Taken koppelen in een project

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt twee taken in een project koppelen om hun onderlinge relatie aan te geven (ook wel een taakafhankelijkheid genoemd). Afhankelijkheden zijn bepalend voor de planning. Als u taken hebt gekoppeld, zijn wijzigingen in de voorafgaande taak van invloed op de eropvolgende taak, die weer is gekoppeld aan de volgende taak enzovoort.

Wat wilt u doen?

Taken koppelen

 1. Klik op Weergave en klik vervolgens op Gantt-diagram.

  De groep Taakweergaven op het tabblad Beeld.

 2. Houd Ctrl ingedrukt terwijl u klikt op de twee taken die u wilt koppelen (in de kolom Taaknaam).

 3. Klik op Taak > Taken koppelen.

  De knop Koppelen in de groep Planning van het tabblad Taak

Als u wilt een koppeling verwijderen, selecteert u de twee gekoppelde taken en klik op taak > Taken ontkoppelen De knop 	Taken ontkoppelen op het tabblad Taken van het lint. .

Project maakt standaard een eenvoudige taakkoppeling van het type begin-na-einde, wat inhoudt dat de eerste taak (de voorafgaande taak) moet zijn voltooid voordat de tweede taak (de opvolgende taak) kan worden gestart.

Als u een Project Online abonneebent, kunt u ook specifieke taken wilt koppelen aan een vervolgkeuzelijst met vanaf de kolom voorafgaande taken of opvolgende taken te selecteren.

 1. Klik op Weergave en klik vervolgens op Gantt-diagram.

 2. Zoek de kolom voorafgaande taken of opvolgende taken en selecteer de cel voor de taak die u wilt koppelen.

  Notitie: De kolom opvolgende taak niet al dan niet standaard wordt weergegeven. Als u wilt weergeven, gaat u naar de laatste kolom in de rij en selecteer Nieuwe kolom toevoegen. Kies opvolgende taken.

 3. In de hiërarchische lijst met al uw taken, Schuif omhoog of omlaag naar de taak gewenste, schakel het selectievakje in naast het en klik op een willekeurige plaats buiten de vervolgkeuzelijst. De taak-ID van de taak die u een koppeling maakt, wordt weergegeven in de cel.

Koppelingen selecteren in de vervolgkeuzelijst is vooral handig als de taak die u koppelen wilt aan bevindt zich dicht bij de taak waaruit u koppelt.

Een taak invoegen tussen gekoppelde taken

U kunt Project zo instellen dat wanneer u een nieuwe taak tussen gekoppelde taken invoegt, de nieuwe taak automatisch wordt gekoppeld aan de omringende taken.

 1. Klik op Bestand > Opties.

 2. Klik in het dialoogvenster Project-opties op Planning en blader naar het gedeelte Planningsopties voor dit project.

 3. Schakel het selectievakje Ingevoegde of verplaatste taken automatisch koppelen in.

 4. Voeg de nieuwe taak in.

Taken koppelen in een netwerkdiagram

 1. Klik op Weergave > Netwerkdiagram.

  Afbeelding van de knop Netwerkdiagram op het tabblad Beeld.

 2. Wijs het midden van het vak van de voorafgaande taak aan.

 3. Sleep de lijn naar het vak van de opvolgende taak.

  afbeelding van twee gekoppelde taken in een netwerkdiagram

Taken koppelen in een kalender

 1. Klik op Weergave > Kalender.

  De knop Kalender in de groep Taakweergaven op het tabblad Weergave.

 2. Wijs de kalenderbalk van de voorafgaande taak aan.

 3. Sleep de lijn naar de kalenderbalk van de opvolgende taak.

Handmatig geplande taken koppelen

Wanneer u een handmatig geplande taak koppelt aan een andere taak, wordt de handmatig geplande taak op een relatieve positie ten opzichte van de andere taak geplaatst.

U kunt Project zodanig configureren dat een handmatig geplande taak niet wordt verplaatst wanneer u deze aan een andere taak koppelt:

 1. Klik op Bestand > Opties.

 2. Klik in het dialoogvenster Project-opties op Planning en blader naar het gedeelte Planningsopties voor dit project.

 3. Schakel het selectievakje Handmatig geplande taken bijwerken wanneer koppelingen worden bewerkt uit.

Meer informatie over handmatig en automatisch geplande taken.

Andere manieren om taken te koppelen

 • Als bepaalde taken afhankelijk zijn van het afronden van een heel project, kunt u overwegen een hoofdproject in te stellen.

 • Als u wilt benadrukken hoe een taak zich verhoudt tot andere taken, gebruikt u taakpaden.

Naar boven

Deze instructies zijn specifiek voor Microsoft Project 2007.

Wat wilt u doen?

Informatie over het koppelen van taken

Wanneer u taken koppelt in Project, is de koppeling standaard van het type begin-na-einde. Een begin-na-einde-koppeling werkt echter niet in iedere situatie. Project bevat meer typen taakkoppelingen waarmee u uw project realistisch kunt modelleren.

Type koppeling

Voorbeeld

Omschrijving

Begin na einde (BE)

afhankelijkheid begin na einde

De afhankelijke taak (B) kan pas beginnen als de taak waarvan deze afhankelijk is (A), is voltooid.

Als u bijvoorbeeld de twee taken 'Fundering graven' en 'Beton storten' hebt, kan de taak 'Beton storten' pas beginnen als 'Fundering graven' is voltooid.

Gelijk begin (GB)

afhankelijkheid gelijk begin

De afhankelijke taak (B) kan pas beginnen als de taak waarvan deze afhankelijk is (A), is begonnen.

De afhankelijke taak kan beginnen op elk moment nadat de taak waarvan deze afhankelijk is, is begonnen. Voor het koppelingstype GB hoeven beide taken niet tegelijkertijd te beginnen.

Als u bijvoorbeeld de twee taken 'Beton storten' en 'Beton egaliseren' hebt, kan de taak 'Beton egaliseren' pas beginnen als 'Beton storten' is gestart.

Gelijk einde (GE)

afhankelijkheid gelijk einde

De afhankelijke taak (B) kan pas worden voltooid als de taak waarvan deze afhankelijk is (A), is voltooid.

De afhankelijke taak kan worden voltooid op elk moment nadat de taak waarvan deze afhankelijk is, is voltooid. Voor het koppelingstype GE hoeven beide taken niet tegelijkertijd te worden voltooid.

Als u bijvoorbeeld de twee taken ‘Bedrading aanbrengen’ en ‘Elektrische installatie controleren’ hebt, kan de taak ‘Elektrische installatie controleren’ niet worden voltooid totdat de taak ‘Bedrading aanbrengen’ is voltooid.

Einde na begin (EB)

NNB

De afhankelijke taak (B) kan pas worden voltooid als de taak waarvan deze afhankelijk is (A), is gestart.

De afhankelijke taak kan worden voltooid op elk moment nadat de taak waarvan deze afhankelijk is, is gestart. Voor het koppelingstype EB hoeft de afhankelijke taak niet te worden voltooid op hetzelfde moment als waarop de taak waarvan deze afhankelijk is, begint.

Bijvoorbeeld: de dakspanten voor uw bouwproject worden op een andere locatie gefabriceerd. Uw project bevat de taken ‘Levering spanten’ en ‘Dak maken’. De taak ‘Dak maken’ kan niet worden voltooid totdat de taak ‘Levering spanten’ begint.

Als u een taak invoegt tussen gekoppelde taken, kunt u de nieuwe taak automatisch laten koppelen of niet koppelen.

 • Als u de nieuwe taak wilt koppelen, klikt u op de taak waaraan de nieuwe taak vooraf moet gaan, en klikt u op Nieuwe taak in het menu Invoegen.

  Opmerking: Als dit niet werkt, klikt u in het menu Extra op Opties en vervolgens op het tabblad Planning. Zorg dat het selectievakje Ingevoegde of verplaatste taken automatisch koppelen is ingeschakeld.

 • Als u de nieuwe taak wilt toevoegen zonder deze te koppelen, klikt u op de taak die gelijktijdig met de nieuwe taak wordt uitgevoerd, en sleept u naar een leeg gedeelte van het Netwerkdiagram om de nieuwe taak te maken.

Taken koppelen met de weergave Gantt-diagram

 1. Klik in het menu Weergave op Gantt-diagram.

 2. Selecteer in het veld Taaknaam twee of meer taken die u wilt koppelen, in de volgorde waarin u ze wilt koppelen.

  • Als u taken wilt selecteren die elkaar niet opvolgen, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op de taken die u wilt koppelen.

  • Als u opeenvolgende taken wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt en klikt u op de eerste en laatste taak die u wilt koppelen.

 3. Klik op taken koppelen knopafbeelding .

  Standaard wordt in Project een begin-na-einde-koppeling gemaakt. U kunt die koppeling wijzigen naar Gelijk begin, Gelijk einde of Einde na begin.

Taken koppelen met de weergave Netwerkdiagram

 1. Klik in het menu Weergave op Netwerkdiagram.

 2. Plaats de aanwijzer in het midden van het vak van de voorafgaande taak.

 3. Sleep naar het vak van de opvolgende taak.

Taken koppelen met de weergave Kalender

 1. Klik in het menu Weergave op Kalender.

 2. Plaats de aanwijzer op de kalenderbalk van de voorafgaande taak.

 3. Sleep naar de kalenderbalk van de opvolgende taak.

Automatisch koppelen in- of uitschakelen

Wanneer u een taak invoegt tussen gekoppelde taken, wordt de nieuwe taak standaard automatisch gekoppeld aan de omringende taken. Als u bijvoorbeeld drie taken hebt met begin-na-einde-koppelingen en u voegt er een nieuwe taak tussen, krijgt de nieuwe taak een begin-na-einde-koppeling met de taak erboven en eronder.

U kunt deze optie eenvoudig uitschakelen zodat een nieuwe taak niet automatisch wordt gekoppeld aan de omringende taken. Als automatisch koppelen is uitgeschakeld, kunt u deze optie eenvoudig inschakelen.

 1. Klik in het menu Extra op Opties en klik op het tabblad Planning.

 2. Schakel het selectievakje Ingevoegde of verplaatste taken automatisch koppelen uit om automatisch koppelen uit te schakelen.

  Schakel het selectievakje Ingevoegde of verplaatste taken automatisch koppelen in om automatisch koppelen in te schakelen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×