Tekstnotatie van datums converteren naar datumnotatie

Soms worden datums in cellen onbedoeld als tekst opgemaakt en als tekst opgeslagen. U hebt bijvoorbeeld een datum met tekstnotatie in een cel ingevoerd of de gegevens zijn met tekstnotatie uit een externe gegevensbron geïmporteerd of geplakt.

Datums met tekstnotatie zijn links uitgelijnd in een cel in plaats van rechts uitgelijnd. Als u Foutcontrole hebt ingeschakeld, worden datums met tekstnotatie met een jaartal van twee cijfers wellicht ook gemarkeerd Cel met een fout in de formule .

Omdat datums met een tweecijferig jaar die als tekst zijn opgemaakt, worden opgespoord door de foutcontrole van Excel, kunnen deze automatisch worden geconverteerd naar datums met een datumnotatie. Voor de conversie van andersoortige tekstdatums kunt u in de meeste gevallen de functie DATUMWAARDE gebruiken.

Foutcontrole gebruiken voor de conversie van tekstdatums met een tweecijferig jaar

Als u gegevens in Excel importeert vanuit een andere bron of als u datums met jaartallen van twee cijfers typt in cellen die eerder zijn opgemaakt als tekst, kan er linksboven in de cel een klein groen driehoekje worden weergegeven. Deze foutindicator geeft aan dat de datum wordt opgeslagen als tekst, zoals wordt weergegeven in het volgende voorbeeld.

Cellen met groene foutindicator in linkerbovenhoek

U kunt de foutindicator gebruiken om datums van tekst- naar datumnotatie te converteren.

Notities : Zorg er allereerst voor dat foutcontrole is ingeschakeld in Excel. U doet dit als volgt:

 1. Klik op Bestand > Opties > Formules.

  Klik in Excel 2007 op de Microsoft Office-knop Afbeelding Office-knop > Opties voor Excel > Formules.

 2. Schakel onder Foutcontrole het selectievakje Foutcontrole op de achtergrond inschakelen uit. Elke fout die wordt gevonden, wordt gemarkeerd met een driehoekje in de linkerbovenhoek van de cel.

 3. Selecteer onder Regels voor foutcontrole de optie Cellen die jaartallen bevatten die met twee cijfers worden weergegeven.

Volg de onderstaande procedure om datums met tekstnotatie te converteren naar gewone datums.

 1. Selecteer op het werkblad één cel of een bereik van aangrenzende cellen met de foutindicator in de linkerbovenhoek.

  Cellen, bereiken, rijen of kolommen selecteren

  Gewenste selectie

  Werkwijze

  Eén cel

  Klik op de cel of druk op de pijltoetsen om naar de cel te gaan.

  Een reeks cellen

  Klik op de eerste cel van het bereik en sleep naar de laatste cel. U kunt ook Shift ingedrukt houden en op de pijltoetsen drukken om de selectie uit te breiden.

  U kunt ook de eerste cel van het bereik selecteren en vervolgens op F8 drukken om de selectie uit te breiden met de pijltoetsen. Druk nogmaals op F8 om te stoppen met het uitbreiden van de selectie.

  Een groot cellenbereik

  Klik op de eerste cel van het bereik en houd Shift ingedrukt terwijl u op de laatste cel van het bereik klikt. U kunt schuiven om de laatste cel zichtbaar te maken.

  Alle cellen in een werkblad

  Klik op de knop Alles selecteren.

  Knop Alles selecteren

  U kunt het hele werkblad ook selecteren door op Ctrl+A te drukken.

  Opmerking : Als het werkblad gegevens bevat, selecteert u met Ctrl+A het huidige gebied. Als u nogmaals op Ctrl+A drukt, wordt het hele werkblad geselecteerd.

  Niet-aangrenzende cellen of celbereiken

  Selecteer de eerste cel of het eerste celbereik en houd Ctrl ingedrukt terwijl u de andere cellen of bereiken selecteert.

  U kunt ook de eerste cel of het eerste cellenbereik selecteren en vervolgens op Shift+F8 drukken om een andere niet-aangrenzende cel of niet-aangrenzend bereik toe te voegen aan de selectie. Druk opnieuw op Shift+F8 wanneer u het het toevoegen van cellen of bereiken wilt beëindigen.

  Opmerking : U kunt de selectie van een cel of cellenbereik in een niet-aangrenzende selectie niet opheffen zonder de hele selectie op te heffen.

  Een hele rij of kolom

  Klik op de rij- of kolomkop.

  Werkblad met zichtbare rij- en kolomkop

  1. Rijkop

  2. Kolomkop

  U kunt cellen in een rij of kolom ook selecteren door de eerste cel te selecteren en vervolgens op de toets Ctrl+Shift+Pijl te drukken (Pijl-Rechts of Pijl-Links voor rijen, Pijl-Omhoog of Pijl-Omlaag voor kolommen).

  Opmerking : Als de rij of kolom gegevens bevat, selecteert u met de toets Ctrl+Shift+Pijl de rij of kolom tot en met de laatste gebruikte cel. Als u nogmaals op de toets Ctrl+Shift+Pijl drukt, wordt de hele rij of kolom geselecteerd.

  Aangrenzende rijen of kolommen

  Sleep over de rij- of kolomkoppen. U kunt ook de eerste rij of kolom selecteren en vervolgens Shift ingedrukt houden terwijl u de laatste rij of kolom selecteert.

  Niet-aangrenzende rijen of kolommen

  Klik op de kolom- of rijkop van de eerste rij of kolom van de selectie. Houd vervolgens Ctrl ingedrukt terwijl u op de rij- of kolomkoppen klikt van andere rijen en kolommen die u aan de selectie wilt toevoegen.

  De eerste of laatste cel in een rij of kolom

  Selecteer een cel in de rij of kolom en druk vervolgens op de toets Ctrl+pijl (Pijl-rechts + Pijl-links voor rijen, Pijl-omhoog of Pijl-omlaag voor kolommen).

  De eerste of laatste cel in een werkblad of een tabel van Microsoft Office Excel

  Druk op Ctrl+Home om de eerste cel in het werkblad of in een Excel-lijst te selecteren.

  Druk op Ctrl+End om de laatste cel in het werkblad of in een Excel-lijst met gegevens of opmaak te selecteren.

  Cellen tot de laatste gebruikte cel in het werkblad (in de rechter benedenhoek).

  Selecteer de eerste cel en druk vervolgens op Ctrl+Shift+End om de selectie van cellen uit te breiden tot de laatste gebruikte cel in het werkblad (in de rechterbenedenhoek).

  Cellen tot het begin van het werkblad

  Selecteer de eerste cel en druk vervolgens op Ctrl+Shift+Home om de selectie van cellen uit te breiden tot het begin van het werkblad.

  Meer of minder cellen dan de actieve selectie

  Houd Shift ingedrukt terwijl u op de laatste cel klikt die u wilt opnemen in de nieuwe selectie. Het rechthoekige gebied tussen de actieve cel en de cel waarop u klikt, wordt de nieuwe selectie.

  Tip : Als u de celselectie wilt annuleren, klikt u op een willekeurige cel op het werkblad.

 2. Klik naast de geselecteerde cel of het geselecteerde celbereik op de weergegeven foutknop.

  Foutknop

 3. Klik in het menu op XX converteren naar 20XX of op XX converteren naar 19XX. (Als u alleen de foutindicator wilt verwijderen zonder het getal te converteren, klikt u op Fout negeren.)

  Opdrachten voor het converteren van datums

  Hiermee worden de datums met tekstnotatie en jaartallen van twee cijfers geconverteerd naar standaarddatums met jaartallen van vier cijfers.

  Geconverteerde datums

  Nadat u de cellen met datums met tekstnotatie hebt geconverteerd, kunt u de weergave van de datums in de cellen wijzigen door een datumnotatie toe te passen.

Naar boven

Datums met tekstnotatie converteren met behulp van de functie DATUMWAARDE

Als u een datum met tekstnotatie wilt converteren naar een serieel getal, gebruikt u de functie DATUMWAARDE. Vervolgens kopieert u de formule, selecteert u de cellen die de datums met tekstnotatie bevatten en gebruikt u Plakken speciaal om de datumnotatie op de cellen toe te passen.

 1. Selecteer een lege cel en controleer of de getalnotatie Standaard is.

  De getalnotatie controleren

  1. Klik op het tabblad Start, in de groep Getal, op de pijl naast het vak Getalnotatie en klik vervolgens op Algemeen.

   Afbeelding van Excel-lint

 2. Voer in de lege cel de volgende handelingen uit:

  1. Typ =DATUMWAARDE(

  2. Klik op de cel die de datum met tekstnotatie bevat.

  3. Typ )

  4. Druk op ENTER.

   De functie DATUMWAARDE retourneert het seriële getal van de datum.

   Wat is een serieel getal?

   In Excel worden datums opgeslagen als seriële getallen, zodat ze in berekeningen kunnen worden gebruikt. Standaard is 1 januari 1900 het seriële getal 1 en 1 januari 2008 het seriële getal 39448 omdat deze datum 39448 dagen na 1 januari 1900 valt.

 3. Als u de conversieformule in een bereik van aangrenzende cellen wilt kopiëren, selecteert u de cel waarin u de formule hebt getypt en sleept u de vulgreep Vulgreep over een bereik van lege cellen dat overeenkomt met de grootte van het cellenbereik waarin datums met tekstnotatie staan.

  Als u de vulgreep sleept, moet het celbereik met seriële getallen overeenkomen met het celbereik dat de tekstdatums bevat.

 4. Selecteer de cel of het cellenbereik dat de seriële getallen bevat, en klik vervolgens op het tabblad Start in de groep Klembord op Kopiëren.

  Afbeelding van Excel-lint

  Sneltoets  U kunt ook op Ctrl+C drukken.

 5. Selecteer de cel of het cellenbereik dat de datums met tekstnotatie bevat, en klik vervolgens op het tabblad Start in de groep Klembord op de pijl onder Plakken en klik vervolgens op Plakken speciaal.

 6. Selecteer Waarden onder Plakken in het dialoogvenster Plakken speciaal en klik vervolgens op OK.

 7. Ga naar het tabblad Start en klik naast Getal op het startpictogram voor dialoogvensters.

  De knop Startpictogram voor dialoogvenster in groep Getal

 8. Klik in het vak Categorie op Datum en klik in de lijst Type op de gewenste datumnotatie.

 9. Als u de seriële getallen wilt verwijderen nadat alle datums zijn geconverteerd, selecteert u de cellen met de getallen en drukt u op Delete.

Naar boven

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×