TalkBack gebruiken voor het beheren van uw agenda en gebeurtenissen in Outlook voor Android

TalkBack gebruiken voor het beheren van uw agenda en gebeurtenissen in Outlook voor Android

U kunt agendagebeurtenissen plannen en herinneringen ontvangen op uw mobiele Android-apparaat ontvangen met behulp van de TalkBack-schermlezer en de Outlook-app voor Android.

Notities: 

 • Als u de Outlook voor Android-app nog niet hebt, kunt u deze downloaden en installeren via Google PlayOutlook voor Android-app uit Google Play.

 • Het is mogelijk dat de sneltoetsen en navigatie in de Outlook-app verschillen van die in de webversie van Outlook die u gebruikt in de webbrowser van uw apparaat.

 • U kunt navigeren en informatie en opdrachten invoeren met behulp van bewegingen, een extern toetsenbord of door ze te dicteren.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack.

In dit onderwerp

De app Outlook voor Android starten

 1. Open de Outlook voor Android-app.

 2. Als u meer dan één Outlook-account hebt, wordt het standaardaccount geopend.

 3. Standaard wordt uw Postvak IN in de Outlook-app geopend.U gaat naar de Agenda door naar de onderkant van het scherm te schuiven en de focus naar links of rechts te verplaatsen tot u 'tabblad Agenda' hoort. Dubbeltik erop.De agendaweergave wordt geopend.

De agendaweergave gebruiken

In de agendaweergave van de Outlook-app ziet u van links naar rechts de koppen Navigatielade openen, de uitbreidingsknop Dagkiezer voor de huidige maand, de knop Overschakelen vanuit huidige weergave en de knop Instellingen.

Als u de weergave in de agenda wilt wijzigen, verplaatst u de focus naar de knop Overschakelen en dubbeltikt u erop.Er wordt een menu geopend. Schuif omlaag om een van de volgende drie opties te selecteren:

 • Agenda: hiermee verandert u de agendaweergave in een sequentiële lijst met de dag en datum, samen met alle agenda-items voor de desbetreffende dag.

 • Dag: hiermee verandert u de agendaweergave zo dat de afspraken van die dag worden geopend met een tijdlijn van uren langs de linkerrand en vermelding van de gebeurtenissen naast de geplande tijden.

 • 3 Dagen of Week: hiermee verandert u de agendaweergave in een tabel met drie of zeven dagen in kolommen en een tijdlijn van uren als rijen langs de linkerrand. In deze weergave worden drie dagen weergegeven op een Android-telefoon of zeven dagen op een tablet. Gebeurtenissen voor die dag staan naast het geplande tijdstip.

De geselecteerde weergave wordt onder de kop van de agendaweergave geopend.

Onder aan het scherm bevindt zich een menubalk met de volgende vier opdrachten:

 • E-mail: hiermee gaat u naar het Postvak IN.

 • Agenda: hiermee gaat u naar de agendaweergave.

 • Bestanden: hiermee opent u de weergave Bestanden, waar u bestanden kunt zoeken in uw e-mailaccounts, bestanden die zijn opgeslagen op OneDrive, en nog veel meer.

 • Personen: hiermee gaat u naar de weergave Personen, waarin uw contactpersonen staan weergegeven.

Net boven de opdracht Personen in agendaweergave staat de knop Nieuwe gebeurtenis toevoegen.

Navigeren in de agenda

De standaarddatum is die van vandaag.

Als u een andere dag of maand wilt selecteren, verplaatst u de focus in de agendaweergave naar de uitvouwknop Dagkiezer en dubbeltikt u erop. De agenda van de vervolgkeuzelijst voor de huidige maand wordt geopend.

 • Als u een andere dag wilt selecteren, schuift u horizontaal of verticaal door de agenda tot u de gewenste datum hoort. Dubbeltik om naar de geselecteerde datum in de agendaweergave te gaan.

 • Als u een maand eerder wilt selecteren, veegt u met twee vingers naar rechts.

 • Als u een maand later wilt selecteren, veegt u met twee vingers naar links.

 • Als u de agenda wilt sluiten, verplaatst u de focus naar de knop Dagkiezer totdat u iets hoort als 'September 2016, samenvouwknop Dagkiezer’, en dubbeltikt u erop. De vervolgkeuzelijst van de agenda wordt gesloten, de huidige weergave (bijvoorbeeld Agenda of Dag) heeft de focus en de weergave geeft de datum weer die u in de vervolgkeuzelijst van de agenda hebt geselecteerd.

Als u de knop Overschakelen gebruikt om naar een andere weergave over te schakelen, bijvoorbeeld naar de agendaweergave of de dagweergave, worden de geselecteerde maand en datum in die weergave geopend.

Als u naar een eerdere of latere dag in een weergave wilt gaan, gebruikt u als volgt twee vingers om te scrollen:

 • Als u in de agendaweergave naar eerdere dagen wilt gaan, scrollt u met twee vingers omlaag. Als u naar latere dagen wilt gaan, scrollt u met twee vingers omhoog. Schuif omlaag in het scherm tot u de titels, datums en tijden van gebeurtenissen hoort.

 • Als u in de dagweergave, de 3-daagse weergave of de weekweergave naar eerdere dagen wilt gaan, scrollt u met twee vingers naar rechts. Als u naar latere dagen wilt gaan, scrollt u met twee vingers naar links. Schuif horizontaal in het scherm tot u de titels, datums en tijden van gebeurtenissen hoort.

Een gebeurtenis plannen

 1. Verplaats de focus in de rechterbenedenhoek van het scherm naar de knop Nieuwe gebeurtenis toevoegen en dubbeltik erop. Het tekstvak Titel heeft de focus.

 2. Typ of dicteer een naam voor de gebeurtenis.

 3. Stel de datum en tijd voor de gebeurtenis in.

  1. Als u een gebeurtenis voor een bepaalde dag en periode wilt maken, schuift u omlaag tot u 'Begint om' hoort en dubbeltikt u daar. Een pop-upkalendervenster wordt geopend.

  2. Schuif door de agenda tot u de gewenste datum hoort.

  3. Verplaats de focus in de rechterbenedenhoek van het pop-upvenster naar de knop OK en dubbeltik erop.

  4. Verplaats de focus naar de begintijd en dubbeltik. Het pop-upvenster met de klok wordt geopend met de focus op het uur.

  5. Schuif over de klok om het uur te selecteren en dubbeltik erop.

  6. Schuif over de klok om de minuten in te stellen en dubbeltik erop.

  7. Schuif naar rechts van de geselecteerde tijd tot u 'AM' of 'PM' hoort. Dubbeltik om tussen AM en PM te schakelen.

  8. Verplaats de focus naar de knop OK en dubbeltik erop.

  9. Schuif omlaag tot u 'Eindigt om' hoort en dubbeltik erop. U stelt de eindtijd van de gebeurtenis op dezelfde manier in als hierboven voor het vak Begint om.

  Tip: Als u een gebeurtenis van een hele dag wilt maken, schuift u omlaag in het pop-upvenster Nieuwe gebeurtenis tot u 'Duurt hele dag' hoort. Dubbeltik om de schakeloptie in of uit te schakelen.

 4. Als u een locatie voor de vergadering wilt instellen, bijvoorbeeld de bestuurskamer of het Northwind Conferentiecentrum, verplaatst u de focus naar het tekstvak Locatie en dubbeltikt u erop. Typ of dicteer de naam van de locatie die u wilt gebruiken.

 5. Als u meerdere agenda's gebruikt, kunt u opgeven in welke agenda u de nieuwe gebeurtenis wilt opnemen. Verplaats de focus naar het vak Agenda en dubbeltik erop. Schuif omlaag om de namen van de verschillende agenda’s te horen, en dubbeltik wanneer u de naam hoort van de agenda die u voor deze gebeurtenis wilt gebruiken.

 6. De standaardinstelling voor waarschuwingen is 15 minuten vóór de gebeurtenis. Als u de standaardtijd voor waarschuwingen wilt wijzigen, verplaatst u de focus naar het vak Waarschuwing en dubbeltikt u erop. Schuif omlaag als u de verschillende meldingsopties wilt horen, bijvoorbeeld Geen of 1 uur van tevoren. Dubbeltik op de gewenste optie om deze te selecteren.

 7. Als u personen wilt uitnodigen voor de gebeurtenis, verplaatst u de focus naar het tekstvak Personen en dubbeltikt u erop. Typ de namen van de personen die u wilt uitnodigen. Terwijl u typt, zoekt en toont Outlook overeenkomende namen in uw lijst met contactpersonen. Schuif omlaag om de namen te horen. Dubbeltik om een contactpersoon te selecteren.

  Wanneer u alle personen aan de gebeurtenis hebt toegevoegd, verplaatst u de focus naar de knop Gereed in de rechterbovenhoek en dubbeltikt u erop.

 8. Als u meer informatie over de gebeurtenis wilt toevoegen, verplaatst u de focus naar het vak Beschrijving en dubbeltikt u erop. Typ meer informatie over de vergadering. Wanneer u klaar bent, verplaatst u de focus naar de rechterbovenhoek van het pop-upvenster Beschrijving, naar de knop Gereed, en dubbeltikt u erop.

 9. Geef aan of u de gebeurtenis wilt opslaan of verwijderen.

  • Als u de gebeurtenis wilt verwijderen, schuift u in de linkerbovenhoek naar de knop Sluiten en dubbeltikt u erop. U hoort 'Gebeurtenis verwijderen, Annuleren, Verwijderen'. Verplaats de focus naar de knop Verwijderen en dubbeltik erop.

  • Als u de gebeurtenis wilt opslaan, verplaatst u de focus naar de knop Opslaan in de rechterbovenhoek en dubbeltikt u erop.Als u de gebeurtenis opslaat, worden automatisch e-mails met de uitnodiging naar alle genodigden verzonden.

Een gebeurtenis openen en bewerken

 1. Schuif in een willekeurige agendaweergave (agendaweergave, dagweergave, 3-daagse weergave of weekweergave) over de gebeurtenissen. Dubbeltik wanneer u de titel hoort van de gebeurtenis die u wilt openen. De gebeurtenis wordt geopend in een pop-upvenster.

 2. Als u de titel, dag, datum, tijd, locatie en andere informatie wilt horen, schuift u omlaag in het pop-upvenster.

 3. Als u de gebeurtenis wilt bewerken, verplaatst u de focus in de rechterbovenhoek van het pop-upvenster naar de knop Bewerken en dubbeltikt u erop. Het pop-upvenster Gebeurtenis bewerken wordt geopend. Schuif omlaag in het venster tot u de naam hoort van het vak dat u wilt bewerken, en dubbeltik erop. Breng de gewenste wijzigingen aan. Wanneer u klaar bent, verplaatst u de focus in de rechterbovenhoek van het pop-upvenster naar de knop Opslaan, en dubbeltikt u erop.

 4. Als u het gebeurtenisvenster wilt bewerken, verplaatst u de focus in de linkerbovenhoek van het venster naar de knop Sluiten en dubbeltikt u erop.

Reageren op herinneringen voor gebeurtenissen

Als meldingen voor uw Outlook-gebeurtenissen zijn ingeschakeld en TalkBack is ingeschakeld, hoort u op het vooraf ingestelde tijdstip voorafgaand aan de gebeurtenis een herinnering voor de gebeurtenis.De herinnering wordt in een pop-up in het venster weergegeven. Schuif omlaag in de pop-up als u meer informatie over de gebeurtenis wilt horen.

Als u een Android-telefoon gebruikt, bevat de pop-upherinnering knoppen met opties voor hoe u op de herinnering wilt reageren. Hoewel deze knoppen kunnen variëren, afhankelijk van het type e-mailaccount dat u gebruikt, hebt u ten minste de volgende knoppen:

 • Details: hiermee opent u de gebeurtenis.

 • Uitstellen: hiermee sluit u de herinnering tot het tijdstip van de gebeurtenis.

 • Sluiten: hiermee sluit u de herinnering zonder actie te ondernemen.

Als u een Android-tablet gebruikt, bevat de herinnering geen knoppen. U hoort wel de titel en het tijdstip van de gebeurtenis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×