Tekst of objecten van animatie voorzien

U kunt de tekst, afbeeldingen, vormen, tabellen, SmartArt-afbeeldingen en andere objecten in uw PowerPoint-presentatie voorzien van animatie om visuele effecten toe te voegen, zoals begin- en eindeffecten, formaat- of kleurwijzigingen en zelfs bewegingseffecten. Ook kunt u een diapresentatie maken waarin opsommingstekens en zelfs de aftiteling van animatie is voorzien.

(Nadat u de video start kunt u op de pijl met formaatgrepen Klik op de pijl met formaatgrepen in de rechterbenedenhoek van het videoframe om de video te vergroten. in de rechterbenedenhoek van het videoframe klikken om de video te vergroten.)

NetworkSolutionsBP-Verify-1-3
4:05

Animatie is een goede manier om een punt te benadrukken, informatiestromen te beheren en de aandacht van het publiek te trekken. U kunt animatie-effecten op afzonderlijke dia's, de diamodel of aangepaste dia-indelingen toepassen.

Zie Woorden regel voor regel weergeven voor gerelateerde informatie.

Animatie toepassen

 1. Selecteer het object of de tekst op de dia waarop u een animatie-effect wilt toepassen.

  Een 'object' in deze context is een onderdeel van een dia, zoals een afbeelding, een grafiek of een tekstvak. De formaatgrepen worden weergegeven rond een object wanneer u het op de dia selecteert. (Voor animatiedoeleinden is een alinea in een tekstvak ook een object, maar deze heeft geen formaatgrepen wanneer u hem selecteert. In plaats daarvan heeft het hele tekstvak formaatgrepen.)

 2. Klik in het tabblad Animaties van het lint op Animatie toevoegen en kies een animatie-effect.

  Een animatie-effect toevoegen in PowerPoint

  Als u er zeker van wilt zijn dat animaties worden afgespeeld wanneer u een diavoorstelling presenteert, zorgt u ervoor dat in Diavoorstelling > Diavoorstelling instellen het selectievakje Weergeven zonder animatie is uitgeschakeld. Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden de animaties weergegeven wanneer u een voorbeeld van de diavoorstelling bekijkt, maar niet wanneer u de presentatie geeft.

Zie Meerdere animatie-effecten toepassen op één object als u meerdere animatie-effecten wilt toepassen op hetzelfde object. Zie Een animatiepadeffect toevoegen als u een animatiepad wilt toevoegen.

Sommige begin- en eind effecten (zoals Spiegelen, Neerzetten en Zweep) en sommige nadrukeffecten (zoals Kwastkleur en Golf) zijn alleen beschikbaar voor objecten die tekst bevatten. Als u een animatie-effect wilt toepassen dat om deze reden niet beschikbaar is, kunt u proberen om een spatie toe te voegen aan het object.

3D-animatie-effecten

Office 365-abonnees kunnen animatie-effecten toevoegen aan 3D-objecten:

 • Komen of Verlaten

 • Draaischijf en Bewegen

 • Springen en draaien

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.
Duur: 58 seconden
Office 365-abonnee

De 3D-animatie is alleen beschikbaar voor Office 365-abonnees. Abonnees krijgen maandelijks nieuwe functies en verbeteringen. Klik hier om een abonnement te proberen of te kopen.

De snelheid van het animatie-effect wijzigen

De snelheid van het effect wordt bepaald door de instelling van Duur.

 1. Selecteer op de dia het animatie-effect dat u wilt wijzigen.

 2. Ga op het tabblad Animaties naar Tijdsinstellingen en typ in het vak Duur het aantal seconden dat het animatie-effect moet duren.

  Tijdopties voor animaties in PowerPoint

  (Maximum: 59 seconden. Minimum: 0,01 seconden. U kunt de duur typen of met de pijl-omhoog of pijl-omlaag een standaard incrementele waarde selecteren.)

Wijzigen hoe een animatie-effect wordt gestart

 1. Selecteer op de dia het animatie-effect dat u wilt wijzigen.

 2. Ga op het tabblad Animaties naar Tijdsinstellingen, open de lijst Starten, en kies een van de drie opties die hieronder worden beschreven:

  Als u het animatie-effect wilt starten

  Selecteer

  Wanneer u op de dia klikt

  Bij klikken

  Op hetzelfde moment als het vorige animatie-effect in de lijst (met één muisklik start u dus twee of meer animatie-effecten tegelijk)

  Met vorige

  Direct nadat het vorige animatie-effect in de lijst is afgespeeld (u hoeft dus niet nog een keer te klikken om dit animatie-effect te starten)

  Na vorige

  Opties voor het starten van animaties in PowerPoint

De tijd tussen animatie-effecten instellen

Met de optie Vertraging wordt bepaald hoeveel tijd verstrijkt voordat een bepaald animatie-effect wordt gestart (nadat u klikt of nadat een vorig animatie-effect is afgelopen).

De volgorde van animatie-effecten op een dia wijzigen

De volgorde van animatie-effecten op een dia wijzigen:

 1. Open het Animatiedeelvenster: ga op het tabblad Animaties naar de groep Geavanceerde animatie en selecteer Deelvenster Animatie.

 2. Selecteer in het deelvenster Animatie het animatie-effect waarvan u de volgorde wilt wijzigen.

 3. Selecteer op het tabblad Animaties van het lint in de groep Tijdsinstellingen bij Animatievolgorde wijzigen een van de volgende opties:

  Tijdopties voor animaties in PowerPoint
  • Selecteer Eerder wanneer u het effect één positie omhoog in de animatievolgorde wilt verplaatsen.

  • Selecteer Later wanneer u het effect één positie omlaag in de animatievolgorde wilt verplaatsen.

  U kunt zo nodig een optie meerdere keren kiezen om het geselecteerde effect naar de juiste positie in de animatievolgorde te verplaatsen.

een animatie-effect verwijderen

Wanneer u animaties toevoegt aan een object (zoals een opsommingsteken of een afbeelding), wordt een klein cijfer weergegeven links van het object. Dit cijfer geeft de aanwezigheid aan van een animatie-effect, evenals de positie in de volgorde van animaties op de huidige dia.

Een animatie verwijderen

 1. Selecteer het nummer van de animatie die u wilt verwijderen.

 2. Druk op de knop Delete op het toetsenbord.

Zie Een animatie-effect wijzigen of verwijderen voor een uitgebreide discussie.

Animatie-effecten van het ene naar het andere object kopiëren

Vermijd dat u op dezelfde manier handmatig animatie toepast op een aantal objecten: Gebruik Animatie kopiëren/plakken om animaties van het ene object naar het andere te kopiëren. Zie Animaties dupliceren met de functie Animatie kopiëren/plakken voor volledige details en een korte videodemonstratie.

Animatie kopiëren/plakken is beschikbaar op het werkbalklint Animaties als een animatie op een dia wordt geselecteerd.

Demonstratie van de animatie

U kunt een video van vijf minuten met een groot aantal animatiefuncties bekijken in Training: animaties aan dia's toevoegen.

Animatie toevoegen aan een object

 1. Selecteer het object waarop u een animatie-effect wilt toepassen.

  Een 'object' in deze context is een onderdeel van een dia, zoals een afbeelding, een grafiek of een tekstvak. De formaatgrepen worden weergegeven rond een object wanneer u het op de dia selecteert. (Voor animatiedoeleinden is een alinea in een tekstvak ook een object, maar deze heeft geen formaatgrepen wanneer u hem selecteert. In plaats daarvan heeft het hele tekstvak formaatgrepen.)

 2. Ga naar het tabblad Animaties van het lint, klik in de groep Animatie op de knop Meer Knop Meer en selecteer het gewenste animatie-effect.

  De groep Animatie op het tabblad Animaties.
  • Als u het gewenste effect (begin, eind, nadruk, of animatie) niet ziet, klikt u op Meer begineffecten, Meer eindeffecten, Meer nadrukeffecten of Meer animatiepaden.

  • Sommige begin- en eindeffecten (zoals Spiegelen, Neerzetten en Zweep) en sommige nadrukeffecten (zoals Kwastkleur en Golf) zijn alleen beschikbaar voor objecten die tekst bevatten. Als u een animatie-effect wilt toepassen dat om deze reden niet beschikbaar is, kunt u proberen om een spatie toe te voegen aan het object.

  • Nadat u een animatie hebt toegepast op een object of tekst, worden de items met animatie genummerd op de dia. Deze nummers staan in de buurt van de tekst of het object en worden niet afgedrukt. De nummers zijn alleen zichtbaar in de normale weergave als het tabblad Animaties is geselecteerd of als het taakvenster Animatie wordt weergegeven.

De snelheid van het animatie-effect wijzigen

De snelheid van het effect wordt bepaald door de instelling van Duur.

 1. Selecteer op de dia het animatie-effect dat u wilt wijzigen.

 2. Ga op het tabblad Animaties naar Tijdsinstellingen en typ in het vak Duur het aantal seconden dat het animatie-effect moet duren.

  Tijdopties voor animaties in PowerPoint

  (Maximum: 59 seconden. Minimum: 0,01 seconden. U kunt de duur typen of met de pijl-omhoog of pijl-omlaag een standaard incrementele waarde selecteren.)

Wijzigen hoe een animatie-effect wordt gestart

 1. Selecteer op de dia het animatie-effect dat u wilt wijzigen.

 2. Ga op het tabblad Animaties naar Tijdsinstellingen, open de lijst Starten, en kies een van de drie opties die hieronder worden beschreven:

  Als u het animatie-effect wilt starten

  Selecteer

  Wanneer u op de dia klikt

  Bij klikken

  Op hetzelfde moment als het vorige animatie-effect in de lijst (met één muisklik start u dus twee of meer animatie-effecten tegelijk)

  Met vorige

  Direct nadat het vorige animatie-effect in de lijst is afgespeeld (u hoeft dus niet nog een keer te klikken om dit animatie-effect te starten)

  Na vorige

  Opties voor het starten van animaties in PowerPoint

De tijd tussen animatie-effecten instellen

Met de optie Vertraging wordt bepaald hoeveel tijd verstrijkt voordat een bepaald animatie-effect wordt gestart (nadat u klikt of nadat een vorig animatie-effect is afgelopen).

De volgorde van animatie-effecten op een dia wijzigen

De volgorde van animatie-effecten op een dia wijzigen:

 1. Open het Animatiedeelvenster: ga op het tabblad Animaties naar de groep Geavanceerde animatie en selecteer Deelvenster Animatie.

 2. Selecteer in het deelvenster Animatie het animatie-effect waarvan u de volgorde wilt wijzigen.

 3. Selecteer op het tabblad Animaties van het lint in de groep Tijdsinstellingen bij Animatievolgorde wijzigen een van de volgende opties:

  Tijdopties voor animaties in PowerPoint
  • Selecteer Eerder wanneer u het effect één positie omhoog in de animatievolgorde wilt verplaatsen.

  • Selecteer Later wanneer u het effect één positie omlaag in de animatievolgorde wilt verplaatsen.

  U kunt zo nodig een optie meerdere keren kiezen om het geselecteerde effect naar de juiste positie in de animatievolgorde te verplaatsen.

een animatie-effect verwijderen

Wanneer u animaties toevoegt aan een object (zoals een opsommingsteken of een afbeelding), wordt een klein cijfer weergegeven links van het object. Dit cijfer geeft de aanwezigheid aan van een animatie-effect, evenals de positie in de volgorde van animaties op de huidige dia.

Een animatie verwijderen

 1. Selecteer het nummer van de animatie die u wilt verwijderen.

 2. Druk op de knop Delete op het toetsenbord.

Zie Een animatie-effect wijzigen of verwijderen voor een uitgebreide discussie.

Eén object van meerdere animatie-effecten voorzien

 1. Selecteer de tekst of het object waaraan u meerdere animaties wilt toevoegen.

 2. Ga naar het tabblad Animaties en klik in de groep Geavanceerde animatie op Animatie toevoegen.

  de groep geavanceerde animatie op het tabblad animaties.

Een lijst met animaties van een dia weergeven

U kunt in het Animatiedeelvenster een lijst bekijken met alle animaties op een dia. Het Animatiedeelvenster bevat belangrijke informatie over een animatie-effect, zoals het type effect, de volgorde van meerdere effecten met betrekking tot elkaar, de naam van het object waarop het effect is toegepast en de duur van het effect.

Als u het Animatiedeelvenster wilt openen, gaat u op het tabblad Animaties naar de groep Geavanceerde animatie en klikt u op Deelvenster Animatie.

Het taakvenster Animatie.

1. In het taakvenster geven getallen aan in welke volgorde de animatie-effecten worden afgespeeld. De getallen in het taakvenster komen overeen met de nummers die op de dia worden weergegeven.

2. Tijdlijnen geven de duur van de effecten aan.

3. Pictogrammen geven het type animatie-effect aan. In dit voorbeeld gaat het om een effect uit de categorie Eind.

4. Selecteer een item in de lijst om het menupictogram (een pijl omlaag) weer te geven en klik vervolgens op het pictogram om het menu te openen.

Notities: 

 • Effecten worden in het taakvenster Animatie weergegeven in de volgorde waarin u ze toevoegt.

 • U kunt ook de pictogrammen weergeven die de begintijd van de animatie-effecten aangeven ten opzichte van de andere gebeurtenissen op de dia. Als u voor alle animaties de pictogrammen voor de begintijd wilt weergeven, klikt u op het menupictogram naast een animatie-effect en selecteert u Geavanceerde tijdlijn verbergen.

 • Er zijn verschillende pictogrammen die aangeven wanneer de animatie-effecten worden afgespeeld. U hebt de volgende mogelijkheden:

  • Bij klik starten (muispictogram, hier weergegeven): De animatie begint wanneer u met de muis klikt.

  • Met vorige starten (geen pictogram): Het animatie-effect wordt op hetzelfde moment gestart als het vorige effect in de lijst. Met deze instelling kunt u meerdere effecten combineren.

  • Na vorige starten (klokpictogram): Het animatie-effect wordt direct gestart nadat het vorige effect in de lijst is afgespeeld.

Opties voor effecten, tijdsinstelling en de volgorde voor een animatie opgeven

 • Als u de opties voor effecten voor een animatie wilt instellen, gaat u naar het tabblad Animaties, klikt u in de groep Animaties op de pijl rechts van Opties voor effecten en klikt u vervolgens op de gewenste optie.

 • U kunt de start, de duur of de vertragingstijd voor een animatie opgeven op het tabblad Animaties.

  • Als u wilt instellen wanneer de animatie wordt gestart, klikt u in de groep Tijdsinstelling op de pijl rechts van het menu Starten en selecteert u de gewenste tijdsinstelling.

  • Als u de duur van de animatie wilt instellen, gaat u naar de groep Tijdsinstelling en geeft u in het vak Duur het gewenste aantal seconden op.

  • Als u een vertraging voor de animatie wilt instellen, gaat u naar de groep Tijdsinstelling en geeft u in het vak Vertraging het gewenste aantal seconden op.

 • Als u de volgorde van een animatie in de lijst wilt wijzigen, selecteert u in het taakvenster Animatie de animatie waarvan u de volgorde wilt wijzigen. Vervolgens gaat u naar het tabblad Animaties en selecteert u in de groep Tijdsinstelling onder Animatievolgorde wijzigen de optie Eerder verplaatsen om de animatie vóór een andere animatie in de lijst af te spelen, of de optie Later verplaatsen om de animatie na een andere animatie in de lijst af te spelen.

Animatie testen

Nadat u een of meer animatie-effecten hebt toegevoegd, gaat u als volgt te werk om te controleren of ze werken:

 • Ga naar het tabblad Animaties en klik in de groep Voorbeeld op Voorbeeld.

  De groep Voorbeeld op het tabblad Animaties.

Animatie-effecten van het ene naar het andere object kopiëren

Vermijd dat u op dezelfde manier handmatig animatie toepast op een aantal objecten: Gebruik Animatie kopiëren/plakken om animaties van het ene object naar het andere te kopiëren. Zie Animaties dupliceren met de functie Animatie kopiëren/plakken voor volledige details en een korte videodemonstratie.

Animatie kopiëren/plakken is beschikbaar op het werkbalklint Animaties als een animatie op een dia wordt geselecteerd.

Overzicht van animaties

U kunt de ingebouwde animatie-effecten in Microsoft Office PowerPoint 2007 gebruiken of uw eigen aangepaste effecten maken. U kunt animatie-effecten toepassen op afzonderlijke dia's, op het diamodel of op aangepaste dia-indelingen. Zie Een diamodel maken of aanpassen en Wat is een dia-indeling? voor meer informatie over diamodellen en aangepaste indelingen.

Een ingebouwd animatie-effect toepassen op tekst of een object

 1. Selecteer de tekst of het object waarop u een animatie-effect wilt toepassen.

  Een 'object' in deze context is een onderdeel van een dia, zoals een afbeelding, een grafiek of een tekstvak. De formaatgrepen worden weergegeven rond een object wanneer u het op de dia selecteert.

 2. Ga op het tabblad Animaties van het lint naar de groep Animaties en selecteer het gewenste animatie-effect in de lijst Animatie.

  Ingebouwde animaties

  Als het geselecteerde object een tekstvak is, hebt u twee opties voor elk type animatie in de lijst Animatie:

  • Alles tegelijk: De animatie wordt op hetzelfde moment voor alle tekst afgespeeld.

  • Per alinea's op 1ste niveau: De animatie wordt afzonderlijk afgespeeld voor elke alinea van het tekstvak.

een animatie-effect verwijderen

 • Selecteer de tekst of het object waaruit u de animatie wilt verwijderen.

 • Ga op het tabblad Animaties naar de groep Animaties en selecteer Geen animatie in de lijst met Animatie.

Zie Een animatie-effect wijzigen of verwijderen voor een uitgebreide discussie.

Een aangepast animatie-effect maken en toepassen op tekst of objecten

Als u meer controle wilt over hoe en wanneer effecten worden toegepast, kunt u een aangepaste animatie maken en toepassen. Zo kunt u tekst vergroten of verkleinen, draaien of verschuiven en een animatie zo instellen dat u het geluid van applaus hoort wanneer er een afbeelding in beeld komt. U kunt meer dan één animatie toepassen, zodat u een regel met tekst met of zonder geluid naar binnen laat vliegen en vervolgens weer weg laat vliegen. U kunt effecten voor nadruk, begin of einde combineren met vooraf gedefinieerde of aangepaste animatiepaden.

U maakt aangepaste animaties in het taakvensterAangepaste animatie. Het taakvenster Aangepaste animatie bevat belangrijke informatie over een animatie-effect, waaronder het type effect, de volgorde van meerdere effecten ten opzichte van elkaar en een gedeelte van de tekst van het effect.

Taakvenster Aangepaste animatie

1. Pictogrammen geven de timing van het animatie-effect aan ten opzichte van de andere gebeurtenissen op de dia. U hebt de volgende mogelijkheden:

 • Bij klik starten (muispictogram, hier weergegeven): Het animatie-effect begint wanneer u op de dia klikt.

 • Met vorige starten (geen pictogram): Het animatie-effect begint op hetzelfde moment als het vorige effect in de lijst (u kunt dus met één muisklik twee of meer animatie-effecten starten).

 • Na vorige starten (klokpictogram): Het animatie-effect begin direct nadat het vorige effect in de lijst is afgespeeld (u hoeft dus niet nog een keer te klikken om het volgende animatie-effect te starten).

2. Selecteer een item in de lijst om het menupictogram (een pijl omlaag) weer te geven en klik vervolgens op het pictogram om het menu te openen.

3. Getallen geven aan in welke volgorde de animatie-effecten worden afgespeeld. De getallen komen overeen met de nummers die items met animatie hebben in de normale weergave als het taakvenster Aangepaste animatie wordt weergegeven.

4. Pictogrammen geven het type animatie-effect aan. In dit voorbeeld gaat het om een effect uit de categorie Nadruk.

Items met animatie worden op de dia aangeduid met een nummer, dat overigens niet wordt afgedrukt. Dit nummer komt overeen met de effecten in de lijst Aangepaste animatie en het nummer wordt naast de tekst of het object weergegeven. Het nummer is alleen zichtbaar in de normale weergave als het taakvenster Aangepaste animatie wordt weergegeven.

Ga als volgt te werk om een aangepast animatie-effect toe te passen in Office PowerPoint 2007:

 1. Selecteer de tekst of het object waarop u een animatie-effect wilt toepassen.

 2. Klik op het tabblad Animaties in de groep Animaties op Aangepaste animatie.

 3. Klik in het taakvenster Aangepaste animatie op Effect toevoegen en voer vervolgens een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Als u de tekst of het object met een effect wilt weergeven op de dia, wijst u Start aan en klikt u vervolgens op het gewenste effect.

  • Als u een effect, zoals een draai-effect, wilt toevoegen aan een tekstelement of een object dat al zichtbaar is op de dia, wijst u Nadruk aan en klikt u vervolgens op een effect.

  • Als u een effect wilt toevoegen waardoor tekst of een object op een bepaald moment van de dia verdwijnt, wijst u Eind aan en klikt u vervolgens op het gewenste effect.

  • Als u een effect wilt toevoegen om tekst of een object volgens een bepaald patroon te verplaatsen, wijst u Animatiepaden aan en klikt u vervolgens op een pad.

 4. Als u wilt instellen hoe het effect wordt toegepast op de tekst of het object, klikt u met de rechtermuisknop op het aangepaste animatie-effect in de lijst Aangepaste animatie en klikt u vervolgens op Effectopties in het snelmenu.

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u instellingen wilt opgeven voor tekst, klikt u op de tabbladen Effect, Tijdsinstellingen en Tekstanimatie op de opties die u wilt gebruiken om de tekst van animatie te voorzien.

  • Als u instellingen wilt opgeven voor een object, klikt u op de tabbladen Effect en Tijdsinstellingen op de opties die u wilt gebruiken om het object van animatie te voorzien.

De effecten worden in de lijst Aangepaste animatie weergegeven in de volgorde waarin u ze toevoegt.

Geluidseffecten toepassen op opsommingstekens met tekst

Volg onderstaande stappen om de opsommingstekens met tekst waaraan u animatie-effecten hebt toegevoegd, van geluidseffecten te voorzien. Uw dia ziet er nu ongeveer zo uit:

dia bevat geanimeerd start- en sluiteffect

En het taakvenster Aangepaste animatie ziet er ongeveer zo uit.

deelvenster aangepaste animaties met geanimeerd start- en sluiteffect

Ga als volgt te werk:

 1. Klik in het taakvenster Aangepaste animatie , in de lijst Aangepaste animatie, op de pijl rechts van het animatie-effect dat is toegepast het eerste opsommingsteken met tekst en klik vervolgens op Effectopties.

  effectopties

 2. Voer op het tabblad Effect onder Uitbreidingen in de lijst Geluid een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer een geluid:

  • Als u een geluid uit een bestand wilt toevoegen, selecteert u Ander geluid en zoekt u het geluidsbestand op dat u wilt gebruiken.

 3. Herhaal stap 1 en 2 voor elk opsommingsteken met tekst waaraan u een geluidseffect wilt toevoegen.

Een animatiepad toepassen op een object

Belangrijk: 

 • Voordat u een animatiepad op een object toepast, moet u het object, zoals een afbeelding of illustratie, aan een dia toevoegen. Kies een illustratie of afbeelding met een transparante achtergrond. De reden hiervoor is dat wanneer u een animatiepad toepast, de illustratie (zonder een achtergrond) als één object lijkt te bewegen over de dia.

 • Als u online illustraties en afbeeldingen zoekt, wordt u naar Bing doorgestuurd. U bent verantwoordelijk voor het respecteren van het copyright. Met het licentiefilter in Bing kunt u kiezen welke afbeeldingen u wilt gebruiken.

Wanneer u een animatie-effect op een SmartArt-afbeelding wilt toepassen, raadpleegt u Animatie gebruiken voor uw SmartArt-afbeelding.

 1. Nadat u het object aan de dia hebt toegevoegd, sleept u het naar de locatie op de dia vanwaar u de beweging van het object wilt starten.

 2. eNom-BP-Configure-1-1

 3. Klik op het tabblad Animaties in de groep Animaties op Aangepaste animatie.

 4. Klik in het taakvenster Aangepaste animatie op Effect toevoegen, wijs achtereenvolgens Animatiepaden en Aangepast pad tekenen aan en klik vervolgens op Krabbel.

  Opmerking: De aanwijzer verandert in een pen.

 5. Vanaf de illustratie of ander object tekent u het pad dat het object op de dia moet volgen, en klikt u vervolgens op het punt waar het object moet stoppen.

Animatiepad tekenen

1. De illustratie waarop het vierde animatie-object is toegepast

2. Het animatiepad

3. Het begineffect dat wordt toegepast op het eerste opsommingsteken met tekst

4. Het eindeffect dat wordt toegepast op het eerste opsommingsteken met tekst

5. Het begineffect dat wordt toegepast op het tweede opsommingsteken met tekst

6. Het eindeffect dat wordt toegepast op het tweede opsommingsteken met tekst

Animatie testen

Nadat u een of meer animatie-effecten hebt toegevoegd, gaat u als volgt te werk om te controleren of ze werken:

 • Klik onderaan het taakvenster Aangepaste animatie op Afspelen.

de animatie-effecten testen

Meer informatie over animatie-effecten voor tekst en objecten

Er zijn vier verschillende soorten animatie-effecten:

 • Begineffecten. Met deze effecten kunt u een object geleidelijk scherper weergeven, een object vanaf een bepaalde kant de dia laten binnenvliegen of een object stuiterend in beeld laten verschijnen.

 • Eindeffecten. Met deze effecten kunt u een object van de dia laten vliegen, een object langzaam laten vervagen of een object met een spiraalbeweging uit de dia laten verdwijnen.

 • Nadrukeffecten. Met deze effecten kunt u een object verkleinen of vergroten, van kleur laten veranderen of laten draaien.

 • Animatiepaden. Met deze effecten kunt u een object onder andere omhoog of omlaag, naar links of naar rechts, of in een stervormig of cirkelvormig patroon laten bewegen. U kunt ook zelf een animatiepad tekenen.

U kunt een animatie zelfstandig gebruiken of meerdere effecten combineren. Als u bijvoorbeeld een regel tekst naar binnen wilt laten vliegen terwijl deze groter wordt, past u er het begineffect Naar binnen vliegen en het nadrukeffect Vergroten/verkleinen op toe. Klik op Animatie toevoegen om effecten toe te voegen en gebruik het animatiedeelvenster om het nadrukeffect in werking te laten treden met Vorige.

In de galerie met animatie-effecten op het tabblad Animaties worden alleen de meest populaire effecten getoond. U krijgt nog meer mogelijkheden te zien als u op Animatie toevoegen klikt, naar beneden scrollt en op Meer begineffecten, Meer nadrukeffecten, Meer eindeffecten of Meer animatiepaden klikt.

Meer animatie-effecten in PowerPoint

Overgangen en animaties

In PowerPoint zijn animaties niet hetzelfde als overgangen. Als u een overgang op een dia toepast, heeft dit tot gevolg dat de ene dia in de volgende overgaat. Zie Diaovergangen toevoegen, wijzigen of verwijderen als u een overgang wilt toevoegen.

Verwante onderwerpen

Woorden regel voor regel weergeven in PowerPoint

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×