Teksteffecten opmaken (venster Tekstopvulling)

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Opvulling heeft betrekking op de WordArt-inhoud of op een teken.

Notities: 

  • Wanneer u opties in dit dialoogvenster wijzigt, worden de wijzigingen worden direct toegepast op de WordArt-object of de tekst, zodat u gemakkelijk kunt zien welk effect de wijzigingen in de WordArt of tekst zonder het dialoogvenster te sluiten. Aangezien de wijzigingen zijn onmiddellijk wordt toegepast, is dit echter niet te Annuleren in dit dialoogvenster. Als u wilt verwijderen wijzigingen, klikt u op ongedaan maken Knop Ongedaan maken op de Werkbalk Snelle toegang voor elke wijziging die u wilt verwijderen.

  • U kunt meerdere wijzigingen aan een optie in het dialoogvenster in één keer ongedaan maken zolang u geen andere opties in het dialoogvenster hebt gewijzigd.

  • Mogelijk wilt u het dialoogvenster verplaatsen zodat de WordArt en het dialoogvenster gelijktijdig in beeld zijn.

Geen opvulling     Klik op deze optie om een WordArt-object doorzichtig of kleurloos te maken, of om de opvulling van een WordArt-object te verwijderen.

Opvulling, effen     Klik op deze optie om kleur en transparantie aan een WordArt-object toe te voegen.

Opvulling met kleurovergang     Klik op deze optie om een kleurovergang aan een WordArt toe te voegen.

Opvulling met figuur of bitmappatroon     Klik op deze optie om een WordArt-object te vullen met een figuur of patroon.

Opvulling, effen

Kleur     Als u een kleur voor de shape, klik op kleur Knopafbeelding en klik vervolgens op de gewenste kleur. Om te wijzigen in een kleur die zich niet in de themakleuren, klikt u op Meer kleurenen vervolgens klikt u op de kleur die u op het tabblad standaard wilt of mengt u uw eigen kleur op het tabblad aangepast aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad standaard zijn niet bijgewerkt als u het document themalater verandert.

Doorzichtigheid     Als u de mate van doorzichtigheid van een WordArt-object wilt bepalen, verschuift u de regelaar Doorzichtigheid of typt u een waarde in het vak naast de schuifregelaar. U kunt de doorzichtigheid instellen op een percentage tussen 0 (geheel ondoorzichtig, de standaardinstelling) en 100 (geheel doorzichtig).

Opvulling met kleurovergang

Kleuren     Kies een ingebouwde kleurovergang en klikt u op vooraf ingestelde kleuren knopafbeelding , klik vervolgens op de gewenste optie.

Type     Selecteer een optie in de lijst om de richting op te geven voor het tekenen van de opvulling met kleurovergang. Het Type dat u selecteert, bepaalt de beschikbare Richting.

Richting     Klik op Richting om verschillende voortgang van kleur en schaduwen te kiezen en klik vervolgens op de gewenste optie. Welke Richtingen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het gekozen Type kleurovergang.

Hoek     Typ het gewenste aantal graden voor de hoek van de opvulling met kleurovergang. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u Lineair hebt gekozen bij Type.

Kleurovergangsbeëindigingen

Een kleurovergangsbeëindiging bestaat uit een positie, een kleur en een doorzichtigheidspercentage. De mate van doorzichtigheid heeft alleen betrekking op het einde van de kleurovergang en niet op de gehele opvulling. U gebruikt een kleurovergangsbeëindiging om een niet-lineaire kleurovergang te maken. Om een kleurovergang bijvoorbeeld van rood, via groen, naar blauw te laten verlopen, moet u deze op drie punten beëindigen en voor elke kleur een stop inlassen. Ook een kleurovergang die alleen zichtbaar is in de hoek van een WordArt-object, moet niet-lineair worden gemaakt met behulp van kleurovergangsbeëindigingen.

Lijst met beëindigingen     De opvulling met kleurovergang bestaat uit diverse kleurovergangsbeëindigingen, maar u kunt slechts één kleurovergangsbeëindiging tegelijk wijzigen. Als u in de lijst klikt op de kleurovergangsbeëindiging die u wilt bewerken, geven de opties voor positie, kleur en doorzichtigheid de huidige instellingen voor deze kleurovergangsbeëindiging aan.

Toevoegen     Klik op Toevoegen om een kleurovergangsbeëindiging toe te voegen en stel vervolgens de gewenste Beëindigingspositie, Kleur en Doorzichtigheid in.

Verwijderen     Als u wilt een kleurovergangsbeëindiging verwijderen, klikt u op het nummer stoppen in de lijst die u wilt verwijderen en klik vervolgens op verwijderen.

Beëindigingspositie     Als u de positie van de overgang van kleur en doorzichtigheid in de opvulling wilt bepalen, verschuift u de regelaar Beëindigingspositie of typt u een waarde in het vak naast de schuifregelaar.

Kleur     Als u de kleur die wordt gebruikt voor de kleurovergangsbeëindiging wilt kleur Knopafbeelding op en klik vervolgens op de gewenste kleur. Om te wijzigen in een kleur die zich niet in de themakleuren, klikt u op Meer kleurenen vervolgens klikt u op de kleur die u op het tabblad standaard wilt of mengt u uw eigen kleur op het tabblad aangepast aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad standaard zijn niet bijgewerkt als u het document themalater verandert.

Doorzichtigheid     Als u de mate van doorzichtigheid op de beëindigingspositie wilt bepalen, verschuift u de regelaar Doorzichtigheid of typt u een waarde in het vak naast de schuifregelaar. U kunt de doorzichtigheid instellen op een percentage tussen 0 (geheel ondoorzichtig, de standaardinstelling) en 100 (geheel doorzichtig).

Opvulling met figuur of bitmappatroon

Bitmappatroon     Klik op deze knop om een ingebouwd bitmappatroon te kiezen en klik vervolgens op de gewenste optie.

Invoegen uit

Bestand     Klik op deze knop en zoek de afbeelding die u wilt toevoegen om een afbeelding vanuit een bestand in te voegen. Dubbelklik op de afbeelding om deze in te voegen.

Klembord     Als u een afbeelding vanaf het Klembord of uit een ander programma wilt plakken, kopieert u de afbeelding en klikt u vervolgens op deze knop.

Illustraties     Als u een illustratie wilt invoegen, klikt u op deze knop en typt u in het vak Zoeken naar een woord ter beschrijving van de gewenste clip of de volledige of gedeeltelijke bestandsnaam van de illustratie. Als u de illustraties van Office Online bij uw zoekactie wilt betrekken, schakelt u het selectievakje Informatie uit Office Online opnemen in en klikt u op Zoeken. Klik vervolgens op de illustratie die u wilt invoegen.

Afbeeldingen naast elkaar als bitmappatroon     U kunt een opvulling met een afbeelding over het geselecteerde WordArt-object uitrekken of naast elkaar in horizontale en verticale richting herhalen. Schakel dit selectievakje in als u verschillende exemplaren van dezelfde afbeelding wilt gebruiken als vulpatroon.

Opties voor uitrekken

Verschuivingen

Verschuivingen bepalen hoe een afbeelding moet worden geschaald ten opzichte van de randen (links, rechts, boven en onder) van een WordArt-object om de afbeelding in het WordArt-object te laten passen. Met een positieve waarde wordt de rand van de afbeelding meer naar binnen opgeschoven in het WordArt-object, en met een negatieve waarde meer buitenwaarts.

Links     Typ in dit vak het percentage voor de afstand vanaf de afbeelding of het patroon tot de linkerrand van de WordArt.

Rechts     Typ in dit vak het percentage voor de afstand vanaf de afbeelding of het patroon tot de rechterrand van de WordArt.

Boven     Typ in dit vak het percentage voor de afstand vanaf de afbeelding of het patroon tot de bovenrand van de WordArt.

Onder     Typ in dit vak het percentage voor de afstand vanaf de afbeelding of het patroon tot de onderrand van de WordArt.

Opties voor naast elkaar

Met de volgende opties kunt u de schaalfactor voor de patroonopvulling instellen.

Verschuiving X     U verschuift de gehele opvulling met de afbeeldingen naar links (een negatief getal) of naar rechts (een positief getal) door een getal in dit vak in te voeren.

Verschuiving Y     Voer een getal in het vak in om het gehele bitmappatroon naar boven (negatieve getallen) of naar beneden (positieve getallen) te verschuiven.

Schaal X     Voer een getal in het vak in om een percentage op te geven voor het horizontaal schalen van de oorspronkelijke afbeelding.

Schaal Y     Voer een getal in het vak in om een percentage op te geven voor het verticaal schalen van de oorspronkelijke afbeelding.

Uitlijning     De uitlijning geeft het ankerpunt aan waar het rangschikken van de afbeelding begint. Met de opties in deze lijst kunt u de plaatsing van de gerangschikte afbeelding of het bitmappatroon bepalen.

Spiegeling     Selecteer een optie in de lijst om op te geven of de afwisselende horizontale of verticale afbeeldingen worden gespiegeld of met de andere afbeeldingen.

Doorzichtigheid     Als u de mate van doorzichtigheid van een afbeelding of patroon wilt bepalen, verschuift u de regelaar Doorzichtigheid of typt u een waarde in het vak naast de schuifregelaar. U kunt de doorzichtigheid instellen op een percentage tussen 0 (geheel ondoorzichtig, de standaardinstelling) en 100 (geheel doorzichtig).

Draaien met vorm     Schakel dit selectievakje in om de opvulling met een afbeelding of patroon samen met de WordArt te draaien.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×