Tabellen, afbeeldingen en watermerken invoegen

Tekst laten teruglopen rond een afbeelding

Tekst laten teruglopen rond een afbeelding in Word

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Tip: Video niet in uw taal? Selecteer Ondertiteling Knop Ondertiteling .

 1. Selecteer de afbeelding.

 2. Selecteer Indelingsopties.

  Afbeelding van de knop indelings afbeelding voor een geselecteerde afbeelding

 3. Selecteer de gewenste indeling.

  Tip: Met Loopt gelijk met de tekst wordt de afbeelding in een alinea geplaatst alsof deze tekst is. De afbeelding verandert van positie terwijl er tekst wordt toegevoegd of verwijderd. Met de andere keuzes kunt u de afbeelding over de pagina verplaatsen waarbij de tekst eromheen loopt.

Zie voor meer informatie over de opties voor tekstterugloop en teruglooppunten de Opties voor tekstterugloop.

U kunt een afbeelding in de linkerbovenhoek van een document plaatsen en de tekst om de afbeelding laten lopen.

Tekstterugloop aan de rechterkant van een afbeelding en onder een afbeelding

 1. Selecteer een afbeelding.

 2. Ga naar de Afbeeldingsopmaak of opmaak > positieen selecteer vervolgens onder opmaak met tekstterugloopde optie linksboven.

  Knop Positie op het lint

  Tip: U kunt de afbeelding naar het document slepen en op de gewenste manier uitlijnen. U kunt aangepaste wijzigingen in tekstterugloop aanbrengen door opmaak > Tekstterugloop > meer indelingsoptieste selecteren.

U kunt een afbeelding in het midden van een document plaatsen en de tekst om de afbeelding laten lopen.

Tekstterugloop rondom een afbeelding

 1. Selecteer een afbeelding.

 2. Ga naar Afbeeldingsopmaak of opmaak > Tekstterugloop > vierkant.

  Opties voor tekstterugloop op het lint

 3. Selecteer positie > meer indelingsopties.

 4. Selecteer op het tabblad positie de optie uitlijningen wijzig de waarde in de vervolgkeuzelijst in gecentreerd.

 5. Selecteer naast ten opzichtevan de optie paginaen selecteer OK.

  Opmerking: U kunt de afbeelding naar het document slepen en op de gewenste manier uitlijnen. Wijzig de aangepaste tekstterugloop door te klikken op Opmaak > Tekstterugloop > Meer indelingsopties.

U kunt een afbeelding aan uw document toevoegen en tekst om de afbeelding laten lopen, zodat de vorm van de afbeelding wordt gevolgd.

Tip: Voor de beste resultaten gebruikt u een afbeelding met een transparante, witte of effen achtergrond.

Tekstterugloop rond een ruitvormige afbeelding

 1. Selecteer een afbeelding en sleep deze naar het midden van de pagina of naar een andere gewenste plek.

 2. Ga naar Afbeeldingsopmaak of opmaak > Tekstterugloop > rondom.

  Knop Tekstterugloop rondom op het lint

 3. Selecteer op het tabblad opmaak de optie achtergrond verwijderen.

  Pictogram Achtergrond verwijderen op het lint

  Opmerking: U kunt de achtergrond niet verwijderen uit vectorafbeeldingen.

 4. Selecteer ergens buiten de afbeelding om te zien hoe de tekstomloop rond de afbeelding is geplaatst.

Tekstterugloop verfijnen

Als er te veel ruimte tussen de tekst en de afbeelding is, kunt u de teruglooppunten handmatig instellen.

 1. Selecteer de afbeelding, ga naar Afbeeldingsopmaak of opmaak en selecteer Tekstterugloop> Teruglooppunten bewerken.

  Optie Teruglooppunten bewerken op het lint
 2. Sleep de zwarte teruglooppunten dichter bij of verder weg van de afbeelding totdat u tevreden bent met het uiterlijk. Sleep de rode lijn om aanvullende teruglooppunten te maken.

Zie voor meer informatie over de opties voor tekstterugloop en teruglooppunten de Opties voor tekstterugloop.

Afbeeldingen die inline worden ingevoegd, worden gekoppeld aan de locatie in de tekst waar ze werden ingevoegd en worden behandeld als een tekstteken: 'in tekstregel'. Ze worden automatisch verplaatst met de omringende tekst.

 1. Selecteer een afbeelding.

 2. Ga naar Afbeeldingsopmaak of opmaak en selecteer Tekstterugloop > In tekstregel.

U kunt ervoor zorgen dat de afbeelding op zijn plaats blijft als tekst wordt toegevoegd of verwijderd.

 1. Selecteer een afbeelding.

 2. Ga naar de afbeeldingsindeling of opmaak en selecteer Tekstterugloop > positie op pagina herstellen.

Tekstterugloop rond een afbeelding of tekenobject configureren

 1. Selecteer de afbeelding of het object.

 2. Ga naar Afbeeldingsopmaak of vormopmaak en selecteer Schikken > Tekstterugloop.

  Klik op Tekstterugloop om te selecteren hoe tekst terugloopt rond een afbeelding of tekenobject.

  Als het venster breed genoeg is, geeft WordTekstterugloop rechtstreeks op het tabblad Afbeeldingsopmaak weer.

 3. Kies de terugloopopties die u wilt toepassen.

  Bijvoorbeeld In tekstregel, Boven en onder en Achter tekst.

De positie van een afbeelding of tekenobject ten opzichte van de tekst wijzigen

 1. Selecteer de afbeelding of het tekenobject.

 2. Ga naar Afbeeldingsopmaak of vormopmaak en selecteer Schikken > positie.

  Klik op Positie om de positie in te stellen van de tabel ten opzichte van de omliggende tekst.

  Als het venster breed genoeg is, Word wordt Positie rechtstreeks op het tabblad Afbeeldingsopmaak weergegeven.

 3. Kies in het menu positie het gewenste type plaatsing of selecteer meer indelingsopties om geavanceerde indelingsopties te kiezen.

  Selecteer in het menu Positie de positie voor de geselecteerde afbeelding of het geselecteerde tekenobject ten opzichte van de omringende tekst.

Tekstterugloop rond een tabel configureren

 1. Houd Control ingedrukt en klik op de tabel en selecteer Tabeleigenschappen.

  Als Tabeleigenschappen niet in het snelmenu wordt weergegeven, houdt u Control ingedrukt en klikt u in een ander deel van de tabel.

 2. Selecteer in Tabeleigenschappenonder Tekstteruglooprondom.

  Klik op Rondom om tekst te laten teruglopen rond de geselecteerde tabel.
 3. Als u de afstand van de tabel tot de omringende tekst wilt wijzigen, selecteert u plaatsingen stelt u vervolgens in Tabelpositiemeetwaarden in onder afstand tot omliggende tekst.

  Stel de ruimte in tussen de geselecteerde tabel en de hoofdtekst onder Afstand tot omliggende tekst.

Tekst laten teruglopen rond een afbeelding of tekenobject

 1. Selecteer de afbeelding of het object.

 2. Selecteer opmaak en selecteer vervolgens onder Schikkende optie Tekstterugloop.

  Groep Schikken in Word

 3. Kies de terugloop optie die u wilt toepassen.

  Tip: Als u de positie van een afbeelding of tekenobject op de pagina ten opzichte van de tekst wilt wijzigen, selecteert u de afbeelding of het object, selecteert u > positieopmaken en selecteert u de gewenste positie.

Tekst laten teruglopen rond een tabel

 1. Klik op de tabel.

 2. Klik op het tabblad Tabelindeling en klik vervolgens onder Instellingen op Eigenschappen.

  Tabblad Tabelindeling, groep Instellingen

 3. Klik onder Tekstterugloop op Rondom.

 4. Als u de horizontale en verticale positie van een tabel, de afstand tot de omringende tekst en andere opties wilt instellen, klikt u onder Tekstterugloop op Plaatsing en kiest u vervolgens de gewenste opties.

  Tip: Als u het hulpmiddel Tekenen gebruikt om een tabel te maken (op het tabblad Tabellen, onder Randen tekenen), kunt u tekst automatisch laten teruglopen door Option ingedrukt te houden terwijl u de tabel tekent.

Voor afbeeldingen met de webversie van Word gelden een beperkte groep tekstterugloop opties.

 1. Voeg een afbeelding in en selecteer deze.

 2. Ga naar hulpmiddelen voor afbeeldingen > opmaak > Tekstterugloop.

 3. Kies een lay-out.

  Opties voor tekstterugloop

Als u een afbeelding in uw document hebt ingevoegd tijdens het gebruik van Word voor het web, kunt u de afbeelding knippen en plakken om deze in een document te verplaatsen en kunt u er alineaopmaak op toepassen, zoals de verticale afstand aanpassen en centreren. U kunt een afbeelding die werd ingevoegd tijdens het gebruik van de bureaubladversie van Word echter niet verplaatsen als voor de afbeelding tekstterugloop of een vaste positie op de pagina is ingesteld.

Als u merkt dat u geen wijzigingen aanbrengt in een afbeelding, en u de bureaubladversie van Word hebt, selecteert u openen in Word om het document in Word te openen en de indeling ervan te wijzigen.

Wanneer u klaar bent, drukt u op Ctrl+S om het document op te slaan op de oorspronkelijke locatie. U kunt het document vervolgens weer openen in Word voor het web en verdergaan met bewerken. Word voor het web behoudt de indelingsinstellingen die u in de bureaubladversie van Word hebt toegepast.

Tip: De Office voor het web apps worden telkens weer bijgewerkt met nieuwe functies. Lees de Office Online-blog voor het laatste nieuws en aankondigingen.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×