Tekst laten teruglopen en afbeeldingen verplaatsen in Word

U kunt een afbeelding op een pagina in Word verplaatsen of de positie ervan wijzigen door de afbeelding met de muis te slepen. Maar helaas is het niet altijd zo eenvoudig. De sleutel voor het verkrijgen van de gewenste resultaten is het selecteren van indelingsopties.

Afbeelding van de knop indelings afbeelding voor een geselecteerde afbeelding

 1. Selecteer een afbeelding.

 2. Selecteer het pictogram indelingsopties .

 3. Kies de gewenste indelingsopties:

  Het vak Indelingsopties

  • Als u de afbeelding voor de tekst wilt plaatsen en deze wilt instellen zodat deze op een bepaalde plaats op de pagina wordt geplaatst, selecteert u vóór tekst (onder met tekstterugloop) en selecteert u vervolgens positie op pagina herstellen.

  • Als u tekst rond een afbeelding wilt laten teruglopen maar de afbeelding omhoog of omlaag wilt verplaatsen wanneer tekst wordt toegevoegd of verwijderd, selecteert u vierkant (onder met tekstterugloop) en selecteert u vervolgens verplaatsen met tekst.

Zie Tekst laten teruglopen rond afbeeldingen in Word voor meer informatie over en voorbeelden van tekstterugloop.

De afbeelding bevindt zich waarschijnlijk achter een ander object, zoals een tekstblok:

voorbeeld van een afbeelding achter een tekstblok

U kunt een dergelijke afbeelding selecteren via het deelvenster Selectie:

 1. Selecteer Start > Selecteren > Selectiedeelvenster.

 2. Selecteer de afbeelding in het selectie deelvenster.

Als u een afbeelding heel iets wilt verplaatsen, selecteert u de afbeelding en drukt u op een pijltoets terwijl u Ctrl ingedrukt houdt.

U kunt verschillende objecten tegelijkertijd verplaatsen door ze eerst te groeperen:

 1. Selecteer het eerste object.

 2. Houd de CTRL-toets ingedrukt en selecteer de andere objecten.

 3. Klik met de rechtermuisknop op een van de objecten, wijs groeperenaan en selecteer groeperen.

  Tip: Als u afbeeldingen niet kunt groeperen of niet meerdere afbeeldingen kunt selecteren, is het mogelijk dat de indeling van uw afbeelding in lijn is met de tekst. Raadpleeg in dat geval Indelingsopties openen om de indeling van de afbeelding onder Met tekstterugloop te wijzigen in een willekeurige optie.

Voor absolute controle over de uitlijning en de plaatsing van een afbeelding, gebruikt u het dialoogvenster Indeling om de uitlijning ten opzichte van marges of kolommen, de absolute positie in inches of de relatieve positie met een percentage in te stellen. Dit is handig wanneer u een afbeelding met een bepaalde afstand tot een ander element wilt plaatsen, zoals een paginamarge.

 1. Selecteer de afbeelding.

 2. Selecteer het pictogram indelingsopties .

 3. Selecteer meer weergevenen pas de uitlijning en positie aan op het tabblad positie .

  Als u de opties voor de positie niet kunt selecteren op het tabblad positie , selecteert u het tabblad Tekstterugloop en selecteert u vervolgens een optie behalve de optie In tekstregel .

Als op een pagina meer dan één afbeelding aanwezig is die u wilt laten overlappen, kunt u dit inschakelen in het dialoogvenster Indeling.

 1. Selecteer een afbeelding.

 2. Selecteer het pictogram indelingsopties .

 3. Selecteer meer weergeven.

 4. Schakel op het tabblad Positie onderaan in de groep Opties het selectievakje Overlapping toestaan in.

 5. Herhaal dit voor elke afbeelding waarvoor u overlapping wilt inschakelen.

Naast het uitlijnen en positioneren van afbeeldingen op een pagina, kunt u afbeeldingen ook ten opzichte van elkaar of ten opzichte van andere objecten op de pagina uitlijnen. Hoewel het uitlijnen van een afbeelding ten opzichte van een andere afbeelding niet beschikbaar is via het pictogram Indelingsopties of het dialoogvenster Indeling, is het een algemene taak die u kunt uitvoeren wanneer u afbeeldingen plaatst en uitlijnt.

 1. Houd de CTRL-toets ingedrukt en selecteer elk object dat u wilt uitlijnen.

 2. Ga naar Afbeeldingsopmaak of hulpmiddelen voor afbeeldingen-opmaak > Uitlijnenen kies een optie, zoals centreren, boven of onder.

Met een object ankerpunt Het pictogram Objectanker wordt aangegeven waar een afbeelding of object zich bevindt ten opzichte van de tekst in het document. Ankers worden niet weergegeven voor inline-afbeeldingen. inlinevormen zijn gekoppeld aan de plaats binnen de tekst waar ze zijn ingevoegd en worden als een willekeurig teken in de tekstregel behandeld.

Alle overige opties voor tekstterugloop (vierkant, contour, boven en onder, achter tekst en voor tekst) worden verankerd aan een bepaalde positie in het document. Het fixeerpunt geeft de alinea aan waaraan het object is gekoppeld. Selecteer een afbeelding en selecteer vervolgens het pictogram indelingsopties om erachter te komen hoe de afbeelding is ingevoegd.

Afbeelding van de knop indelings afbeelding voor een geselecteerde afbeelding

Notities: Als u een afbeelding selecteert en de afbeelding niet in de tekstregel staat, maar u ziet geen object anker, kunt u er op twee manieren voor zorgen dat ankers worden weergegeven:

 • Opmaakmarkeringen weergeven    Selecteer op het tabblad Start in de groep alinea de optie weergeven/verbergen ¶.

 • Altijd fixeerpunten weergeven    Selecteer bestand > Opties > weergaveen selecteer vervolgens object ankerpunten.

Omdat ankers gewoon een visuele indicatie zijn van de relatieve positie van een afbeelding op een pagina, kunt u ze niet verwijderen. Als u echter experimenteert met verschillende opties voor tekstterugloop, zult u merken dat u alle flexibiliteit hebt om een afbeelding te plaatsen, ongeacht het anker.

Zie Tekst laten teruglopen rond afbeeldingen in Word voor meer informatie over en voorbeelden van tekstterugloop.

Als u ervoor wilt zorgen dat een afbeelding op dezelfde plaats blijft, zelfs als de tekst eromheen wordt verwijderd, kunt u het anker vergrendelen:

 1. Selecteer de afbeelding.

 2. Selecteer het pictogram indelingsopties .

 3. Selecteer meer weergevenen selecteer Anker vergrendelen.

  Opmerking: Omdat ankers niet worden gebruikt voor afbeeldingen die in de tekstregel worden geplaatst, zijn de opties voor het vergrendelen van ankers en alle andere opties voor plaatsing niet beschikbaar voor inline-afbeeldingen.

Zie ook

Tekst laten teruglopen rond afbeeldingen in Word

Een tekstvak, vorm, WordArt-object of afbeelding draaien in Word

Vormen, afbeeldingen of andere objecten groeperen of de groepering ervan opheffen

Als u een afbeelding in uw document hebt ingevoegd tijdens het gebruik van Word voor het web, kunt u de afbeelding knippen en plakken om deze in een document te verplaatsen en kunt u er alineaopmaak op toepassen, zoals de verticale afstand aanpassen en centreren. U kunt een afbeelding die werd ingevoegd tijdens het gebruik van de bureaubladversie van Word echter niet verplaatsen als voor de afbeelding tekstterugloop of een vaste positie op de pagina is ingesteld.

Als u merkt dat u geen wijzigingen aanbrengt in een afbeelding, en u de bureaubladversie van Word hebt, selecteert u openen in Word om het document in Word te openen en de indeling ervan te wijzigen.

Wanneer u klaar bent, drukt u op Ctrl+S om het document op te slaan op de oorspronkelijke locatie. U kunt het document vervolgens weer openen in Word voor het web en verdergaan met bewerken. Word voor het web behoudt de indelingsinstellingen die u in de bureaubladversie van Word hebt toegepast.

Tip: De Office voor het web apps worden telkens weer bijgewerkt met nieuwe functies. Lees de Office Online-blog voor het laatste nieuws en aankondigingen.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×