Tekenreeksfuncties en hoe ze worden gebruikt

Tekenreeksfuncties en hoe ze worden gebruikt

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Met tekenreeksfuncties, kunt u expressies maken in Access die tekst in verschillende manieren bewerken. U wilt bijvoorbeeld alleen een deel van een serieel getal kunt weergeven in een formulier. Of, moet u mogelijk join (samenvoegen) verschillende tekenreeksen samen, zoals een achternaam en voornaam. Als u niet ervaren met expressies nog bent, raadpleegt u een expressie maken.

Hier volgt een lijst met enkele van de algemene tekenreeksbewerkingen in Access en de functies die u kunt ze uitvoeren:

Om…

Maak gebruik van…

Bijvoorbeeld…

Resultaten

Tekens retourneren van het begin van een tekenreeks

Left, functie

=Left([Serienummer],2)

Als [Serienummer] 'CD234' is, is het resultaat 'CD'.

Tekens retourneren van het einde van een tekenreeks

Right, functie

=Right([Serienummer],3)

Als [Serienummer] 'CD234' is, is het resultaat '234'.

De positie van een teken binnen een tekenreeks zoeken

InStr, functie

=InStr(1,[Voornaam],"i")

Als [Voornaam] 'Colin' is, is het resultaat 4.

Tekens retourneren van het midden van een tekenreeks

Mid, functie

=Mid([Serienummer],2,2)

Als [Serienummer] 'CD234' is, is het resultaat 'D2'.

Spaties aan het begin of einde van een tekenreeks verwijderen

De functies LTrim, RTrim en Trim, functies

=Trim([Voornaam])

Als [Voornaam] is ' Colin ', is het resultaat 'Colin'.

Twee tekenreeksen samenvoegen

Operator* plusteken (+)

=[Voornaam] + [Achternaam]

Als [Voornaam] 'Colin' en [Achternaam] Wilcox is, is het resultaat 'ColinWilcox'

Twee tekenreeksen samenvoegen met een ruimte ertussen

Operator* plusteken (+)

=[Voornaam] + “ “ + [Achternaam]

Als [Voornaam] 'Colin' en [Achternaam] Wilcox is, is het resultaat 'Colin Wilcox'

Letters in een tekenreeks wijzigen in hoofdletters of kleine letters

UCase-functie of LCase, functie

=UCase([Voornaam])

Als [Voornaam] 'Colin' is, is het resultaat 'COLIN'.

De lengte van een tekenreeks bepalen

Len, functie

=Len([Voornaam])

Als [Voornaam] 'Colin' is, is het resultaat 5.

* Goed, het is dus geen functie maar een operator. Het is echter de snelste manier om tekenreeksen samen te voegen. In een bureaubladdatabase kunt u ook de ampersand-operator (&) gebruiken voor samenvoeging. In een Access-app moet u het plusteken (+) gebruiken.

Er zijn veel meer tekstgerelateerde functies in Access. U kunt hier meer over te weten komen door de Opbouwfunctie voor expressies te openen en door de functielijsten te bladeren. De Opbouwfunctie voor expressies is bijna overal beschikbaar waar u een expressie wilt opbouwen. Gewoonlijk is er een kleine knop Opbouwen die er zo uitziet: Knopafbeelding

Voorbeelden van de opbouwfunctie voor expressies, laten we openen vanuit de eigenschap Besturingselementbron van een formulier of weergave. Gebruik een van de onderstaande stappen afhankelijk van of u een bureaubladdatabase of een Access-web-app gebruikt.

De Opbouwfunctie voor expressies weergeven in een bureaubladdatabase

 1. Open een bureaubladdatabase (.accdb).

 2. Druk op F11 om het Navigatiedeelvenster te openen, indien deze nog niet open is.

 3. Als er al een formulier beschikbaar is, klikt u erop met de rechtermuisknop in het Navigatiedeelvenster en klikt u op Indelingsweergave. Als u geen formulier hebt om mee te werken, klikt u op Maken > Formulier.

 4. Klik met de rechtermuisknop op een tekstvak in het formulier en klik op Eigenschappen.

 5. Klik in het eigenschappenvenster op Alle > Besturingselementbron en klik op de knop Opbouwen Knopafbeelding aan de rechterkant van het eigenschappenvak Besturingselementbron.

  De knop Opbouwen in het eigenschappenvenster.

 6. Breid onder Expressie-elementen het knooppunt Functies uit en klik op Ingebouwde functies.

 7. Klik onder Expressiecategorieën op Tekst.

 8. Klik onder Expressiewaarden op de verschillende functies en lees de korte beschrijvingen onder aan de Opbouwfunctie voor expressies.

  Opmerking: Niet al deze functies zijn beschikbaar in alle contexten; in Access wordt de lijst automatisch gefilterd afhankelijk van welke functies werken in elke context.

De opbouwfunctie voor expressies weergeven in een Access-web-app

 1. Open de WebApp in Access. Als u in de browser weergeeft, klikt u op Instellingen > aanpassen in Access.

 2. Klik op een tabel in de linkerkolom en klik vervolgens aan de rechterkant van de tabellenlijst op een weergavenaam.

  Een weergave selecteren in Access.

 3. Klik op Bewerken, klik op een tekstvak en klik op de knop Gegevens die naast het tekstvak verschijnt.

  De knop Gegevens naast een besturingselement Tekstvak.

 4. Klik op de knop Opbouwen Knopafbeelding rechts van de vervolgkeuzelijst Besturingselementbron.

 5. Breid onder Expressie-elementen het knooppunt Functies uit en klik op Ingebouwde functies.

 6. Klik onder Expressiecategorieën op Tekst.

 7. Klik onder Expressiewaarden op de verschillende functies en lees de korte beschrijvingen onderaan de Opbouwfunctie voor expressies.

Tekstfuncties combineren voor meer flexibiliteit

Een aantal tekenfuncties bevatten numerieke argumenten die in sommige gevallen iedere keer moeten worden berekend als u de functie aanroept. De Left-functie heeft bijvoorbeeld een tekenreeks en getal, zoals =Left(SerialNumber, 2). Dat is prima als u altijd de twee linkertekens nodig hebt maar wat als het benodigde aantal tekens per item verschilt? In plaats van het aantal tekens vast te zetten, kunt u een andere functie invoeren waarbij het wordt berekend.

Hier volgt een voorbeeld van serienummers die ergens in de tekenreeks een afbreekstreepje bevatten. De positie van het afbreekstreepje verschilt echter per geval:

Serienummer

3928-29993

23-9923

333-53234

3399940-444

Als u alleen de getallen links van het afbreekstreepje wilt afbeelden, moet u iedere keer een berekening uitvoeren om te vinden waar het afbreekstreepje staat. Dit kunt u op de volgende manier doen:

=Left([Serienummer],InStr(1,[Serienummer],"-")-1)

In plaats van een getal invoeren als het tweede argument van de functie links, hebt we de functie InStr, geeft als de positie van het afbreekstreepje in het seriële getal resultaat aangesloten. Deze waarde van 1 en krijgt u het juiste aantal tekens voor de functie links om terug te keren. Lijkt iets ingewikkeld bij eerst, maar met een beetje experimenten die u twee of meer expressies om de gewenste resultaten kunt combineren.

Zie voor meer informatie over het gebruik van tekenreeksfuncties Tekenreeksfuncties gebruiken in uw SQL-query's in Access.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×