Delen en samenwerken

Tegelijk samenwerken aan Excel-werkmappen met cocreatie

Tegelijk samenwerken aan Excel-werkmappen met cocreatie

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

U en uw collega's kunnen tegelijk dezelfde Excel-werkmap openen en bewerken. Dit wordt cocreatie genoemd. Bij deze manier van samenwerken kunt u binnen een paar seconden elkaars wijzigingen zien. In bepaalde versies van Excel is het zelfs zo dat de selecties van andere personen een andere kleur hebben. Als u een versie van Excel gebruikt die ondersteuning biedt voor cocreatie, selecteert u Delen in de rechterbovenhoek, typt u e-mailadressen en kiest u een locatie in de cloud. Als u echter meer informatie wilt, zoals welke versies worden ondersteund en waar het bestand kan worden opgeslagen, bevat dit artikel stapsgewijze instructies.

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar als u een Office 365-abonnement hebt. Controleer in dat geval of u de nieuwste versie van Office hebt.

Cocreatie in de Excel-bureaubladtoepassing voor Windows is alleen mogelijk als bepaalde zaken goed zijn ingesteld voordat u begint. Daarna zijn er nog maar vier stappen nodig om samen met andere personen aan het document te werken.

Gebruik een webbrowser om een werkmap te uploaden naar of te maken in OneDrive, OneDrive voor Bedrijven of een SharePoint Online-bibliotheek. On-premises sites van SharePoint (sites die niet worden gehost door Microsoft) bieden geen ondersteuning voor cocreatie. Als u niet zeker weet wat voor site u gebruikt, vraag dit dan na bij de persoon die verantwoordelijk is voor de site of bij de IT-afdeling.

 1. Als u het bestand hebt geüpload, klikt u op de bestandsnaam om het bestand te openen. De werkmap wordt geopend op een nieuw tabblad van uw webbrowser.

 2. Klik op de knop openen in desktop-app .

 3. Als het bestand wordt geopend in de bureaubladversie van Excel, ziet u mogelijk een gele balk met de mededeling dat het bestand in de beveiligde weergaveis geopend. Klik op de knop Bewerken inschakelen als dit het geval is.

 4. Klik in de rechterbovenhoek op delen .

 5. Standaard kunnen alle geadresseerden de werkmap bewerken, maar u kunt de instellingen ook wijzigen door op de optie kan bewerken te klikken.

 6. Typ e-mailadressen in het vak Adres en scheid deze met een puntkomma. 

 7. Voeg een bericht voor de ontvangers toe. Deze stap is optioneel.

 8. Klik op Verzenden.

Opmerking: Als u de koppeling zelf wilt versturen, klikt u niet op de knop verzenden . Klik in plaats daarvan op koppeling kopiëren onder aan het deelvenster.

Als u op de knop Delen hebt geklikt, ontvangen de personen een e-mailbericht met een uitnodiging om het bestand te openen. Ze kunnen de werkmap openen door op de koppeling te klikken. Er wordt een webbrowser geopend en de werkmap wordt geopend in Excel voor het web. Als u de Excel-bureaubladtoepassing wilt gebruiken om samen te werken, kunnen ze op bewerken in de bureaubladtoepassingklikken. Ze moeten dan wel een versie van de Excel-app hebben die ondersteuning biedt voor cocreatie. Excel voor Android, Excel voor iOS, Excel Mobile en Excel voor Office 365 abonnees zijn de versies waarmee momenteel cocreatie wordt ondersteund. Als ze geen ondersteunde versie hebben, kunnen ze bewerken in de browser.

Opmerking: Als ze beschikken over de nieuwste versie van Excel, PowerPoint of Word, kan het nog eenvoudiger. Ze kunnen dan klikken op Bestand > Openen en Gedeeld met mij selecteren.

Zorg dat het bestand nog steeds is geopend in Excel en kijk of Automatisch opslaan is geselecteerd in de linkerbovenhoek. Als anderen later het bestand openen, is er sprake van cocreatie. U ziet dan ook foto's van de andere personen in de rechterbovenhoek van het Excel-venster. (Het is mogelijk dat u ook hun initialen ziet of een 'G' voor gast.)

U ziet hier pictogrammen van personen als er anderen aan het document werken

Tips voor cocreatie:

 • Mogelijk worden er verschillende kleuren gebruikt voor de selecties van andere personen. Dit gebeurt als ze Excel voor Office 365-abonnees, Excel voor het web, Excel voor Android, Excel Mobile of Excel voor iOS gebruiken. Als ze een andere versie gebruiken, ziet u hun selecties niet, maar worden hun wijzigingen wel vrijwel direct weergegeven.

 • Als u de selecties van andere personen in andere kleuren ziet, worden deze weergegeven in het blauw, paars, enzovoort. Uw selectie is echter altijd groen. Op het scherm van andere gebruikers zijn hun eigen selecties ook altijd groen. Als u niet meer weet wie wat aan het doen is, wijst u de selectie aan om de naam van de betreffende persoon te zien. Als u naar de plek wilt gaan waar iemand aan het werk is, klikt u op de bijbehorende afbeelding of initialen en klikt u vervolgens op de optie Ga naar.

Veelgestelde vragen

In Excel voor Office 365 abonnees ziet u mogelijk de functie automatisch opslaan in de linkerbovenhoek. Automatisch opslaan is ingeschakeld wanneer een bestand wordt opgeslagen in OneDrive, OneDrive voor Bedrijven of SharePoint Online. Met Automatisch opslaan worden uw wijzigingen automatisch opgeslagen in de cloud terwijl u werkt. En als anderen aan hetzelfde bestand werken, kunnen ze dankzij Automatisch opslaan uw wijzigingen binnen een paar seconden zien. Zie Wat is Automatisch opslaan voor meer informatie, inclusief redenen waarom de functie eventueel niet beschikbaar is.

Er zijn een aantal redenen waarom deze fout kan optreden. De meestvoorkomende is dat iemand het bestand heeft geopend in een Excel-versie waarin cocreatie niet wordt ondersteund. Als er slechts één persoon is die dit doet, dan krijgt iedereen dit foutbericht, ook als verder iedereen een Excel-versie gebruikt waarin cocreatie wel wordt ondersteund.

De versies van Excel die cocreatie ondersteunen zijn:

 • Excel voor Office 365*

 • Excel voor Office 365 voor Mac*

 • Excel voor het web

 • Excel voor Android

 • Excel voor iOS

 • Excel Mobile

* Voor cocreatie in deze versie is de meest recente versie van Excel voor Office 365 geïnstalleerd en moet u zich aanmelden bij Office met een abonnement op een Office 365-account. Houd er rekening mee dat wanneer u een werk- of schoolaccount hebt, u mogelijk nog geen versie van Office hebt die cocreatie ondersteunt. Dat kan komen doordat uw beheerder de nieuwste te installeren versie nog niet beschikbaar heeft gesteld.

Als u het foutbericht over de vergrendeling nog steeds krijgt, raadpleegt u Excel-bestand is vergrendeld voor bewerking voor meer oplossingen voor dit probleem.

U kunt de selecties van andere personen in verschillende kleuren zien, maar alleen als u en andere personen gebruikmaken van Excel voor Office 365 abonnees, Excel voor het web, Excel voor Android, Excel Mobile of Excel voor iOS. Daarnaast moet iedereen Excel voor Office 365 met de functie automatisch opslaan in de weergegeven kleuren selecteren om in te zoomen.

Als u Excel voor Office 365, Excel voor het web, Excel voor Android of Excel voor iOS gebruikt en u de selecties van anderen niet ziet, wacht u een paar seconden. Als u de keuzes van iemand nog steeds niet ziet, controleert u of ze Excel voor Office 365, Excel voor het web, Excel voor Android of Excel voor iOS gebruiken. Als ze een andere versie gebruiken, zoals Excel Mobile, worden hun selecties niet voor u weergegeven. Wijzigingen die ze maken, worden echter vrijwel onmiddellijk zichtbaar. En als ze een oudere versie van Excel gebruiken, zoals Excel 2013, kunnen ze het bestand niet tegelijk met u bewerken en kunt u hun selecties dus niet zien.

Iedereen moet een versie van de Excel-app gebruiken die ondersteuning biedt voor cocreatie om cocreatie mogelijk te maken en wijzigingen van anderen te zien. Excel voor Android, Excel voor iOS, Excel Mobile en Excel voor Office 365 abonnees zijn de versies waarmee momenteel cocreatie wordt ondersteund. Als ze geen ondersteunde versie hebben, kunnen ze Excel voor het web altijd gebruiken in hun webbrowser. Als het nog steeds niet lukt om de wijzigingen van anderen te zien, probeert u een of meer van de volgende oplossingen:

 • Wacht een paar minuten. Soms duurt het even voordat er communicatie plaatsvindt tussen Excel en de cloud.

 • Vraag iedereen om op de knop Bewerken inschakelen te klikken als deze wordt weergegeven.

 • Zorg ervoor dat iedereen die in Excel voor Office 365 abonnees werkt, de functie automatisch opslaan heeft ingeschakeld in de linkerbovenhoek van het Excel-venster.

 • Als u OneDrive gebruikt voor het synchroniseren van bestanden, controleert u of deze niet is onderbroken en zorg ervoor dat u Office-toepassingen gebruikt om Office-bestanden te synchroniseren... is ingeschakeld. Details over deze instelling vindt u hier.

 • Zorg ervoor dat personen die in Excel voor Android werken, de functie Automatisch opslaan hebben ingeschakeld. Dit kan via Bestand > Tandwielknop > Automatisch opslaan.

 • Zorg ervoor dat personen die in Excel voor iOS werken, de functie Automatisch opslaan hebben ingeschakeld. Dit kan via Bestand Knop Bestand > Automatisch opslaan.

 • Zorg ervoor dat het bestand niet het kenmerk Alleen-lezen heeft.

 • Op een Windows-pc: open het bestand en ga naar Bestand > Info. Los eventuele fouten op die hier worden weergegeven.

Deze berichten kunnen worden weergegeven als iemand een Excel-functie gebruikt die nog niet volledig wordt ondersteund voor cocreatie in Excel. Hierdoor kan het proces van cocreatie tijdelijk worden gestopt. Als er geen wijzigingen zijn die u nog moet opslaan, kunt u gewoon op Vernieuwen klikken. Als er niet-opgeslagen wijzigingen zijn die u niet wilt opslaan, klikt u op Wijzigingen negeren. Als u wijzigingen hebt die u wel wilt opslaan, klikt u op Een kopie opslaan en slaat u het bestand op onder een andere naam. Selecteer en kopieer vervolgens de wijzigingen die u wilt behouden. U moet nu nog één stap uitvoeren: open het oorspronkelijke bestand vanuit de cloud en plak de wijzigingen van het Klembord.

Over het algemeen wordt dan de wijziging vastgelegd die het laatst is opgeslagen, hetzij handmatig via de knop Opslaan of automatisch via Automatisch opslaan. Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel, maar over het algemeen is dit hoe het werkt. Als u conflicten met andere personen wilt voorkomen, kunt u gebieden of bladen toewijzen aan elke persoon. U kunt deze toewijzingen uitleggen wanneer u de uitnodiging verstuurt of u kunt de toewijzingen duidelijk maken in de werkmap zelf door de namen van personen in de kopcellen te zetten of bladen de namen van personen te geven.

Houd er rekening mee dat als u OneDrive gebruikt om bestanden te synchroniseren, worden wijzigingen die u offline aanbrengt pas samengevoegd als de computer weer online is. Als u online bent, worden al uw wijzigingen in een keer samengevoegd.

Ja. Klik in Excel voor Office 365 op bestand > info > vorige versies weergeven en herstellen. Zoek een eerdere versie in de lijst en klik op Versie openen. De eerdere versie wordt geopend. Als u deze versie weer de huidige versie wilt maken, wacht u totdat niemand meer aan het bestand werkt en klikt u vervolgens op Herstellen. Zie Eerdere versies van Office-bestanden weergeven voor meer informatie over versies.

Cocreatie in Excel op Mac-computers is alleen mogelijk als bepaalde zaken goed zijn ingesteld voordat u begint. Daarna zijn er nog maar vier stappen nodig om samen met andere personen aan het document te werken.

 • U hebt een Office 365-abonnement nodig.

 • U hebt de nieuwste versie van Excel voor Office 365. Houd er rekening mee dat wanneer u een werk- of schoolaccount hebt, de beheerder mogelijk bepaalt welke versie van Office u kunt installeren. Dit hoeft niet de recentste versie te zijn. Kijk wanneer ik de nieuwste functies in Office 365 krijg? voor meer informatie.

 • U moet de bestandsindeling. xlsx,. XLSM of. XLSB gebruiken. Als een bestand niet deze indeling heeft, opent u het bestand en klikt u vervolgens op Bestand > Opslaan als. Wijzig de bestandsindeling in .xlsx, .xlsm of .xlsb.

Gebruik een webbrowser om een nieuwe werkmap te uploaden of te maken in OneDrive, OneDrive voor Bedrijven of een SharePoint Online-bibliotheek. On-premises sites van SharePoint (sites die niet worden gehost door Microsoft) bieden geen ondersteuning voor cocreatie. Als u niet zeker weet wat voor site u gebruikt, vraag dit dan na bij de persoon die verantwoordelijk is voor de site of bij de IT-afdeling.

 1. Als u het bestand hebt geüpload, klikt u op de bestandsnaam om het bestand te openen. De werkmap wordt geopend op een nieuw tabblad van uw webbrowser.

 2. Klik op de knop openen in desktop-app .

 3. Als het bestand wordt geopend in de bureaubladversie van Excel, ziet u mogelijk een gele balk met de mededeling dat het bestand in de beveiligde weergaveis geopend. Klik op de knop Bewerken inschakelen als dit het geval is.

 4. Klik in de rechterbovenhoek op delen .

 5. Standaard kunnen alle geadresseerden de werkmap bewerken, maar u kunt de instellingen ook wijzigen door op de optie kan bewerken te klikken.

 6. Typ e-mailadressen in het vak Adres en scheid deze met een puntkomma. 

 7. Voeg een bericht voor de ontvangers toe. Deze stap is optioneel.

 8. Klik op Verzenden.

Opmerking: Als u de koppeling zelf wilt versturen, klikt u niet op de knop verzenden . Klik in plaats daarvan op koppeling kopiëren onder aan het deelvenster.

Als u op de knop Delen hebt geklikt, ontvangen de personen een e-mailbericht met een uitnodiging om het bestand te openen. Ze kunnen de werkmap openen door op de koppeling te klikken. Er wordt een webbrowser geopend en de werkmap wordt geopend in Excel voor het web. Als ze een Excel-app willen gebruiken om samen te werken, kunnen ze op bewerken in de bureaubladtoepassingklikken. Ze moeten dan wel een versie van de Excel-app hebben die ondersteuning biedt voor cocreatie. Excel voor Android, Excel voor iOS, Excel Mobile en Excel voor Office 365 zijn de versies waarmee momenteel cocreatie wordt ondersteund. Als ze geen ondersteunde versie hebben, kunnen ze bewerken in de browser om het bestand te bewerken.

Tip: Als ze de nieuwste versie van Excel voor Office 365 gebruiken, is er een eenvoudige manier: ze kunnen op bestand klikken > openen... > gedeeld en een bestand selecteren dat door een andere persoon is gedeeld.

Zorg dat het bestand nog steeds is geopend in Excel en kijk of Automatisch opslaan is geselecteerd in de linkerbovenhoek. Wanneer iemand het bestand uiteindelijk opent, maakt u samen met anderen een cocreatie. Als u zich in hetzelfde gebied bevindt, ziet u mogelijk de celwaarden in een andere kleur dan de gewenste kleur. U ziet ook dat de wijzigingen worden weergegeven wanneer ze werken. Als u in de rechterbovenhoek op delen klikt, ziet u ook de afbeeldingen van personen en de naam of het e-mailadres. (Het is mogelijk dat u ook hun initialen ziet of een 'G' voor gast.)

Veelgestelde vragen

In Excel voor Excel voor Office 365 ziet u mogelijk de functie automatisch opslaan in de linkerbovenhoek. Automatisch opslaan is ingeschakeld wanneer een bestand wordt opgeslagen in OneDrive, OneDrive voor Bedrijven of SharePoint Online. Met Automatisch opslaan worden uw wijzigingen automatisch opgeslagen in de cloud terwijl u werkt. En als anderen aan hetzelfde bestand werken, kunnen ze dankzij Automatisch opslaan uw wijzigingen binnen een paar seconden zien. Zie Wat is Automatisch opslaan voor meer informatie, inclusief redenen waarom de functie eventueel niet beschikbaar is.

Er zijn een aantal redenen waarom deze fout kan optreden. De meestvoorkomende is dat iemand het bestand heeft geopend in een Excel-versie waarin cocreatie niet wordt ondersteund. Als er slechts één persoon is die dit doet, dan krijgt iedereen dit foutbericht, ook als verder iedereen een Excel-versie gebruikt waarin cocreatie wel wordt ondersteund.

De versies van Excel die cocreatie ondersteunen zijn:

 • Excel voor Office 365*

 • Excel voor Office 365 voor Mac*

 • Excel voor het web

 • Excel voor Android

 • Excel voor iOS

 • Excel Mobile

* Voor cocreatie met deze versie moet de nieuwste versie van Excel zijn geïnstalleerd en moet u zich aanmelden bij Office met een Office 365-account. Houd er rekening mee dat wanneer u een werk- of schoolaccount hebt, u mogelijk nog geen versie van Office hebt die cocreatie ondersteunt. Dat kan komen doordat uw beheerder de nieuwste te installeren versie nog niet beschikbaar heeft gesteld.

Als u het foutbericht over de vergrendeling nog steeds krijgt, raadpleegt u Excel-bestand is vergrendeld voor bewerking voor meer oplossingen voor dit probleem.

U kunt de selecties van andere personen in verschillende kleuren zien, maar alleen als u en andere personen gebruikmaken van Excel voor Office 365, Excel voor het web, Excel voor Android, Excel Mobile of Excel voor iOS. Daarnaast moet iedereen met de functie automatisch opslaan klikken om met kleur selecteren te zien of deze personen Excel voor Office 365 gebruiken.

Als u Excel voor Office 365, Excel voor het web, Excel voor Android of Excel voor iOS gebruikt en u de selecties van anderen niet ziet, wacht u een paar seconden. Als u de keuzes van iemand nog steeds niet ziet, controleert u of ze Excel voor Office 365, Excel voor het web, Excel voor Android of Excel voor iOS gebruiken. Als ze een andere versie gebruiken, zoals Excel Mobile, worden hun selecties niet voor u weergegeven. Wijzigingen die ze maken, worden echter vrijwel onmiddellijk zichtbaar. En als ze een oudere versie van Excel gebruiken, zoals Excel voor Mac 2011, kunnen ze het bestand niet tegelijk met u bewerken en kunt u hun selecties dus niet zien.

Iedereen moet een versie van de Excel-app gebruiken die ondersteuning biedt voor cocreatie om cocreatie mogelijk te maken en wijzigingen van anderen te zien. Excel voor Android, Excel voor iOS en Excel Mobile bieden ondersteuning voor cocreatie. Daarnaast biedt Excel voor Office 365 ondersteuning voor cocreatie wanneer u een Office 365-abonnement hebt. Als iemand geen ondersteunde versie heeft, kan hij of zij altijd Excel voor het web gebruiken in de webbrowser. Als het nog steeds niet lukt om de wijzigingen van anderen te zien, probeert u een of meer van de volgende oplossingen:

 • Wacht een paar minuten. Soms duurt het even voordat er communicatie plaatsvindt tussen Excel en de cloud.

 • Vraag iedereen om op de knop Bewerken inschakelen te klikken als deze wordt weergegeven.

 • Zorg ervoor dat iedereen die werkt in Excel voor Office 365 of Excel voor Office 365 voor Mac de functie automatisch opslaan heeft ingeschakeld in de linkerbovenhoek van het Excel-venster.

 • Als u OneDrive gebruikt om bestanden te synchroniseren, controleer dan of de synchronisatie niet is onderbroken en dat het selectievakje Office 2016 gebruiken om bestanden te synchroniseren... is ingeschakeld. Details over deze instelling vindt u hier.

 • Zorg ervoor dat personen die in Excel voor Android werken, de functie Automatisch opslaan hebben ingeschakeld. Dit kan via Bestand > Tandwielknop > Automatisch opslaan.

 • Zorg ervoor dat personen die in Excel voor iOS werken, de functie Automatisch opslaan hebben ingeschakeld. Dit kan via Bestand Knop Bestand > Automatisch opslaan.

 • Zorg ervoor dat het bestand niet het kenmerk Alleen-lezen heeft.

 • Op een Windows-pc: open het bestand en ga naar Bestand > Info. Los eventuele fouten op die hier worden weergegeven.

Deze berichten kunnen worden weergegeven als iemand een Excel-functie gebruikt die nog niet volledig wordt ondersteund voor cocreatie in Excel. Hierdoor kan het proces van cocreatie tijdelijk worden gestopt. Als er geen wijzigingen zijn die u nog moet opslaan, kunt u gewoon op Vernieuwen klikken. Als er niet-opgeslagen wijzigingen zijn die u niet wilt opslaan, klikt u op Wijzigingen negeren. Als u wijzigingen hebt die u wel wilt opslaan, klikt u op Een kopie opslaan en slaat u het bestand op onder een andere naam. Selecteer en kopieer vervolgens de wijzigingen die u wilt behouden. U moet nu nog één stap uitvoeren: open het oorspronkelijke bestand vanuit de cloud en plak de wijzigingen van het Klembord.

Over het algemeen wordt dan de wijziging vastgelegd die het laatst is opgeslagen, hetzij handmatig via de knop Opslaan of automatisch via Automatisch opslaan. Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel, maar over het algemeen is dit hoe het werkt. Als u conflicten met andere personen wilt voorkomen, kunt u gebieden of bladen toewijzen aan elke persoon. U kunt deze toewijzingen uitleggen wanneer u de uitnodiging verstuurt of u kunt de toewijzingen duidelijk maken in de werkmap zelf door de namen van personen in de kopcellen te zetten of bladen de namen van personen te geven.

Houd er rekening mee dat als u OneDrive gebruikt om bestanden te synchroniseren, worden wijzigingen die u offline aanbrengt pas samengevoegd als de computer weer online is. Als u online bent, worden al uw wijzigingen in een keer samengevoegd.

Ja. Klik op Bestand > Herstellen > In versiegeschiedenis bladeren. Zoek een eerdere versie in de lijst en klik op Versie openen. De eerdere versie wordt geopend. Als u deze versie weer de huidige versie wilt maken, wacht u totdat niemand meer aan het bestand werkt en klikt u vervolgens op Herstellen.

Er zijn slechts vier stappen nodig voor cocreatie in Excel voor het web.

Gebruik een webbrowser om een werkmap te uploaden naar of te maken in OneDrive, OneDrive voor Bedrijven of een SharePoint Online-bibliotheek.

 1. Als u het bestand hebt geüpload, klikt u op de bestandsnaam om het bestand te openen. De werkmap wordt geopend op een nieuw tabblad van uw webbrowser.

 2. Klik op de knop openen in desktop-app .

 3. Als het bestand wordt geopend in de bureaubladversie van Excel, ziet u mogelijk een gele balk met de mededeling dat het bestand in de beveiligde weergaveis geopend. Klik op de knop bewerken inschakelen als dat het geval is.

 4. Klik in de rechterbovenhoek op delen .

 5. Standaard kunnen alle geadresseerden de werkmap bewerken, maar u kunt de instellingen ook wijzigen door op de optie kan bewerken te klikken.

 6. Typ e-mailadressen in het vak Adres en scheid deze met een puntkomma. 

 7. Voeg een bericht voor de ontvangers toe. Deze stap is optioneel.

 8. Klik op Verzenden.

Opmerking: Als u de koppeling zelf wilt versturen, klikt u niet op de knop verzenden. Klik in plaats daarvan op koppeling kopiëren onder aan het deelvenster.

Als u op de knop Delen hebt geklikt, ontvangen de personen een e-mailbericht met een uitnodiging om het bestand te openen. Ze kunnen de werkmap openen door op de koppeling te klikken. Er wordt een webbrowser geopend en de werkmap wordt geopend in Excel voor het web. Als ze een Excel-app willen gebruiken om samen te werken, kunnen ze op bewerken in de bureaubladtoepassingklikken. Ze moeten dan wel een versie van de Excel-app hebben die ondersteuning biedt voor cocreatie. Excel voor Android, Excel voor iOS, Excel Mobile en Excel voor Office 365 zijn de versies waarmee momenteel cocreatie wordt ondersteund. Als ze geen ondersteunde versie hebben, kunnen ze bewerken in de browser.

Nu kunt u de werkmap tegelijkertijd met andere personen bewerken. U weet dat u met één andere persoon samenwerkt als u in de rechterbovenhoek een bericht ziet dat die persoon aan het bewerken is. Als de werkmap wordt gewijzigd door meer dan een andere persoon, ziet u een bericht met het aantal personen dat deelneemt aan de cocreatie. Bijvoorbeeld: 'Er zijn hier 2 andere mensen.'

Tips voor cocreatie:

 • Als u naar de plek wilt gaan waar iemand aan het werk is, klikt u eerst op de naam van de persoon en vervolgens op Bewerken....

 • Mogelijk worden er verschillende kleuren gebruikt voor de selecties van andere personen. Dit gebeurt als ze Excel voor Office 365, Excel voor het web, Excel voor Android, Excel Mobile of Excel voor iOS gebruiken. Als ze een andere versie gebruiken, ziet u hun selecties niet, maar worden hun wijzigingen wel vrijwel direct weergegeven.

 • Als u de selecties van andere personen in andere kleuren ziet, worden deze weergegeven in het blauw, paars, enzovoort. Uw selectie is echter altijd groen. Op het scherm van andere gebruikers zijn hun eigen selecties ook altijd groen. Als u niet meer weet wie wat aan het doen is, wijst u de selectie aan om de naam van de betreffende persoon te zien.

Veelgestelde vragen

Er zijn een aantal redenen waarom deze fout kan optreden. De meestvoorkomende is dat iemand het bestand heeft geopend in een Excel-versie waarin cocreatie niet wordt ondersteund. Als er slechts één persoon is die dit doet, dan krijgt iedereen dit foutbericht, ook als verder iedereen een Excel-versie gebruikt waarin cocreatie wel wordt ondersteund.

De versies van Excel die cocreatie ondersteunen zijn:

 • Excel voor Office 365*

 • Excel voor Office 365 voor Mac*

 • Excel voor het web

 • Excel voor Android

 • Excel voor iOS

 • Excel Mobile

* Voor cocreatie met deze versie moet de nieuwste versie van Excel zijn geïnstalleerd en moet u zich aanmelden bij Office met een Office 365-account. Houd er rekening mee dat wanneer u een werk- of schoolaccount hebt, u mogelijk nog geen versie van Office hebt die cocreatie ondersteunt. Dat kan komen doordat uw beheerder de nieuwste te installeren versie nog niet beschikbaar heeft gesteld.

Als u het foutbericht over de vergrendeling nog steeds krijgt, raadpleegt u Excel-bestand is vergrendeld voor bewerking voor meer oplossingen voor dit probleem.

U kunt de selecties van andere personen in verschillende kleuren zien, maar alleen als u en andere personen gebruikmaken van Excel voor Office 365, Excel voor het web, Excel voor Android, Excel Mobile of Excel voor iOS. Daarnaast moet iedereen met de functie automatisch opslaan klikken om met kleur selecteren te zien of deze personen Excel voor Office 365 gebruiken.

Als u Excel voor Office 365, Excel voor het web, Excel voor Android of Excel voor iOS gebruikt en u de selecties van anderen niet ziet, wacht u een paar seconden. Als u de keuzes van iemand nog steeds niet ziet, controleert u of ze Excel voor Office 365, Excel voor het web, Excel voor Android of Excel voor iOS gebruiken. Als ze een andere versie gebruiken, zoals Excel Mobile, worden hun selecties niet voor u weergegeven. Wijzigingen die ze maken, worden echter vrijwel onmiddellijk zichtbaar. En als ze een oudere versie van Excel gebruiken, zoals Excel 2013, kunnen ze het bestand niet tegelijk met u bewerken en kunt u hun selecties dus niet zien.

Iedereen moet een versie van de Excel-app gebruiken die ondersteuning biedt voor cocreatie om cocreatie mogelijk te maken en wijzigingen van anderen te zien. Excel voor Android, Excel voor iOS, Excel Mobile en Excel voor Office 365 zijn de versies waarmee momenteel cocreatie wordt ondersteund. Als ze geen ondersteunde versie hebben, kunnen ze Excel voor het web altijd gebruiken in hun webbrowser. Als het nog steeds niet lukt om de wijzigingen van anderen te zien, probeert u een of meer van de volgende oplossingen:

 • Wacht een paar minuten. Soms duurt het even voordat er communicatie plaatsvindt tussen Excel en de cloud.

 • Vraag iedereen om op de knop Bewerken inschakelen te klikken als deze wordt weergegeven.

 • Zorg ervoor dat iedereen die in Excel voor Office 365 werkt, de functie automatisch opslaan heeft ingeschakeld.

 • Als iemand OneDrive gebruikt om bestanden te synchroniseren, moet hij of zij controleren of het niet is onderbroken. Tevens moet het selectievakje Office 2016 gebruiken om bestanden te synchroniseren... zijn ingeschakeld. Details over deze instelling vindt u hier.

 • Zorg ervoor dat personen die in Excel voor Android werken, de functie Automatisch opslaan hebben ingeschakeld. Dit kan via Bestand > Tandwielknop > Automatisch opslaan.

 • Zorg ervoor dat personen die in Excel voor iOS werken, de functie Automatisch opslaan hebben ingeschakeld. Dit kan via Bestand Knop Bestand > Automatisch opslaan.

 • Zorg ervoor dat het bestand niet het kenmerk Alleen-lezen heeft.

 • Op een Windows-pc: open het bestand en ga naar Bestand > Info. Los eventuele fouten op die hier worden weergegeven.

Deze berichten kunnen worden weergegeven als iemand een Excel-functie gebruikt die nog niet volledig wordt ondersteund voor cocreatie in Excel. Hierdoor kan het proces van cocreatie tijdelijk worden gestopt. Als er geen wijzigingen zijn die u nog moet opslaan, kunt u gewoon op Vernieuwen klikken. Als er niet-opgeslagen wijzigingen zijn die u niet wilt opslaan, klikt u op Wijzigingen negeren. Als u wijzigingen hebt die u wel wilt opslaan, klikt u op Een kopie opslaan en slaat u het bestand op onder een andere naam. Selecteer en kopieer vervolgens de wijzigingen die u wilt behouden. U moet nu nog één stap uitvoeren: open het oorspronkelijke bestand vanuit de cloud en plak de wijzigingen van het Klembord.

Over het algemeen wordt dan de wijziging vastgelegd die het laatst is opgeslagen, hetzij handmatig via de knop Opslaan of automatisch via Automatisch opslaan. Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel, maar over het algemeen is dit hoe het werkt. Als u conflicten met andere personen wilt voorkomen, kunt u gebieden of bladen toewijzen aan elke persoon. U kunt deze toewijzingen uitleggen wanneer u de uitnodiging verstuurt of u kunt de toewijzingen duidelijk maken in de werkmap zelf door de namen van personen in de kopcellen te zetten of bladen de namen van personen te geven.

Houd er rekening mee dat als iemand OneDrive gebruikt om bestanden te synchroniseren, de wijzigingen die hij of zij offline aanbrengt, pas worden samengevoegd als de computer weer online is. Als u online bent, worden alle wijzigingen in een keer samengevoegd.

Ja. Ga in Excel voor het web naar de map waarin het bestand zich bevindt. Klik met de rechtermuisknop op de bestandsnaam en kies Versiegeschiedenis. Klik vervolgens aan de linkerkant op een oudere versie om die versie te openen. Als u deze versie weer de huidige versie wilt maken, wacht u totdat niemand meer aan het bestand werkt en klikt u vervolgens op Herstellen.

Cocreatie in Excel voor Android is alleen mogelijk als bepaalde zaken goed zijn ingesteld voordat u begint. Daarna zijn er nog maar vier stappen nodig om samen met andere personen aan het document te werken.

 • De nieuwste versie van Excel moet zijn geïnstalleerd en u dient u met een Microsoft-account aan te melden bij Excel. Ga naar Bestand > Openen en controleer of uw Microsoft-account daar wordt vermeld. Als dat niet zo is, tikt u op Een locatie toevoegen om het account toe te voegen. Als het scherm van uw telefoon of tablet groter is dan 10,1 inch, dient u zich aan te melden met een account voor een Office 365-abonnement.

 • U moet .xlsx-, .xlsm- of .xlsb-bestanden gebruiken. Als het bestand niet deze indeling heeft, opent u het bestand in een bureaubladversie van Excel. Tik vervolgens op Bestand > Opslaan als > Bladeren > Opslaan als en wijzig de indeling in .xlsx, .xlsm of .xlsb.

 1. Maak of open een bestand en tik vervolgens op Bestand > Opslaan als.

 2. Controleer de huidige locatie van het bestand. Als OneDrive of SharePoint is geselecteerd, tikt u op de knop Terug en gaat u naar de volgende stap. Als geen van deze locaties is geselecteerd, tikt u aan de linkerkant op OneDrive of SharePoint, geeft u het bestand een naam en tikt u vervolgens op Opslaan.

 1. Tik rechtsboven op De PerformancePoint-sitesjabloon helpt u als u meer informatie wilt over PerformancePoint Services of PerformancePoint Dashboard Designer wilt uitvoeren .

 2. Typ e-mailadressen in het vak Personen uitnodigen. Gebruik een puntkomma om adressen van elkaar te scheiden.

 3. Zorg er ook voor dat Kan bewerken is geselecteerd.

 4. Als u klaar bent, tikt u op de knop Delen. Als u op deze knop tikt, worden er namens u e-mailberichten verzonden naar de uitgenodigde personen.

  Tip: Als u de koppeling zelf wilt versturen, moet u niet op de knop Delen tikken. Tik in dat geval op Delen als koppeling.

Als u op de knop Delen hebt getikt, ontvangen de personen een e-mailbericht met een uitnodiging om het bestand te openen. Ze kunnen de werkmap openen door op de koppeling te klikken. De werkmap wordt in Excel voor het web geopend in een webbrowser. De persoon kan in Excel voor het web direct samenwerken door te klikken op werkmap bewerken > bewerken in browser.

Als ze een Excel-app willen gebruiken en niet Excel voor het web voor cocreatie, kunnen ze klikken op werkmap bewerken > bewerken in Excel. Ze moeten dan wel een versie van de Excel-app hebben die ondersteuning biedt voor cocreatie. Excel voor Android, Excel voor iOS, Excel Mobile en Excel voor Office 365 zijn de versies waarmee momenteel cocreatie wordt ondersteund.

Nu kunt u de werkmap tegelijkertijd met andere personen bewerken. Als u wilt zien wie er samen met u aan het bestand werkt, tikt u rechtsboven op Delen en vervolgens op Beheren. Als er tegelijk met u anderen aan het bestand werken, worden hun namen vermeld. Als het label Bewerken bij hun naam staat, zijn ze ook bezig met het bestand.

Veelgestelde vragen

Er zijn een aantal redenen waarom deze fout kan optreden. De meestvoorkomende is dat iemand het bestand heeft geopend in een Excel-versie waarin cocreatie niet wordt ondersteund. Als er slechts één persoon is die dit doet, dan krijgt iedereen dit foutbericht, ook als verder iedereen een Excel-versie gebruikt waarin cocreatie wel wordt ondersteund.

De versies van Excel die cocreatie ondersteunen zijn:

 • Excel voor Office 365*

 • Excel voor Office 365 voor Mac*

 • Excel voor het web

 • Excel voor Android

 • Excel voor iOS

 • Excel Mobile

* Voor cocreatie met deze versie moet de nieuwste versie van Excel zijn geïnstalleerd en moet u zich aanmelden bij Office met een Office 365-account. Houd er rekening mee dat wanneer u een werk- of schoolaccount hebt, u mogelijk nog geen versie van Office hebt die cocreatie ondersteunt. Dat kan komen doordat uw beheerder de nieuwste te installeren versie nog niet beschikbaar heeft gesteld.

Als u het foutbericht over de vergrendeling nog steeds krijgt, raadpleegt u Excel-bestand is vergrendeld voor bewerking voor meer oplossingen voor dit probleem.

U kunt de selecties van andere personen in verschillende kleuren zien, maar alleen als u en andere personen gebruikmaken van Excel voor Office 365, Excel voor het web, Excel voor Android, Excel Mobile of Excel voor iOS. Daarnaast moet iedereen met de functie automatisch opslaan klikken om met kleur selecteren te zien of deze personen Excel voor Office 365 gebruiken.

Als u Excel voor Office 365, Excel voor het web, Excel voor Android of Excel voor iOS gebruikt en u de selecties van anderen niet ziet, wacht u een paar seconden. Als u de keuzes van iemand nog steeds niet ziet, controleert u of ze Excel voor Office 365, Excel voor het web, Excel voor Android of Excel voor iOS gebruiken. Als ze een andere versie gebruiken, zoals Excel Mobile, worden hun selecties niet voor u weergegeven. Wijzigingen die ze maken, worden echter vrijwel onmiddellijk zichtbaar. En als ze een oudere versie van Excel gebruiken, zoals Excel 2013, kunnen ze het bestand niet tegelijk met u bewerken en kunt u hun selecties dus niet zien.

Iedereen moet een versie van de Excel-app gebruiken die ondersteuning biedt voor cocreatie om cocreatie mogelijk te maken en wijzigingen van anderen te zien. Excel voor Android, Excel voor iOS, Excel Mobile en Excel voor Office 365 zijn de versies waarmee momenteel cocreatie wordt ondersteund. Als ze geen ondersteunde versie hebben, kunnen ze Excel voor het web altijd gebruiken in de webbrowser door op werkmap bewerken te klikken > bewerken in browserte klikken. Als het nog steeds niet lukt om de wijzigingen van anderen te zien, probeert u een of meer van de volgende oplossingen:

 • Wacht een paar minuten. Soms duurt het even voordat er communicatie plaatsvindt tussen Excel en de cloud.

 • Vraag iedereen om op de knop Bewerken inschakelen te klikken als deze wordt weergegeven.

 • Zorg ervoor dat iedereen die in Excel voor Office 365 werkt, de functie automatisch opslaan heeft ingeschakeld in de linkerbovenhoek van het Excel-venster.

 • Als iemand OneDrive gebruikt om bestanden te synchroniseren, moet hij of zij controleren of het niet is onderbroken. Tevens moet het selectievakje Office 2016 gebruiken om bestanden te synchroniseren... zijn ingeschakeld. Details over deze instelling vindt u hier.

 • Zorg ervoor dat personen die in Excel voor Android werken, de functie Automatisch opslaan hebben ingeschakeld. Dit kan via Bestand > Tandwielknop > Automatisch opslaan.

 • Zorg ervoor dat personen die in Excel voor iOS werken, de functie Automatisch opslaan hebben ingeschakeld. Dit kan via Bestand Knop Bestand > Automatisch opslaan.

 • Zorg ervoor dat het bestand niet het kenmerk Alleen-lezen heeft.

 • Op een Windows-pc: open het bestand en ga naar Bestand > Info. Los eventuele fouten op die hier worden weergegeven.

Deze berichten kunnen worden weergegeven als iemand een Excel-functie gebruikt die nog niet volledig wordt ondersteund voor cocreatie in Excel. Hierdoor kan het proces van cocreatie tijdelijk worden gestopt. Als er geen wijzigingen zijn die u nog moet opslaan, kunt u gewoon op Vernieuwen tikken. Als er niet-opgeslagen wijzigingen zijn die u niet wilt opslaan, tikt u op Wijzigingen negeren. Als u wijzigingen hebt die u wel wilt opslaan, tikt u op Een kopie opslaan en slaat u het bestand op onder een andere naam. Selecteer en kopieer vervolgens de wijzigingen die u wilt behouden. U moet nu nog één stap uitvoeren: open het oorspronkelijke bestand vanuit de cloud en plak de wijzigingen van het Klembord.

Over het algemeen wordt dan de wijziging vastgelegd die het laatst is opgeslagen, hetzij handmatig via de knop Opslaan of automatisch via Automatisch opslaan. Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel, maar over het algemeen is dit hoe het werkt. Als u conflicten met andere personen wilt voorkomen, kunt u gebieden of bladen toewijzen aan elke persoon. U kunt deze toewijzingen uitleggen wanneer u de uitnodiging verstuurt of u kunt de toewijzingen duidelijk maken in de werkmap zelf door de namen van personen in de kopcellen te zetten of bladen de namen van personen te geven.

Houd er rekening mee dat als iemand OneDrive gebruikt om bestanden te synchroniseren, de wijzigingen die hij of zij offline aanbrengt, pas worden samengevoegd als de computer weer online is. Als u online bent, worden alle wijzigingen in een keer samengevoegd.

Ja. Tik in Excel voor Android op Bestand > Geschiedenis. Tik op een eerdere versie om deze te openen. Als u deze versie weer de huidige versie wilt maken, wacht u totdat niemand meer aan het bestand werkt en tikt u vervolgens op Deze versie herstellen.

Cocreatie in Excel voor iOS is alleen mogelijk als bepaalde zaken goed zijn ingesteld voordat u begint. Daarna zijn er nog maar vier stappen nodig om samen met andere personen aan het document te werken.

 • De nieuwste versie van Excel moet zijn geïnstalleerd en u dient u met een Microsoft-account aan te melden bij Excel. Als u Excel hebt geopend, tikt u op Openen en controleert u of uw Microsoft-account daar wordt vermeld. Als dat niet zo is, tikt u op Een locatie toevoegen om het account toe te voegen. Als het scherm van uw telefoon of tablet groter is dan 10,1 inch, dient u zich aan te melden met een account voor een Office 365-abonnement.

 • U moet .xlsx-, .xlsm- of .xlsb-bestanden gebruiken. Als het bestand niet deze indeling heeft, opent u het bestand in een bureaubladversie van Excel. Tik vervolgens op Bestand > Opslaan als > Bladeren > Opslaan als en wijzig de indeling in .xlsx, .xlsm of .xlsb.

Cocreatie is alleen mogelijk als u een werkmap opslaat in OneDrive, OneDrive voor Bedrijven of een bibliotheek van SharePoint Online. On-premises sites van SharePoint (sites die niet worden gehost door Microsoft) bieden geen ondersteuning voor cocreatie. Als u niet zeker weet wat voor site u gebruikt, vraag dit dan na bij de persoon die verantwoordelijk is voor de site of bij de IT-afdeling.

 1. Maak of open een bestand.

 2. Als u een bestand hebt gemaakt, tikt u op Bestand Knop Bestand en Naam en geeft u het bestand een naam. Kies vervolgens aan de linkerkant een locatie in OneDrive, OneDrive voor Bedrijven of SharePoint Online en tik op Opslaan.

 3. Als u een bestaand bestand hebt geopend, tikt u op Bestand Knop Bestand > Eigenschappen. Als het pad bij Locatie de woorden 'OneDrive', 'd.docs.live.net' of 'SharePoint' bevat, is het bestand waarschijnlijk al op een van deze locaties opgeslagen. Als het pad geen van deze woorden bevat, tikt u op bestand > Een kopie opslaan slaat u een kopie van het bestand op in OneDrive, OneDrive voor Bedrijven of SharePoint Online.

 1. Tik rechtsboven op Delen Knop Delen .

 2. Als u de koppeling naar het bestand zelf wilt versturen, tikt u op Koppeling kopiëren > Weergeven en bewerken. Plak de koppeling vervolgens in een e-mailbericht of chatvenster.

 3. Als u de koppeling automatisch per e-mail wilt versturen, tikt u op Personen uitnodigen. Typ vervolgens e-mailadressen in het vak Personen uitnodigen en tik na elk adres op return. Controleer ook of Kan bewerken is ingeschakeld. Tik ten slotte op Verzenden.

Als u in de vorige stap op Verzenden hebt getikt, ontvangen de personen een e-mailbericht met een uitnodiging om het bestand te openen. Ze kunnen de werkmap openen door op de koppeling te klikken. De werkmap wordt in Excel voor het web geopend in een webbrowser. De persoon kan in Excel voor het web direct samenwerken door te klikken op werkmap bewerken > bewerken in browser.

Als ze een Excel-app willen gebruiken en niet Excel voor het web voor cocreatie, kunnen ze klikken op werkmap bewerken > bewerken in Excel. Ze moeten dan wel een versie van de Excel-app hebben die ondersteuning biedt voor cocreatie. Excel voor Android, Excel voor iOS, Excel Mobile en Excel voor Office 365 zijn de versies waarmee momenteel cocreatie wordt ondersteund.

Nu kunt u de werkmap tegelijkertijd met andere personen bewerken. Als u wilt zien wie er samen met u aan het bestand werkt, tikt u rechtsboven op Delen Knop Delen tijdens cocreatie en vervolgens op Gedeeld met. Als er tegelijk met u anderen aan het bestand werken, worden hun namen vermeld. Als het label Bewerken... bij hun naam staat, zijn ze ook bezig met het bestand.

Veelgestelde vragen

Er zijn een aantal redenen waarom deze fout kan optreden. De meestvoorkomende is dat iemand het bestand heeft geopend in een Excel-versie waarin cocreatie niet wordt ondersteund. Als er slechts één persoon is die dit doet, dan krijgt iedereen dit foutbericht, ook als verder iedereen een Excel-versie gebruikt waarin cocreatie wel wordt ondersteund.

De versies van Excel die cocreatie ondersteunen zijn:

 • Excel voor Office 365*

 • Excel voor Office 365 voor Mac*

 • Excel voor het web

 • Excel voor Android

 • Excel voor iOS

 • Excel Mobile

* Voor cocreatie met deze versie moet de nieuwste versie van Excel zijn geïnstalleerd en moet u zich aanmelden bij Office met een Office 365-account. Houd er rekening mee dat wanneer u een werk- of schoolaccount hebt, u mogelijk nog geen versie van Office hebt die cocreatie ondersteunt. Dat kan komen doordat uw beheerder de nieuwste te installeren versie nog niet beschikbaar heeft gesteld.

Als u het foutbericht over de vergrendeling nog steeds krijgt, raadpleegt u Excel-bestand is vergrendeld voor bewerking voor meer oplossingen voor dit probleem.

U kunt de selecties van andere personen in verschillende kleuren zien, maar alleen als u en andere personen gebruikmaken van Excel voor Office 365, Excel voor het web, Excel voor Android, Excel Mobile of Excel voor iOS. Daarnaast moet iedereen met de functie automatisch opslaan klikken om met kleur selecteren te zien of deze personen Excel voor Office 365 gebruiken.

Als u Excel voor Office 365, Excel voor het web, Excel voor Android of Excel voor iOS gebruikt en u de selecties van anderen niet ziet, wacht u een paar seconden. Als u de keuzes van iemand nog steeds niet ziet, controleert u of ze Excel voor Office 365, Excel voor het web, Excel voor Android of Excel voor iOS gebruiken. Als ze een andere versie gebruiken, zoals Excel Mobile, worden hun selecties niet voor u weergegeven. Wijzigingen die ze maken, worden echter vrijwel onmiddellijk zichtbaar. En als ze een oudere versie van Excel gebruiken, zoals Excel 2013, kunnen ze het bestand niet tegelijk met u bewerken en kunt u hun selecties dus niet zien.

Iedereen moet een versie van de Excel-app gebruiken die ondersteuning biedt voor cocreatie om cocreatie mogelijk te maken en wijzigingen van anderen te zien. Excel voor Android, Excel voor iOS, Excel Mobile en Excel voor Office 365 zijn de versies waarmee momenteel cocreatie wordt ondersteund. Als ze geen ondersteunde versie hebben, kunnen ze Excel voor het web altijd gebruiken in de webbrowser door op werkmap bewerken te klikken > bewerken in browserte klikken. Als het nog steeds niet lukt om de wijzigingen van anderen te zien, probeert u een of meer van de volgende oplossingen:

 • Wacht een paar minuten. Soms duurt het even voordat er communicatie plaatsvindt tussen Excel en de cloud.

 • Vraag iedereen om op de knop Bewerken inschakelen te klikken als deze wordt weergegeven.

 • Zorg ervoor dat iedereen die in Excel voor Office 365 werkt, de functie automatisch opslaan heeft ingeschakeld in de linkerbovenhoek van het Excel-venster.

 • Als iemand OneDrive gebruikt om bestanden te synchroniseren, moet hij of zij controleren of het niet is onderbroken. Tevens moet het selectievakje Office 2016 gebruiken om bestanden te synchroniseren... zijn ingeschakeld. Details over deze instelling vindt u hier.

 • Zorg ervoor dat personen die in Excel voor Android werken, de functie Automatisch opslaan hebben ingeschakeld. Dit kan via Bestand > Tandwielknop > Automatisch opslaan.

 • Zorg ervoor dat personen die in Excel voor iOS werken, de functie Automatisch opslaan hebben ingeschakeld. Dit kan via Bestand Knop Bestand > Automatisch opslaan.

 • Zorg ervoor dat het bestand niet het kenmerk Alleen-lezen heeft.

 • Op een Windows-pc: open het bestand en ga naar Bestand > Info. Los eventuele fouten op die hier worden weergegeven.

Deze berichten kunnen worden weergegeven als iemand een Excel-functie gebruikt die nog niet volledig wordt ondersteund voor cocreatie in Excel. Hierdoor kan het proces van cocreatie tijdelijk worden gestopt. Als er geen wijzigingen zijn die u nog moet opslaan, kunt u gewoon op Vernieuwen tikken. Als er niet-opgeslagen wijzigingen zijn die u niet wilt opslaan, tikt u op Wijzigingen negeren. Als u wijzigingen hebt die u wel wilt opslaan, tikt u op Een kopie opslaan en slaat u het bestand op onder een andere naam. Selecteer en kopieer vervolgens de wijzigingen die u wilt behouden. U moet nu nog één stap uitvoeren: open het oorspronkelijke bestand vanuit de cloud en plak de wijzigingen van het Klembord.

Over het algemeen wordt dan de wijziging vastgelegd die het laatst is opgeslagen, hetzij handmatig via de knop Opslaan of automatisch via Automatisch opslaan. Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel, maar over het algemeen is dit hoe het werkt. Als u conflicten met andere personen wilt voorkomen, kunt u gebieden of bladen toewijzen aan elke persoon. U kunt deze toewijzingen uitleggen wanneer u de uitnodiging verstuurt of u kunt de toewijzingen duidelijk maken in de werkmap zelf door de namen van personen in de kopcellen te zetten of bladen de namen van personen te geven.

Houd er rekening mee dat als iemand OneDrive gebruikt om bestanden te synchroniseren, de wijzigingen die hij of zij offline aanbrengt, pas worden samengevoegd als de computer weer online is. Als u online bent, worden alle wijzigingen in een keer samengevoegd.

Als u een eerdere versie van het bestand wilt herstellen, wacht u totdat niemand meer aan het bestand werkt. Tik vervolgens op Bestand Knop Bestand > Herstellen > Versiegeschiedenis online weergeven. Er wordt een webbrowser geopend met de eerdere versies van het bestand. Als u OneDrive gebruikt, tikt u aan de linkerkant op een versie en tikt u vervolgens op Herstellen. Als u OneDrive voor Bedrijven of SharePoint Online gebruikt, tikt u op de datum en tijd van een versie, tikt u op de pijl-omlaag en tikt u op Herstellen. Ga vervolgens terug naar Excel voor iOS en open het bestand opnieuw.

Cocreatie in Excel Mobile is alleen mogelijk als bepaalde zaken goed zijn ingesteld voordat u begint. Daarna zijn er nog maar vier stappen nodig om samen met andere personen aan het document te werken.

 • De nieuwste versie van Excel Mobile moet zijn geïnstalleerd op uw tablet of telefoon en u dient u met een Microsoft-account aan te melden bij Excel. Ga naar Bestand > Instellingen > Accounts en zorg ervoor dat uw Office 365-account daar wordt vermeld. Als dat niet zo is, tikt u op Account toevoegen. Als het scherm van uw telefoon of tablet groter is dan 10,1 inch, dient u zich aan te melden met een account voor een Office 365-abonnement.

 • U moet .xlsx-, .xlsm- of .xlsb-bestanden gebruiken. Als het bestand niet deze indeling heeft, opent u het bestand in een bureaubladversie van Excel. Tik vervolgens op Bestand > Opslaan als > Bladeren > Opslaan als en wijzig de indeling in .xlsx, .xlsm of .xlsb.

 1. Maak of open een bestand en tik vervolgens op Bestand > Opslaan.

 2. Controleer de huidige locatie van het bestand. Kijk onder de bestandsnaam of 'OneDrive' of 'SharePoint' voorkomt in het pad van het bestand. Als dat zo is, tikt u op de knop Terug en gaat u naar de volgende stap. Als het pad geen van deze twee locaties bevat, tikt u op Een kopie van dit bestand opslaan en slaat u het bestand vervolgens op in OneDrive, OneDrive voor Bedrijven of SharePoint Online. On-premises sites van SharePoint (sites die niet worden gehost door Microsoft) bieden geen ondersteuning voor cocreatie. Als u niet zeker weet wat voor site u gebruikt, vraag dit dan na bij de persoon die verantwoordelijk is voor de site of bij de IT-afdeling.

 1. Tik rechtsboven op De PerformancePoint-sitesjabloon helpt u als u meer informatie wilt over PerformancePoint Services of PerformancePoint Dashboard Designer wilt uitvoeren .

 2. Typ e-mailadressen in het vak Personen uitnodigen. Gebruik een puntkomma om adressen van elkaar te scheiden.

 3. Zorg er ook voor dat Kan bewerken is geselecteerd.

 4. Als u klaar bent, tikt u op de knop Delen. Als u op deze knop tikt, worden er namens u e-mailberichten verzonden naar de uitgenodigde personen.

  Tip: Als u de koppeling zelf wilt versturen, moet u niet op de knop Delen tikken. Tik in dat geval onderaan het deelvenster op Een koppeling voor delen ophalen.

Als u op de knop Delen hebt getikt, ontvangen de personen een e-mailbericht met een uitnodiging om het bestand te openen. Ze kunnen de werkmap openen door op de koppeling te klikken. De werkmap wordt in Excel voor het web geopend in een webbrowser. De persoon kan in Excel voor het web direct samenwerken door te klikken op werkmap bewerken > bewerken in browser.

Als ze een Excel-app willen gebruiken en niet Excel voor het web voor cocreatie, kunnen ze klikken op werkmap bewerken > bewerken in Excel. Ze moeten dan wel een versie van de Excel-app hebben die ondersteuning biedt voor cocreatie. Excel voor Android, Excel voor iOS, Excel Mobile en Excel voor Office 365 zijn de versies waarmee momenteel cocreatie wordt ondersteund.

Nu kunt u de werkmap tegelijkertijd met andere personen bewerken. Als u wilt zien wie er samen met u aan het bestand werkt, tikt u rechtsboven op Delen. Als er tegelijk met u anderen aan het bestand werken, worden hun namen vermeld. Als het label Bewerken bij hun naam staat, zijn ze ook bezig met het bestand.

Veelgestelde vragen

Er zijn een aantal redenen waarom deze fout kan optreden. De meestvoorkomende is dat iemand het bestand heeft geopend in een Excel-versie waarin cocreatie niet wordt ondersteund. Als er slechts één persoon is die dit doet, dan krijgt iedereen dit foutbericht, ook als verder iedereen een Excel-versie gebruikt waarin cocreatie wel wordt ondersteund.

De versies van Excel die cocreatie ondersteunen zijn:

 • Excel voor Office 365*

 • Excel voor Office 365 voor Mac*

 • Excel voor het web

 • Excel voor Android

 • Excel voor iOS

 • Excel Mobile

* Voor cocreatie met deze versie moet de nieuwste versie van Excel zijn geïnstalleerd en moet u zich aanmelden bij Office met een Office 365-account. Houd er rekening mee dat wanneer u een werk- of schoolaccount hebt, u mogelijk nog geen versie van Office hebt die cocreatie ondersteunt. Dat kan komen doordat uw beheerder de nieuwste te installeren versie nog niet beschikbaar heeft gesteld.

Als u het foutbericht over de vergrendeling nog steeds krijgt, raadpleegt u Excel-bestand is vergrendeld voor bewerking voor meer oplossingen voor dit probleem.

Selecties van andere personen zijn op dit moment niet zichtbaar in Excel Mobile. De versies die de weergave van selecties ondersteunen, zijn Excel voor Office 365, Excel voor het web, Excel voor Android en Excel voor iOS.

Iedereen moet een versie van de Excel-app gebruiken die ondersteuning biedt voor cocreatie om cocreatie mogelijk te maken en wijzigingen van anderen te zien. Excel voor Android, Excel voor iOS, Excel Mobile en Excel voor Office 365 zijn de versies waarmee momenteel cocreatie wordt ondersteund. Als ze geen ondersteunde versie hebben, kunnen ze Excel voor het web altijd gebruiken in de webbrowser door op werkmap bewerken te klikken > bewerken in browserte klikken. Als het nog steeds niet lukt om de wijzigingen van anderen te zien, probeert u een of meer van de volgende oplossingen:

 • Wacht een paar minuten. Soms duurt het even voordat er communicatie plaatsvindt tussen Excel en de cloud.

 • Vraag iedereen om op de knop Bewerken inschakelen te klikken als deze wordt weergegeven.

 • Zorg ervoor dat iedereen die in Excel voor Office 365 werkt, de functie automatisch opslaan heeft ingeschakeld in de linkerbovenhoek van het Excel-venster.

 • Als iemand OneDrive gebruikt om bestanden te synchroniseren, moet hij of zij controleren of het niet is onderbroken. Tevens moet het selectievakje Office 2016 gebruiken om bestanden te synchroniseren... zijn ingeschakeld. Details over deze instelling vindt u hier.

 • Zorg ervoor dat personen die in Excel voor Android werken, de functie Automatisch opslaan hebben ingeschakeld. Dit kan via Bestand > Tandwielknop > Automatisch opslaan.

 • Zorg ervoor dat personen die in Excel voor iOS werken, de functie Automatisch opslaan hebben ingeschakeld. Dit kan via Bestand Knop Bestand > Automatisch opslaan.

 • Zorg ervoor dat het bestand niet het kenmerk Alleen-lezen heeft.

 • Op een Windows-pc: open het bestand en ga naar Bestand > Info. Los eventuele fouten op die hier worden weergegeven.

Deze berichten kunnen worden weergegeven als iemand een Excel-functie gebruikt die nog niet volledig wordt ondersteund voor cocreatie in Excel. Hierdoor kan het proces van cocreatie tijdelijk worden gestopt. Als er geen wijzigingen zijn die u nog moet opslaan, kunt u gewoon op Vernieuwen tikken. Als er niet-opgeslagen wijzigingen zijn die u niet wilt opslaan, tikt u op Wijzigingen negeren. Als u wijzigingen hebt die u wel wilt opslaan, tikt u op Een kopie opslaan en slaat u het bestand op onder een andere naam. Selecteer en kopieer vervolgens de wijzigingen die u wilt behouden. U moet nu nog één stap uitvoeren: open het oorspronkelijke bestand vanuit de cloud en plak de wijzigingen van het Klembord.

Over het algemeen wordt dan de wijziging vastgelegd die het laatst is opgeslagen, hetzij handmatig via de knop Opslaan of automatisch via Automatisch opslaan. Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel, maar over het algemeen is dit hoe het werkt. Als u conflicten met andere personen wilt voorkomen, kunt u gebieden of bladen toewijzen aan elke persoon. U kunt deze toewijzingen uitleggen wanneer u de uitnodiging verstuurt of u kunt de toewijzingen duidelijk maken in de werkmap zelf door de namen van personen in de kopcellen te zetten of bladen de namen van personen te geven.

Houd er rekening mee dat als iemand OneDrive gebruikt om bestanden te synchroniseren, de wijzigingen die hij of zij offline aanbrengt, pas worden samengevoegd als de computer weer online is. Als u online bent, worden alle wijzigingen in een keer samengevoegd.

Tik in Excel Mobile op Bestand > Geschiedenis. Tik op een eerdere versie om deze te openen. Als u deze versie weer de huidige versie wilt maken, wacht u totdat niemand meer aan het bestand werkt en tikt u vervolgens op Deze versie herstellen.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×