TalkBack gebruiken om een tabel in Excel voor Android in te voegen en te bewerken

TalkBack gebruiken om een tabel in Excel voor Android in te voegen en te bewerken

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene Help-informatie.

Gebruik Excel voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om een tabel in te voegen en te wijzigen. U kunt uw tabel toegankelijker maken door het toevoegen van een titel of het markeren van onderdelen van de tabel met verschillende kleuren. U kunt de tabel uitbreiden met nieuwe rijen en kolommen of uw gegevens weergeven als een grafiek.

Notities : 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app op een Android-telefoon gebruikt. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Android-tablet.

In dit onderwerp

Ga naar het tabbladenmenu

U moet naar het tabbladenmenu navigeren om toegang te krijgen tot de opties voor het bewerken van uw werkblad.

 1. Als u weg wilt navigeren van een selectie in een werkblad en naar het eerste item op het scherm gaan, swipet u eerst omhoog en vervolgens omlaag. U hoort de titel van de werkmap.

  Tip : Als het snelmenu is geopend op uw werkblad, kunt u het menu sluiten door met twee vingers ergens op het scherm te tikken.

 2. Swipe met één vinger naar rechts tot u hoort: ´Knop Meer opties.´ Dubbeltik vervolgens met één vinger op het scherm. U hoort: ‘Menu voor tabblad, Start geselecteerd.’ Dubbeltik op het scherm. U hoort: ‘Tabblad Start geselecteerd.’

 3. Swipe naar links of rechts tot u het tabblad hoort dat u wilt selecteren, bijvoorbeeld: ´Tabblad Invoegen´. Dubbeltik op het scherm. Het lint Invoegen wordt geopend.

  Opmerking : De tabbladen Tabel, Afbeelding, Vorm, en Grafiek zijn alleen beschikbaar wanneer het object is geselecteerd in het werkblad.

 4. Swipe naar links of rechts tot u de optie hoort die u wilt selecteren en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Naar een tabel in het werkblad gaan

 1. Swipe met één vinger naar links of rechts tot u hoort: ‘Naar tabel <tabelgegevens en locatie van focus>’.

 2. Swipe met één vinger naar links of rechts tot u de locatie in de tabel hoort waar u naartoe wilt. Dubbeltik op het scherm. Het tabblad Tabel wordt geopend.

  Tip : U kunt ook navigeren naar het tabblad Tabel volgens de instructies in Naar het tabbladenmenu gaan.

Een tabel invoegen in Excel

Voeg een tabel toe om uw gegevens op een effectieve en systematische manier te presenteren. U kunt een tabel invoegen op een leeg werkblad en uw gegevens invullen. U kunt ook snel een tabel maken met gegevens in uw bestaande cellencluster.

 1. Swipe in uw Excel-werkblad naar links of rechts tot u hoort: ´Blad <bladnaam>’. Dubbeltik op het scherm. U hoort waar de huidige focus zich in het blad bevindt, aangegeven in kolommen en rijen.

 2. Sleep met één vinger over het scherm om naar de cel te gaan waar u een tabel wilt invoegen. U hoort de huidige locatie. Dubbeltik op het scherm.

  Tip : Als u uw selectie wilt uitbreiden van één cel naar meerdere cellen en een grotere tabel wilt invoegen, plaatst u twee vingers op het scherm en schuift u ze uit elkaar in de richting waarin u de selectie wilt uitbreiden. U hoort het geselecteerde gebied van de eerste cel linksboven tot de laatste cel rechtsonder.

 3. Navigeer naar het tabblad Invoegen volgens de instructies in Naar het tabbladenmenu gaan.

 4. Swipe op het tabblad Invoegen naar rechts totdat u hoort: ´Knop Tabel’. Dubbeltik op het scherm. U hoort: ´Niet ingeschakeld, Tabel bevat kopteksten, selectievakje’. Als uw tabel kopteksten bevat, swipet u naar links tot u hoort: ´Niet ingeschakeld, Tabel bevat kopteksten, selectievakje’. Dubbeltik op het scherm. U hoort: ´Ingeschakeld´.

 5. Als u van het selectievakje weg wilt gaan, tikt u ergens op het scherm met twee vingers.

Een vervangende tekst aan een tabel toevoegen

Als u uw tabellen in Excel toegankelijk wilt maken voor alle lezers, voegt u een korte beschrijvende titel aan de tabel toe, en eventueel een uitgebreidere tekst om de tabel in detail te beschrijven.

 1. Ga naar de tabel in het werkblad zoals aangegeven in Naar een tabel in het werkblad gaan. De focus kan zich op een willekeurige plaats in de tabel bevinden.

 2. Swipe op het tabblad Tabel naar links of rechts totdat u hoort: ‘Menu Alternatieve tekst’. Dubbeltik op het scherm. U hoort: ´Alternatieve tekst’.

 3. Swipe in het menu Alternatieve tekst naar links of rechts totdat u hoort: ‘Invoervak voor titel’. Dubbeltik op het scherm. U hoort: ‘<Toetsenbordtaal> toetsenbord wordt getoond’. Typ een korte titel voor de tabel.

 4. Als u een beschrijving voor de tabel wilt typen, veegt u naar links of rechts tot u hoort: ´Invoervak voor beschrijving’. Dubbeltik op het scherm. U hoort: ‘<Toetsenbordtaal> toetsenbord wordt getoond’.

 5. Om terug te gaan naar het actieve blad swipet u naar links of rechts tot u hoort: ´Blad <bladnummer, <bladgegevens>, geselecteerd’. Dubbeltik op het scherm om het werkblad te activeren.

Een rij of kolom toevoegen aan een tabel

U kunt uw tabel gemakkelijk uitbreiden door rijen onder of boven uw huidige selectie in een tabel toe te voegen, of kolommen links of rechts ervan.

 1. Ga naar de tabel in het werkblad zoals aangegeven in Naar een tabel in het werkblad gaan.

 2. Voeg kolommen toe op het tabblad Tabel:

  • Als u een rij boven de huidige selectie wilt invoegen, swipet u naar links of rechts tot u hoort: ‘Knop Hierboven invoegen’. Dubbeltik vervolgens op het scherm

  • Als u een rij onder de huidige selectie wilt invoegen, swipet u naar links of rechts tot u hoort: ‘Knop Hieronder invoegen’. Dubbeltik op het scherm.

  • Als u een kolom links van de huidige selectie wilt invoegen, swipet u naar links of rechts tot u hoort: ‘Knop Links invoegen’. Dubbeltik op het scherm.

  • Als u een kolom rechts van de huidige selectie wilt invoegen, swipet u naar links of rechts tot u hoort: ‘Knop Rechts invoegen’. Dubbeltik op het scherm.

Een rij of kolom uit een tabel verwijderen

U kunt snel hele onnodige rijen of kolommen verwijderen uit de tabel.

 1. Ga naar de tabel in het werkblad zoals aangegeven in Naar een tabel in het werkblad gaan.

 2. Voer op het tabblad Tabel een van de volgende handelingen uit:

  • Als u rijen wilt verwijderen, swipet u naar links of rechts tot u hoort: ‘Rijen verwijderen’. Dubbeltik op het scherm.

  • Als u kolommen wilt verwijderen, swipet u naar links of rechts tot u hoort: ‘Kolommen verwijderen’. Dubbeltik op het scherm.

De gegevens in de tabel markeren

Als u de gegevens in de tabel wilt markeren, kunt u kleur in afwisselende rijen of kolommen toevoegen of alleen de eerste of de laatste kolom markeren. U kunt uw tabellen ook snel opfleuren door het toevoegen van vooraf gedefinieerde opmaakstijlen.

 1. Ga naar de tabel in het werkblad zoals aangegeven in Naar een tabel in het werkblad gaan.

 2. Voer op het tabblad Tabel een van de volgende handelingen uit om afwisselende rijen of kolommen te maken:

  • Als u kleur wilt toevoegen aan afwisselende rijen, swipet u naar links of rechts tot u hoort: ‘Schakeloptie Gestreepte rijen, uitgeschakeld’. Dubbeltik op het scherm.

  • Als u kleur wilt toevoegen aan afwisselende kolommen, swipet u naar links of rechts tot u hoort: ‘Schakeloptie Gestreepte kolommen, uitgeschakeld’. Dubbeltik op het scherm.

  • Als u een vooraf gedefinieerde stijl wilt toevoegen of wijzigen in een gestreepte rij of kolom, swipet u naar links of rechts tot u hoort: ‘Menu Tabelstijlen’. Dubbeltik op het scherm. U hoort: ‘Tabelstijlen’. Swipe naar links of rechts in de lijst. U hoort een beschrijving van de stijl. Dubbeltik om een stijl te selecteren.

 3. Voer op het tabblad Tabel een van de volgende handelingen uit voor de eerste of de laatste rij:

  • Als u kleur wilt toevoegen aan de eerste kolom, swipet u naar links of rechts tot u hoort: ‘Eerste kolom, uitgeschakeld’. Dubbeltik op het scherm.

  • Als u kleur wilt toevoegen aan de laatste kolom, swipet u naar links of rechts tot u hoort: ‘Laatste kolom, uitgeschakeld’. Dubbeltik op het scherm.

  • Als u een vooraf gedefinieerde stijl wilt toevoegen of wijzigen in de eerste of laatste kolom van de tabel, swipet u naar links of rechts tot u hoort: ‘Menu Tabelstijlen’. Dubbeltik op het scherm. U hoort: ‘Tabelstijlen’. Swipe in de lijst naar links of rechts tot u ‘Gemiddeld’ of ‘Donker’ hoort. Swipe in de stijlenlijst Gemiddeld naar links of rechts totdat u hoort: 'Lichtgrijs, tabelstijl gemiddeld, acht lijstitems’. Deze en de volgende 13 stijlen kunnen worden toegepast op de eerste rij / laatste kolommen. Swipe in de stijlenlijst Donker naar links of rechts totdat u hoort: ‘Donkergrijs, tabelstijl donker, één lijstitem’. Deze en de volgende zes stijlen kunnen worden toegepast op eerste of laatste kolommen. Dubbeltik om een toepasselijke stijl te selecteren.

Gegevens weergeven in een grafiek

U kunt de gegevens in de tabel weergeven in grafiekindeling.

 1. Ga naar de tabel in het werkblad zoals aangegeven in Naar een tabel in het werkblad gaan.

 2. Om de tabelcellen die u voor de grafiek wilt gebruiken te selecteren, plaatst u twee vingers op het scherm en schuift ze uit elkaar tot u de gewenste selectie hoort.

 3. Navigeer naar het tabblad Invoegen volgens de instructies in Naar het tabbladenmenu gaan.

 4. Swipe op het lint Invoegen naar links of rechts tot u hoort ‘Menu Grafiek’. Dubbeltik op het scherm. U hoort: ‘Grafiek’.

 5. Swipe in het menu Grafiek naar links of rechts tot u het grafiektype hoort dat u wilt selecteren, bijvoorbeeld: ‘Menu Cirkel’. Dubbeltik op het scherm. U hoort de naam van het geselecteerde grafiektype, bijvoorbeeld: ‘Cirkel’. De lijst van het grafiektype wordt geopend.

 6. Swipe in de lijst van het grafiektype naar links of rechts om door de lijst te bladeren. U hoort de namen van de lijstitems, bijvoorbeeld: '3D-cirkeldiagram, lijstitem’. Dubbeltik op het scherm om een grafiektype te selecteren. De grafiek wordt op het werkblad gegenereerd.

Zie ook

Een schermlezer gebruikt om te sorteren of filteren van een tabel in Excel

Een extern toetsenbord gebruiken met Excel voor Android

Basistaken met een schermlezer met Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Excel kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×