Tekst en andere gegevens in een Word-document zoeken en vervangen

Tekst en andere gegevens in een Word-document zoeken en vervangen

Met Word kunt u op allerlei manieren specifieke inhoud vinden in uw document. U kunt bijvoorbeeld tekst, afbeeldingen, bijschriften, bladwijzers of bepaalde typen opmaak, zoals alinea's of pagina-einden, zoeken en vervangen. U kunt de opdracht Ga naar gebruiken om te zoeken naar specifieke inhoud in uw document. U kunt de zoekopdracht ook uitbreiden door middel van jokertekens, codes of reguliere expressies om woorden of zinsdelen te vinden die speciale tekens of tekencombinaties bevatten.

Notities : 

 • Word Online kent momenteel alleen elementaire functies voor zoeken en vervangen. Open het document in de Word-bureaubladtoepassing als u de geavanceerde functies voor zoeken en vervangen wilt gebruiken, bijvoorbeeld voor het vinden van objecten of opmaak, het gebruik van Ga naar, jokertekens, codes en reguliere expressies.

 • Een deel van de inhoud in dit onderwerp is mogelijk niet van toepassing op alle talen.

Zoeken en vervangen

U kunt snel zoeken naar elk exemplaar van een bepaald woord of een bepaalde woordgroep.

 1. Kies op het tabblad Start in de groep Bewerken de optie Zoeken. Of druk op het toetsenbord op Ctrl+F.

  De optie Zoeken op het tabblad Start

  Het deelvenster Navigatie wordt geopend.

  Navigatiedeelvenster
 2. Typ in het zoekvak de tekst waarnaar u wilt zoeken. Alle exemplaren van de gevonden tekst worden gemarkeerd in het document en weergegeven in het navigatiedeelvenster.

  Resultaten van zoeken die zijn gemarkeerd in het document en het navigatiedeelvenster
 3. Blader door de resultaten met de besturingselementen pijl-omhoog en pijl-omlaag.

Opmerking : Als u een wijziging in uw document aanbrengt en de zoekresultaten verdwijnen, klikt u op de pijl-omlaag onder het zoekvak om de lijst met resultaten weer te zien.

 1. Kies op het tabblad Start in de groep Bewerken de optie Vervangen. Of druk op het toetsenbord op Ctrl+H.

  De optie Vervangen is gemarkeerd op het tabblad Start.

 2. Typ in het vak Zoeken naar de tekst die u wilt zoeken en vervangen.

 3. Typ in het vak Vervangen door de vervangende tekst.

  Tekst zoeken en vervangen

 4. Klik op Volgende zoeken en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Vervangen om de gemarkeerde tekst te vervangen.

  • Wanneer u alle exemplaren van de tekst in uw document wilt vervangen, klikt u op Alles vervangen.

  • Als u dit exemplaar van de tekst wilt overslaan en naar het volgende wilt gaan, klikt u op Volgende zoeken.

  Tabblad Vervangen in het dialoogvenster Zoeken en vervangen

  Opmerking : In Word Online bevindt zich geen knop Volgende zoeken. Blader door de resultaten met behulp van de pijl-omhoog en pijl-omlaag als u gemarkeerde tekst wilt vervangen.

Als u wilt zoeken naar objecten zoals tabellen, afbeeldingen, opmerkingen, voetnoten, eindnoten of vergelijkingen, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op het tabblad Start in de groep Bewerken op Zoeken. Of druk op het toetsenbord op Ctrl+F.

  De optie Zoeken op het tabblad Start

  Het deelvenster Navigatie wordt geopend.

  Navigatiedeelvenster
 2. Klik op de pijl rechts van het zoekvak en kies een optie in de lijst.

  Lijst met opties voor het zoeken van objecten

  De zoekresultaten worden in het zoekvak eronder weergegeven.

 3. Klik op een resultaat om dit in uw document te bekijken of blader door de resultaten door op de pijlen te klikken.

Zoekt u het dialoogvenster Zoeken en vervangen?

Als u een geavanceerde zoekopdracht wilt uitvoeren met behulp van het dialoogvenster Zoeken en vervangen, voert u een van de volgende handelingen uit:

 • Klik op het tabblad Start in de groep Bewerken op de pijl naast Zoeken en klik vervolgens op Geavanceerd zoeken.

  of

 • Klik in het navigatiedeelvenster op de pijl rechts van het zoekvak en kies Geavanceerd zoeken.

Klik in het dialoogvenster Zoeken en vervangen op Meer voor gedetailleerde zoekopties.

Opmerking :  Voor een kleiner aantal geavanceerde opties, zoals Identieke hoofdletters/kleine letters of Heel woord, selecteert u in het deelvenster Navigatie de pijl rechts van het zoekvak en kiest u vervolgens Opties.

U kunt in uw document tekenopmaak zoeken en vervangen, of verwijderen. U kunt bijvoorbeeld zoeken naar een bepaald woord of een bepaalde woordgroep en de tekstkleur wijzigen, of u kunt zoeken naar specifieke opmaak, zoals vet of markeren, en deze wijzigen.

 1. Kies op het tabblad Start in de groep Bewerken de optie Vervangen. Of druk op het toetsenbord op Ctrl+H.

  De optie Vervangen is gemarkeerd op het tabblad Start.

 2. Als u de knop Opmaak niet ziet, klikt u op Meer.

  Knop Meer

 3. Als u wilt zoeken naar tekst met een bepaalde opmaak, typt u de tekst in het vak Zoeken naar. Als u alleen opmaak zoekt, laat u het vak leeg.

 4. Klik op Opmaak en selecteer vervolgens de opmaakkenmerken die u wilt zoeken en vervangen. Als u bijvoorbeeld gemarkeerde tekst zoekt, klikt u op Opmaak > Markeren. Als u wilt zoeken naar vetgedrukte tekst klikt u op Opmaak > Lettertype en selecteert u vervolgens in het dialoogvenster Zoeken Lettertype de optie Vet in de lijst onder Tekenstijl:.

 5. Klik op het vak Vervangen door op Opmaak en selecteer vervolgens de vervangende opmaak, zoals beschreven in stap 4.

  Opmerking : Als u ook de tekst wilt vervangen, typt u de vervangende tekst in het vak Vervangen door.

 6. Als u elk exemplaar van de opgegeven opmaak wilt zoeken en vervangen, klikt u op Volgende zoeken en vervolgens op Vervangen. Wanneer u alle exemplaren van de opgegeven opmaak wilt vervangen, klikt u op Alles vervangen.

U kunt speciale tekens en documentelementen zoeken en vervangen, zoals tabs, alineamarkeringen (regeleinden) en handmatige pagina-einden. U kunt bijvoorbeeld zoeken naar alle dubbele regelafstanden (twee alineamarkeringen) en deze vervangen door enkele regelafstanden (één alineamarkering).

Tip : Als u verborgen opmaaksymbolen wilt weergeven, zoals spaties, alineamarkeringen en pagina-einden, klikt u op in de groep Alinea op het tabblad Start.

 1. Klik op het tabblad Start in de groep Zoeken op de pijl naast Zoeken en klik vervolgens op Geavanceerd zoeken.

  Optie Geavanceerd zoeken in het menu Zoeken

 2. Als u de knop Speciaal niet ziet, klikt u op Meer.

  Knop Meer

 3. Klik op Speciaal en vervolgens op het gewenste item.

 4. Klik op het tabblad Vervangen en typ vervolgens de vervangende tekst in het vak Vervangen door als u het item wilt vervangen.

 5. Als u elk exemplaar van het opgegeven item wilt zoeken en vervangen, klikt u op Volgende zoeken en vervolgens op Vervangen. Wanneer u alle exemplaren van het opgegeven item wilt vervangen, klikt u op Alles vervangen.

Zoeken met Ga naar

 1. Klik op het tabblad Start in de groep Bewerken op de pijl naast Zoeken en klik vervolgens op Ga naar.

  Optie Ga naar in het menu Zoeken

 2. Klik op het type item in het vak Ga naar.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u naar een specifiek item wilt gaan, typt u de juiste identificerende gegevens voor het item in het vak Itemtype invoeren en klikt u vervolgens op Ga naar.

  • Als u naar het volgende of vorige item van het opgegeven type wilt gaan, laat u het vak Invoeren leeg en klikt u vervolgens op Volgende of Vorige.

Zoeken met jokertekens

U kunt jokertekens gebruiken om tekst te zoeken. U kunt bijvoorbeeld het jokerteken sterretje (*) gebruiken om een tekenreeks te zoeken. Met 'm*r' zoekt u bijvoorbeeld naar 'maar' en 'moeder'.

 1. Klik op het tabblad Start in de groep Zoeken op de pijl naast Zoeken en klik vervolgens op Geavanceerd zoeken.

  Optie Geavanceerd zoeken in het menu Zoeken

 2. Schakel het selectievakje Jokertekens gebruiken in.

  Klik op Meer als u het selectievakje Jokertekens gebruiken niet ziet.

  Knop Meer

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een jokerteken in een lijst wilt selecteren, klikt u op Speciaal, klikt u op een jokerteken en typt u vervolgens de aanvullende tekst in het vak Zoeken naar. Zie de tabel Jokertekens voor items die u wilt zoeken en vervangen hieronder voor meer informatie.

  • U kunt het jokerteken ook rechtstreeks in het vak Zoeken naar typen. Zie de tabel Jokertekens voor items die u wilt zoeken en vervangen hieronder voor meer informatie.

 4. Klik op het tabblad Vervangen en typ vervolgens de vervangende tekst in het vak Vervangen door als u het item wilt vervangen.

 5. Klik op Volgende zoeken of Alles zoeken en klik vervolgens op Vervangen, of klik op Alles vervangen als u alle exemplaren van het item wilt vervangen.

  Opmerking :  Druk op Esc als u een zoekactie wilt afbreken.

Gebruik haakjes ( ) om groepen jokertekens en tekst te maken in het vak Zoeken naar. Gebruik vervolgens \n in het vak Vervangen door om de resultaten van elke expressie te gebruiken.

Met het jokerteken \n kunt u zoeken naar een expressie en deze vervolgens vervangen door een expressie met een andere volgorde. Typ bijvoorbeeld (Wolthuis)(Wander) in het vak Zoeken naar en \2 \1 in het vak Vervangen door. Vervolgens wordt gezocht naar Wolthuis Wander en wordt deze tekst vervangen door Wander Wolthuis.

 • Wanneer u het selectievakje Jokertekens gebruiken hebt ingeschakeld, wordt alleen gezocht naar de exacte tekst die u hebt opgegeven. De selectievakjes Identieke hoofdletters/kleine letters en Heel woord zijn niet beschikbaar en worden grijs weergegeven. Dit geeft aan dat deze opties automatisch zijn ingeschakeld. U kunt ze niet uitschakelen.

 • Als u wilt zoeken naar een teken dat als jokerteken is gedefinieerd, typt u een backslash (\) vóór het teken. Typ bijvoorbeeld \? om een vraagteken te zoeken of \\ om een backslashteken te vinden (dit wordt vaak een escape-teken genoemd).

 • U kunt haakjes gebruiken om de jokertekens en tekst te groeperen en de gewenste volgorde van verwerking aan te geven. Typ bijvoorbeeld <(ge)*(erd)> om 'gepresenteerd' en 'gesorteerd' te vinden.

Gewenst zoekresultaat

Invoer

Voorbeeld

Een willekeurig teken, inclusief spaties en leestekens

?

Met s?t vindt u sat, set en s t.

Eén van deze tekens

[ ]

Met w[io]n vindt u win en won.

Eén willekeurig teken in dit bereik

[-]

[k-m]ier vindt u kier, lier en mier. De opgegeven reeks moet een oplopende volgorde hebben.

Het begin van een woord

<

Met <(inter) vindt u interesseren en interieur, maar niet splinternieuw.

Het einde van een woord

>

Met (in)> vindt u in en haaienvin, maar niet interessant.

Expressie

()

Word onthoudt de resultaten van een zoekcombinatie die u wilt gebruiken om iets te vervangen.

Eén willekeurig teken, behalve de tekens in de reeks tussen haakjes

[!x-z]

Met t[!a-m]k vindt u tok en tuk, maar niet tak of tik.

Exact n exemplaren van het voorafgaande teken of de voorafgaande expressie

{n}

Met vlo{2}t vindt u vloot, maar niet vlot.

Ten minste n exemplaren van het voorafgaande teken of de voorafgaande expressie

{n,}

Met vlo{1,}t vindt u vlot en vloot.

Van n tot m exemplaren van het voorafgaande teken of de voorafgaande expressie

{n,m}

Met 10{1,3} vindt u 10, 100 en 1000.

Een of meer gevallen van het voorafgaande teken of de voorafgaande expressie

@

Met lo@t vindt u lot en loot.

Een willekeurige tekenreeks, inclusief spaties en leestekens

*

Met s*k vindt u sok, strook en soms ook.

Codes gebruiken om letters, opmaak, velden of speciale tekens te zoeken

Gewenst zoekresultaat

Type

Alineamarkering ( Alineamarkering )

^p (werkt niet in het vak Zoeken naar wanneer de optie Jokertekens gebruiken is ingeschakeld) of ^13

Tabteken ( Tabteken )

^t of ^9

ASCII-teken

^ nnn, waarbij nnn de tekencode is

ANSI-teken

^0 nnn, waarbij 0 nul is en nnn de tekencode

Em-streepje (—)

^+

En-streepje (–)

^=

Een caretteken

^^

Handmatig regeleinde ( handmatig regeleinde )

^l of ^11

Kolomeinde

^n of ^14

Pagina- of sectie-einde

^12 (bij vervanging wordt een pagina-einde ingevoegd)

Handmatig pagina-einde

^m (hiermee worden ook sectie-einden gezocht en vervangen wanneer de optie Jokertekens gebruiken is ingeschakeld)

Vaste spatie ( Vaste spatie )

^s

Vast afbreekstreepje ( Vast afbreekstreepje )

^~

Tijdelijk afbreekstreepje ( Tijdelijk afbreekstreepje )

^-

Gewenst zoekresultaat

Type

Een willekeurig teken

^?

Een willekeurig cijfer

^#

Een willekeurige letter

^$

Foto of afbeelding (alleen inline)

^g

Voetnootmarkering

^f of ^2

Eindnootmarkering

^e

Veld (wanneer veldcodes zichtbaar zijn)

^d of ^19 of ^21

Opmerking (wanneer opmerkingen inline zijn)

^a of ^5

Sectie-einde

^b

Witruimte

^w (een spatie of een combinatie van gewone en vaste spaties, en tabtekens)

Gewenst zoekresultaat

Type

De inhoud van het Microsoft Windows-klembord

^c

Tekst zoeken en vervangen met behulp van reguliere expressies (Geavanceerd)

Veel zoek- en vervangtaken kunt u automatisch laten uitvoeren door met behulp van jokertekens reguliere expressies te maken. Dit zijn combinaties van letterlijke tekst en jokertekens. De tekens met letterlijke tekst geven tekst aan die in de doeltekenreeks of doeltekst aanwezig moet zijn. De jokertekens geven de tekst aan die in de doeltekenreeks kan variëren. U kunt bijvoorbeeld reguliere expressies gebruiken om dubbele rijen in een grote tabel te vinden en eruit te verwijderen of om een lijst met namen te transponeren (wijzigen van 'Voornaam Achternaam' in 'Achternaam, Voornaam').

Hier is een voorbeeld waarmee u kunt oefenen. In de stappen in deze sectie wordt uitgelegd hoe u een reguliere expressie gebruikt die namen transponeert. Houd er rekening mee dat u altijd het dialoogvenster Zoeken en vervangen gebruikt om uw reguliere expressies uit te voeren. Vergeet ook niet dat als een expressie niet doet wat u verwacht, u altijd op Ctrl+Z kunt drukken om de wijzigingen ongedaan te maken, waarna u een andere expressie kunt uitproberen.

 1. Start Word en open een nieuw, leeg document.

 2. Kopieer de volgende namen in het document.

  Joep Spel

  Jacobje Zuidwijk

  Elsje Quint

  Ger Veenhuizen

 3. Klik op het tabblad Start, in de groep Bewerken, op Vervangen om het dialoogvenster Zoeken en vervangen te openen.

  De optie Vervangen is gemarkeerd op het tabblad Start.

 4. Als u het selectievakje Jokertekens gebruiken niet ziet, klikt u op Meer en schakelt u daar het selectievakje in. Als u het selectievakje niet selecteert, worden de jokertekens als tekst beschouwd.

 5. Typ de volgende tekens in het vak Zoeken naar. Zorg dat u de spatie tussen de twee groepen haakjes plaatst en geen spatie aan het einde opneemt.

  (<*>) (<*>)

 6. Typ de volgende tekens in het vak Vervangen door. Zorg dat u de spatie tussen de komma en de tweede slash plaatst.

  \2, \1

 7. Selecteer de namen en klik op Alles vervangen. De namen worden getransponeerd en door een komma gescheiden, bijvoorbeeld zo:

  Spel, Joep

  Zuidwijk, Jacobje

  Quint, Elsje

  Veenhuizen, Ger

De inhoud van het document bepaalt voor een groot deel de opmaak van de reguliere expressies (maar niet alles). In bovenstaand voorbeeld bevat elk item (naam) twee woorden. Als het item twee woorden en een initiaal van een tweede voornaam zou bevatten, zou u een andere expressie moeten gebruiken.

We gaan elke expressie in detail bekijken:

In de eerste expressie, (<*>) (<*>):

 • Staat het sterretje (*) voor alle tekst in het woord.

 • Markeren de symbolen kleiner dan en groter dan (< >) respectievelijk het begin en het einde van elk woord. Ze zorgen ervoor dat er één woord als resultaat wordt teruggegeven.

 • De haakjes en de spatie ertussen splitsen de woorden in afzonderlijke groepen: (eerste woord) (tweede woord). De haakjes geven ook de volgorde aan waarin u wilt zoeken voor het evalueren van alle expressies.

De expressie zegt dus eigenlijk: 'Zoek beide woorden.'

In de tweede expressie, \2, \1:

 • Fungeert de slash (\) voor de cijfers als een plaatsaanduiding. (U kunt een slash ook gebruiken om naar andere jokertekens te zoeken. Zie de volgende sectie voor meer informatie.)

 • De komma na de eerste plaatsaanduiding zorgt voor de juiste interpunctie tussen de getransponeerde namen.

De expressie zegt dus eigenlijk: 'Schrijf het tweede woord, voeg een komma toe, schrijf het eerste woord.'

In de volgende voorbeelden ziet u enkele manieren waarop u in Word jokertekens en reguliere expressies kunt gebruiken. Zie de sectie Jokertekens voor items die u wilt zoeken en vervangen hierboven voor een lijst met jokertekens die u kunt gebruiken.

Voorbeeld 1: namen met een initiaal van een tweede voornaam transponeren

Voorbeeld 2: Datums transponeren

Voorbeeld 3: Punten toevoegen aan of verwijderen uit een aanhef

Voorbeeld 4: Dubbele alinea's of rijen zoeken


Voorbeeld 1: namen met een initiaal van een tweede voornaam transponeren

In dit voorbeeld wordt gebruikgemaakt van een combinatie van jokertekens en tekencodes om namen met een initiaal van een tweede voornaam te transponeren. Zie de sectie Codes gebruiken om letters, opmaak, velden of speciale tekens te zoeken als u niet bekend bent met tekencodes.

Onthoud het volgende tijdens de procedure:

 • Zodra u deze expressie gebruikt voor namen in een tabel, moet u die tabel eerst naar tekst converteren.

 • Als de tabel meer dan één kolom bevat, kopieert u de kolom met de namen in een leeg document en converteert u de kolom daar naar tekst.

 • Als de namen zijn getransponeerd, converteert u de tekst terug naar een tabel. Vervolgens kunt u de oorspronkelijke kolom verwijderen en vervangen door de gewijzigde gegevens.

U bereidt eerst de voorbeeldgegevens voor:

 1. Als u dat nog niet hebt gedaan, start u Word en maakt u een nieuw, leeg document.

 2. Voeg een lege tabel in het document in. Maak een tabel van één kolom breed en vier rijen hoog.

 3. Kopieer de namen afzonderlijk en plak elke naam in een lege tabelcel:

  Joep Peter Spel
  Jacobje F. Zuidwijk
  Elsje G. Quint
  Ger Veenhuizen

  De tabel dient er ongeveer als volgt uit te zien:

  Joep Peter Spel

  Jacobje F. Zuidwijk

  Elsje G. Quint

  Ger Veenhuizen

 4. Selecteer de tabel en klik op het tabblad Indeling van Hulpmiddelen voor tabellen, in de groep Gegevens, op Converteren naar tekst.

 5. Selecteer Alineamarkeringen als scheidingsteken voor de tekst en klik op OK.

Transponeer vervolgens de namen:

 1. Klik op het tabblad Start, in de groep Bewerken, op Vervangen om het dialoogvenster Zoeken en vervangen te openen.

 2. Schakel het selectievakje Jokertekens gebruiken in (mogelijk dient u op Meer te klikken om dit zichtbaar te maken) en typ de volgende expressie in het vak Zoeken naar:

  (*) ([! ]@)^13

  Zorg dat u een spatie opneemt tussen zowel de twee groepen haakjes als na het uitroepteken. Als u het teken ^13 nog niet eerder hebt gezien, kunt u in de volgende sectie lezen wat het doet.

 3. Typ de volgende expressie in het vak Vervangen door:

  \2, \1^p

 4. Selecteer de lijst met namen en klik op Alles vervangen. De namen plus de initialen of namen van een tweede voornaam worden als volgt getransponeerd:

  Spel, Joep Peter
  Zuidwijk, Jacobje F.
  Quint, Elsje G
  Veenhuizen, Ger

Converteer de gewijzigde tekst terug naar een tabel:

 1. Selecteer de lijst met getransponeerde namen.

 2. Ga naar het tabblad Invoegen, klik in de groep Tabellen op Tabel en klik vervolgens op Tekst naar tabel converteren.

 3. Klik in het dialoogvenster Tekst naar tabel converteren, onder Lijstscheidingsteken, op Alinea's en vervolgens op OK.

Transponeren met initialen van een tweede voornaam, stap voor stap

We kijken naar de afzonderlijke delen van de expressie om te zien hoe ze werken. We beginnen met de expressie in het vak Zoeken naar.

De hele expressie zoekt naar twee groepen patronen: een voornaam met een initiaal van een tweede voornaam (of met de hele tweede voornaam) en een achternaam. Met (*) worden alle voornamen gevonden. Merk op dat er een spatie achter staat.

Dit deel van de expressie komt overeen met de achternamen:

([! ]@)^13

Het uitroepteken sluit alle tekens uit die tussen de haakjes zijn opgegeven. In dit geval betekent [! ] dat naar alles, behalve spaties, wordt gezocht. Het effect is dat de spatie vóór de achternaam eraf wordt gehaald.

Het teken @ zoekt naar een of meer exemplaren van het vorige teken. Daardoor worden dus alle spaties vóór de achternaam verwijderd.

We willen weten waar de achternaam eindigt, dus we gebruiken ook het teken ^13 om naar de alineamarkering aan het eind van elke regel te zoeken. Omdat we echter niet van plan zijn de alineamarkering opnieuw te gebruiken, zetten we alles tussen haakjes.

U kunt dit doen door de namen opnieuw naar het testdocument te kopiëren (vergeet ze niet door alineamarkeringen te scheiden) en vervolgens te zoeken met behulp van ([! ]@)^13 in het vak Zoeken naar. Met de zoekopdracht wordt naar overeenkomstige achternamen gezocht.

Omdat het zoeken opnieuw aan het begin van de volgende regel begint, gebruiken we het jokerteken met het sterretje (*) om naar alles te zoeken vanaf dat punt tot aan het begin van de volgende achternaam.

Omdat we niet van plan zijn de spatie vóór de achternaam opnieuw te gebruiken, gebruiken we haakjes om de spatie van de twee groepen uit te sluiten:

(*) ([! ]@)^13

Belangrijk : Let op bij het gebruik van de tekencode ^13. Normaal gesproken wordt de tekencode ^p gebruikt om naar alineamarkeringen te zoeken. Die code werkt echter niet bij zoekopdrachten met jokertekens. In plaats daarvan dient u de vervangende code ^13 te gebruiken. Hoewel de tekencode ^p niet werkt met jokertekens, dient u deze te gebruiken bij vervangingsbewerkingen met jokertekens omdat ^p informatie over de opmaak bevat, maar ^13 niet. Ook kunt u geen informatie over de stijl toewijzen aan het teken ^13. Als u code ^13 verkeerd gebruikt in een vervangingsbewerking, kan uw document worden geconverteerd naar een bestand dat niet kan worden opgemaakt.

De expressie 'vervangen' (\2 \1) voert de feitelijke transpositie uit. In het vak Vervangen door wordt als gevolg van de \2,-tekens het tweede patroon eerst geschreven en wordt een komma achter het patroon geplaatst. Met de \1^p-tekens wordt bepaald waar het eerste patroon wordt geschreven en wordt een alineamarkering achter dat patroon geplaatst.


Voorbeeld 2: Datums transponeren

In dit voorbeeld worden reguliere expressies gebruikt om datums in de Europese notatie te converteren naar de Amerikaanse notatie.

 1. Kopieer en plak de volgende datum in uw document: 28th May 2003

 2. Open het dialoogvenster Zoeken en vervangen en typ de volgende expressie in het vak Zoeken naar:

  ([0-9]{1,2})([dhnrst]{2}) (<[ADFJMNOS]*>) ([0-9]{4})

  Zorg dat er een spatie is ingevoegd tussen de volgende haakjes openen en haakjes sluiten: 2}) (<[ en *>) ([0.

 3. Typ de volgende expressie in het vak Vervangen door:

  \3 \1, \4

  Zorg ervoor dat u een spatie gebruikt tussen iedere tekenreeks.

 4. Klik op Alles vervangen.

  Deze zoekopdracht vervangt 28th May, 2003 door May 28, 2003.

Datums transponeren, stap voor stap

We beginnen met de expressie in het vak Zoeken naar. Door de expressie worden de datums in vier patronen gesplitst, aangegeven door de groepen tussen de haakjes. Elk patroon bevat de onderdelen die worden aangetroffen in alle datums die zijn geschreven in de stijl die in het voorbeeld is gebruikt. Van links naar rechts werken:

 • Het getallenbereik [0-9) komt overeen met de cijfers in het eerste patroon. Omdat een datum twee cijfers kan hebben, wordt aan de zoekopdracht meegegeven dat datums met een dan wel twee cijfers moeten worden geretourneerd: {1,2}. Het resultaat is het eerste patroon: ([0-9]{1,2}).

  Het tweede patroon bestaat uit rangtelwoorden. Engelse rangtelwoorden bestaan uit th, nd, st en rd, dus we voegen deze letters toe aan het volgende bereik: [dhnrst]. Omdat rangtelwoorden altijd uit twee letters bestaan, beperken we het aantal tot twee: ([dhnrst]{2}).

 • Daarna volgt een spatie, gevolgd door een letterlijke waarde en jokertekens om de namen van de maanden te vinden. De namen van alle maanden beginnen met deze hoofdletters: ADFJMNOS. We weten niet hoeveel tekens er na elke hoofdletter volgen, dus laten we er een sterretje (*) op volgen. We willen alleen de naam van de maand zelf, dus gebruiken we de tekens voor groter dan en kleiner dan om de resultaten tot het afzonderlijke woord te beperken. Het resultaat is het vierde patroon: (<[ADFJMNOS]*>).

 • Ten slotte zoeken we naar het jaar. We gebruiken hetzelfde getallenbereik, maar nu beperken we het aantal tot vier letters: ([0-9]{4}).

Merk op dat we in het vak Vervangen door we slechts drie van de vier adrespatronen hebben geschreven. We hebben het rangtelwoord (th) van de datum niet gebruikt, omdat er geen rangtelwoorden in de datums in Amerikaanse notatie voorkomen. Als u het rangtelwoord in de datum wilt behouden, voert u \3 \1\2, \4 in het vak Vervangen door in. In dat geval voert u zowel achter de 3 als achter de komma een spatie in, verder nergens.

U kunt zich nu afvragen hoe u om moet gaan met de datums waarvan de naam van de maand niet in letters staat, bijvoorbeeld 28/05/03. Hiervoor zoekt u met de volgende expressie:

([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/([0-9]{2})

U vervangt met de volgende expressie:

\3/\1/\2

Als de datum de notatie 28/05/2003 heeft, gebruikt u {4} in het laatste patroon, in plaats van {2}.

Lijstscheidingstekens in reguliere expressies

In het vorige voorbeeld is het volgende argument gebruikt om datums met een of twee cijfers te vinden: {1,2}. In dit geval worden de twee waarden door een komma gescheiden. De landinstellingen in Windows bepalen echter het lijstscheidingsteken dat wordt gebruikt. Als de landinstellingen het gebruik van puntkomma's als lijstscheidingsteken voorschrijven, gebruikt u deze in plaats van komma's.

Als u wilt weten welk lijstscheidingsteken uw besturingssysteem voorschrijft, gaat u als volgt te werk:

 1. Open het Configuratiescherm. (Klik in Windows 8 of hoger met de rechtermuisknop op de Start-knop van Windows en klik vervolgens op Configuratiescherm. Klik in Windows 7 op de Start-knop en klik vervolgens op Configuratiescherm.)

 2. Klik op Klok, taal en land/regio.

 3. Klik op Indeling voor datum, tijd of getallen wijzigen en vervolgens op Aanvullende instellingen.

 4. Klik op het tabblad Getallen en bekijk de informatie bij Lijstscheidingsteken.


Voorbeeld 3: Punten toevoegen aan of verwijderen uit een aanhef

In sommige landen komt na aanspreektitels (in het Engels bijvoorbeeld Mr., Mrs., enzovoort) geen punt. Dit voorbeeld laat zien hoe u deze punten kunt toevoegen of verwijderen. We gaan er vanaf nu vanuit dat u weet hoe u het dialoogvenster Zoeken en vervangen gebruikt.

Deze expressie zoekt naar Mr, Ms, Mrs, en Dr zonder punten:

<([DM][ rs ]{1,2})( )

Merk op dat de expressie een tweede patroon met een spatie gebruikt. Die spatie volgt normaal gesproken op de aanspreektitel als de punt er niet had gestaan. Deze expressie voegt de punt toe:

\1.\2

Om het omgekeerde te bereiken, zoekt u met deze expressie:

<([DM][ rs ]{1,2}).

En vervangt u met de volgende expressie:

\1


Voorbeeld 4: Dubbele alinea's of rijen zoeken

Als u deze expressie gebruikt, is het aan te raden om de lijst eerst te sorteren, zodat dubbele rijen naast elkaar komen te staan. U dient ook alle lege alineamarkeringen te verwijderen. Met andere woorden, als u lege alineamarkeringen gebruikt om blokken tekst te scheiden, zoals in dit voorbeeld:

Joep Peter Spel¶

Joep Peter Spel¶

Jacobje F. Zuidwijk¶

moet u die alineamarkeringen verwijderen, zoals hier:

Joep Peter Spel¶
Joep Peter Spel¶
Jacobje F. Zuidwijk¶

U kunt de lege alineamarkeringen op uw eigen manier verwijderen, maar hier is een methode waarmee u twee achtereenvolgende alineamarkeringen kunt vinden. Zoek naar deze expressie (het teken @ herhaalt de opdracht zoeken-en-vervangen en verwijdert meerdere lege regels):

(^13)\1@

U vervangt het resultaat door deze expressie:

^p

We gaan nu kijken hoe we tekst kunnen vervangen. Deze expressie vindt iedere reeks van twee achtereenvolgende identieke alinea's:

(*^13)\1

Deze expressie vindt ook langere stukken tekst die aan het eind van een alinea worden herhaald. Voer de expressie eens uit op de volgende lijst:

Joep Peter Spel¶
Jacobje F. Zuidwijk¶
Joep Peter Spel¶
Jacobje F. Zuidwijk¶
Elsje G. Quint

De zoekopdracht vindt de eerste vier regels en stopt pas als het patroon verandert. Als u de expressie echter uitvoert op deze lijst:

Joep Peter Spel¶
Joep Peter Spel
Jacobje F. Zuidwijk¶
Jacobje F. Zuidwijk¶

vindt de expressie alleen de eerste twee alinea's. 

U kunt naar meer identieke items zoeken door meer plaatsaanduidingen toe te voegen. Deze expressie vindt bijvoorbeeld drie achtereenvolgende identieke alinea's:

(*^13)\1\1

U kunt hiervoor ook accolades gebruiken. Met de volgende voorbeelden vindt u respectievelijk twee en drie identieke alinea's:

(*^13){2} (*^13){3}

Of u kunt zoeken naar twee óf drie identieke alinea's:

(*^13){2,3}

U kunt ook naar twee of meer identieke alinea's zoeken:

(*^13){2,}

Al deze expressies kunnen worden vervangen door de volgende tekenreeks:

\1

Daarnaast kunt u de opdracht zoeken-en-vervangen zo nodig herhalen om alle dubbele alinea's in uw document te vervangen, of u kunt het jokerteken @ toevoegen zodat de expressie de handeling voor u herhaalt:

(*^13)\1@

U kunt deze methode ook gebruiken om dubbele rijen in een tabel te vervangen. Verwijder hiervoor eerst samengevoegde cellen en sorteer de tabel zodat de dubbele cellen aan elkaar grenzen. Converteer vervolgens de tabel naar tekst. (Wijs in het menu Tabel de optie Converteren aan en klik op Tabel naar tekst. Gebruik Tab als scheidingsteken als hierom gevraagd wordt.) Nadat u klaar bent met vervangen, converteert u de tekst terug naar een tabel.

Meer voorbeelden

Zie Finding and replacing characters using wildcards (Engelstalig) op de site MVP Veelgestelde vragen voor meer voorbeelden van het gebruik van reguliere expressies in Word.

Zie ook

Automatische tekstopmaak (AutoOpmaak) configureren of uitschakelen

Paginanummers verwijderen

Een pagina verwijderen in Word

Symbolen invoegen

Tekst of opmaak zoeken en vervangen in Word voor Mac

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×