Teamleden in Project Online gebruiken

Teamleden in Project Online gebruiken

Team resources zijn de middelen die zijn toegewezen aan een project en ze zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van bepaalde taken. Met de Resource Manager voegt u eerst iedereen uit de organisatie toe die beschikbaar is voor projectwerk in de Project Online resource centrum. Projectmanagers stellen vervolgens hun projectteams samen door een keuze te maken uit de resourcegroep. Wanneer het projectteam ter plaatse is ingevuld, wijst de projectmanager resources toe aan taken. Team bronnen voeren hun taken en kunnen Project Online gebruiken om roosters en voortgangsupdates in te dienen.

In dit onderwerp

Teamresources toevoegen als project online-gebruikers

De meeste team bronnen moeten toegang hebben tot Project Online (samen met een licentie) om de toegewezen taken te zien, roosters te verzenden en voortgang te voeren. Daarom is de eerste stap die nodig is om teamresources in te stellen, als Project Online-gebruikers toe te voegen. U kunt interne en externe medewerkers en tijdelijke medewerkers toevoegen.

Tip: In de volgende procedure wordt beschreven hoe u gebruikers kunt toevoegen aan een Project Online. Als uw organisatie Active Directory of Exchange gebruikt, kunt u mogelijk automatisch de meeste of al uw gebruikers importeren, samen met hun contactgegevens. Neem contact op met uw Project Online-beheerder voor meer informatie.

 1. Ga naar de Microsoft 365 admin center. Als Project Online of een of meer van uw Office 365 apps geopend zijn in de browser, kiest u het startprogramma voor apps in de linkerbovenhoek van de pagina en kiest u vervolgens beheerder. Als u het Beheercentrum op een apart tabblad in uw browser wilt openen, houdt u CTRL ingedrukt en kiest u beheerder.

  Tip: Als Project Online of een andere Office 365 app niet open is, typt u in de adresbalk van de browser http://Portal.Office.com en drukt u op ENTER. Nadat u zich hebt aangemeld, wordt de Office voor het web startpagina geopend en wordt het startprogramma voor apps beschikbaar in de linkerbovenhoek.

 2. Kies in het linkerdeelvenster gebruikersen kies vervolgens actieve gebruikers.

 3. Kies een gebruiker toevoegenop de pagina actieve gebruikers .

 4. De velden in het dialoogvenster nieuwe gebruiker invullen, zoals de naam, contactgegevens, accountwachtwoord informatie, Project Online rol en Project Online licentiegegevens. Selecteer Save.

 5. Zorg dat in het dialoogvenster gebruiker is toegevoegd het selectievakje wachtwoord verzenden in e-mail is ingeschakeld. Voer in het tekstvak de e-mailadressen in en kies vervolgens E-mail verzenden en sluiten. Als u het wachtwoord liever niet in een e-mail wilt verzenden, schakelt u het selectievakje uit en kiest u sluiten.

  Tip: Als u ervoor kiest om het e-mailbericht te verzenden, ontvangt de nieuwe gebruiker een e-mailbericht van het Microsoft Online Services-team met een onderwerp nieuwe of gewijzigde gegevens van gebruikersaccounts. U kunt ook de e-mail met het wachtwoord dat naar u is verzonden, aan de nieuwe gebruiker geven.

 6. Herhaal deze procedure voor alle gebruikers die u wilt toevoegen aan Project Online.

Naar boven

Resources instellen in het project online resource centrum

Wanneer u de gebruikers hebt toegevoegd, gaat u terug naar Project Online en identificeert u ze als resources in de groep projectresources van de organisatie. Als u ze identificeert als resources, kunnen ze worden toegevoegd aan projectteams en taken aan hen toegewezen.

Tip: Als uw organisatie Active Directory gebruikt, kunt u uw gebruikers automatisch als bronnen identificeren via Active Directory-synchronisatie. Zie resource centrum configurerenvoor meer informatie. Zonder Active Directory-synchronisatie moet u uw resources één voor één instellen.

 1. Kies in de linkerbovenhoek van de pagina het startprogramma voor apps en kies vervolgens project.

 2. Kies in Project Online op de werkbalk Snel starten de optie resources.

 3. Kies op het tabblad resources de optie Nieuw.

 4. Selecteer in de sectie identificatiegegevens het selectievakje resource koppelen aan een gebruikersaccount in.

 5. Typ in het vak gebruikersverificatie , in het vak aanmeldingsaccount voor gebruiker , de naam of het e-mailadres van de gebruiker die u hebt ingevoerd in het Beheercentrum.

 6. Voer eventuele andere informatie over de resource in. Selecteer Save. De resource wordt toegevoegd aan resources.

 7. Herhaal deze procedure voor alle gebruikers die u wilt identificeren als resources.

Misschien hebt u niet alle informatie over een resource waarmee u kunt beginnen, maar u kunt op een later tijdstip altijd retourneren en gegevens toevoegen. Vooral belangrijk voor teamresources en hun projectmanagers is informatie over vaardigheden, beschikbaarheid, kosten, afdeling en functiecodes. Met deze procedure kunt u een resource bewerken die al in het resource centrum wordt weergegeven.

 1. Kies in Project Online op de werkbalk Snel starten de optie resources. De pagina Resource centrum wordt geopend. Resources bevat een overzicht van alle resources in de resource groep van uw organisatie die zijn ingesteld in Project Web app.

 2. Schakel het selectievakje in naast de naam van de resource waarvan u de gegevens wilt bijwerken.

 3. Kies op het tabblad resources in de groep resources de optie bewerken. De pagina Resource bewerken wordt geopend met details over de geselecteerde resource.

 4. Voeg informatie toe aan velden overal ter pagina. Kies Opslaan wanneer u klaar bent.

  Tip: Team bronnen worden beschouwd als werkresources per Project Online, evenals apparatuur resources. Andere soorten resources omvatten materiaalresources en kostenresources. Zie een resource toevoegen aan Project Web app voor meer informatie over de verschillende soorten bronnen.

Naar boven

Een projectteam opbouwen

Nadat project online-gebruikers zijn toegevoegd aan resources, worden ze geïdentificeerd als resources en project managers kunnen ze nu aan hun specifieke projecten toevoegen als teamresources.

 1. Kies in Project Online op de werkbalk Snel starten de optie projecten.

 2. Kies in projectende naam van het project waarvan u het team wilt samenstellen.

 3. Kies op het tabblad project in de groep navigeren de optie Team samenstellen. Aan de linkerkant van de team pagina samenstellen wordt de hele project online-resourcegroep weergegeven. De rechterkant is leeg, maar de teamleden die voor het huidige project zijn geselecteerd, worden snel weergegeven.

  Build_Project_Team

  Tip: U kunt opgeven dat de lijst bronnen weergeeft die aan specifieke kenmerken voldoen. Als u bijvoorbeeld alleen werkresources (en geen materiaal of kostenresources) wilt weergeven, gaat u naar het tabblad team en klikt u in de groep gegevens op het vak weergave met de naam alle resourcesen vervolgens op werkresources. Als u wilt filteren op een kenmerk, kiest u op het tabblad team , in de groep gegevens , de optie filteren en geeft u het filter op. Als u de resources wilt groeperen op een kenmerk, kiest u op het tabblad team , in de groep gegevens , de optie groeperen op en kiest u vervolgens een groep, zoals eerste beschikbare of reserve type reservering.

 4. Schakel de selectievakjes in naast de namen van de resources die u wilt toevoegen aan uw team in de tabel aan de linkerkant.

  Tip: De tabel opbouwen team bevat bepaalde velden die u kunnen helpen bij het bepalen van de persoon die u aan uw team wilt toevoegen. Voorbeelden hiervan zijn onder meer typen, kostenplaatsen als eerste beschikbaar. Ga voor meer informatie over een resource, met name hun vaardighedensets en kosten, naar bronnen centrum. Kies op de werkbalk Snel starten de optie resources. Schakel het selectievakje in naast de naam van de resource. Kies op het tabblad resources in de groep resources de optie bewerken. De pagina Resource bewerken wordt geopend met details over de geselecteerde resource.

 5. Kies toevoegentussen de twee tabellen.

 6. Kies op het tabblad team in de groep team de optie Opslaan & sluiten. De resources die u hebt geselecteerd, worden aan de rechterkant van de pagina aan de teamresources van uw project toegevoegd. Aan deze resources kunnen taken zijn toegewezen.

  Build_Project_Team_2

Naar boven

Resources toewijzen aan taken

Met uw team hebt gemaakt, kunt u nu de teamleden naar het project richten en uw introductie bijeenkomst houden-vergadering vasthouden. In Project Online kunt u de resources aan taken toewijzen.

 1. Kies in Project Online op de werkbalk Snel starten de optie projecten.

 2. Kies in projectende naam van het project waarvoor u resources aan taken wilt toewijzen.

 3. U kunt het Gantt-diagram zodanig rangschikken dat u eenvoudig kunt werken met de kolom resource naam . U kunt de gesplitste balk ver naar rechts slepen, zodat u de taaknaam en de resourcenaam tegelijkertijd kunt zien. Of plaats de muisaanwijzer op de kolom resource naam totdat de aanwijzer verandert in een vierpuntige pijl en sleep vervolgens de kolom naar links, dichter bij de kolom Taaknaam .

 4. Als u een resource aan een taak wilt toewijzen, klikt u in het veld Resourcenaam van de taak. Klik nogmaals om de vervolgkeuzelijst met alle team bronnen weer te geven.

  Assign_Resource_To_Task_1

 5. Schakel de selectievakjes in naast de namen van de resources die u aan de huidige taak wilt toewijzen. Druk op Enter.

 6. Herhaal deze procedure voor alle taken die u wilt toewijzen. Houd er rekening mee dat u resources alleen kunt toewijzen aan het laagste niveau van subtaken in het taakoverzicht, en niet elk niveau van overzichtstaken hierboven. Meer informatie over subtaken en overzichtstaken.

 7. Kies op het tabblad taak in de groep project de optie Opslaan.

 8. Kies op het tabblad taak in de groep project de optie publiceren. Zodra u het project publiceert, hebben teamresources toegang tot hun toegewezen taken. Nadat u zich hebt aangemeld bij Project Online kunnen ze taken op de werkbalk Snel starten kiezen om hun toewijzingen te bekijken.

  Assign_Resource_To_Task_2

Naar boven

Rapportage van tijd en voortgang van team bronnen instellen

U kunt Project Online op een van de volgende drie manieren de taakupdates voor uw teamresources op een van de volgende drie manieren instellen:

 • In een rooster, met de werkelijke uren die aan elke toegewezen taak zijn gewerkt

 • In de taakvoortgang, met het percentage voltooid voor elke toegewezen taak

 • In een rooster voor één invoer met zowel de werkelijke uren als het percentage voltooid voor elke toegewezen taak

U kunt ook instellen of teamresources de projectplanning kunnen bijwerken met hun werkelijke uren of het percentage voltooid en of u de updates wilt goedkeuren.

 1. Kies in Project Online de optie instellingenen kies vervolgens PWA-instellingen.

 2. Selecteer onder tijd-en Taakbeheerde optie koppelingen, zoals fiscale perioden of tijdsrapportageperioden , om op te stellen op basis van tijdparameters voor rapportage.

  Setup_Time_And_Progress

 3. Kies roosterinstellingen en standaard instellingen en Taakinstellingen om op te geven hoe u de roosters wilt weergeven, de informatie waarover teamresources moeten rapporteren en of ze de rapporten moeten indienen voorgoed keuring.

 4. Kies onder aan elke pagina Opslaan om de wijzigingen door te voeren.

Naar boven

Zie ook

resource centrum configureren

Een resource toevoegen aan Project Web App

De inspringing van taken in uw project vergroten of verkleinen

Roosters installeren

Wat kunnen teamleden doen in Project Online?

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×