Tekst bijeenhouden

Word voor Office 365, Word 2019, Word 2016, Word 2013, Word 2010

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Vaak kunt u het uiterlijk van uw document verbeteren door bepaalde woorden en alinea's samen op de pagina te houden, of samen voor of na een pagina-einde te plaatsen. Daarnaast kunt u de leesbaarheid verbeteren door woorden af te breken.

Word breekt de tekst aan het einde van de regel automatisch af bij een spatie of een afbreekstreepje. Als u wilt dat twee woorden, of twee delen van een woord dat met een afbreekstreepje wordt afgebroken, op dezelfde regel komen te staan, kunt u een vaste spatie of een vast afbreekstreepje gebruiken in plaats van een gewone spatie of gewoon afbreekstreepje.

 1. Klik op de plaats waar u een vaste spatie wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen, in de groep Symbolen, op Symbool.

  Klik op het tabblad Invoegen op Symbool.
 3. Klik op Meer symbolen in het vak dat wordt geopend.

  Klik in het vak Symbool op Meer symbolen
 4. Klik in het dialoogvenster Symbool op het tabblad Speciale tekens, klik op de rij Vaste spatie om deze te markeren en klik vervolgens op Invoegen.

  Klik op het tabblad 'Speciale tekens' op de rij 'Vaste spatie' om deze te markeren en klik op "Invoegen."
 5. Klik op Sluiten.

  Tip: U kunt ook de sneltoets gebruiken. Klik op de plaats waar u een vaste spatie wilt invoegen en druk op Ctrl+Shift+spatiebalk.

Soms wilt u dat een woord met een afbreekstreepje op één regel komt te staan, en niet wordt verdeeld over twee regels.

 1. Klik op de plaats waar u het vaste afbreekstreepje wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen, in de groep Symbolen, op Symbool.

  Klik op het tabblad Invoegen op Symbool.
 3. Klik op Meer symbolen in het vak dat wordt geopend.

  Klik in het vak Symbool op Meer symbolen
 4. Klik in het dialoogvenster Symbool op het tabblad Speciale tekens, klik op de rij Vast afbreekstreepje om deze te markeren en klik vervolgens op Invoegen.

  Klik op het tabblad Speciale tekens op de rij Vast afbreekstreepje om deze te markeren en klik op Invoegen.
 5. Klik op Sluiten.

  Tip:  U kunt ook de sneltoets gebruiken. Klik op de plaats waar u het vaste afbreekstreepje wilt invoegen en druk op Ctrl+Shift+minteken.

Word breekt alinea’s aan het einde van een pagina automatisch af, zodat een alinea die begint op de ene pagina verdergaat op de volgende pagina. Als u de hele alinea op dezelfde pagina wilt houden, volgt u deze stappen.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de alinea die u bij elkaar wilt houden. Selecteer Alinea in het vak dat wordt geopend.

  Klik op de optie Alinea.
 2. Klik in het dialoogvenster Alinea op het tabblad Regel- en pagina-einden.

 3. Schakel in de sectie Paginering het selectievakje Regels bijeenhouden in en klik op OK.

Als twee opeenvolgende alinea's of een subkop en een alinea bij elkaar horen, wilt u die mogelijk bij elkaar houden op dezelfde pagina.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de alinea of subkop die u bij de inhoud wilt houden die erop volgt. Selecteer Alinea in het vak dat wordt geopend.

  Klik op de optie Alinea.
 2. Klik in het dialoogvenster Alinea op het tabblad Regel- en pagina-einden.

 3. Schakel in de sectie Paginering het selectievakje Regels bijeenhouden in en klik op OK.

  Tip: Het is raadzaam geen extra regel einden toe te voegen tussen de alinea's omdat Word elk regel einde als begin van een nieuwe alinea interpreteert en pagina-einden mogelijk niet goed worden uitgevoerd. Als u spaties tussen alinea's wilt gebruiken, gebruikt u de besturings elementen voor alinea-afstand. Zie afstand tussen Alinea's wijzigenvoor meer informatie.

Soms staat er een pagina-einde middenin een alinea, waardoor alleen de laatste regel boven aan de volgende pagina wordt weergegeven. Een dergelijke losse regel heet een ‘zwevende eindregel’. Het kan ook gebeuren dat bij een pagina-einde middenin een alinea alleen de eerste regel onder aan een pagina wordt weergegeven, terwijl de rest van de alinea op de volgende pagina staat. Een dergelijke losse regel heet een ‘zwevende beginregel’.

Als u zwevende eind- en beginregels in uw document wilt voorkomen, volgt u deze stappen.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de alinea waarin u zwevende regels wilt voorkomen. Selecteer Alinea in het vak dat wordt geopend.

 2. Klik op het tabblad Regel- en alinea-einden.

 3. Schakel in de sectie Paginering het selectievakje Zwevende begin- en eindregels voorkomen in.

 4. Klik op OK.

Als een woord te lang is en niet aan het einde van een regel past, verplaatst Microsoft Office Word 2007 het woord naar het begin van de volgende regel. Het woord wordt dus niet afgebroken. U kunt echter de functie voor woordafbreking gebruiken om de tekst automatisch of handmatig af te breken, om tijdelijke of vaste afbreekstreepjes in te voegen en om de maximale hoeveelheid witruimte tussen een woord en de rechtermarge in te stellen waarbinnen het niet is toegestaan om een woord af te breken.

Automatische woordafbreking houdt in dat Office Word 2007 automatisch afbreekstreepjes invoegt waar deze nodig zijn. Als u het document later bewerkt en regeleinden aanpast, wordt de functie voor automatische woordafbreking opnieuw toegepast op het document door Office Word 2007.

 1. Zorg dat er geen tekst is geselecteerd.

 2. Klik op het tabblad Pagina-indeling in de groep Pagina-instelling op Woordafbreking en klik vervolgens op Automatisch.

  Afbeelding van Word-lint

Een tijdelijk afbreekstreepje is een afbreekstreepje dat wordt gebruikt om te bepalen waar een woord of woordgroep wordt afgebroken als het aan het einde van een regel staat. U kunt bijvoorbeeld opgeven dat het woord 'onmogelijk' moet worden afgebroken als 'on-mogelijk' en niet als 'onmo-gelijk'. Wanneer u een tijdelijk afbreekstreepje invoegt in een woord dat niet aan het einde van een regel staat, is het afbreekstreepje alleen zichtbaar als u Weergeven/verbergen inschakelt.

 1. Klik op het tabblad Start in de groep Alinea op Weergeven/verbergen.

  afbeelding van lint in word

 2. Klik in het woord waar u het tijdelijke afbreekstreepje wilt invoegen.

 3. Druk op Ctrl+afbreekstreepje.

Ga als volgt te werk om tekst in een gedeelte van een document automatisch af te breken:

 1. Selecteer de tekst die u wilt afbreken.

 2. Klik op het tabblad Pagina-indeling in de groep Pagina-instelling op Woordafbreking en klik vervolgens op Automatisch.

  Afbeelding van Word-lint

Wanneer u tekst hand matig afbreekt, wordt in Office Word 2007 gezocht naar tekst die u wilt afbreken. Nadat u hebt aangegeven waar u de woord afbreking in de tekst wilt Toep assen, wordt een optioneel afbreek streepje ingevoegd. Als u het document later bewerkt en wijzigingen aanbrengt in de regel einden, worden in Office Word 2007 alleen de tijdelijke afbreek streepjes weer gegeven en afgedrukt die nog steeds aan het einde van de regels staan. Het document wordt niet opnieuw afgebroken.

 1. Selecteer de tekst die u wilt afbreken.

 2. Klik op het tabblad Pagina-indeling in de groep Pagina-instelling op Woordafbreking en klik vervolgens op Handmatig.

 3. Als Office Word aangeeft dat een woord of woordgroep kan worden afgebroken, gaat u op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een tijdelijk afbreekstreepje wilt invoegen op de voorgestelde locatie, klikt u op Ja.

  • Als u ergens anders in het woord een tijdelijk afbreekstreepje wilt invoegen, verplaatst u de invoegpositie naar die locatie en klikt u vervolgens op Ja.

Vaste afbreekstreepjes voorkomen dat woorden, getallen of woordgroepen worden afgebroken als ze aan het einde van een regel tekst staan. U kunt bijvoorbeeld voorkomen dat 555-0123 wordt afgebroken, zodat het in plaats daarvan in zijn geheel naar het begin van de volgende regel wordt verplaatst.

 1. Klik op de plaats waar u een vast afbreekstreepje wilt invoegen.

 2. Druk op Ctrl+Shift+afbreekstreepje.

De afbreekzone is de maximale hoeveelheid ruimte die is toegestaan tussen een woord en de rechtermarge zonder dat het woord wordt afgebroken in Office Word 2007. U kunt de afbreekzone breder of smaller maken. Als u minder afbreekstreepjes wilt in een document, vergroot u de afbreekzone. Als u de rechtermarge gelijkmatiger wilt maken, verkleint u de afbreekzone.

 1. Klik op het tabblad Pagina-indeling in de groep Pagina-instelling op Woordafbreking en klik vervolgens op Opties voor woordafbreking.

 2. Typ de gewenste hoeveelheid ruimte in het vak Afbreekzone.

U kunt alle automatische woordafbreking en elke afzonderlijke instantie van handmatige woordafbreking verwijderen, zoals tijdelijke en vaste afbreekstreepjes.

 • Als u automatische woordafbreking wilt verwijderen, klikt u op het tabblad Pagina-indeling in de groep Pagina-instelling op Woordafbreking en klikt u op Geen.

Afbeelding van Word-lint

 1. Als u handmatige woordafbreking wilt verwijderen, gaat u naar het tabblad Start en klikt u in de groep Bewerken op Vervangen.

 2. Als u de knop Speciaal niet ziet, klikt u op Meer.

 3. Klik op Speciaal en klik vervolgens op Tijdelijk afbreekstreepje om handmatige afbreekstreepjes te verwijderen of op Vast afbreekstreepje om vaste afbreekstreepjes te verwijderen.

 4. Laat het vak Vervangen door leeg.

 5. Klik op Volgende zoeken, Vervangen of Alles vervangen.

Zie ook

Regel- en pagina-eindes

Pagina-einden invoegen

Afstand tussen alinea's wijzigen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×