimte toegevoegd tussen de woorden en letters, indien nodig.

Inspringing

 • Als u inspringing wilt toevoegen of de hoeveelheid inspringing vóór tekst wilt wijzigen, selecteert of typt u een getal in het vak Vóór tekst. U kunt de opties bij Speciaal gebruiken als u alleen de eerste regel wilt laten inspringen of als u een verkeerd-om inspringing wilt toevoegen.

  Inspringingen worden gemeten in inches en kunnen gehele getallen of decimale getallen zijn, bijvoorbeeld 1,2 inch.

Afstand

 • Als u de afstand boven of onder een alinea wilt wijzigen, typt u de gewenste afstand of klikt u op de pijlen naast Voor of Na. Deze waarde kan worden een geheel getal of een decimaal getal zijn, zoals 6,5.

 • Als u wilt de afstand boven en in een alinea wijzigen, gebruikt u de opties voor Regelafstand : één, 1,5 lijnenof dubbele. Of selecteer precies en voegt u de waarde van een punt (tussen 0 en 1584) in het vak aan . (Het groter te maken op het punt waarde, hoe breder de afstand.) Of selecteer meerdere en een waarde toevoegen aan het vak aan . (Gebruik elk getal kleiner dan of gelijk is aan 9,99: een waarde van 1 zou gelijk regelafstand één, terwijl een waarde van 3 zou driemaal-afstand gelijk aan).

Opmerking: Als u regels blijft toevoegen zodat de tekst niet meer in het vak past, worden de regelafstand en de tekengrootte met AutoAanpassen automatisch aangepast, zodat alle items in de tijdelijke aanduiding passen. Als dit gebeurt, wordt het besturingselement Opties voor AutoAanpassen Besturingselement voor Opties voor AutoAanpassen weergegeven. Als u AutoAanpassen wilt uitschakelen, klikt u op Opties voor AutoAanpassen en klikt u vervolgens op Tekst niet meer AutoAanpassen aan deze tijdelijke aanduiding.

Zie de volgende onderwerpen voor informatie over andere manieren waarop u met inspringingen en afstand kunt werken:

Regelafstand (regelafstand, dubbele regelafstand, enzovoort) en verticaal uitlijnen (boven, onder of midden) zijn beschikbaar bij menuknoppen op het tabblad Start van het lint in de groep alinea :

Het menuopties voor regelafstand op het lint kunt u select regelafstand, dubbele regelafstand, of andere verticale opties voor regelafstand.
Regelafstand
Het menu tekst uitlijnen op het lint kunt u bepalen of tekst verticaal uitgelijnd op de boven of onder aan de container of verticaal is gecentreerd in het midden.
Verticaal uitlijnen

Er zijn meer gedetailleerde afstandsopties beschikbaar in het dialoogvenster alinea :

 1. Selecteer op de dia de tekst die u wilt wijzigen.

 2. Klik op Start en klik in de groep Alinea op de dialoogvensterweergave.

  .

  Het dialoogvenster alinea wordt weergegeven:

  dialoogvenster alinea in powerpoint

Hier vindt u de opties in het dialoogvenster:

Uitlijning

 • Kies links, Gecentreerd, rechts, uitgevuldof verdeeldals u wilt wijzigen van de horizontale positie van tekst in het vak uitlijning . Uitgevuld toegevoegd afstand tussen de woorden, zodat de tekstregels Raak de linker- en de rechtermarge, behalve de laatste regel van de alinea, waarbij gebruik normaal word-afstand wordt. Verdeeld is vergelijkbaar met Uitvullen, maar ook de laatste regel raakt de linker- en de rechtermarge, met ruimte toegevoegd tussen de woorden en letters, indien nodig.

Inspringing

 • Als u inspringing wilt toevoegen of de hoeveelheid inspringing vóór tekst wilt wijzigen, selecteert of typt u een getal in het vak Vóór tekst. U kunt de opties bij Speciaal gebruiken als u alleen de eerste regel wilt laten inspringen of als u een verkeerd-om inspringing wilt toevoegen.

  Inspringingen worden gemeten in inches en kunnen gehele getallen of decimale getallen zijn, bijvoorbeeld 1,2 inch.

Afstand

 • Als u de afstand boven of onder een alinea wilt wijzigen, typt u de gewenste afstand of klikt u op de pijlen naast Voor of Na. Deze waarde kan worden een geheel getal of een decimaal getal zijn, zoals 6,5.

 • Als u wilt de afstand boven en in een alinea wijzigen, gebruikt u de opties voor Regelafstand : één, 1,5 lijnenof dubbele. Of selecteer precies en voegt u de waarde van een punt (tussen 0 en 1584) in het vak aan . (Het groter te maken op het punt waarde, hoe breder de afstand.) Of selecteer meerdere en een waarde toevoegen aan het vak aan . (Gebruik elk getal kleiner dan of gelijk is aan 9,99: een waarde van 1 zou gelijk regelafstand één, terwijl een waarde van 3 zou driemaal-afstand gelijk aan).

Opmerking: Als u regels blijft toevoegen zodat de tekst niet meer in het vak past, worden de regelafstand en de tekengrootte met AutoAanpassen automatisch aangepast, zodat alle items in de tijdelijke aanduiding passen. Als dit gebeurt, wordt het besturingselement Opties voor AutoAanpassen Besturingselement voor Opties voor AutoAanpassen weergegeven. Als u AutoAanpassen wilt uitschakelen, klikt u op Opties voor AutoAanpassen en klikt u vervolgens op Tekst niet meer AutoAanpassen aan deze tijdelijke aanduiding.

Zie de volgende onderwerpen voor informatie over andere manieren waarop u met inspringingen en afstand kunt werken:

Regelafstand (regelafstand, dubbele regelafstand, enzovoort) en verticaal uitlijnen (boven, onder of midden) zijn beschikbaar bij menuknoppen op het tabblad Start van het lint in de groep alinea :

Het menuopties voor regelafstand op het lint kunt u select regelafstand, dubbele regelafstand, of andere verticale opties voor regelafstand.
Regelafstand
Het menu tekst uitlijnen op het lint kunt u bepalen of tekst verticaal uitgelijnd op de boven of onder aan de container of verticaal is gecentreerd in het midden.
Verticaal uitlijnen

Er zijn meer gedetailleerde afstandsopties beschikbaar in het dialoogvenster alinea :

 1. Selecteer op de dia de tekst die u wilt wijzigen.

 2. Klik op Start en klik in de groep Alinea op de dialoogvensterweergave.

  Klik in de groep alinea op de startknop in de rechterbenedenhoek om het dialoogvenster alinea te openen

  Het dialoogvenster alinea wordt weergegeven:

  Het dialoogvenster alinea bevat opties voor de instelling horizontale uitlijning, inspringing op de linkermarge en regelafstand.

Hier vindt u de opties in het dialoogvenster:

Uitlijning

 • Kies links, Gecentreerd, rechtsof uitgevuldals de horizontale positie van tekst in het vak uitlijning wilt wijzigen. Uitgevuld toegevoegd afstand tussen de woorden, zodat de tekstregels Raak de linker- en de rechtermarge, behalve de laatste regel van de alinea, waarbij gebruik normaal word-afstand wordt.

Inspringing

 • Als u inspringing wilt toevoegen of de hoeveelheid inspringing vóór tekst wilt wijzigen, selecteert of typt u een getal in het vak Vóór tekst. U kunt de opties bij Speciaal gebruiken als u alleen de eerste regel wilt laten inspringen of als u een verkeerd-om inspringing wilt toevoegen.

  Inspringingen worden gemeten in inches en kunnen gehele getallen of decimale getallen zijn, bijvoorbeeld 1,2 inch.

Afstand

 • Als u de afstand boven of onder een alinea wilt wijzigen, typt u de gewenste afstand of klikt u op de pijlen naast Voor of Na. Deze waarde kan worden een geheel getal of een decimaal getal zijn, zoals 6,5.

 • Als u wilt de afstand boven en in een alinea wijzigen, gebruikt u de opties voor Regelafstand : één, 1,5 lijnenof dubbele. Of selecteer meerdere en een waarde toevoegen aan het vak aan . (Gebruik elk getal kleiner dan of gelijk is aan 9,99: een waarde van 1,25 wordt gelijk is aan 25% meer dan regelafstand één, terwijl een waarde van 3 zou driemaal-afstand gelijk aan).

Opmerking: Als u regels toe te voegen behouden totdat u ruimte in een tijdelijke aanduiding onvoldoende, wordt de functie AutoAanpassen automatisch aangepast regelafstand en de tekengrootte aanpassen aan alle lijstitems in de beschikbare ruimte.

Als u wilt opmaken in een lijst op de dia, raadpleegt u opsommingstekens of nummering aan tekst toevoegen.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×