Teksteffecten opmaken (venster 3D-draaiing)

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Met deze opties bepaalt u de richting en het perspectief van de geselecteerde WordArt.

Notities : 

  • Wanneer u opties in dit dialoogvenster wijzigt, worden de wijzigingen worden direct toegepast op de WordArt-object of de tekst, zodat u gemakkelijk kunt zien welk effect de wijzigingen in de WordArt of tekst zonder het dialoogvenster te sluiten. Aangezien de wijzigingen zijn onmiddellijk wordt toegepast, is dit echter niet te Annuleren in dit dialoogvenster. Als u wilt verwijderen wijzigingen, klikt u op ongedaan maken Knopafbeelding op de Werkbalk Snelle toegang voor elke wijziging die u wilt verwijderen.

  • U kunt meerdere wijzigingen aan een optie in het dialoogvenster in één keer ongedaan maken zolang u geen andere opties in het dialoogvenster hebt gewijzigd.

  • Mogelijk wilt u het dialoogvenster verplaatsen zodat de WordArt en het dialoogvenster gelijktijdig in beeld zijn.

Vooraf ingesteld     Als u een ingebouwd effect voor draaiing of perspectief wilt kiezen, klikt u op Vooraf ingesteld en vervolgens op de gewenste optie.

Draaiing

De X-, Y- en Z -as definiëren de richting (draaihoek) en de positie van de camera (weergave) die de objecten is weergeeft. X is de horizontale as; Y is de verticale as; en Z is de derde dimensie van diepte. Waarden voor deze assen gecombineerd, waarbij de camera worden is door de waarde X , en vervolgens de Y -waarde, en ten slotte de waarde Z eerst gedraaid. Wanneer u de knoppen 'verschuiven' gebruikt voor het wijzigen van de X, Yof Z -waarde, wordt de wijziging wordt altijd aangebracht ten opzichte van de huidige positie van de camera.

Drie gedraaide vormen met X-, Y- en Z-as

X      Als u de richting van de horizontale as wilt wijzigen, voert u een getal in het vak in. Met de pijlknoppen kunt u deze positie naar rechts of naar links verschuiven.

Naar links      Klik op deze knop om de richting van de horizontale as te verkleinen.

Naar rechts      Klik op deze knop om de richting van de horizontale as te vergroten.

Y      Als u de richting van de verticale as wilt wijzigen, voert u een getal in het vak in. Met de pijlknoppen kunt u deze positie naar boven of naar beneden verschuiven.

Omhoog      Klik op deze knop om de richting van de verticale as te vergroten.

Omlaag      Klik op deze knop om de richting van de verticale as te vergroten.

Z      In deze dimensie kunt u objecten boven of onder andere objecten plaatsen. Typ in dit vak de waarde waarmee u de richting van de Z-as wilt aanpassen. Gebruik de pijlknoppen als u deze positie in kleine stappen rechtsom of linksom wilt verschuiven.

Rechtsom      Klik op deze knop om de positie van de Z-as naar rechts te verschuiven.

Linksom      Klik op deze knop om de positie van de Z-as naar links te verschuiven.

Perspectief     Dit is de perspectivische verkorting van een WordArt-object of een ander object (waarbij de mate van vergroting of verkleining afhankelijk is van de diepte). Typ een waarde in het vak om de dieptewerking aan te passen. De kleinste waarde (0) staat voor een parallelle camera, terwijl de grootste waarde (120) het meest overdreven perspectief oplevert, vergelijkbaar met het effect van een groothoeklens.

Gezichtsveld versmallen     Klik op deze knop om de verkorting te verminderen.

Gezichtsveld verbreden     Klik op deze knop om de mate van verkorting te vergroten.

Tekst

Tekst vlak houden     Klik op Tekst vlak houden als u wilt voorkomen dat de tekst in een WordArt-object wordt gedraaid wanneer u de WordArt zelf draait. Als u deze optie hebt ingeschakeld, bevindt de tekst zich altijd bovenaan op het WordArt-object. Als u deze optie uitschakelt, wordt de tekst samen met de voorzijde van de WordArt gedraaid.

Objectpositie

Afstand van grond     Typ hier de waarde waarmee u de WordArt of tekst voorwaarts of achterwaarts wilt verplaatsen in een 3D-ruimte.

Opnieuw instellen     Klik op deze knop als u de effecten voor 3D-draaiing en perspectief wilt verwijderen en de standaardinstellingen wilt herstellen.

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×