Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene Help-informatie.

Gebruik PowerPoint 2016 met het toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om tekst toe te voegen en opmaak toe te passen op een presentatie. Als u de tekst in uw PowerPoint-presentatie opmaakt, is deze makkelijker te lezen. U kunt ook lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten maken om uw presentaties beter te structureren of hyperlinks naar andere informatiebronnen toevoegen.

Notities: 

In dit onderwerp

PowerPoint openen en u aanmelden

Als u presentaties automatisch wilt opslaan in OneDrive, moet u zich aanmelden bij uw Microsoft-account wanneer u PowerPoint gebruikt. Als u uw presentaties opslaat in OneDrive, kunt u deze openen vanaf elk apparaat waarbij u bent aangemeld.

 1. Als u PowerPoint snel wilt openen, drukt u op de Windows-logotoets, typt u 'PowerPoint 2016' en drukt u op Enter.

 2. Als u met een lege presentatie wilt beginnen, drukt u op Tab totdat u het volgende hoort: "Lege presentatie." Druk vervolgens op Enter. De presentatie wordt geopend. In Verteller hoort u: "PowerPoint-bewerkingsweergave. Presentatie 1. Dia 1, dia. " In JAWS hoort u: "Presentation 1 ready."

 3. Als u zich wilt aanmelden, drukt u op Alt+F. In Verteller hoort u: "Menu Bestand. Presentatie 1. PowerPoint-venster. Geselecteerd." In JAWS hoort u: "Backstage view. File." Druk vervolgens op D. In Verteller hoort u: "Geselecteerd. Tabblad Account." In JAWS hoort u: "Account tab."

 4. Druk op S. In Verteller hoort u: 'Venster Accounts. Typ uw e-mailadres of telefoonnummer.' In JAWS hoort u: 'Accounts. Type your email or phone number required.'

 5. Typ uw e-mailadres of telefoonnummer, druk op Enter en druk vervolgens op Tab. In Verteller hoort u: "Wachtwoord, tekst bewerken." In JAWS hoort u: "Password, edit. Type in text."

 6. Typ uw wachtwoord en druk op Enter.

Opmerking: Als u een account van uw organisatie gebruikt en niet een Microsoft-account, zijn de stappen om u aan te melden mogelijk iets anders. U moet dan misschien een pincode of een smartcard gebruiken.

Tip: Als u PowerPoint de laatste keer hebt verlaten zonder u af te melden, wordt de app geopend zonder dat u zich hoeft aan te melden.

Tekst aan een dia toevoegen

U kunt inhoud toevoegen aan een dia in de normale weergave. In de normale weergave, wordt het scherm gesplitst tussen het deelvenster met miniaturen, het werkgebied dia en het notitievenster. Meer informatie over het werken met dia's in verschillende PowerPoint weergaven, gaat u naar de basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer.

 1. Druk op Alt+W en vervolgens op L om naar de normale weergave te gaan. U hoort het volgende in Verteller: "PowerPoint-bewerkingsweergave." In JAWS hoort u: "Leaving menu bar. No selection."

 2. Druk op F6 om de dia te selecteren waaraan u tekst wilt toevoegen, totdat u in het deelvenster Miniaturen bent. In Verteller hoort u "Miniaturen", gevolgd door het nummer en de titel van de dia. In JAWS hoort u: "Slide thumbnails tab."

 3. Gebruik de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag om door de dia's te bladeren, totdat u het nummer en de titel van de dia hoort. Als de dia's zijn verdeeld over secties, gebruikt u de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag om te navigeren in de secties. Druk op de toets Pijl-rechts om de sectie uit te vouwen.

 4. Druk op F6 om de focus te verplaatsen naar het bewerkingsgebied voor een dia. In Verteller hoort u het dianummer, de titel en "Dia". In JAWS hoort u: "Slide area."

  Opmerking: Als u in Verteller overschakelt naar het deelvenster Miniaturen, hoort u het woord "Miniaturen" om het diagebied en de miniatuur van elkaar te onderscheiden.

 5. Druk op Tab om naar een tijdelijke aanduiding voor tekst te gaan. In Verteller worden de tijdelijke aanduidingen tekstvakken genoemd, zodat u iets hoort als: "Titel tekstvak." In JAWS hoort u: "Title placeholder."

 6. Als u de tijdelijke aanduiding wilt vervangen door eigen tekst, drukt u op Enter om de bewerkingsmodus te activeren en selecteert u vervolgens alle tekst. Begin met typen.

 7. Als u de invoegpositie naar de volgende titel of de tijdelijke aanduiding voor hoofdtekst wilt verplaatsen, drukt u op Ctrl+Enter.

  Opmerking: U kunt ook op Caps Lock+Pijl-rechts of Pijl-links drukken om te navigeren door de tijdelijke aanduidingen. Druk vervolgens op Caps Lock+Enter om de invoegpositie voor tekst aan het einde van het geselecteerde tekstvak te plaatsen.

  Opmerking: Als u op Ctrl+Enter drukt wanneer er geen tijdelijke aanduidingen voor tekst meer zijn, wordt er meestal een nieuwe dia ingevoegd met dezelfde dia-indeling als de oorspronkelijke dia. Daarbij krijgt de eerste tijdelijke aanduiding van de nieuwe dia de focus. Als de oorspronkelijke dia echter de indeling 'Titeldia' heeft, krijgt de nieuwe dia de indeling 'Titel en inhoud'.

  Opmerking: Als u tekst wilt bewerken die u al hebt toegevoegd aan een tekstveld, drukt u op Tab om naar het tekstveld te gaan en drukt u vervolgens op F2 om alle tekst te selecteren en deze te gaan bewerken. Als u wilt stoppen met bewerken en de focus weer naar het tekstvak wilt verplaatsen, drukt u opnieuw op F2.

  Opmerking: Meer informatie over het toepassen tekenopmaak via het toetsenbord, zoals vet, onderstrepen, cursief, subscript of superscript, gaat u naar tekst opmaken in de toetsenbordsneltoetsen gebruiken om te maken van PowerPoint-presentaties.

Opsommingstekens of nummering toevoegen aan tekst

U kunt lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten maken met behulp van sneltoetsen. U kunt bestaande regels met tekst omzetten in een lijst, de stijl van de opsommingstekens wijzigen of geneste lijsten maken.

Opsommingstekens of nummering toevoegen aan tekst

 1. Selecteer in een tijdelijke aanduiding voor tekst de tekst waaraan u opsommingstekens of nummers wilt toevoegen.

  Tip: Als u wilt weten hoe u om tekst te selecteren in PowerPoint met het toetsenbord, gaat u naar selecteren en bewerken van tekst en objecten in de toetsenbordsneltoetsen gebruiken om te maken van PowerPoint-presentaties.

 2. Geef aan wat u wilt doen:

  • Als u opsommingstekens wilt toevoegen, drukt u op Alt+H en vervolgens op U. Druk op Tab om door de stijlen voor opsommingstekens te bladeren: opgevulde ronde opsommingstekens, lege ronde opsommingstekens, opgevulde vierkante opsommingstekens, lege vierkante opsommingstekens, stervormige opsommingstekens, pijlvormige opsommingstekens en V-opsommingstekens. U hoort de beschrijving van de geselecteerde stijl voor opsommingstekens. Druk op Enter om de stijl in te voegen.

  • Als u nummering wilt toevoegen, drukt u op Alt+H en vervolgens op N. Druk op Tab om door de beschikbare nummeringsstijlen te bladeren: 1. 2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., A. B. C., a) b) c), a. b. c. en i. ii. iii. U hoort de beschrijving van de geselecteerde nummeringstijl. Druk op Enter om de stijl in te voegen.

 3. Als u extra items wilt toevoegen aan de lijst, plaatst u de invoegpositie aan het einde van een lijstitem en drukt u op Enter.

 4. Als u wilt stoppen met het maken van de lijst, plaatst u de invoegpositie aan het einde van het laatste item in de lijst, drukt u op Enter en vervolgens op Backspace.

Een lijst met opsommingstekens maken terwijl u typt

 1. Typ * (sterretje) aan het begin van een nieuwe regel en druk vervolgens op de spatiebalk of op Tab.

 2. Typ de gewenste tekst. Er wordt automatisch een opgevuld rond opsommingsteken gemaakt nadat u op Enter hebt gedrukt.

 3. Druk op Enter om een nieuw lijstitem te maken.

 4. Als u wilt stoppen met het maken van de lijst, drukt u eerst op Enter en vervolgens op Backspace.

Een genummerde lijst maken terwijl u typt

 1. Typ 1. (het cijfer 1 gevolgd door een punt) aan het begin van een nieuwe regel en druk vervolgens op de spatiebalk of op Tab.

 2. Typ de gewenste tekst. Er wordt automatisch een genummerd opsommingsteken gemaakt nadat u op Enter hebt gedrukt.

 3. Druk op Enter om een nieuw lijstitem te maken.

 4. Als u wilt stoppen met het maken van de lijst, drukt u eerst op Enter en vervolgens op Backspace.

Items binnen een lijst laten inspringen

 1. Selecteer de lijstitems die u wilt laten inspringen.

 2. Geef aan wat u wilt doen:

  • Als u de inspringing wilt vergroten, drukt u op Alt+H en vervolgens op A en I.

  • Als u de inspringing wilt verkleinen, drukt u op Alt+H en vervolgens op A en O.

Een hyperlink toevoegen

U kunt hyperlinks toevoegen om een webpagina te openen, een ander deel van de presentatie of een ander bestand. U kunt ook een mailto-koppeling toevoegen om automatisch een nieuw e-mailbericht naar een specifiek e-mailadres te openen.

Koppeling maken naar een webpagina

 1. Plaats de invoegpositie op de plek waar u de koppeling wilt toevoegen aan de presentatie.

 2. Als u een koppeling naar een webpagina wilt toevoegen, drukt u op Ctrl+K. In Verteller hoort u: "Venster Hyperlink invoegen." In JAWS hoort u: "Insert hyperlink dialog."

 3. Druk op Ctrl+Tab totdat u het volgende hoort: "Adres. Tekst bewerken". In JAWS hoort u: "Address column. Edit combo." Typ het adres van de webpagina.

 4. Als u tekst wilt weergeven in plaats van het adres, drukt u op Tab totdat u het volgende hoort: "Weer te geven tekst. Tekst bewerken". Typ de tekst.

 5. Als u de koppeling wilt toevoegen, drukt u op Tab totdat u het volgende hoort: "Knop OK". Druk vervolgens op Enter.

Koppeling maken naar een bestaand bestand

 1. Plaats de invoegpositie op de plek waar u de koppeling wilt toevoegen aan de presentatie.

 2. Als u een koppeling naar een bestand wilt toevoegen, drukt u op Ctrl+K. In Verteller hoort u: "Venster Hyperlink invoegen." In JAWS hoort u: "Insert hyperlink dialog."

 3. Druk op Ctrl+Tab totdat u het volgende hoort: "Adres. Tekst bewerken". In JAWS hoort u: "Address column. Edit combo." Druk op Tab tot u het volgende hoort: "Knop Bladeren naar bestand." Druk op Enter om te selecteren.

 4. Als u naar het bestand wilt bladeren, drukt u op Tab totdat u een mapnaam hoort, bijvoorbeeld: "Deze computer", "Lokale schijf" of "Bureaublad". Druk op de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om door de mappen te bladeren, en druk op de toets Pijl-rechts om submappen te zien. U hoort de mapnamen terwijl u bladert.

 5. Wanneer u de juiste map hebt gevonden, drukt u op Enter en vervolgens op Tab. U hoort de naam van een bestand in de map.

 6. Gebruik de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag om door de bestanden te bladeren, totdat u de naam van het gewenste bestand hoort.

 7. Druk tweemaal op Enter om de koppeling toe te voegen.

Koppeling maken naar een dia in de presentatie

 1. Plaats de invoegpositie op de plek waar u de koppeling wilt weergeven.

 2. Als u een koppeling wilt toevoegen aan een dia in de presentatie, drukt u op Ctrl+K. In Verteller hoort u: "Venster Hyperlink invoegen." In JAWS hoort u: "Insert hyperlink dialog."

 3. Druk op Ctrl+Tab totdat u het volgende hoort: "Selecteer een plaats in dit document."

 4. Als u de dia wilt selecteren waarmee u een koppeling wilt maken, drukt u op de toets Pijl-omlaag totdat u de naam van de dia hoort.

 5. Druk op Enter om de koppeling toe te voegen.

Koppeling maken naar een e-mailadres

 1. Plaats de invoegpositie op de plek waar u de koppeling wilt toevoegen aan de presentatie.

 2. Als u een e-mailadres wilt toevoegen, drukt u op Ctrl+K. In Verteller hoort u: "Venster Hyperlink invoegen." In JAWS hoort u: "Insert hyperlink dialog."

 3. Druk op Ctrl+Tab totdat u het volgende hoort: "E-mailadres. Tekst bewerken".

 4. Typ het e-mailadres.

 5. Als u tekst wilt weergeven in plaats van het adres dat u hebt getypt, drukt u op Tab totdat u het volgende hoort: "Weer te geven tekst. Tekst bewerken". Typ vervolgens de tekst.

 6. Druk op Enter om de koppeling toe te voegen.

De tekstkleur wijzigen

U kunt de kleur van bepaalde tekstelementen in uw presentatie wijzigen.

 1. Selecteer de tekst waarop u een kleur wilt toepassen.

 2. Als u de kleur wilt wijzigen, drukt u op Alt+H, F en C. U hoort het volgende in Verteller: "Menu." In JAWS hoort u: "Theme colors."

 3. Druk op Tab totdat u de gewenste kleur en tint hoort.

 4. Druk op Enter om de kleur te selecteren.

De kleur van hyperlinktekst wijzigen

U kunt de kleur van de tekst van de hyperlink overal in de presentatie wijzigen door het diamodel aan te passen.

 1. U opent het diamodel door eerst op Alt+W te drukken en vervolgens op M.

 2. Als u het kleurenschema van het diamodel wilt wijzigen, drukt u op Alt + M en vervolgens op T en C.

 3. Als u de kleur van de hyperlinktekst wilt wijzigen, drukt u in het kleurenschema van het diamodel op C. Druk vervolgens tweemaal op de toets Pijl-omhoog. In Verteller hoort u: "Hyperlink samengevouwen." In JAWS hoort u: "Hyperlink submenu."

 4. Druk op Enter om een nieuwe kleur te selecteren. Druk op Tab totdat u de gewenste kleur en tint hoort. Druk vervolgens op Enter.

 5. Druk op Alt+S om de wijzigingen op te slaan.

 6. Als u de weergave Diamodel wilt verlaten en terug wilt naar de normale weergave, drukt u op Alt+W en vervolgens op L.

Uw tekst markeren

Markeer belangrijke onderdelen van uw presentatie. Gemarkeerde onderdelen trekken de aandacht van uw publiek. U kunt tekst in PowerPoint ook markeren met het hulpmiddel Markeren.

Tekst markeren

 1. Selecteer de tekst die u wilt markeren.

 2. Als u eentekstmarkeringskleur wilt selecteren, drukt u op Alt+H, T en ten slotte C. Gebruik vervolgens de pijltoetsen om door de kleuropties te navigeren.

 3. Druk op Enter om te selecteren.

Tekst markeren met behulp van teksteffecten

 1. Als u niet over de functie Tekstmarkeringskleur beschikt, kunt u het hulpmiddel Markeren gebruiken om tekst te markeren.

  Opmerking: Als u geen abonnement op Office 365 hebt, is de optie Tekstmarkeringskleur mogelijk niet beschikbaar in PowerPoint 2016.

 2. Als u een teksteffect wilt selecteren, drukt u op Alt+J en vervolgens op D.

 3. Als u het hulpmiddel Markeren wilt toepassen op tekst, drukt u op T en vervolgens op X. Druk op de toets Pijl-omlaag totdat u 'Gloed' hoort. Druk vervolgens op Enter.

 4. Als u de kleur en variatie van de markering wilt selecteren, drukt u op Tab totdat u de gewenste kleur hoort, en de grootte van het gloedeffect in punten. Druk vervolgens op Enter.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Een schermlezer in PowerPoint gebruiken om samen te werken in de cloud

Sneltoetsen gebruiken om u te maken van PowerPoint-presentaties

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijke functies

Gebruik PowerPoint 2016 voor Mac met het toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van Mac OS, om tekst aan uw dia's toe te voegen en op te maken. Uw publiek profiteert zodoende van een goed gestructureerde en eenvoudig te volgen presentatie met relevante koppelingen naar aanvullende informatie.

Notities: 

In dit onderwerp

PowerPoint openen en u aanmelden

Als u presentaties automatisch wilt opslaan in OneDrive, moet u zich aanmelden bij uw Microsoft-account wanneer u PowerPoint 2016 voor Mac gebruikt. Als u uw presentaties opslaat in OneDrive, kunt u deze openen vanaf elk apparaat waarbij u bent aangemeld.

 1. Druk op uw Mac op Command+Shift+A om de weergave Programma's te openen in de Finder.

 2. Druk op Control+Option+Shift+Pijl-omlaag om naar de groep Programma's te gaan en gebruik vervolgens de pijltoetsen om door de programma's te bladeren.

 3. Als u "Microsoft PowerPoint, toepassing" hoort in VoiceOver, drukt u op Control+Option+spatiebalk om PowerPoint te openen.

 4. Als u zich wilt aanmelden, drukt u herhaaldelijk op Shift+Tab om naar de menuknop Aanmelden te gaan. Druk op Control+Option+spatiebalk om de knop te selecteren.

 5. Het dialoogvenster Aanmelden wordt geopend. De focus wordt automatisch in een tekstveld geplaatst. Typ het e-mailadres of het telefoonnummer dat aan uw Microsoft-account is gekoppeld. Druk op Tab als u klaar bent met typen.

 6. De knop Volgende heeft nu de focus. U hoort het volgende in VoiceOver: "Koppeling, Volgende." Druk op Control+Option+spatiebalk om de knop te selecteren.

 7. Het dialoogvenster Wachtwoord invoeren wordt geopend. De focus wordt automatisch in een tekstveld geplaatst. Typ uw wachtwoord voor Microsoft-account en druk op Tab.

 8. De knop Aanmelden heeft nu de focus. U hoort het volgende in VoiceOver: "Knop Aanmelden." Druk op Control+Option+spatiebalk om u aan te melden.

U wordt aangemeld en de menuknop Accountinstellingen in de hoofdweergave van PowerPoint_generic heeft de focus. Druk op Tab om naar andere items in de weergave te gaan.

Tip: U blijft aangemeld bij PowerPoint, zodat u zich de volgende keer niet meer hoeft aan te melden. Dit moet wel als u ervoor kiest om u af te melden.

Tekst aan een dia toevoegen

Wanneer u PowerPoint voor het eerst opent, komt u in de normale weergave. In de normale weergave is het scherm als volgt ingedeeld: links het deelvenster Miniaturen, in het midden het bewerkingsgebied voor dia's en daaronder het notitievenster.

 1. Druk in de normale weergave herhaaldelijk op F6 totdat u bij het deelvenster met miniaturen bent. U hoort het volgende in VoiceOver: "Deelvenster Miniaturen, lijst, 1 item geselecteerd."

 2. Druk op Control+Option+Shift+Pijl-omlaag om naar de miniaturen te gaan.

 3. Gebruik de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag om door de dia's te bladeren.

 4. Als u bij de dia bent aangekomen waaraan u tekst wilt toevoegen, drukt u op Tab totdat VoiceOver het volgende aankondigt: "U bevindt zich in een tekstgebied, binnen een tekstvak." Als de dia een tekstvak voor een titel bevat, heeft dat tekstvak de focus.

 5. Als u tekst wilt toevoegen, drukt u op Control+Option+Shift+Pijl-omlaag en begint u te typen. Als het tekstgebied tekst van een tijdelijke aanduiding bevat, moet u deze mogelijk eerst verwijderen. Druk op Esc als dat is gebeurd.

 6. Als u naar het volgende tekstvak op de dia wilt gaan, drukt u op Tab.

 7. Als u tekst wilt toevoegen, begint u te typen. Druk op Esc als u klaar bent.

Opsommingstekens of nummering toevoegen aan tekst

U kunt lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten maken met behulp van een schermlezer. Dit kunt u doen door bestaande stukken tekst om te zetten in een lijst of door lijsten te maken terwijl u typt.

 1. Selecteer het deel van de tekst dat u wilt opmaken als een lijst.

 2. Druk op Control+Option+M om naar de menubalk te gaan. Druk herhaaldelijk op de pijl-rechts totdat VoiceOver het volgende aankondigt: "Opmaak". Druk op Control+Option+spatiebalk om het menu te openen.

 3. Druk driemaal op de pijl-omlaag. U hoort het volgende in VoiceOver: "Opsommingstekens en nummering, beletselteken." Druk op Control+Option+spatiebalk om de optie te selecteren.

 4. Het dialoogvenster Opsommingstekens en nummering wordt geopend met het tabblad Opsommingstekens geselecteerd. Als u naar het tabblad Nummering wilt gaan, drukt u eenmaal op de pijl-rechts en drukt u vervolgens op Control+Option+spatiebalk om het tabblad te openen.

 5. Gebruik Tab om door de opties te bladeren. De opties worden opgelezen door VoiceOver terwijl u bladert.

 6. Als u bij de optie bent aangekomen die u wilt gebruiken, drukt u op Control+Option+spatiebalk en drukt u vervolgens herhaaldelijk op Tab totdat u het volgende hoort in VoiceOver: "OK, standaardknop."

 7. Als u de opsommingstekens of nummers wilt invoegen, drukt u op Control+Option+spatiebalk. De geselecteerde tekst wordt omgezet in een lijst en de lijst houdt de focus.

Een lijst met opsommingstekens maken terwijl u typt

 1. Zet de cursor op de plek waar u een nieuwe lijst wilt maken.

 2. Typ * (sterretje) en druk op de spatiebalk.

 3. Typ de tekst van het lijstitem. Druk op Enter als u nog een lijstitem wilt toevoegen.

  PowerPoint start automatisch een lijst met opsommingstekens.

Een genummerde lijst maken terwijl u typt

 1. Zet de cursor op de plek waar u een nieuwe lijst wilt maken.

 2. Typ 1. (het cijfer één en een punt) en druk op de spatiebalk. Er wordt automatisch een geordende lijst gemaakt in PowerPoint.

 3. Typ de tekst van het lijstitem. Druk op Enter als u nog een lijstitem wilt toevoegen.

Een hyperlink toevoegen

U kunt hyperlinks toevoegen om een webpagina, een ander deel van de presentatie of een ander bestand te openen. U kunt ook een mailto-koppeling toevoegen om met het e-mailaccount op de Mac een nieuw e-mailbericht te maken waarbij het gekoppelde adres automatisch wordt ingevuld.

Koppeling maken naar een webpagina

 1. Selecteer in PowerPoint de tekst waaraan u de hyperlink wilt toevoegen en druk op Command+K.

 2. Het dialoogvenster Hyperlink invoegen wordt geopend met de focus in het adresveld. Als u VoiceOver niet "Koppeling naar een bestaand bestand of webpagina" hebt horen aankondigen, drukt u eenmaal op Shift+Tab en drukt u vervolgens op de pijl-links totdat u VoiceOver het tabblad Webpagina of bestand hoort aankondigen. Druk op Control+Option+spatiebalk om het tabblad te selecteren.

 3. Typ of plak het adres van de webpagina waarnaar u een koppeling wilt maken.

 4. Druk herhaaldelijk op de Tab-toets totdat u in VoiceOver het volgende hoort: "OK, standaardknop." Druk op Control+Option+spatiebalk om de knop te selecteren.

Het dialoogvenster wordt gesloten en de hyperlink wordt ingevoegd. De gekoppelde tekst op de dia heeft de focus.

Koppelen maken naar een bestand

 1. Selecteer in PowerPoint de tekst waarnaar u een koppeling wilt toevoegen en druk op Command+K.

 2. Het dialoogvenster Hyperlink invoegen wordt geopend met de focus in het adresveld. Als u VoiceOver niet "Koppeling naar een bestaand bestand of webpagina" hebt horen aankondigen, drukt u eenmaal op Shift+Tab en drukt u vervolgens op de pijl-links totdat u VoiceOver het tabblad Webpagina of bestand hoort aankondigen. Druk op Control+Option+spatiebalk om het tabblad te selecteren.

 3. Druk op Tab om naar de knop Selecteren te gaan en druk op Control+Option+spatiebalk om de knop te selecteren.

 4. Het dialoogvenster Een bestand kiezen waarnaar u een koppeling maakt wordt geopend. Gebruik Tab om door de secties van het dialoogvenster te bladeren. Druk op Control+Option+Shift+Pijl-omlaag om een sectie te openen.

 5. Wanneer u bent aangekomen bij het bestand dat u wilt koppelen, drukt u op Control+Option+spatiebalk om dit selecteren.

 6. Druk herhaaldelijk op Tab totdat VoiceOver het volgende aankondigt: "OK, standaardknop." Druk op Control+Option+spatiebalk om de knop te selecteren.

Het dialoogvenster wordt gesloten en de hyperlink wordt ingevoegd. De gekoppelde tekst op de dia heeft de focus.

Koppeling maken met een andere dia in de presentatie

 1. Selecteer in PowerPoint de tekst waarnaar u een koppeling wilt toevoegen en druk op Command+K.

 2. Het dialoogvenster Hyperlink invoegen wordt geopend met de focus in het adresveld. Als u VoiceOver niet "Selecteer een plaats in dit document" hebt horen aankondigen, drukt u eenmaal op Shift+Tab en drukt u vervolgens op de pijl-links of pijl-rechts totdat u VoiceOver het tabblad Dit document hoort aankondigen. Druk op Control+Option+spatiebalk om het tabblad te selecteren.

 3. Druk op Shift+Pijl-omlaag om naar de tabel met dia's te gaan. Druk op Shift+Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om door de dia's te navigeren. VoiceOver noemt de namen van de dia's tijdens het navigeren.

 4. Als u bij de dia bent aangekomen waarnaar u een koppeling wilt maken, drukt u herhaaldelijk op Tab totdat VoiceOver het volgende aankondigt: "OK, standaardknop." Druk op Control+Option+spatiebalk om de knop te selecteren.

Het dialoogvenster wordt gesloten en de koppeling wordt ingevoegd. De gekoppelde tekst op de dia heeft de focus.

Koppeling maken naar een e-mailadres

 1. Selecteer in PowerPoint de tekst waarnaar u een koppeling wilt toevoegen en druk op Command+K.

 2. Het dialoogvenster Hyperlink invoegen wordt geopend met de focus in het adresveld. Als u VoiceOver niet "E-mailadres" hebt horen aankondigen, drukt u eenmaal op Shift+Tab en drukt u vervolgens op de pijl-rechts totdat u VoiceOver het tabblad E-mailadres hoort aankondigen. Druk op Control+Option+spatiebalk om het tabblad te selecteren.

 3. Typ het adres. Als u een onderwerp voor het e-mailbericht wilt opgeven, drukt u op Tab om naar het veld Onderwerp te gaan en typt u het onderwerp.

 4. Druk herhaaldelijk op de Tab-toets totdat u in VoiceOver het volgende hoort: "OK, standaardknop." Druk op Control+Option+spatiebalk om de knop te selecteren.

Het dialoogvenster wordt gesloten en de koppeling wordt ingevoegd. De gekoppelde tekst op de dia heeft de focus.

De kleur van hyperlinks wijzigen

U kunt de kleur van alle hyperlinks in de presentatie wijzigen door het diamodel aan te passen.

 1. Druk op Option+Command+1 om het diamodel te openen.

 2. Druk herhaaldelijk op F6 totdat VoiceOver het volgende aankondigt: "Diamodel geselecteerd, tabblad." Druk op de pijl-omlaag om naar het lint te gaan. U hoort het volgende in VoiceOver: "Schuifgebied."

 3. Druk op Control+Option+Shift+Pijl-omlaag om door de items op het lint te navigeren.

 4. Druk herhaaldelijk op de pijl-rechts totdat VoiceOver het volgende aankondigt: "Kleuren, menuknop." Druk op Control+Option+spatiebalk om de knop te selecteren.

 5. Druk eenmaal op de toets Pijl-omlaag. U hoort het volgende in VoiceOver: "Kleuren aanpassen." Druk op Control+Option+spatiebalk om de optie te selecteren.

 6. Het dialoogvenster Themakleuren maken wordt geopend. VoiceOver begint de items op te lezen.

  In het dialoogvenster worden de kleuren aan de linkerkant vermeld, met daarachter de items die een bepaalde kleur hebben.

 7. Druk op Tab om naar de lijst te gaan. U hoort de naam van de kleur. Als u wilt horen waar de kleur voor wordt gebruikt, drukt u op de pijl-rechts. Als u wilt bladeren in de lijst, druk u herhaaldelijk op de pijl-rechts.

 8. Doe dit totdat u het volgende hoort in VoiceOver: "Hyperlink." Druk eenmaal op pijl-links om terug te gaan naar de kleur. U hoort het volgende: "<de kleur>, kleurbron. U bevindt zich momenteel in een kleurbron."

 9. Druk op Control+Option+spatiebalk om de kleurkiezer te openen. De kleurkiezer wordt standaard geopend met een kleurenwiel. Als u naar het kleurenpalet wilt gaan, drukt u herhaaldelijk op Tab totdat u in VoiceOver het volgende hoort: "Kleurenpaletten, knop." Druk op Control+Option+spatiebalk om de knop te selecteren.

 10. Als u door de kleuren wilt navigeren, drukt u op Tab totdat u bij de geselecteerde kleur komt. U hoort nu bijvoorbeeld het volgende: "Blauw, geselecteerd." Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de kleur hoort die u wilt gebruiken. De kleur wordt nu geselecteerd en u kunt op Esc drukken de kleurkiezer te sluiten.

 11. U gaat terug naar het dialoogvenster Themakleuren maken. Druk op Tab totdat u het volgende hoort in VoiceOver: "Opslaan, standaardknop." Druk op Control+Option+spatiebalk om de knop te selecteren.

 12. Als u het diamodel wilt verlaten, drukt u herhaaldelijk op de pijl-rechts totdat u het volgende hoort: "Model sluiten, knop." Druk op Control+Option+spatiebalk om de knop te selecteren. U hoort het volgende in VoiceOver: "Knop Model sluiten ingedrukt."

De weergave Diamodel wordt gesloten, de kleur van de hyperlink wordt gewijzigd en u gaat terug naar de normale weergave.

Tekst markeren met behulp van teksteffecten

U kunt de aandacht vestigen op belangrijke punten in uw presentatie door tekst in PowerPoint 2016 voor Mac te markeren met teksteffecten, zoals schaduw, weerspiegeling of gloed.

 1. Selecteer de tekst die u wilt markeren.

 2. Druk op Command+Shift+1 om het deelvenster Vorm opmaken te openen.

 3. Druk herhaaldelijk op Tab totdat VoiceOver het volgende aankondigt: "Opties voor vormen." Druk op de pijl-rechts om naar Tekstopties te gaan en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 4. Druk eenmaal op Tab en vervolgens eenmaal op de pijl-rechts. U hoort het volgende in VoiceOver: "Teksteffecten, tabblad." Druk op Control+Option+spatiebalk om het tabblad te selecteren.

 5. Druk herhaaldelijk op de pijl-rechts totdat VoiceOver het volgende aankondigt: "Schuifgebied." Druk op Control+Option+Shift+Pijl-omlaag om naar het deelvenster te gaan.

 6. Blader met de pijltoetsen door de opties in het menu. U hoort de namen van de items tijdens het navigeren.

 7. Als u bent aangekomen bij de optie die u wilt gebruiken, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

  Het teksteffect wordt toegepast op de tekst die u hebt geselecteerd.

 8. U kunt het deelvenster Vorm opmaken sluiten en teruggaan naar uw presentatie door eenmaal op Control+Option+Shift+Pijl-omhoog te drukken en vervolgens herhaaldelijk op Shift+Tab te drukken totdat u het volgende hoort: "Vorm opmaken sluiten, knop." Druk op Control+Option+spatiebalk om de knop te selecteren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Audio of video in PowerPoint invoegen met een schermlezer

Sneltoetsen in PowerPoint 2016 voor Mac

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik PowerPoint 2016 voor iOS met het toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om tekst aan uw dia's toe te voegen en op te maken. Uw publiek profiteert zodoende van een goed gestructureerde en eenvoudig te volgen presentatie met relevante koppelingen naar aanvullende informatie.

Notities: 

In dit onderwerp

Tekst aan een dia toevoegen

Wanneer u PowerPoint voor het eerst opent, is het scherm opgesplitst in het miniatuurvenster aan de linkerkant (als u de telefoon vasthoudt in de staande stand) of onderaan (als u de telefoon vasthoudt in liggende stand), het venster voor het bewerken van dia's in het midden en het veld Notities onder het bewerkingsgebied.

 1. Selecteer in uw presentatie de dia waaraan u tekst wilt toevoegen. Selecteer een dia, swipe naar rechts of links totdat u 'Dia <dianummer> van <totaal aantal dia's>' hoort en swipe naar links of rechts tot u de dia hoort die u wilt selecteren. U hoort de namen van de dia's terwijl u navigeert. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Geselecteerd'.

 2. Wanneer u de dia hebt geselecteerd waaraan u tekst wilt toevoegen, swipet u naar rechts of links totdat u het tekstvaktype en 'Tekstvak, tekstveld' hoort. Als het tekstvak al tekst bevat, wordt de tekst ook voorgelezen met VoiceOver. Dubbeltik op het scherm om het tekstvak te selecteren.

 3. Als u tekst wilt toevoegen, dubbeltikt u nog een keer op het scherm. Typ de tekst met het schermtoetsenbord. Als u naar het toetsenbord wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Q'. Als u het toetsenbord wilt sluiten, swipet u naar links totdat u het volgende hoort: 'Toetsenbord verbergen'. Dubbeltik op het scherm.

 4. Als u naar het volgende tekstvak wilt bladeren, swipet u naar links totdat het tekstvak wordt genoemd.

Opsommingstekens of nummering toevoegen aan tekst

U kunt lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten maken met behulp van een schermlezer.

 1. Ga naar de dia waarop u de lijst wilt beginnen.

 2. Als u naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Lint weergeven'. Dubbeltik op het scherm.

 3. Als u op het lint naar het tabblad Start wilt gaan, swipet u naar rechts of links totdat u een naam van een linttabblad en 'Tabblad' hoort. Dubbeltik op het scherm. Als u naar het tabblad Start wilt gaan, swipet u naar links of rechts totdat u het volgende hoort: 'Tabblad Start'. Dubbeltik op het scherm om dit te selecteren.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een lijst met opsommingstekens wilt maken, swipet naar rechts tot u het volgende hoort: 'Opsommingstekens, knop'. Dubbeltik op het scherm. Het menu Opsommingstekens wordt geopend.

  • Als u een genummerde lijst wilt maken, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Nummering, knop'. Dubbeltik op het scherm. Het menu Nummering wordt geopend.

 5. Swipe naar rechts om door de opties in het menu Opsommingstekens en Nummering te bladeren. De opties worden opgelezen door VoiceOver terwijl u bladert. Als u bij een optie bent gekomen die u wilt gebruiken, dubbeltikt u op het scherm om deze te selecteren. De opsommingstekens of nummers worden ingevoegd.

 6. Als u het lint wilt sluiten, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Lint verbergen, knop.' Dubbeltik op het scherm.

 7. Hiermee sluit u het lint en verplaatst u de focus naar de lijst. Het schermtoetsenbord wordt beschikbaar en u kunt de tekst typen.

Een lijst met opsommingstekens maken terwijl u typt

 1. Selecteer het tekstvak waarin u een nieuwe lijst wilt maken.

 2. Ga naar * (sterretje) op het schermtoetsenbord. Dubbeltik op het scherm om dit te selecteren. Ga naar de spatiebalk en dubbeltik op het scherm.

 3. Typ de lijstitemtekst met het schermtoetsenbord. Wanneer u klaar bent, gaat u naar Return en dubbeltikt u op het scherm om dit te selecteren.

  PowerPoint start automatisch een lijst met opsommingstekens.

Een genummerde lijst maken terwijl u typt

 1. Selecteer het tekstvak waarin u een nieuwe lijst wilt maken.

 2. Typ 1. (het getal één en een punt) op het schermtoetsenbord. Ga naar de spatiebalk en dubbeltik op het scherm.

 3. Typ de lijstitemtekst met het schermtoetsenbord. Wanneer u klaar bent, gaat u naar Return en dubbeltikt u op het scherm om dit te selecteren.

  In PowerPoint wordt automatisch een genummerde lijst gemaakt.

Een hyperlink toevoegen of bewerken

U kunt hyperlinks toevoegen om een webpagina te openen. U kunt ook een mailto-koppeling toevoegen om met het e-mailaccount op de iPhone een nieuw e-mailbericht te maken waarbij het gekoppelde adres automatisch wordt ingevuld.

Koppeling maken naar een webpagina

 1. Ga naar de dia waaraan u de koppeling wilt toevoegen.

 2. Typ het webadres op het schermtoetsenbord en ga naar de spatiebalk of Return. Dubbeltik op het scherm om op de toets te drukken. In PowerPoint wordt de hyperlink automatisch gemaakt.

Koppelen naar een nieuw e-mailbericht

 1. Ga naar de dia waaraan u de koppeling wilt toevoegen.

 2. Typ het e-mailadres op het schermtoetsenbord en ga naar de spatiebalk of Return. Dubbeltik op het scherm om op de toets te drukken. In PowerPoint wordt de koppeling automatisch gemaakt.

Een hyperlink bewerken

 1. Als u een hyperlink wilt bewerken, plaatst u de cursor hierin en dubbeltikt u met twee vingers op het scherm. U hoort het hyperlinkadres.

 2. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Bewerken, knop'. Het menu Koppeling bewerken wordt geopend.

 3. Als u de weergavetekst van de hyperlink wilt wijzigen, gaat u naar het tekstveld Weergave. Swipe naar rechts totdat u het huidige adres en 'Weergave' hoort. Dubbeltik op het scherm. Gebruik het schermtoetsenbord om de weergavetekst te bewerken.

  Tip: U kunt de huidige tekst snel wissen zonder het toetsenbord te gebruiken. Als u de huidige weergavetekst wilt verwijderen, swipet u naar rechts in het tekstveld Weergave. U hoort: 'Knop Tekst wissen'. Dubbeltik daarna op het scherm om deze te selecteren.

 4. Nadat u de gewenste weergavetekst hebt getypt, swipet u naar links totdat u het volgende hoort: 'Knop Gereed'. Dubbeltik op het scherm.

 5. De weergavetekst wordt gewijzigd en de focus wordt verplaatst naar de presentatie.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Een schermlezer gebruikt om te lezen of sprekersnotities en opmerkingen toevoegen in PowerPoint

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik PowerPoint voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer voor Android, om tekst en hyperlinks toe te voegen aan een presentatie. U kunt ook lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten maken om uw presentaties beter te structureren.

Notities: 

In dit onderwerp

Tekst aan een dia toevoegen

 1. Terwijl u een presentatie geopend hebt in PowerPoint en de focus op een dia is, dubbeltikt u op het scherm. U hoort: 'Edit button'. Dubbeltik op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u het tekstvak hebt gevonden waaraan u tekst wilt toevoegen. Dubbeltik op het scherm om het tekstvak voor bewerken te openen.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Edit text button' hoort. Dubbeltik op het scherm.

 4. Gebruik het schermtoetsenbord om uw tekst te typen.

 5. Swipe omlaag en vervolgens naar links om het toetsenbord sluiten.

  De cursor blijft in het tekstvak. Swipe nogmaals omlaag en vervolgens naar links om terug te keren naar de diaselectieweergave.

Opsommingstekens of nummering toevoegen aan tekst

U kunt een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst aan een tekstvak in uw presentatie toevoegen.

 1. Terwijl u een presentatie geopend hebt in PowerPoint en de focus op een dia is, dubbeltikt u op het scherm. U hoort: 'Edit button'. Dubbeltik op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u het tekstvak hebt gevonden waarin u opsommingstekens of nummering wilt toevoegen. Dubbeltik op het scherm om het tekstvak te bewerken.

 3. Opsommingstekens of nummering toevoegen:

  • Als u een item aan een lijst met opsommingstekens wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u hoort 'Not checked, bullets, switch, double-tap to toggle'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u een item aan een genummerde lijst wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u hoort 'Not checked, numbering, switch, double-tap to toggle on'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Opmerking: In het PowerPoint-sjabloon dat u gebruikt is het tekstvak mogelijk al ingesteld om een lijst te bevatten. In dat geval hoort u 'Checked' in plaats van 'Not checked'.

 4. Gebruik het schermtoetsenbord om het lijstitem te typen.

 5. Als u nog een lijstitem wilt toevoegen, veegt u met uw vinger rondom de rechterbenedenhoek van het scherm totdat u hoort: 'Enter'. Til uw vinger op als u een nieuw lijstitem wilt invoegen en gebruik het toetsenbord om te typen.

 6. Swipe omlaag en vervolgens naar links om het toetsenbord te sluiten.

  De cursor blijft in het tekstvak. Swipe nogmaals omlaag en vervolgens naar links om terug te keren naar de diaselectieweergave.

Een hyperlink toevoegen

 1. Terwijl u een presentatie geopend hebt in PowerPoint en de focus op een dia is, dubbeltikt u op het scherm. U hoort: 'Edit button'. Dubbeltik op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u het tekstvak hebt gevonden waarin u een hyperlink wilt toevoegen. Dubbeltik op het scherm om het tekstvak te bewerken.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Not checked, expand, switch' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Tab menu, on'.

 4. Dubbeltik op het scherm, swipe vervolgens naar rechts totdat u hoort: 'Insert tab, double-tap to activate'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Link menu, double-tap to activate' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Link window, address, editing'.

 6. Swipe naar rechts totdat u 'Insert link' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Swipe naar links of rechts totdat u 'Edit box for address' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 8. Gebruik het schermtoetsenbord om het hyperlinkadres te typen.

 9. Veeg met uw vinger rondom de rechterbenedenhoek van het scherm totdat u hoort: 'Done'. Til uw vinger op om de koppeling in te voegen.

  Het menu Meer opties wordt gesloten. Swipe omlaag en vervolgens naar links om terug te keren naar de diaselectieweergave.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik PowerPoint Mobile met Verteller, de ingebouwde schermlezer voor Windows, om tekst en hyperlinks toe te voegen aan een presentatie. U kunt ook lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten maken om uw presentaties beter te structureren.

Notities: 

In dit onderwerp

Tekst aan een dia toevoegen

 1. Dubbeltik met twee vingers op het scherm terwijl u een dia bekijkt in PowerPoint. U hoort: 'Aanpassen'.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Bewerken' hoort. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Dia, deelvenster'.

 3. Swipe naar rechts totdat u het tekstvak hebt gevonden waaraan u tekst wilt toevoegen. Dubbeltik op het scherm om het tekstvak voor bewerken te openen.

 4. Gebruik het schermtoetsenbord om uw tekst te typen.

 5. Veeg met uw vinger over de benedenrand van het scherm totdat u hoort: 'Terug, knop samengevouwen'. Dubbeltik op het scherm om het toetsenbord te sluiten.

  De focus blijft op de knop Terug. Dubbeltik nogmaals op het scherm om terug te keren naar de diaselectieweergave.

Opsommingstekens of nummering toevoegen aan tekst

U kunt een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst aan een tekstvak in uw presentatie toevoegen.

 1. Dubbeltik met twee vingers op het scherm terwijl u een dia bekijkt in PowerPoint. U hoort: 'Aanpassen'.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Bewerken' hoort. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Dia, deelvenster'.

 3. Swipe naar rechts totdat u het tekstvak hebt gevonden waarin u opsommingstekens of nummering wilt toevoegen. Dubbeltik op het scherm om het tekstvak te bewerken.

 4. Opsommingstekens of nummering toevoegen:

  • Als u een lijst met opsommingstekens wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Uit, opsommingstekens, knop'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u een item aan een genummerde lijst wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Uit, nummering, knop'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Gebruik het schermtoetsenbord om het lijstitem te typen.

 6. Als u nog een lijstitem wilt toevoegen, veegt u met uw vinger rondom de rechterbenedenhoek van het scherm totdat u hoort: 'Enter'. Dubbeltik op het scherm als u een nieuw lijstitem wilt invoegen en gebruik het toetsenbord om te typen.

 7. Om de lijst te voltooien, veegt u met uw vinger over de benedenrand van het scherm totdat u hoort: 'Terug, knop samengevouwen'. Dubbeltik op het scherm om het toetsenbord te sluiten.

  De focus blijft op de knop Terug. Dubbeltik nogmaals op het scherm om terug te keren naar de diaselectieweergave.

Een hyperlink toevoegen

 1. Dubbeltik met twee vingers op het scherm terwijl u een dia bekijkt in PowerPoint. U hoort: 'Aanpassen'.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Bewerken' hoort. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Dia, deelvenster'.

 3. Swipe naar rechts totdat u het tekstvak hebt gevonden waarin u een hyperlink wilt toevoegen. Dubbeltik op het scherm om het tekstvak te bewerken.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Meer opties, knop samengevouwen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar links totdat u 'Start, knop samengevouwen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Swipe naar links totdat u 'Invoegen, 2 van 9' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Koppeling' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Venster Koppeling, adres, bewerken'.

 8. Gebruik het schermtoetsenbord om het hyperlinkadres te typen.

 9. Veeg met uw vinger rondom de rechterbenedenhoek van het scherm totdat u hoort: 'Enter'. Dubbeltik op het scherm om de koppeling in te voegen.

  De focus gaat terug naar de dia en het menu Meer opties wordt gesloten.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Een schermlezer gebruiken om presentaties in PowerPoint af te drukken

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik uw toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer voor Windows, om tekst en hyperlinks toe te voegen aan een PowerPoint Online-presentatie.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office Online. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Ga naar Sneltoetsen in PowerPoint Online als u op zoek bent naar sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Als u PowerPoint Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat PowerPoint Online in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in PowerPoint Online.

In dit onderwerp

Tekst aan een dia toevoegen

 1. Druk in de weergave Bewerken in PowerPoint Online herhaaldelijk op Ctrl+F6 totdat u het deelvenster met miniaturen hebt bereikt. Als u het deelvenster met miniaturen hebt bereikt, wordt in Verteller het nummer en de titel van de huidige dia genoemd.

  Tip: Als u een presentatie opent in PowerPoint Online, wordt deze geopend in de leesweergave. Als u wilt overschakelen naar de weergave Bewerken, drukt u herhaaldelijk op Ctrl+F6 tot u 'Presentatie bewerken' hoort. Druk op Enter om het menu te openen. Druk daarna eenmaal op de toets Pijl-omlaag. U hoort 'Bewerken in browser'. Druk op Enter om de presentatie in de weergave Bewerken te openen.

 2. Gebruik de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag om door de dia's te bladeren, totdat u het nummer en de titel hoort van de dia die u wilt bewerken.

 3. Druk op Ctrl+F6. U hoort het volgende in Verteller: 'Diavenster'.

 4. Als u de focus naar de eerste tijdelijke aanduiding wilt verplaatsen, drukt u op de tabtoets. De tijdelijke aanduiding wordt opgelezen door Verteller.

 5. Als u de tijdelijke aanduiding wilt vervangen door de tekst, drukt u op Enter en begint u te typen. Druk op F2 wanneer u klaar bent. U hoort het volgende in Verteller: 'Diavenster'.

 6. Druk op de tabtoets om naar de volgende tijdelijke aanduiding te gaan. De tijdelijke aanduiding wordt opgelezen door Verteller. Klik op Enter en begin te typen om tekst toe te voegen. Wanneer u klaar bent, drukt u op F2.

Een hyperlink toevoegen

 1. Op een dia selecteert u het tekstgedeelte waaraan u een koppeling wilt toevoegen en drukt u op Shift+F10.

 2. Druk tweemaal op de toets Pijl-omlaag. U hoort het volgende in Verteller: ‘Koppeling, menu-item'. Druk op Enter om dit te selecteren.

 3. Het dialoogvenster Koppeling wordt geopend. Typ het adres van de koppeling en druk op Enter.

  Het dialoogvenster wordt gesloten en de koppeling wordt aan de dia toegevoegd.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in PowerPoint

Toetsenbordsneltoetsen in PowerPoint Online

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×