Taken maken en koppelen met Project 2007

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.


Door Carl Chatfield en Timothy Johnson

Carl Chatfield is een gecertificeerde Project Management Professional (PMP) met uitgebreide kennis van Microsoft Office Project, evenals specifieke bruikbaarheid problemen.

Timothy Johnson heeft eerder hebt gewerkt als een professional Office Project-ondersteuning voor verschillende jaren. TIM bezit uitgebreidere technische informatie over de software.

Carl en Timothy zijn de auteurs van Microsoft Project 2000 Step by Step, Microsoft Project versie 2002 Step by Step, Microsoft Office Project 2003 Step by Step en Microsoft Office Project 2007 stap voor stap, alle uit Microsoft Press.

In dit artikel

Taken invoeren

De duur van taken inschatten

Taken ordenen in fasen

Taken koppelen

Taken zijn de belangrijkste bouwstenen van een project-taken vertegenwoordigen het werk dat moet worden uitgevoerd als u wilt uitvoeren van de doelstellingen van het project. Taken beschrijven projectgebonden werk in de reeks, duur en resourcevereisten. Er zijn twee niveaus van taken, overzichtstaken, zoals het samenvatten of 'samenvouwen' de duur en de kosten van taken en subtaken , die samen bestaan uit de belangrijke gebeurtenissen in de levensduur van een project. Dit artikel bevat een inleiding over het aantal belangrijke begrippen over taken waarmee u kunt Microsoft Office Project 2007gebruiken.

Taken invoeren

Project 2007 kan worden gebruikt voor het bijhouden van taken die zijn gerelateerd aan een project dat u beheert. Als u wilt invoeren taken voor een project, gaat u eerst Project 2007 starten als dit nog niet is gebeurd. Na het openen van het project dat u werkt, typt u uw eerste taak in de cel direct onder de kolomkop Taaknaam en druk op ENTER.

taken invoeren in een project

Als u Project 2007 gebruikt voor het bijhouden van de taken die zijn vereist voor een video project, kunt u mogelijk bijvoorbeeld voor beginnen door te voeren in preproductie in de eerste cel. Voer vervolgens de resterende taken onder de naam van de taak, druk op ENTER na een taaknaam inschakelen:

Ontwikkel script

Ontwikkel productie borden

Kies locaties

Houd auditions

Productie

Tijdsinstellingen

Maakt een video

Log beeldmateriaal

Project 2007 een duur van één dag aan de nieuwe taak wordt toegewezen en het vraagteken geeft aan dat dit een geschatte duur. Er wordt een bijbehorende taakbalk van één dag lengte weergegeven in het Gantt-diagram. Al dan niet standaard is de begindatum van de taak hetzelfde als de begindatum van het project.

taakbalk in een Gantt-diagram

Tip: U kunt naast typen taakgegevens rechtstreeks aan op Project 2007,-takenlijsten in andere toepassingen ontwikkelen en vervolgens importeren in Project 2007. Project 2007 wordt bijvoorbeeld een Excel-sjabloon met de naam Microsoft Project taak importeren lijstsjabloon, waarin u of anderen kunnen voltooien en vervolgens in Project 2007 met de juiste structuur importeren geïnstalleerd. In Excel, is deze sjabloon wordt weergegeven op het tabblad Werkblad oplossingen van het dialoogvenster sjablonen . U kunt ook uw Outlook-takenlijst importeren in een projectplan. Klik in Project 2007, in het menu Extra op Outlook-taken importeren.

De juiste taken voor het rechts product definiëren

Elk project heeft een uiteindelijke doel of de bedoeling aangeeft: de reden dat het project is gestart. Dit is de project productgenoemd. Dit product is meestal een product, zoals een commerciële TV, of een service of de gebeurtenis, zoals een sessie voor software-training. De juiste taken als u wilt maken direct product definiëren is een essentiële vaardigheden voor een projectmanager. De takenlijsten die u in Project 2007 maakt moeten al het werk dat is vereist, en alleen het vereist, om het project voltooid werk beschrijven.

Bij het ontwikkelen van uw takenlijsten, misschien u vindt het handig om te onderscheiden product bereik van de omvang van het project. Product-bereik worden de kwaliteit, functies en functies van het product van het project. Bijvoorbeeld, als het product een commerciële TV is, het bereik product mogelijk onder andere de lengte, het onderwerp en de doelgroep. Omvang van het project, worden aan de andere kant van het werk dat is vereist om uit te voeren, zoals een product of service. In ons scenario bevat reikwijdte van het project gedetailleerde taken met betrekking tot het maken van een TV commerciële zoals vasthouden auditions, foto's van de video, bewerken, enzovoort.

Naar boven

De duur van taken inschatten

Van een taak duur wordt de hoeveelheid tijd die u verwacht dat het duurt om de taak te voltooien. Project 2007 kunt werken met de duur van taken die van minuten tot maanden variëren. Afhankelijk van de reikwijdte van uw project, hebt u waarschijnlijk het werken met de duur van taken op de schaal van uren, dagen en weken wilt.

Een project mogelijk bijvoorbeeld een projectkalender met werktijd gedefinieerd als 8: 00 tot en met 5 uur met een einde één uur lunch maandag tot en met vrijdag, vrije tijd die zijn gedefinieerd als avonden en weekends verlaten. Als u schatten van een taak kost 16 uur werktijd, kunt u de duur invoeren als 2d werk plannen meer dan twee acht uur werkdagen. Door de taak begint op 8: 00 op een vrijdag, u kan vervolgens verwachten dat deze wouldn't worden voltooid tot 17: 00 op de volgende maandag. Geen tijdelijke zou worden gepland tijdens het weekend omdat zaterdag en zondag zijn gedefinieerd als vrije tijd.

Tip: U kunt de totale duur van een project vaststellen door het berekenen van het verschil tussen de vroegste datum en de laatste einddatum van de taken die tijden het opstellen. De duur van het project wordt ook beïnvloed door andere factoren, zoals relaties tussen taken. Omdat Project 2007 wordt onderscheid tussen werktijd en vrije tijd gemaakt, wordt de duur van een taak niet per se overeenstemmen met verstreken tijd.

Tip: U kunt taken bij werktijd en vrije tijd plannen. Klik hiertoe toewijzen aan een verstreken duur aan een taak. U invoeren verstreken duur door voorafgaand aan de afkorting duur met een e. Typ bijvoorbeeld 3ed om aan te geven van drie verstreken dagen. U kunt een verstreken duur voor een taak die u niet rechtstreeks bepalen maar die toch is kritieke aan uw project. U kunt bijvoorbeeld de taken foundation beton storten en Verwijder foundation formulieren in een project constructie hebben. Als dat zo is, kunt eventueel ook een taak wachten beton voor het herstellen van genoemd omdat u niet verwijderen van de formulieren wilt totdat het beton heeft verwijderd. De taak die wachten om door beton voor het herstellen van moet een verstreken duur hebben, omdat het beton wordt vloer via een aaneengesloten bereik van dagen, of ze werken of vrije dagen. Als het beton 48 uur duurt voor het herstellen van, kunt u de duur voor die taak invoeren als 2vd, de taak te beginnen op vrijdag om 9 uur en verwachten ervan kan worden voltooid op zondag om 9 uur In de meeste gevallen echter moet u werken met nonelapsed duur in Project 2007.

standaardwaarden voor minuten en -uren voor een duur wordt gebruikt door Project 2007 : een minuut gelijk is aan de 60 seconden en één uur is gelijk aan 60 minuten. U kunt echter niet-standaard duur voor dagen, weken en maanden voor uw project definiëren. Klik hiervoor in het menu Extra , klik op de opdracht Opties en klik in het dialoogvenster Opties op het tabblad agenda , hier wordt geïllustreerd.

dialoogvenster met opties

Hoe u bedenken nauwkeurige taakduur?

U twee regels voor algemene rekening moet houden bij het bepalen van de duur van taken.

 • Algemene projectduur vaak betrekking heeft op de duur van de taak; lange projecten meestal taken met een langere duur dan taken kortom projecten hebben.

 • Als u de voortgang ten opzichte van de projectplanning bijhoudt, moet u rekening houden met het detailniveau dat u wilt toepassen op uw projecttaken. Als u een project meerdere jaren hebt, bijvoorbeeld deze mogelijk niet praktisch of zelfs mogelijk om bij te houden van taken die zijn gemeten uren of minuten. In het algemeen, moet u duur van taken op het laagste niveau van de details of besturingselement dat is belangrijk voor u, maar niet lager meten.

Voor uw projecten echte berekend u vaak taakduur. Goede bronnen van de geschatte duur taak opnemen:

 • Historische gegevens uit de voorgaande vergelijkbare projecten.

 • Maakt een schatting van de personen die de taken worden voltooid.

 • Deskundigen van de personen die vergelijkbare projecten hebt beheerd.

 • Standaarden van professionele of industriële organisaties die lijkt op het uwe projecten.

Voor ingewikkelde projecten zou u waarschijnlijk combineren deze en andere bronnen voor het schatten van de duur van taken. Omdat de geschatte duur onjuiste taak een belangrijke bron van risico's in een project, goede maakt een schatting maken is ook meer zegt dan de hoeveelheid beide.

Een algemene vuistregel u rekening moet houden wordt de regel 8/80genoemd. Deze regel stappen worden voorgesteld die taak duur tussen acht uur (of één dag) en 80 uur (10 werkdagen of twee weken) in het algemeen aan de duur van een beheerbare worden aangepast. Taken korter dan een dag mogelijk te grof en taken die meer dan twee weken mogelijk te lang is voor het beheren van correct zijn. Er zijn diverse legitieme redenen aan het einde van deze regel, maar de richtlijnen zijn zegt Bezig voor de meeste taken in uw projecten.

Naar boven

Taken ordenen in fasen

Het is handig om het ordenen van groepen nauw verwante taken die een primaire gedeelte van het projectwerk in fasenaangeven. Wanneer u een projectplan bekijkt, kunt naleving van de fasen van taken u en anderen structuren op basis van belangrijke taken en gedetailleerde werkitems. Dat is bijvoorbeeld gebruikelijk moet worden verdeeld van een project film of video over belangrijke fasen van werk zoals preproductie, productie en postproductie. U maken fasen door te vergroten of inspringing van taken. U kunt ook een takenlijst in fasen, samenvouwen manier die sterk lijkt u met een overzicht in Word werken kunt. In Project 2007, worden fasen aangegeven met overzichtstaken.

Een overzichtstaak werkt anders uit andere taken. U kan bewerken van de duur, begindatum of andere berekende waarden rechtstreeks, omdat deze informatie wordt afgeleid of "samengevouwen" van de detailtaken, subtaken (deze weergegeven onder de overzichtstaken ingesprongen) genoemd. Project 2007 berekent de duur van een overzichtstaak als de hoeveelheid tijd vanaf de begindatum van vroegste naar de laatste einddatum van de subtaken.

Boven naar beneden en onder-ups plannen

De twee meest voorkomende benaderingen voor de ontwikkeling van taken en fasen zijn plannen van boven naar beneden en beneden.

 • Neerwaartse planning.     Belangrijke fasen of producten van het project voordat u de vereiste taken voor het voltooien van deze fasen invullen aangeeft. Complexe projecten kunnen verschillende lagen van fasen hebben. Deze methode werkt van algemene tot specifieke.

 • Bottom-up plannen.     Als u veel onder niveau gedetailleerde taken mogelijk voordat ze ordenen in logische groepen, genoemd fasen of samenvattingstaken aangeeft. Deze methode werkt dan specifieke op algemeen.

Nauwkeurige taken en fasen voor meest complexe projecten maken, moet u een combinatie van het plannen van boven naar beneden en beneden. Vaak de projectmanager allereerst tot stand gebracht, globaal fasen voor een project (boven naar beneden) en voor de resources die het project voor het leveren van dat de gedetailleerde taken die wordt uitgevoerd, is ingevuld van elke fase (beneden).

Naar boven

Taken koppelen

Projecten vereisen taken die moeten worden uitgevoerd in een specifieke volgorde. De taak van een scène filmen moet bijvoorbeeld worden uitgevoerd voordat de taak van het bewerken van de filmed scène kan zich voordoen. Deze twee taken hebben een begin-na-einde relatie (ook wel een koppeling of afhankelijkheid genoemd) met twee aspecten:

 • De tweede taak moet later zijn dan de eerste taak. Dit is een reeks.

 • De tweede taak kan optreden alleen als de eerste taak is voltooid; Dit is een afhankelijkheid.

In Project 2007, wordt de eerste taak ("film de scène") de voorafgaande genoemd omdat deze taken die afhankelijk van deze zijn voorafgaat aan. De tweede taak ('de filmed scène bewerken') wordt de opvolgende genoemd omdat deze is geslaagd taken waarvan deze afhankelijk is. Een taak kan een taak die voorafgaat aan een of meer opvolgende taken zijn. Een taak is ook een opvolgende taak aan een of meer voorafgaande taken.

Is een gebied waarin het gebruik van een planning-engine, zoals Project 2007, bijzonder handig dat staat voor relaties tussen taken en wijzigingen in de geplande begindatum en einddatum voor de verwerking. Bijvoorbeeld, kunt u duur van taken wijzigen of toevoegen of taken verwijderen uit een reeks gekoppelde taken en Project 2007 gepland taken dienovereenkomstig gewijzigd.

Relaties tussen taken worden weergegeven op verschillende manieren in Project 2007:

 • In het Gantt-diagram en Netwerkdiagram weergaven weergegeven relaties tussen taken als de taken van de lijnen.

 • In tabellen, zoals de gegevensinvoertabel worden taak-id-nummers van voorafgaande taken in de velden voorafgaande van opvolgende taken weergegeven.

U kunt relaties tussen taken maken door koppelingen tussen taken te maken. Wanneer de taken worden eerst ingevoerd, al dan niet standaard worden deze alle gepland om te beginnen op dezelfde dag, de begindatum van het project. U kunt echter verschillende methoden gebruiken om koppelingen tussen verschillende taken te maken. U kunt bijvoorbeeld een begin-na-einde-afhankelijkheid tussen de twee taken door te klikken op Taken koppelen in het menu bewerken maken.

Tip: Als u wilt een begin-na-einde-afhankelijkheid hebt gemaakt, kunt u de knop Taken koppelen op de werkbalk standaard .

De onderstaande afbeelding ziet dat als taken 2 en 3 zijn gekoppeld aan een relatie begin-na-einde, Project 2007 gewijzigd de begindatum van de taak 3 in de volgende werkdag na de voltooiing van taak 2 (overgeslagen tijdens het weekend). De duur van de oude productieoverzichtstaak werden dienovereenkomstig.

taken die zijn gekoppeld aan een relatie begin-na-einde

Tip: Als u wilt ontkoppelen van taken, selecteert u de taken die u wilt ontkoppelen en klik vervolgens op de knop Taken ontkoppelen op de werkbalk standaard . U kunt ook klikken op Taken ontkoppelen in het menu bewerken . Als u één taak die binnen een reeks gekoppelde taken met begin-na-einde relaties ontkoppelen, herstelt Project 2007 koppelingen tussen de resterende taken.

U kunt taken in diverse andere manieren inclusief koppelen:

 • Meerdere taken tegelijk koppelen

 • Twee taken waarin één taak de voorafgaande taak van de andere taak is koppelt

 • Een groep resterende taken koppelen en klikt u vervolgens twee samenvattingstaken koppelen

Tip: Tijdens het werken met overzichtstaken, kunt u een koppeling overzichtstaken rechtstreeks (zoals hierboven) of een koppeling van de meest recente taak in de eerste fase met de vroegste taak in de tweede fase. De planning eindresultaat is in beide gevallen hetzelfde. Geen omstandigheden echter, kunt u koppelen van een overzichtstaak aan een van de eigen subtaken. Een kringverwijzing probleem met de planning doet wilt maken en daarom Project 2007 niet gebruik hiervan is toegestaan.

Tip: U kunt ook een begin-na-einde-relatie tussen taken rechts in het Gantt-diagram maken. Wijs de taakbalk van de voorafgaande taak totdat de aanwijzer in een vierpuntige ster verandert. Sleep vervolgens de muisaanwijzer omhoog of omlaag naar de taakbalk van de opvolgende taak. Terwijl u de muisaanwijzer om te maken van een taakrelatie sleept, wordt de afbeelding van de aanwijzer verandert in een ketting-koppeling.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×