Tekst en getallen combineren

Stel dat u een grammaticaal correcte zin wilt samenstellen op basis van verschillende kolommen met gegevens voor een standaardbrief of dat u getallen wilt opmaken met tekst zonder de formules die deze getallen gebruiken te beïnvloeden. Er zijn verschillende manieren om tekst en getallen te combineren.

Tekst weergeven voor of na een getal in een cel met behulp van een getalnotatie

Het sorteren van een kolom die zowel getallen als tekst bevat (bijvoorbeeld Product 15, Product 100, Product 200), kan tot onverwachte resultaten leiden. U kunt een aangepaste getalnotatie gebruiken om het getal met tekst weer te geven zonder dat dit invloed heeft op het sorteren van de getallen. Anders gezegd: u kunt de wijze waarop het getal wordt weergegeven wijzigen zonder het getal te wijzigen. U kunt cellen die 15, 100 en 200 bevatten zo opmaken dat deze in het werkblad worden weergegeven als Product 15, Product 100 en Product 200.

  1. Selecteer de cellen die u wilt opmaken.

  2. Ga op het tabblad Start naar de groep Getal, klik op de pijl en klik vervolgens op Meer.

  3. Klik op een categorie in de lijst Categorie en klik vervolgens op een ingebouwde opmaak die op de gewenste opmaak lijkt.

  4. Klik in de lijst Categorie op Aangepast.

  5. Maak de gewenste notatie door in het vak Type de codes van de getalnotatie te bewerken.

    Als u zowel tekst als getallen in een cel wilt weergeven, plaatst u de tekst tussen dubbele aanhalingstekens (" ") of typt u een backslash (\) vóór de getallen. Als u een ingebouwde notatie bewerkt, blijft de oorspronkelijke notatie behouden.

Weergave

Code

Hoe het werkt

12 als Product 12

"Product " 0

De tekst tussen de aanhalingstekens (inclusief een spatie) wordt vóór het getal in de cel weergegeven. In de code vertegenwoordigt 0 het getal in de cel (bijvoorbeeld 12).

12:00 als 12:00 AM GMT

u:mm AM/PM "GMT"

De huidige tijd wordt weergegeven met de datum-/tijdnotatie u:mm AM/PM en de tekst EST wordt na de tijd weergegeven.

-12 als Tekort € 12,00- en 12 als Surplus € 12,00

€ 0,00 "Surplus";€ -0,00 "Tekort"

De waarde wordt weer gegeven met een valutanotatie. Bovendien wordt Surplus vóór de waarde weergegeven als de cel een positieve waarde (of 0) bevat. Als de cel een negatieve waarde bevat, wordt Tekort weergegeven.

Tekst en getallen uit verschillende cellen combineren in dezelfde cel met behulp van een formule

Wanneer u getallen en tekst in een cel combineert, worden de getallen omgezet in tekst en werken ze niet meer als getallen. Dit betekent dat u er niet meer mee kunt rekenen.

Gebruik de functies TEKST.SAMENVOEGEN of TEKST.SAMENV, TEKST of TEKST.COMBINEREN en de operator voor het en-teken (&) om getallen te combineren.

Notities: 

  • In Excel 2016, Excel Mobile en Excel Online is TEKST.SAMENVOEGEN vervangen door de functie TEKST.SAMENV. Hoewel de functie TEKST.SAMENVOEGEN nog wel beschikbaar is voor compatibiliteit met eerdere versies, is het raadzaam voortaan TEKST.SAMENV te gebruiken omdat TEKST.SAMENVOEGEN mogelijk wordt afgeschaft in toekomstige versies van Excel.

  • Met de functie TEKST.COMBINEREN wordt de tekst in meerdere bereiken en/of tekenreeksen gecombineerd. Deze functie bevat het scheidingsteken dat u opgeeft tussen de tekstwaarden die u wilt combineren. Als het scheidingsteken een lege tekenreeks is, worden de bereiken in feite door deze functie samengevoegd. TEKST.COMBINEREN is niet beschikbaar in Excel 2013 en eerdere versies.

Voorbeeld

Voorbeelden van het combineren van tekst en getallen

Let op het gebruik van de functie TEKST in het tweede voorbeeld in de afbeelding hierboven. Als u een getal en een tekenreeks samenvoegt met de samenvoegingsoperator, bepaalt u met de functie TEKST hoe het getal wordt weergegeven. In de formule wordt de onderliggende waarde gebruikt van de cel waarnaar wordt verwezen (0,4 in dit voorbeeld) en niet de opgemaakte waarde die u in de cel ziet (40%). U gebruikt de functie TEKST om de getalopmaak te herstellen.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Zie ook

TEKST.SAMENVOEGEN, functie

TEKST.SAMENV, functie

TEKST, functie

TEKST.COMBINEREN, functie

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×