Tekst toevoegen en opmaken in Visio voor het web

U kunt uw diagram duidelijker maken en een professioneel uiterlijk geven door tekst in een shape toe te voegen en op te maken. U kunt tekst in een shape toevoegen en opmaken of een shape voor een tekstvak toevoegen. Wanneer u tekst toevoegt en opmaakt, wordt hiervoor het standaardthema gebruikt. U kunt echter een andere opmaak toepassen dan die van het thema. Zie voor meer informatie een diagram weergeven, maken en bewerken in Visio voor het web.

Tekst toevoegen aan en bewerken in een shape

 1. Open het diagram om het te bewerken. 

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u tekst wilt toevoegen, selecteert u een shape en begint u te typen.

   Tekst aan een shape toevoegen
  • Als u tekst wilt bewerken, dubbelklikt u op de shape die u wilt bewerken.

   Tekst bewerken in een shape

  In Visio wordt overgeschakeld op tekstbewerking. Hierbij wordt mogelijk ingezoomd op de shape.

 3. Klik buiten de shape of druk op Esc om te stoppen met het toevoegen van tekst.

  De oorspronkelijke weergave wordt hersteld als er automatisch is ingezoomd voor het typen.

Tekst in een shape opmaken

 1. Open het diagram om het te bewerken.

 2. Dubbelklik op de shape met de tekst die u wilt opmaken.

  Standaard wordt alle tekst geselecteerd. Als u een deel van de tekst wilt opmaken, selecteert u alleen het gewenste gedeelte van de tekst.

 3. Selecteer Start en ga als volgt te werk:

  • Als u het lettertype wilt wijzigen, selecteert u van lettertypenaam of tekengrootte Pictogram Lettertype en Tekengrootte .

  • Als u tekst wilt markeren, selecteert u Vet, Cursief of Onderstrepen Pictogrammen Vet, Onderstrepen en Cursief .

  • Als u de kleur wilt wijzigen, selecteert u Tekstkleur Pictogram Tekstkleur .

  • Als u de tekst links, in het midden of rechts wilt uitlijnen, selecteert u Tekst uitlijnen Pictogram Tekstuitlijning .

 4. Klik buiten de shape of druk op Esc om te stoppen met het opmaken van tekst.

Een tekstvak toevoegen en opmaken

Gebruik een tekstvak om een diagram uit te leggen door een titel, opmerkingen, legenda’s, voetnoten enzovoort toe te voegen. U kunt tekst in een tekstvak op dezelfde manier bewerken als tekst in een shape. Een tekstvak is een shape en kan dus worden geselecteerd, verplaatst, gedraaid en verwijderd en de grootte kan worden aangepast, net als alle andere shapes.

 1. Open het diagram om het te bewerken. 

 2. Selecteer Start > Tekstvak Pictogram Tekstvak .

 3. Wijs een leeg gebied in het diagram aan, zodat de aanwijzer in een kruiscursor verandert (Precisieselectie) Pictogram van kruisdraden .

 4. Sleep de aanwijzer in de gewenste rechthoekige vorm. Het tekstvak wordt geopend voor het bewerken van de tekst.

 5. Selecteer Start en ga als volgt te werk:

  • Als u het lettertype wilt wijzigen, selecteert u van lettertypenaam of tekengrootte Pictogram Lettertype en Tekengrootte .

  • Als u tekst wilt markeren, selecteert u Vet, Cursief of Onderstrepen Pictogrammen Vet, Onderstrepen en Cursief .

  • Als u de kleur wilt wijzigen, selecteert u Tekstkleur Pictogram Tekstkleur .

  • Als u de tekst links, in het midden of rechts wilt uitlijnen, selecteert u Tekst uitlijnen Pictogram Tekstuitlijning .

 6. Klik buiten het tekstvak of druk op Esc om te stoppen met opmaken.

Tip    Als u een leeg tekstvak wilt zoeken, beweegt u de aanwijzer over het diagram totdat deze verandert in een kompas (Verplaatsen) Pictogram van kompas en klikt u om het tekstvak te selecteren. Wanneer het tekstvak is geselecteerd, kunt u dit naar een nieuwe positie slepen.

Zie ook

Help voor Visio voor het web

Shapes toevoegen en verbinden in Visio voor het web

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×