Cellen

Tekstbestanden (.txt of .csv) importeren of exporteren

Tekstbestanden (.txt of .csv) importeren of exporteren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Met Excel kunt u op twee manieren gegevens importeren uit een tekstbestand: u kunt het bestand openen in Excel of u kunt het importeren als een externe gegevensreeks. U kunt gegevens van Excel exporteren naar een tekstbestand met de opdracht Opslaan als en het bestandstype wijzigen in het vervolgkeuzemenu.

De twee, meest gebruikte indelingen voor tekstbestanden zijn:

 • Tekstbestanden met scheidingstekens (TXT-bestanden), waarin de afzonderlijke tekstvelden zijn gescheiden door een tab (ASCII-tekencode 009).

 • Tekstbestanden met door een komma gescheiden waarden (CSV-bestanden), waarin de afzonderlijke tekstvelden zijn gescheiden door een komma (,).

U kunt het scheidingsteken wijzigen dat wordt gebruikt in beide typen tekstbestanden. Dit kan nodig zijn om ervoor te zorgen dat de import- of exportbewerking op de gewenste manier wordt uitgevoerd.

Opmerking: U kunt maximaal 1.048.576 rijen en 16.384 kolommen importeren of exporteren.

Een tekstbestand importeren door het te openen in Excel

U kunt een tekstbestand dat u hebt gemaakt in een ander programma als een Excel-werkmap met de opdracht openen openen. Een tekstbestand openen in Excel, wordt de opmaak van het bestand niet gewijzigd, kunt u dit zien in de titelbalk van Excel, waarin de naam van het bestand de tekst bestandsextensie (bijvoorbeeld .txt of .csv behoudt).

 1. Ga naar Bestand > Openen.

 2. Selecteer Tekstbestanden in het dialoogvenster Openen.

 3. Zoek naar het tekstbestand dat u wilt openen en dubbelklik hierop.

  • Als het bestand een tekstbestand is (.txt), wordt de wizard Tekst importeren gestart. Wanneer u alle stappen hebt uitgevoerd, klikt u op Voltooien om het importeren te voltooien.

  • Zie: De Wizard Tekst importeren voor meer informatie over scheidingstekens en geavanceerde opties.

  • Als het bestand een CSV-bestand is, wordt het automatisch in Excel geopend en worden de gegevens in een nieuwe werkmap weergegeven.

   Opmerking: Wanneer Excel wordt geopend een CSV-bestand, wordt de huidige gegevens opmaken standaardinstellingen interpreteren van het importeren van elke kolom met gegevens gebruikt. Als u meer flexibiliteit bij het converteren van kolommen naar verschillende gegevensindelingen wilt, kunt u de Wizard Tekst importeren. Bijvoorbeeld, de opmaak van een kolom met gegevens in het CSV-bestand is mogelijk MDJ, maar van Excel standaard JMD is of u wilt converteren van een kolom met getallen met voorloopnullen aan tekst, zodat u kunt de voorloopnullen behouden. Als u wilt dat Excel uitvoeren van de Wizard Tekst importeren, kunt u de bestandsextensie uit CSV-bestand naar .txt voordat u deze opent, of u een tekstbestand door verbinding ernaar te importeren kunt.

U kunt gegevens uit een tekstbestand in een bestaand werkblad importeren als een externe gegevensreeks:

 1. Klik op de cel waarin u de gegevens uit het tekstbestand wilt plaatsen.

 2. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Externe gegevens ophalen op Van tekst/CSV.

  Opties van Ophalen en transformeren op het tabblad Gegevens

 3. Zoek naar het tekstbestand dat u wilt importeren en dubbelklik hierop.

  Volg de instructies in de wizard Tekst importeren. Klik op Help knopafbeelding op een pagina in de wizard Tekst importeren voor meer informatie over het gebruik van de wizard. Wanneer u alle stappen in de wizard hebt uitgevoerd, klikt u op Voltooien om het importeren te voltooien.

 4. Ga als volgt te werk in het dialoogvenster Gegevens importeren:

  • U kunt eventueel op Eigenschappen klikken en de gewenste opties instellen voor het vernieuwen, opmaken en indelen van de geïmporteerde gegevens.

  • Voer een van de volgende handelingen uit onder Waar wilt u de gegevens plaatsen?:

   • Als u de gegevens op de geselecteerde locatie wilt invoegen, klikt u op Bestaand werkblad.

   • Als u de gegevens in de linkerbovenhoek van het nieuwe werkblad wilt plaatsen, klikt u op Nieuw werkblad.

 5. Klik op OK.

  Het externe gegevensbereik wordt op de door u opgegeven locatie geplaatst.

Als een kolom met gegevens niet naar de gewenste indeling wordt geconverteerd, kunt u de gegevens na het importeren alsnog converteren. Zie Tekstnotatie van getallen converteren naar getalnotatie en Tekstnotatie van datums converteren naar datumnotatie voor meer informatie.

U kunt een Excel-werkblad converteren naar een tekstbestand met de opdracht Opslaan als.

 1. Ga naar Bestand > Opslaan als.

 2. Het dialoogvenster Opslaan als wordt weergegeven.

 3. Kies in het vak Opslaan als de bestandsindeling waarin u het werkblad wilt opslaan.

  • Klik bijvoorbeeld op Tekst (tab is scheidingsteken) of CSV (gescheiden door lijstscheidingsteken).

  • Opmerking: De verschillende bestandsindelingen ondersteunen verschillende functiesets. Zie Bestandsindelingen die in Excel worden ondersteund voor meer informatie over de functiesets die worden ondersteund door de verschillende indelingen voor tekstbestanden.

 4. Blader naar de locatie waarop u het nieuwe tekstbestand wilt opslaan en klik op Opslaan.

 5. Vervolgens verschijnt er een dialoogvenster met de mededeling dat alleen het huidige werkblad wordt opgeslagen in het nieuwe bestand. Als u inderdaad alleen het huidige werkblad wilt opslaan als tekstbestand, klikt u op OK. U kunt andere werkbladen opslaan als afzonderlijke tekstbestanden door deze procedure te herhalen voor elk werkblad.

 6. Daarna verschijnt er een tweede dialoogvenster met de mededeling dat uw werkblad mogelijk functies bevat die niet worden ondersteund door bestandsindelingen. Als u alleen bent geïnteresseerd in het opslaan van de werkbladgegevens in het nieuwe tekstbestand, klikt u op Ja. Als u twijfelt en meer wilt weten over de Excel-functies die niet worden ondersteund door bestandsindelingen, klikt u op Help voor meer informatie.

Zie Een werkmap opslaan in een andere bestandsindeling voor meer informatie over het opslaan van bestanden in andere indelingen.

Als u een tekstbestand importeert met de wizard Tekst importeren, kunt u het scheidingsteken dat voor een tekstbestand met scheidingstekens wordt gebruikt van een tabteken in een ander teken wijzigen in stap 2 van de wizard Tekst importeren. In deze stap kunt u ook de manier wijzigen waarop dubbele scheidingstekens, zoals twee aanhalingstekens na elkaar, worden verwerkt.

Zie: De Wizard Tekst importeren voor meer informatie over scheidingstekens en geavanceerde opties.

 1. Klik in Microsoft Windows op de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm.

 2. Open het dialoogvenster voor het wijzigen van landinstellingen.

 3. Typ een nieuw scheidingsteken in het vak Lijstscheidingsteken.

 4. Klik tweemaal op OK.

Opmerking:  Nadat u het lijstscheidingsteken voor uw computer hebt gewijzigd, wordt in alle programma's voortaan het nieuwe teken als lijstscheidingsteken gebruikt. Via dezelfde procedure kunt u de standaardinstelling voor het lijstscheidingsteken weer herstellen.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Zie ook

Overzicht van formules in Excel

Niet-werkende formules voorkomen

Fouten in formules zoeken en verbeteren

Excel-sneltoetsen en -functietoetsen

Excel-functies (alfabetisch)

Excel-functies (per categorie)

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×