TalkBack gebruiken voor basistaken in Excel voor Android

TalkBack gebruiken voor basistaken in Excel voor Android

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene Help-informatie.

Gebruik Excel voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om bijvoorbeeld werkmappen en spreadsheets te maken, een aangepaste getalnotatie toe te passen en eenvoudige formules te maken.

Notities : 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app op een Android-telefoon gebruikt. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Android-tablet.

In dit onderwerp

Een nieuwe werkmap maken

Excel-bestanden worden werkmappen genoemd. Elke werkmap bestaat uit werkbladen die ook wel spreadsheets worden genoemd. U kunt aan een werkmap net zoveel werkbladen toevoegen als u wilt, maar u kunt ook nieuwe werkmappen maken om uw gegevens geordend te houden.

 1. Als u in Excel een nieuwe werkmap wilt maken, swipet u naar rechts totdat u 'Nieuw' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Als u een lege werkmap wilt openen, swipet u naar rechts totdat u de naam hoort van de werkmapsjabloon die u wilt gebruiken. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Tip : Als u wilt teruggaan nadat u het einde van de lijst hebt bereikt, swipet u naar links totdat u de naam van de juiste werkmapsjabloon hoort.

 3. Dubbeltik op het scherm om de sjabloon te selecteren.

Een nieuw werkblad in de werkmap maken

In een werkmap sleept u uw vinger rond de linkerbenedenhoek van het scherm totdat u 'Bladknop toevoegen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Gegevens invoeren

Wanneer u gegevens in het werkblad invoert, werkt u met rijen, kolommen en cellen. Er wordt naar cellen verwezen op basis van hun locatie in de rij en kolom op het werkblad. Cel A1 bevindt zich dus op de eerste rij van kolom A. Op een nieuw werkblad is de cel A1 standaard geselecteerd.

 1. Vanuit het werkblad sleept u uw vinger over het scherm om te zoeken naar de cel waarin u wilt werken. Dubbeltik vervolgens op het scherm om de cel te activeren.

 2. Als u de schakeloptie van de functie wilt openen, dubbeltikt u op het scherm. U hoort 'Knop Knippen', het eerste item in de pop-upbalk.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Bewerken' hoort. Dubbeltik op het scherm. U hoort 'Nederlands toetsenbord wordt weergegeven' (de taal van het toetsenbord is afhankelijk van uw toetsenbordinstellingen).

 4. U kunt getallen of tekst typen door uw vinger over het toetsenbord te slepen om de tekens te laten voorlezen en uw vinger optillen om het gewenste teken te selecteren.

 5. Sleep uw vinger rond de rechterbovenhoek van het scherm totdat u 'Knop Invoeren' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm om de gegevens op te slaan.

Een aangepaste getalnotatie toepassen

U kunt verschillende soorten getallen weergeven door een notatie op een cel toe te passen, zoals valuta, percentage of datum.

 1. Sleep in het Excel-document uw vinger over het scherm om te zoeken naar de cel waarin u wilt werken en dubbeltik vervolgens op het scherm om de cel te selecteren waarop u de notatie wilt toepassen.

 2. Swipe met één vinger naar links of rechts totdat u hoort: 'Knop Meer opties. Dubbeltik om te activeren'. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Menu voor tabblad, Start geselecteerd. Dubbeltik om te activeren'.

 3. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Menu Getalnotatie. Dubbeltik om te activeren'. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Getalnotatie.'

 4. Swipe naar rechts totdat u de beschikbare notaties hoort, zoals Valuta, Tijd en Percentage.

 5. Dubbeltik op het scherm om een notatie te selecteren.

  Tip : Sommige van de notatieopties hebben submenu's. U hoort bijvoorbeeld dit: ‘Menu Getal'. Dubbeltik op het scherm om het submenu te openen.

Een eenvoudige formule maken

U kunt eenvoudige formules maken voor het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen van getallen.

 1. Sleep uw vinger over het scherm om de cel te selecteren waarin u wilt werken en dubbeltik vervolgens op het scherm om de cel te activeren.

 2. Dubbeltik op het scherm om de schakeloptie van de functie te openen. U hoort 'Knop Knippen', het eerste item van de schakeloptie.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Bewerken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Nederlands toetsenbord wordt weergegeven' (de taal van het toetsenbord is afhankelijk van uw toetsenbordinstellingen).

 4. Om een formule te maken, typt u in de cel een combinatie van getallen en rekenkundige operatoren door uw vinger over het toetsenbord te slepen en uw vinger op te tillen bij de operator die u nodig hebt. Voer bijvoorbeeld het plusteken (+) in om op te tellen, het minteken (-) om af te trekken, het sterretje (*) om te vermenigvuldigen en de slash (/) om te delen. Voer bijvoorbeeld =2+4, =4-2, =2*4 of =4/2 in.

 5. Typ de gewenste getallen of tekst en sleep uw vinger over het toetsenbord rechtsonder totdat u 'Invoeren' hoort en til vervolgens uw vinger op. Excel voert de berekening uit en geeft het resultaat weer in de cel.

Uw werk opslaan

Excel slaat uw werk automatisch op, maar u kunt de bestandsnaam wijzigen en de locatie van het bestand selecteren.

Een kopie van uw bestand opslaan

 1. Als u in een Excel-bestand de naam van het bestand wilt wijzigen, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Bestand' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm om het menu Bestand te openen. U hoort: 'Menu Bestand geopend'.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Opslaan als knop' hoort. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Voer bestandsnaam in'.

 3. Als u de bestandsnaam wilt wijzigen, swipet u naar rechts totdat u 'Bestandsnaam invoeren. Vak (en de standaardnaam) bewerken' hoort. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Wissen' hoort en dubbeltik op het scherm om de huidige naam van het bestand te wissen

 4. Swipe naar links totdat u 'Bestandsnaam invoeren. Vak bewerken' hoort en dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Nederlands toetsenbord wordt weergegeven' (de taal van het toetsenbord is afhankelijk van uw toetsenbordinstellingen).

 5. Typ de gewenste naam door uw vinger over het toetsenbord te slepen om de tekens te laten voorlezen en til uw vinger op om het gewenste teken te selecteren.

 6. Nadat u de nieuwe naam hebt getypt, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Opslaan' hoort. Dubbeltik op het scherm om het bestand op te slaan.

De locatie van het bestand selecteren

 1. Als u in een Excel-bestand de locatie van het bestand wilt wijzigen, swipet u naar links of rechts totdat u 'Knop Bestand' hoort. Dubbeltik op het scherm om het menu Bestand te openen. U hoort: 'Menu Bestand geopend'.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Opslaan als knop' hoort. Dubbeltik op het scherm. U hoort 'Bestandsnaam invoeren'.

 3. Swipe naar links of rechts totdat u het volgende hoort: 'Plaatsen'. Swipe naar rechts om te horen waar u het bestand kunt opslaan, zoals OneDrive en Dit apparaat. Dubbeltik om een locatie te selecteren.

  Tip : Sommige opties kunnen een submenu hebben. Dubbeltik om een locatie te selecteren en dubbeltik opnieuw om het submenu te selecteren.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Opslaan' hoort en dubbeltik om het bestand op de geselecteerde locatie op te slaan.

  Tip : Als u probeert een bestand op te slaan met een naam die al bestaat, hoort u 'Bestand vervangen?' Swipe naar rechts totdat u 'Knop Annuleren' of 'Knop Vervangen' hoort, afhankelijk van wat u wilt doen. Dubbeltik op het scherm om uw keuze te bevestigen.

Uw werk afdrukken

Zorg ervoor dat er een printer is verbonden met uw apparaat.

 1. In een Excel-bestand swipet u naar rechts totdat u 'Knop Bestand' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm om het menu Bestand te openen. U hoort: 'Menu Bestand geopend'.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Afdrukken' hoort. Dubbeltik op het scherm.

 3. U hoort: 'Afdrukken. Bestand voorbereiden voor afdrukken. Druk op Annuleren om te stoppen. Menu Bestand gesloten. Afdrukspooler'. De afdrukweergave wordt geopend.

  Opmerking : U kunt ook het volgende horen: 'Toestaan dat Excel een onlineservice van Microsoft kan gebruiken om bestanden voor te bereiden op afdrukken?' Swipe naar rechts totdat u 'Knop Toestaan' of 'Knop Weigeren' hoort, afhankelijk van wat u wilt doen. Dubbeltik op het scherm om uw keuze te bevestigen.

 4. Veeg naar rechts totdat u 'Vervolgkeuzelijst. Selecteer een printer. Dubbeltik om te wijzigen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts om de gewenste printer te vinden en dubbeltik op het scherm om de printer te activeren.

 6. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Afdrukken' hoort en dubbeltik op het scherm.

Zie ook

Een extern toetsenbord gebruiken met Excel voor Android

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Excel kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×