Tekst in een Visio-tekening opmaken

Tekst in een Visio-tekening opmaken

Met deze procedures kunt u tekstopmaak instellen in een shape, tekstvak of op de tekenpagina.

Tekst in een shape opmaken

 1. Dubbelklik op de tekst die u wilt bewerken.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit met het hulpmiddel tekst Invoegteken :

  • Klik in de tekst die u wilt opmaken. Dit geldt voor alle opmaakwijzigingen in het hele tekstblok waarop u hebt geklikt.

  • Markeer de bepaalde gedeelten van de tekst die u wilt opmaken. Met deze optie worden opmaakwijzigingen alleen toegepast op de tekst die u hebt gemarkeerd.

 3. Gebruik de opdrachten voor tekstopmaak op het tabblad Start in de groep lettertype of de groep alinea . Als u meer opties en geavanceerde opties wilt zien, klikt u op het startpictogram voor het dialoogvenster Startpictogram voor dialoogvenster het dialoogvenster tekst openen.

 4. Klik in een leeg gebied op de pagina of druk op ESC om te voltooien.

Een tekstopmaak toepassen op alle toepassingen van een shape

Als u wilt dat een bepaalde shape dezelfde tekstopmaak heeft wanneer u deze gebruikt, kunt u het beste een modelshape maken.

 1. Maak een shape op de pagina en pas de tekstopmaak toe die u wilt dat de vorm telkens moet toepassen.

 2. Open een nieuw stencil, het stencil Favorieten of een aangepast stencil dat u hebt gemaakt.

  • Als u een nieuw stencil wilt openen, wijst u in het venster Shapes de optie Meer shapes aan en klikt u op Nieuw stencil.

  • Als u een aangepast stencil wilt openen, wijst u in het venster Shapes de optie Meer shapes aan, klikt u op Mijn shapes en klikt u vervolgens op de naam van het gewenste stencil.

   Als het stencil niet kan worden bewerkt, klikt u met de rechtermuisknop op de titelbalk van het stencil en klikt u vervolgens op Stencil bewerken. Het pictogram in de titelbalk van het stencil verandert in een sterretje (*) om aan te geven dat het stencil kan worden bewerkt.

 3. Klik met de rechtermuisknop in het stencilvenster en klik vervolgens op Nieuw model.

 4. Sleep met het hulpmiddel aanwijzer de shape die u opnieuw wilt gebruiken naar het stencilvenster om een modelshape te maken.

 5. Als u meer wijzigingen wilt aanbrengen in de nieuwe modelshape, klikt u in het stencilvenster met de rechtermuisknop op de modelshape, klikt u op model bewerkenen klikt u op modelshape bewerken.

Als u de nieuwe modelshape wilt gebruiken, sleept u de shape van het stencil naar de tekening. U kunt de tekst naar wens bewerken en de tekst heeft dezelfde opmaak.

Tekst in een shape opmaken

 1. Open het diagram om het te bewerken.

 2. Dubbelklik op de shape met de tekst die u wilt opmaken.

  Standaard wordt alle tekst geselecteerd. Als u een deel van de tekst wilt opmaken, selecteert u alleen het gewenste gedeelte van de tekst.

 3. Selecteer Start en ga als volgt te werk:

  • Als u het lettertype wilt wijzigen, selecteert u van lettertypenaam of tekengrootte Pictogram Lettertype en Tekengrootte .

  • Als u tekst wilt markeren, selecteert u Vet, Cursief of Onderstrepen Pictogrammen Vet, Onderstrepen en Cursief .

  • Als u de kleur wilt wijzigen, selecteert u Tekstkleur Pictogram Tekstkleur .

  • Als u de tekst links, in het midden of rechts wilt uitlijnen, selecteert u Tekst uitlijnen Pictogram Tekstuitlijning .

 4. Klik buiten de shape of druk op Esc om te stoppen met het opmaken van tekst.

Een tekstvak toevoegen en opmaken

Gebruik een tekstvak om een diagram uit te leggen door een titel, opmerkingen, legenda’s, voetnoten enzovoort toe te voegen. U kunt tekst in een tekstvak op dezelfde manier bewerken als tekst in een shape. Een tekstvak is een shape en kan dus worden geselecteerd, verplaatst, gedraaid en verwijderd en de grootte kan worden aangepast, net als alle andere shapes.

 1. Open het diagram om het te bewerken. 

 2. Selecteer Start > Tekstvak Pictogram Tekstvak .

 3. Wijs een leeg gebied in het diagram aan, zodat de aanwijzer in een kruiscursor verandert (Precisieselectie) Pictogram van kruisdraden .

 4. Sleep de aanwijzer in de gewenste rechthoekige vorm. Het tekstvak wordt geopend voor het bewerken van de tekst.

 5. Selecteer Start en ga als volgt te werk:

  • Als u het lettertype wilt wijzigen, selecteert u van lettertypenaam of tekengrootte Pictogram Lettertype en Tekengrootte .

  • Als u tekst wilt markeren, selecteert u Vet, Cursief of Onderstrepen Pictogrammen Vet, Onderstrepen en Cursief .

  • Als u de kleur wilt wijzigen, selecteert u Tekstkleur Pictogram Tekstkleur .

  • Als u de tekst links, in het midden of rechts wilt uitlijnen, selecteert u Tekst uitlijnen Pictogram Tekstuitlijning .

 6. Klik buiten het tekstvak of druk op Esc om te stoppen met opmaken.

Tip    Als u een leeg tekstvak wilt zoeken, beweegt u de aanwijzer over het diagram totdat deze verandert in een kompas (Verplaatsen) Pictogram van kompas en klikt u om het tekstvak te selecteren. Wanneer het tekstvak is geselecteerd, kunt u dit naar een nieuwe positie slepen.

Zie ook

Tekst toevoegen, bewerken, verplaatsen of draaien in Visio

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×