Tekst of opmaak zoeken en vervangen in Word voor Mac

U kunt tekst zoeken en vervangen, inclusief speciale tekens (zoals em-streepjes) en documentelementen (zoals pagina-einden). U kunt ook zoeken naar speciale opmaakkenmerken (zoals de opmaak van tekens en alinea's), stijlen en markeringen, en deze opmaak vervangen zonder de tekst te wijzigen. Wanneer u naar tekst zoekt, worden in Word alle overeenkomsten in het document gemarkeerd. U kunt ook jokertekens gebruiken om tekst te zoeken en te vervangen.

Typ rechtsboven in het document in het zoekvak Voer de tekst in die u in het document wilt zoeken het woord of de woordgroep waarnaar u wilt zoeken. In Word worden nu alle exemplaren van het woord of de woordgroep in het hele document gemarkeerd.

Gevonden tekst vervangen:

 1. Klik op het vergrootglas en klik vervolgens op Vervangen.

  De optie Vervangen is gemarkeerd in het zoekvak.

 2. Typ de vervangende tekst in het vak Vervangen door.

 3. Klik op Alles vervangen of op Vervangen.

  Tips: 

  • U kunt ook het basisdeelvenster Zoeken en vervangen openen met de sneltoets Control+H.

  • Wanneer u tekst vervangt, is het beter om op Vervangen te klikken in plaats van op Alles vervangen. Op die manier kunt u elk item bekijken voordat u dit vervangt.

U kunt zoeken naar tekst met speciale opmaak, zoals vet of gemarkeerd, via het menu Opmaak.

 1. Klik op Beeld > Navigatiedeelvenster.

  Op het tabblad Beeld is Navigatievenster ingeschakeld

 2. Klik in het navigatiedeelvenster op het vergrootglas.

 3. Klik op de knop Instellingen en klik vervolgens op Geavanceerd zoeken en vervangen.

  In het vak Zoeken en vervangen is Geavanceerd zoeken en vervangen gemarkeerd

  Notities: 

  • Klik op de pijl onderaan het dialoogvenster Zoeken en vervangen om alle opties weer te geven.

  • Versleuteld e-mailbericht

 4. Klik in het menu Opmaak op de gewenste optie.

  Toont de Opties voor opmaak

  Als een tweede dialoogvenster wordt geopend, selecteert u de gewenste opties en klikt u op OK.

 5. Klik het dialoogvenster Zoeken en vervangen op Volgende zoeken of Alles zoeken.

U kunt tekst met speciale opmaak, zoals vet of gemarkeerd, zoeken en vervangen via het menu Opmaak.

 1. Klik op Beeld > Navigatiedeelvenster.

  Op het tabblad Beeld is Navigatievenster ingeschakeld

 2. Klik in het navigatiedeelvenster op het vergrootglas.

 3. Klik op de knop Instellingen en klik vervolgens op Geavanceerd zoeken en vervangen.

  In het vak Zoeken en vervangen is Geavanceerd zoeken en vervangen gemarkeerd

 4. Klik boven aan het dialoogvenster op Vervangen.

  Notities: 

  • Klik op de pijl onderaan het dialoogvenster Zoeken en vervangen om alle opties weer te geven.

  • Versleuteld e-mailbericht

 5. Typ in het vak Zoeken naar de tekst die u wilt zoeken.

 6. Selecteer in het menu Opmaak de opmaak waarnaar u op zoek bent.

  Toont de Opties voor opmaak

  Als een tweede dialoogvenster wordt geopend, selecteert u de gewenste opties en klikt u op OK.

 7. Klik in het vak naast Vervangen door.

 8. Selecteer in het menu Opmaak de vervangende opmaak. Als een tweede dialoogvenster verschijnt, selecteert u de gewenste opmaak en klikt u op OK.

 9. Klik op Vervangen, Alles vervangen of Volgende zoeken.

 1. Klik op Beeld > Navigatiedeelvenster.

 2. Klik in het navigatiedeelvenster op het vergrootglas.

 3. Klik op de knop Instellingen en klik vervolgens op Geavanceerd zoeken en vervangen.

  In het vak Zoeken en vervangen is Geavanceerd zoeken en vervangen gemarkeerd

  Notities: 

  • Klik op de pijl onderaan het dialoogvenster Zoeken en vervangen om alle opties weer te geven.

  • Versleuteld e-mailbericht

 4. Klik in het menu Speciaal op het speciale teken waarnaar u wilt zoeken.

  Speciale tekens zoeken

 5. Klik op Volgende zoeken.

 1. Klik op Beeld > Navigatiedeelvenster.

  Op het tabblad Beeld is Navigatievenster ingeschakeld

 2. Klik in het navigatiedeelvenster op het vergrootglas.

 3. Klik op de knop Instellingen en klik vervolgens op Geavanceerd zoeken en vervangen.

  In het vak Zoeken en vervangen is Geavanceerd zoeken en vervangen gemarkeerd

  Notities: 

  • Klik op de pijl onderaan het dialoogvenster Zoeken en vervangen om alle opties weer te geven.

  • Versleuteld e-mailbericht

 4. Klik bovenaan het dialoogvenster Zoeken en vervangen op Vervangen en klik in het vak Zoeken naar, maar typ hier niets. Wanneer u later een speciaal teken selecteert, verschijnt in Word automatisch de tekencode in het vak.

  Opmerking: Klik op de pijl onder aan het dialoogvenster Zoeken en vervangen om alle opties weer te geven.
  Versleuteld e-mailbericht

 5. Klik in het menu Speciaal op het speciale teken waarnaar u wilt zoeken.

 6. Klik in het vak Vervangen door.

 7. Klik in het menu Speciaal op het speciale teken dat u als vervanging wilt gebruiken.

 8. Klik op Vervangen, of Volgende zoeken.

 1. Klik op Beeld > Navigatiedeelvenster.

  Op het tabblad Beeld is Navigatievenster ingeschakeld

 2. Klik in het navigatiedeelvenster op het vergrootglas.

 3. Klik op de knop Instellingen en klik vervolgens op Geavanceerd zoeken en vervangen.

  In het vak Zoeken en vervangen is Geavanceerd zoeken en vervangen gemarkeerd

 4. Schakel het selectievakje Jokertekens gebruiken in.

  Klik op Pijl-omlaag voor meer opties als u het selectievakje Jokertekens gebruiken niet ziet.

 5. Klik in het menu Speciaal op een jokerteken en typ eventueel aanvullende tekst in het vak Zoeken naar.

  Jokertekens gebruiken in het dialoogvenster Zoeken en vervangen

 6. Klik op Volgende zoeken.

  Tips: 

  • Als u een actieve zoekactie wilt annuleren, drukt u op COMMAND +punt.

  • U kunt een jokerteken ook rechtstreeks in het vak Zoeken naar typen in plaats van een item te kiezen in het snelmenu Speciaal.

  • Als u een teken wilt zoeken dat is gedefinieerd als jokerteken, typt u een backslash (\) voor het teken. Typ bijvoorbeeld \? om een vraagteken te zoeken.

  • U kunt haakjes gebruiken om de jokertekens en tekst te groeperen en de evaluatievolgorde aan te geven. Als u bijvoorbeeld zoekt naar '<(pre)*(tie)>', vindt u 'premeditatie' en 'preoccupatie'.

  • Met het jokerteken \n kunt u een expressie zoeken en deze vervangen door de opnieuw gerangschikte expressie. Typ bijvoorbeeld (Steen) (Julia) in het vak Zoeken naar en typ \2 \1 in het vak Vervangen door. Hiermee wordt 'Steen Julia' gevonden en wordt deze tekst vervangen door 'Julia Steen'.

 7. Gevonden tekst vervangen:

  1. Klik op het tabblad Vervangen en klik vervolgens in het vak Vervangen door.

  2. Klik in het pop-upmenu Speciaal op een jokerteken en typ eventueel aanvullende tekst in het vak Vervangen door.

  3. Klik op Alles vervangen, Vervangen of Volgende zoeken.

   Tip: Wanneer u tekst vervangt, is het aan te raden op Vervangen te klikken in plaats van op Alles vervangen. Op deze manier kunt u elke vervanging bevestigen en ervoor zorgen dat de juiste tekst wordt vervangen.

U kunt een zoekopdracht verfijnen met een van de volgende jokertekens.

U zoekt

Optie

Bijvoorbeeld

Eén willekeurig teken

?

Met z?t vindt u 'zat', 'zit', 'zot' en 'zet'.

Een willekeurige tekenreeks

*

Met z*t vindt u onder andere 'zat' en 'zoet'.

Een van de opgegeven tekens

[ ]

Met w[io]n vindt u 'win' en 'won'.

Eén willekeurig teken in dit bereik

[-]

Met [b-d]as vindt u 'bas', 'cas' en 'das'.

Bereiken moeten in oplopende volgorde worden weergegeven.

Eén willekeurig teken behalve het teken tussen de haakjes

[!]

Met m[!a]st vindt u 'mist' en 'mest', maar niet 'mast'.

Eén willekeurig teken behalve de tekens in het bereik tussen de haakjes

[!x-z]

Met t[!a-m]k vindt u 'tok' en 'tuk', maar niet 'tak' of 'tik'.

Bereiken moeten in oplopende volgorde worden weergegeven.

Exact n vermeldingen van een teken of uitdrukking

{n}

Met vlo{2}t vindt u 'vloot', maar niet 'vlot'.

Ten minste n vermeldingen van een teken of uitdrukking

{n,}

Met vlo{1,}t vindt u 'vloot' en 'vlot'.

Een bereik van vermeldingen van een teken of uitdrukking

{n, n}

Met 10{1,3} vindt u '10', '100' en '1000'.

Een of meer vermeldingen van een teken of uitdrukking

@

Met lo@t vindt u 'lot' en 'loot'.

Het begin van een woord

<

Met <(inter) vindt u 'interesseren' en 'interieur', maar niet 'splinternieuw'.

Het einde van een woord

>

Met (in)> vindt u 'in' en 'haaienvin', maar niet 'interessant'.

 1. Typ in het zoekveld Zoekveld in Word het woord of de woordgroep waarnaar u op zoek bent.

  In Word worden alle instanties van het woord of de woordgroep in het document gemarkeerd.

 2. Gevonden tekst vervangen:

  1. Klik in het snelmenu van het vergrootglas op Vervangen.

   Snelmenu Zoeken

   U kunt ook de toetscombinatie COMMAND COMMAND +SHIFT + H gebruiken.

  2. Typ in het vak Vervangen door de vervangende tekst.

  3. Klik op Alles vervangen, Vervangen of Zoeken.

  Tips: 

  • Wanneer u tekst vervangt, is het aan te raden op Vervangen te klikken in plaats van op Alles vervangen. Hiermee kunt u elke vervanging bevestigen en ervoor zorgen dat de juiste tekst wordt vervangen.

  • Als u een actieve zoekactie wilt annuleren, drukt u op COMMAND +punt.

 1. Wijs in het menu Bewerken de optie Zoeken aan en klik vervolgens op Geavanceerd zoeken en vervangen.

 2. Klik in het snelmenu Opmaak op de opmaakkenmerken die u wilt zoeken.

  Als het snelmenu Opmaak niet wordt weergegeven, klikt u op Pijlknop .

 3. Als een tweede dialoogvenster verschijnt, selecteert u de gewenste opmaakkenmerken en klikt u op OK.

 4. Klik op Volgende zoeken.

  Tips: 

  • Als u een vorige zoekactie wilt selecteren, klikt u op Knop Vorige zoekactie .

  • Als u een actieve zoekactie wilt annuleren, drukt u op COMMAND +punt.

 5. Gevonden tekst vervangen:

  1. Klik op het tabblad Vervangen in het vak naast Vervangen door.

  2. Klik in het snelmenu Opmaak op de opmaakkenmerken die u wilt zoeken.

  3. Als een tweede dialoogvenster verschijnt, selecteert u de gewenste opmaakkenmerken en klikt u op OK.

  4. Klik op Alles vervangen, Vervangen of Zoeken.

   Tip: Wanneer u tekst vervangt, is het aan te raden op Vervangen te klikken in plaats van op Alles vervangen. Hiermee kunt u elke vervanging bevestigen en ervoor zorgen dat de juiste tekst wordt vervangen.

 1. Klik op de werkbalk Standaard op Zijbalk weergeven of verbergen  Knop Sidebar .

 2. Klik in de zijbalk op Zoeken en vervangen Knop Zoeken en vervangen .

 3. Klik in het snelmenu met zoekopties Knop Zoekopties op Geavanceerd zoeken en vervangen.

 4. Klik in het snelmenu Speciaal op het gewenste speciale teken.

  Als het snelmenu Speciaal niet wordt weergegeven, klikt u op Pijlknop .

 5. Klik op Volgende zoeken.

  Tips: 

  • Als u een vorige zoekactie wilt selecteren, klikt u op Knop Vorige zoekactie .

  • Als u een actieve zoekactie wilt annuleren, drukt u op COMMAND +punt.

 6. Als u de gevonden markeringen of tekens wilt vervangen, klikt u op Alles vervangen, Vervangen of Zoeken.

  Tip: Wanneer u tekst vervangt, is het aan te raden op Vervangen te klikken in plaats van op Alles vervangen. Hiermee kunt u elke vervanging bevestigen en ervoor zorgen dat de juiste tekst wordt vervangen.

 1. Wijs in het menu Bewerken de optie Zoeken aan en klik vervolgens op Geavanceerd zoeken en vervangen.

 2. Schakel het selectievakje Jokertekens gebruiken in.

  Als het selectievakje Jokertekens gebruiken niet wordt weergegeven, klikt u op Pijlknop .

 3. Klik in het snelmenu Speciaal op een jokerteken en typ eventueel aanvullende tekst in het vak Zoeken naar.

 4. Klik op Volgende zoeken.

  Tips: 

  • Als u een actieve zoekactie wilt annuleren, drukt u op COMMAND +punt.

  • U kunt een jokerteken ook rechtstreeks in het vak Zoeken naar typen in plaats van een item te kiezen in het snelmenu Speciaal.

  • Als u een teken wilt zoeken dat is gedefinieerd als jokerteken, typt u een backslash (\) voor het teken. Typ bijvoorbeeld \? om een vraagteken te zoeken.

  • U kunt haakjes gebruiken om de jokertekens en tekst te groeperen en de evaluatievolgorde aan te geven. Als u bijvoorbeeld zoekt naar '<(pre)*(tie)>', vindt u 'premeditatie' en 'preoccupatie'.

  • Met het jokerteken \n kunt u een expressie zoeken en deze vervangen door de opnieuw gerangschikte expressie. Typ bijvoorbeeld (Steen) (Julia) in het vak Zoeken naar en typ \2 \1 in het vak Vervangen door. Hiermee wordt 'Steen Julia' gevonden en wordt deze tekst vervangen door 'Julia Steen'.

 5. Gevonden tekst vervangen:

  1. Klik op het tabblad Vervangen en klik vervolgens in het vak Vervangen door.

  2. Klik in het pop-upmenu Speciaal op een jokerteken en typ eventueel aanvullende tekst in het vak Vervangen door.

  3. Klik op Alles vervangen, Vervangen of Zoeken.

   Tip: Wanneer u tekst vervangt, is het aan te raden op Vervangen te klikken in plaats van op Alles vervangen. Hiermee kunt u elke vervanging bevestigen en ervoor zorgen dat de juiste tekst wordt vervangen.

U kunt een zoekopdracht verfijnen met een van de volgende jokertekens.

U zoekt

Optie

Bijvoorbeeld

Eén willekeurig teken

?

Met z?t vindt u 'zat', 'zit', 'zot' en 'zet'.

Een willekeurige tekenreeks

*

Met z*t vindt u onder andere 'zat' en 'zoet'.

Een van de opgegeven tekens

[ ]

Met w[io]n vindt u 'win' en 'won'.

Eén willekeurig teken in dit bereik

[-]

Met [b-d]as vindt u 'bas', 'cas' en 'das'.

Bereiken moeten in oplopende volgorde worden weergegeven.

Eén willekeurig teken behalve het teken tussen de haakjes

[!]

Met m[!a]st vindt u 'mist' en 'mest', maar niet 'mast'.

Eén willekeurig teken behalve de tekens in het bereik tussen de haakjes

[!x-z]

Met t[!a-m]k vindt u 'tok' en 'tuk', maar niet 'tak' of 'tik'.

Bereiken moeten in oplopende volgorde worden weergegeven.

Exact n vermeldingen van een teken of uitdrukking

{n}

Met vlo{2}t vindt u 'vloot', maar niet 'vlot'.

Ten minste n vermeldingen van een teken of uitdrukking

{n,}

Met vlo{1,}t vindt u 'vloot' en 'vlot'.

Een bereik van vermeldingen van een teken of uitdrukking

{n, n}

Met 10{1,3} vindt u '10', '100' en '1000'.

Een of meer vermeldingen van een teken of uitdrukking

@

Met lo@t vindt u 'lot' en 'loot'.

Het begin van een woord

<

Met <(inter) vindt u 'interesseren' en 'interieur', maar niet 'splinternieuw'.

Het einde van een woord

>

Met (in)> vindt u 'in' en 'haaienvin', maar niet 'interessant'.

Zie ook

Tekst en andere gegevens zoeken en vervangen in Word voor Windows

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×