Taken toewijzen en bijhouden

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt niet alleen uw eigen taken maken, u kunt ook taken maken die u aan anderen wilt toewijzen.

Taken helpen u de voortgang bij te houden van dingen die u moet doen. U kunt ook taken aan andere personen toewijzen.

 1. Klik op de navigatiebalk op Taken en klik vervolgens op Nieuwe taak of open een bestaande taak.

  Sneltoets    Druk op Ctrl+Shift+K om een taak te maken.

 2. Klik op Taak toewijzen.

  Opdracht Taak toewijzen op het lint

 3. Voer in het vak Aan een naam of e-mailadres in.

 4. Voer het onderwerp, de begin datum en de verval datum in.

  Eigenschappen Begindatum en Einddatum voor een toegewezen taak

 5. Als u wilt dat de taak wordt herhaald, klikt u op Terugkeerpatroon, selecteert u de gewenste opties en klikt u vervolgens op OK.

 6. Klik op Verzenden.

  Opmerking: Als u een terugkerende taak toewijst, blijft er een kopie van de taak in uw takenlijst. Deze kopie wordt echter niet bijgewerkt. Als u het selectievakje Mij een statusrapport zenden wanneer deze taak is voltooid inschakelt, ontvangt u een statusrapport telkens wanneer de taak wordt voltooid.

Wanneer u een taak opent die u hebt toegewezen, kunt u de voortgang van toegewezen taken bekijken met het vak % voltooid dat door u of door de ontvanger kan worden bijgewerkt wanneer een statusrapport voor de toegewezen taak naar u wordt verzonden.

Outlook kunt de voortgang van een taak die aan een persoon is toegewezen, bijhouden. Als u meerdere personen aan een taak wilt laten werken, is het een goed idee om de taak in kleinere stukken te verdelen of elke taak afzonderlijk toe te wijzen. Als u bijvoorbeeld wilt bijhouden dat een rapport door drie schrijvers wordt geschreven, maakt u drie afzonderlijke taken met de naam rapport schrijven: Anne, rapport schrijven: Carlosen rapport schrijven: Michiyoen wijst u elke afzonderlijke taak toe aan de bijbehorende schrijver.

Taken bijhouden die u aan iemand anders hebt toegewezen

 1. Klik op de navigatiebalk op Taken.

 2. Klik op Weergave > Weergave wijzigen > Toegewezen.

Lintopdracht voor weergave van toegewezen taken

Toegewezen taken ontbreken

Als u niet de taken ziet die u hebt toegewezen, is Outlook mogelijk niet ingesteld voor het bewaren van kopieën van taken die u toewijst.

 1. Klik op Bestand > Opties > Taken.

 2. Schakel onder Taakopties het vakje Mijn takenlijst bijgewerkt houden met kopieën van taken die ik aan anderen toewijs in.

Selectievakje Mijn takenlijst bijgewerkt houden met kopieën van taken die ik aan anderen toewijs

Als u deze optie inschakelt, worden niet de taken bijgehouden die u al hebt toegewezen. Alleen de taken die u vanaf nu toewijst, worden bijgehouden.

Wanneer u een taak hebt gemaakt en deze aan iemand hebt toegewezen, moet u mogelijk beheertaken uitvoeren om deze te onderhouden totdat de taak is voltooid. U wilt bijvoorbeeld mogelijk statusrapporten en voortgangsupdates voor de taak bekijken. Daarnaast kunt u de taak aan iemand anders toewijzen als de persoon aan wie u de taak toewijst, deze weigert.

Als u een taak wilt toewijzen, maakt u eerst de taak en verzendt u deze daarna als een taakverzoek naar iemand. De persoon die het taakverzoek ontvangt, wordt de tijdelijke eigenaar van de taak. Deze persoon kan de taak weigeren, de taak accepteren of de taak toewijzen aan iemand anders. Als de taak wordt geweigerd, wordt deze naar u teruggestuurd.

Opmerking: Hoewel een geweigerde taak naar u wordt teruggestuurd, blijft de taak eigendom van de ontvanger tot u opnieuw het eigendom claimt door de taak terug te sturen naar uw eigen takenlijst.

Een taak aan iemand toewijzen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Een nieuwe taak toewijzen     Wijs in het menu Bestand de optie Nieuw aan en klik op Taakverzoek.

   Een taakverzoek verzenden

  • Een bestaande taak toewijzen     Open de taak die u wilt toewijzen in de takenlijst. Klik op het tabblad Taak in de groep Taak beheren op Taak toewijzen.

 2. Typ in het vak Aan de naam of het e-mailadres van de persoon aan wie u de taak wilt toewijzen.

  Als u de naam uit een lijst wilt selecteren, klikt u op de knop Aan.

 3. Typ in het vak Onderwerp een naam voor de taak.

  Opmerking: Voor een bestaande taak is het vak Onderwerp al ingevuld.

 4. Selecteer de gewenste opties bij Einddatum en Status.

 5. Schakel de selectievakjes Een bijgewerkte kopie van deze taak bewaren in de takenlijst en Mij een statusrapport verzenden wanneer deze taak is voltooid in of uit.

 6. Als u de taak wilt herhalen, klikt u op het tabblad Taak in de groep Opties op Terugkeerpatroon, selecteert u de gewenste opties en klikt u op OK.

 7. Typ de gegevens die u wilt toevoegen over de taak in de hoofdtekst van de terugkerende taak.

 8. Klik op Verzenden knopafbeelding .

  Opmerking: Als u een terugkerende taak toewijst, wordt een kopie van de taak bewaard in uw takenlijst. Deze kopie wordt echter niet bijgewerkt. Als u het selectievakje Mij een statusrapport verzenden wanneer deze taak is voltooid inschakelt, ontvangt u een statusrapport telkens wanneer de taak wordt voltooid.

 1. Open de taak die u wilt verzenden.

 2. Klik op het tabblad Taak in de groep Taak beheren op Doorsturen.

  Sneltoets Druk op CTRL + F als u een taak wilt door gaan.

 3. Typ de namen of e-mailadressen van de ontvangers in de vakken Aan en CC.

 4. Typ een bericht dat u wilt opnemen in de hoofdtekst van de taak. Als u meer dan één taak wilt verzenden, sleept u de overige taken uit de takenlijst naar de hoofdtekst van de taak die u doorstuurt.

 5. Klik op Verzenden knopafbeelding .

 1. Open het e-mailbericht dat het taakverzoek bevat. Dit bericht bevindt zich meestal in de map Verzonden items.

 2. Klik op het tabblad Taak in de groep Taak beheren op Terugkeren naar takenlijst.

U kunt de taak uit het bericht van de geweigerde taak ook opnieuw claimen door op Terugkeren naar takenlijst te klikken.

Taken die u aan andere personen hebt toegewezen, kunt u op drie manieren bijhouden:

 • Automatisch kopieën bijhouden van taken die u toewijst en automatische statusrapporten ontvangen    

  1. Klik in het menu Extra op Opties.

  2. Klik op Taakopties.

  3. Schakel het selectievakje Bijgewerkte kopieën bijhouden van toegewezen taken in mijn takenlijst in.

  4. Schakel het selectievakje Statusrapport verzenden wanneer toegewezen taak worden voltooid in.

 • Taken bekijken die u aan andere personen hebt toegewezen    

  1. Klik op Taken.

  2. Wijs in het menu Beeld de optie Huidige weergave aan en klik op Toewijzing.

 • De lijst weergeven met personen die bijgewerkte kopieën van een toegewezen taak ontvangen    

  1. Open de toegewezen taak waarvan u de lijst wilt weergeven.

  2. Bekijk op het tabblad Details de namen in het vak Lijst bijwerken.

 1. Open de taak of het taakverzoek.

 2. Klik op het tabblad Taak in de groep Taak beheren op Accepteren of Weigeren.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Antwoord bewerken voor verzending, typ uw opmerking in het bericht en klik daarna op Verzenden.

  • Klik op Antwoord nu verzenden.

 1. Open de taak waarvoor u een statusrapport of opmerking wilt verzenden.

 2. Klik op het tabblad Taak in de groep Taak beheren op Statusrapport verzenden, Beantwoorden of Allen beantwoorden.

 3. Typ de namen of e-mailadressen van de ontvangers in de vakken Aan en CC.

  Als de taak aan u is toegewezen, worden de namen van personen die moeten worden bijgewerkt, automatisch toegevoegd.

 4. Typ in de hoofdtekst van het bericht de gegevens die u wilt opnemen in het statusrapport.

 5. Klik op Verzenden knopafbeelding .

Wanneer u een taak hebt gemaakt en deze aan iemand hebt toegewezen, moet u mogelijk beheertaken uitvoeren om deze te onderhouden totdat de taak is voltooid. U wilt bijvoorbeeld mogelijk statusrapporten en voortgangsupdates voor de taak bekijken. Daarnaast kunt u de taak aan iemand anders toewijzen als de persoon aan wie u de taak toewijst, deze weigert.

Als u een taak wilt toewijzen, maakt u eerst de taak en verzendt u deze daarna als een taakverzoek naar iemand. De persoon die het taakverzoek ontvangt, wordt de tijdelijke eigenaar van de taak. Deze persoon kan de taak weigeren, de taak accepteren of de taak toewijzen aan iemand anders. Als de taak wordt geweigerd, wordt deze naar u teruggestuurd.

Opmerking: Hoewel een geweigerde taak naar u wordt teruggestuurd, blijft de taak eigendom van de ontvanger tot u opnieuw het eigendom claimt door de taak terug te sturen naar uw eigen takenlijst.

Een taak aan iemand toewijzen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Een nieuwe taak toewijzen     Wijs in het menu Bestand de optie Nieuw aan en klik op Taakverzoek.

   Een taakverzoek verzenden

  • Een bestaande taak toewijzen     Open de taak die u wilt toewijzen in de takenlijst. Klik op het tabblad Taak in de groep Taak beheren op Taak toewijzen.

 2. Typ in het vak Aan de naam of het e-mailadres van de persoon aan wie u de taak wilt toewijzen.

  Als u de naam uit een lijst wilt selecteren, klikt u op de knop Aan.

 3. Typ in het vak Onderwerp een naam voor de taak.

  Opmerking: Voor een bestaande taak is het vak Onderwerp al ingevuld.

 4. Selecteer de gewenste opties bij Einddatum en Status.

 5. Schakel de selectievakjes Een bijgewerkte kopie van deze taak bewaren in de takenlijst en Mij een statusrapport verzenden wanneer deze taak is voltooid in of uit.

 6. Als u de taak wilt herhalen, klikt u op het tabblad Taak in de groep Opties op Terugkeerpatroon, selecteert u de gewenste opties en klikt u op OK.

 7. Typ de gegevens die u wilt toevoegen over de taak in de hoofdtekst van de terugkerende taak.

 8. Klik op Verzenden knopafbeelding .

  Opmerking: Als u een terugkerende taak toewijst, wordt een kopie van de taak bewaard in uw takenlijst. Deze kopie wordt echter niet bijgewerkt. Als u het selectievakje Mij een statusrapport verzenden wanneer deze taak is voltooid inschakelt, ontvangt u een statusrapport telkens wanneer de taak wordt voltooid.

 1. Open de taak die u wilt verzenden.

 2. Klik op het tabblad Taak in de groep Taak beheren op Doorsturen.

  Sneltoets Druk op CTRL + F als u een taak wilt door gaan.

 3. Typ de namen of e-mailadressen van de ontvangers in de vakken Aan en CC.

 4. Typ een bericht dat u wilt opnemen in de hoofdtekst van de taak. Als u meer dan één taak wilt verzenden, sleept u de overige taken uit de takenlijst naar de hoofdtekst van de taak die u doorstuurt.

 5. Klik op Verzenden knopafbeelding .

 1. Open het e-mailbericht dat het taakverzoek bevat. Dit bericht bevindt zich meestal in de map Verzonden items.

 2. Klik op het tabblad Taak in de groep Taak beheren op Terugkeren naar takenlijst.

U kunt de taak uit het bericht van de geweigerde taak ook opnieuw claimen door op Terugkeren naar takenlijst te klikken.

Taken die u aan andere personen hebt toegewezen, kunt u op drie manieren bijhouden:

 • Automatisch kopieën bijhouden van taken die u toewijst en automatische statusrapporten ontvangen    

  1. Klik in het menu Extra op Opties.

  2. Klik op Taakopties.

  3. Schakel het selectievakje Bijgewerkte kopieën bijhouden van toegewezen taken in mijn takenlijst in.

  4. Schakel het selectievakje Statusrapport verzenden wanneer toegewezen taak worden voltooid in.

 • Taken bekijken die u aan andere personen hebt toegewezen    

  1. Klik op Taken.

  2. Wijs in het menu Beeld de optie Huidige weergave aan en klik op Toewijzing.

 • De lijst weergeven met personen die bijgewerkte kopieën van een toegewezen taak ontvangen    

  1. Open de toegewezen taak waarvan u de lijst wilt weergeven.

  2. Bekijk op het tabblad Details de namen in het vak Lijst bijwerken.

 1. Open de taak of het taakverzoek.

 2. Klik op het tabblad Taak in de groep Taak beheren op Accepteren of Weigeren.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Antwoord bewerken voor verzending, typ uw opmerking in het bericht en klik daarna op Verzenden.

  • Klik op Antwoord nu verzenden.

 1. Open de taak waarvoor u een statusrapport of opmerking wilt verzenden.

 2. Klik op het tabblad Taak in de groep Taak beheren op Statusrapport verzenden, Beantwoorden of Allen beantwoorden.

 3. Typ de namen of e-mailadressen van de ontvangers in de vakken Aan en CC.

  Als de taak aan u is toegewezen, worden de namen van personen die moeten worden bijgewerkt, automatisch toegevoegd.

 4. Typ in de hoofdtekst van het bericht de gegevens die u wilt opnemen in het statusrapport.

 5. Klik op Send knopafbeelding .

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×