Tekst in een andere taal vertalen

De functie Vertalen is momenteel beschikbaar voor Word, Excel en PowerPoint. In de Office Store kunt u een vertaalinvoegtoepassing voor Outlook krijgen. Zie Translator voor Outlook voor meer informatie.

Een heel bestand vertalen

 1. Selecteer Controleren > Vertalen > Document vertalen.

 2. Selecteer uw taal om de vertaling te zien.

 3. Selecteer Vertalen. Er wordt een kopie van het vertaalde document in een afzonderlijk venster geopend.

 4. Selecteer OK in het oorspronkelijke venster om het vertaalprogramma te sluiten.

Beschikbaar in: Word

Lint in Word met de optie Document vertalen

Opmerking: Office 365-abonnees: zie Woorden en documenten in Word in een andere taal vertalen voor informatie over vertaalfuncties in Word.

Geselecteerde tekst vertalen

 1. Markeer de cel of tekst die u wilt vertalen in uw spreadsheet of presentatie.

 2. Selecteer Controleren > Vertalen.

 3. Selecteer uw taal om de vertaling te zien.

 4. Selecteer Invoegen. De tekst die u in stap 1 hebt gemarkeerd, wordt vervangen door vertaalde tekst.

  U kunt een lijst met meerdere vertalingen te zien krijgen. Kies de vertaling die u wilt gebruiken en klik op Kopiëren.

  Vertaalopties voor een woord

Beschikbaar in: PowerPoint Excel

Deelvenster Vertalen met Engelse woorden die naar het Frans zijn vertaald

De functie Vertalen is momenteel beschikbaar voor Word voor Mac. In de Office Store kunt u een vertaalinvoegtoepassing voor Outlook voor Mac krijgen. Zie Translator voor Outlook voor meer informatie.

Een heel document vertalen

 1. Selecteer Controleren > Vertalen > Document vertalen.

 2. Selecteer uw taal om de vertaling te zien.

 3. Selecteer Vertalen. Er wordt een kopie van het vertaalde document in een afzonderlijk venster geopend.

  Beschikbaar in: Word

Tabblad Controleren met Document vertalen gemarkeerd

Geselecteerde tekst vertalen

 1. Markeer de tekst in uw document die u wilt vertalen.

 2. Selecteer Controleren > Vertalen > Selectie vertalen.

 3. Selecteer uw taal om de vertaling te zien.

 4. Selecteer Invoegen. De tekst die u in stap 1 hebt gemarkeerd, wordt vervangen door vertaalde tekst.

  Beschikbaar in: Word

Tabblad Controleren met Selectie vertalen gemarkeerd

De hulpmiddelen verschillen per Office-programma dat u gebruikt:

 • Document vertalen/Item vertalen: Word, Outlook.

 • Geselecteerde tekst vertalen: Word, Outlook, OneNote, PowerPoint, Publisher, Excel, Visio.

 • Minivertaler: Word, Outlook, PowerPoint, OneNote

  Beschikbare hulpmiddelen voor vertalen in Office-programma's

U kunt een heel Word-document of Outlook-bericht door een computer laten vertalen (ook wel 'automatisch vertalen' genoemd). Het resultaat wordt weergeven in een browser. Wanneer u voor dit type vertaling kiest, wordt de inhoud van uw bestand via internet verzonden naar een vertaalservice.

Opmerking: Een automatische vertaling is handig om een beeld te krijgen van de inhoud van onderwerpen, zodat u kunt nagaan of de inhoud voor u relevant is. Voor een hoge nauwkeurigheid of vertrouwelijke documenten raden wij u aan een vertaler te gebruiken, omdat met een automatische vertaling mogelijk niet de volledige betekenis en strekking van de tekst worden overgebracht.

Taal voor vertaling kiezen

 1. Klik op het tabblad Controleren in de groep Taal op Vertalen > Taal voor vertaling kiezen.

  Taal voor vertaling kiezen

 2. Klik onder Talen kiezen voor documentvertalingen bij Vertalen uit en Vertalen in op de gewenste talen en klik op OK.

Een document of bericht vertalen

 1. Klik op het tabblad Controleren in de groep Taal op Vertalen.

 2. Klik op Document vertalen (Bericht vertalen in Outlook). Bij Vertalen uit en Vertalen naar worden de talen weergegeven die u hebt geselecteerd.

  Een document of bericht vertalen

Er wordt een browsertabblad geopend met het bestand in zowel de oorspronkelijke taal als in de vertaling.

Opmerking: Als dit de eerste keer is dat u vertaalservices gebruikt, moet u mogelijk op OK klikken om de tweetalige woordenlijsten te installeren en de vertaalservice in te schakelen via het venster Onderzoek. U kunt in het venster Onderzoek ook op de koppeling Vertaalopties klikken om te zien welke tweetalige woordenlijsten en automatische vertaalservices u hebt ingeschakeld. Zie Geselecteerde tekst vertalen voor meer informatie over het weergeven van het deelvenster Onderzoek.

Via het deelvenster Onderzoek kunt u een woordgroep, een zin of een alinea vertalen in verschillende geselecteerde talen in de volgende Microsoft Office-programma's: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio en Word.

Opmerking:  In PowerPoint kunt u maar één tekstvak van een dia tegelijk vertalen.

 1. Klik op het tabblad Controleren in de groep Taal op Vertalen > Geselecteerde tekst vertalen om het deelvenster Onderzoek te openen.

  Geselecteerde tekst vertalen

  Opmerking: in Word kunt u overal met de rechtermuisknop in het document klikken en vervolgens op Vertalen klikken.

 2. Klik in het taakvenster Onderzoeken in de lijst Alle naslagwerken op Vertaling.

  De optie Vertaling in het deelvenster Onderzoek

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk om een woord of woordgroep te vertalen:

  • Selecteer de woorden, druk op Alt en klik op de selectie. De resultaten worden in het deelvenster Onderzoeken weergegeven onder Vertaling.

  • Typ een woord of woordgroep in het vak Zoeken naar en druk vervolgens op Enter.

   Notities: 

   • Als dit de eerste keer is dat u vertaalservices hebt gebruikt, klikt u op OK om de tweetalige woordenlijsten te installeren en de vertaalservice in te schakelen via het taakvenster Onderzoeken.

   • U kunt in het venster Onderzoeken ook op de koppeling Vertaalopties klikken om te zien welke tweetalige woordenlijsten en automatische vertaalservices u hebt ingeschakeld.

   • U kunt de talen die voor de vertaling worden gebruikt, wijzigen door in het deelvenster Onderzoeken onder Vertaling te selecteren vanuit welke taal en naar welke taal u wilt vertalen. Als u bijvoorbeeld van het Engels naar het Frans wilt vertalen, klikt u in de lijst Van op Engels (Verenigde Staten) en in de lijst Naar op Frans (standaard).

   • Klik op Vertaalopties om de bronnen aan te passen die voor de vertalingen worden gebruikt. Selecteer vervolgens de gewenste opties.

In Word, Outlook, PowerPoint en OneNote kunt u met de Minivertaler de vertaling van één woord weergeven door dat woord aan te wijzen met de cursor. U kunt de vertaalde tekst ook naar het Klembord kopiëren, in een ander document plakken of de uitspraak van het vertaalde woord afspelen.

 1. Klik op het tabblad Controleren in de groep Taal op Vertalen > Minivertaler.

  Minivertaler

 2. Wijs met de muis een woord of een woordgroep aan om te vertalen. Als er een lichter gekleurd venster wordt weergegeven in het document, beweegt u de muis over dit venster om de beschikbare vertalingen te zien.

Opmerking: De Minivertaler wordt steeds weergegeven wanneer u een woord aanwijst. Herhaal stap 1 hierboven om de Minivertaler uit te schakelen.

Zie Vertalingen weergeven met de Minivertaler voor meer informatie.

Als u tekst rechtstreeks in een browser wilt vertalen, kunt u Bing Translator gebruiken. Deze site maakt gebruik van Microsoft Translator om voor meer dan 50 talen gratis vertalingen aan te bieden. Zie Translating text using Translator (Tekst vertalen met Translator) voor meer informatie.

Meer informatie

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×