Taken koppelen binnen uw project

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Nadat u taken hebt gemaakt in een project, moet u deze als u wilt weergeven van relaties tussen deze koppelen. Taken koppelt, maakt taakafhankelijkheid.

Tip: U kunt de relaties tussen meerdere projecten ook aangeven door taken tussen projecten te koppelen, of met afhankelijkheden tussen projecten.

In dit artikel

Taken koppelen in de weergave Gantt-diagram

Taken koppelen in de weergave Netwerkdiagram

Taken koppelen in de weergave Kalender

Automatisch koppelen in- of uitschakelen

Informatie over het koppelen van taken

Informatie over het koppelen van handmatig geplande taken

Taken koppelen in de weergave Gantt-diagram

 1. Klik op het tabblad Beeld in de groep Taakweergaven op Gantt-diagram.

  Afbeelding van de groep Taakweergaven

 2. Selecteer in het veld Taaknaam twee of meer taken die u wilt koppelen, in de volgorde waarin u ze wilt koppelen.

  • Als u taken wilt selecteren die naast elkaar staan, houdt u SHIFT ingedrukt en klikt u op de eerste en de laatste taak van de taken die u wilt koppelen.

  • Als u taken wilt selecteren die niet naast elkaar staan, houdt u CTRL ingedrukt en klikt u op de taken die u wilt koppelen.

 3. Klik op het tabblad taak in de groep planning op de knop Taken koppelen .

  Tabblad Taak, groep Planning

  Project maakt standaard een koppeling van het type begin-na-einde. U kunt deze taakkoppeling wijzigen in gelijk-begin, gelijk-einde of begin-tot-einde.

Naar boven

Taken koppelen in de weergave Netwerkdiagram

 1. Klik op het tabblad Beeld in de groep Taakweergaven op Netwerkdiagram.

  Afbeelding van de groep Taakweergaven

 2. Plaats de aanwijzer in het midden van het vak van de voorafgaande taak.

 3. Sleep de lijn naar het vak van de opvolgende taak.

Naar boven

Taken koppelen in de weergave Kalender

 1. Klik op het tabblad Beeld in de groep Taakweergaven op Kalender.

  Afbeelding van de groep Taakweergaven

 2. Plaats de aanwijzer op de kalenderbalk van de voorafgaande taak.

 3. Sleep de lijn naar de kalenderbalk van de opvolgende taak.

Naar boven

Automatisch koppelen in- of uitschakelen

U kunt Project 2010 zodanig configureren dat wanneer u tussen gekoppelde taken invoegen, de nieuwe taak automatisch is gekoppeld aan de omringende taken. Dit heet automatisch koppelen. Als u drie taken met begin-na-einde koppelingen hebt en u een nieuwe taak ertussen toevoegt, wordt bijvoorbeeld de nieuwe taak op een begin-na-einde-koppeling met de taken boven en onder duren.

Automatisch koppelen is standaard uitgeschakeld. Ga als volgt te werk om automatisch koppelen in te schakelen.

 1. Ga naar het tabblad Bestand en klik op Opties.

 2. Klik in het dialoogvenster Opties voor Project op Planning en blader naar het gedeelte Planningsopties voor dit project.

 3. Als u automatische koppeling wilt inschakelen, schakelt u het selectievakje Ingevoegde of verplaatste taken automatisch koppelen in. Als u automatische koppeling wilt uitschakelen, schakelt u het selectievakje uit.

Naar boven

Informatie over het koppelen van taken

Als u taken koppelt in Project, is het standaardtype koppeling begin-na-einde. Een koppeling van het type begin-na-einde biedt echter niet in elke situatie uitkomst. Project biedt de volgende extra typen taakkoppelingen waarmee u een realistisch model van een project kunt maken:

Type koppeling

Voorbeeld

Beschrijving

Begin na einde (BE)

afhankelijkheid begin na einde

De afhankelijke taak (B) kan pas beginnen als de taak waar deze van afhankelijk is (A) is voltooid.

Als u bijvoorbeeld de twee taken 'Fundering graven' en 'Beton storten' hebt, kan de taak 'Beton storten' pas beginnen als 'Fundering graven' is voltooid.

Gelijk begin (GB)

afhankelijkheid gelijk begin

De afhankelijke taak (B) kan pas beginnen als de taak waar deze van afhankelijk is (A), is begonnen.

De afhankelijke taak kan beginnen op elk moment nadat de taak waar deze van afhankelijk is, is begonnen. Voor het koppelingstype GB hoeven beide taken niet tegelijk te beginnen.

Als u bijvoorbeeld de twee taken 'Beton storten' en 'Beton egaliseren' hebt, kan de taak 'Beton egaliseren' pas beginnen als 'Beton storten' is gestart.

Gelijk einde (GE)

afhankelijkheid gelijk einde

De afhankelijke taak (B) kan pas worden voltooid als de taak waar deze van afhankelijk is (A) is voltooid.

De afhankelijke taak kan worden voltooid op elk moment nadat de taak waar deze van afhankelijk is, is voltooid. Voor het koppelingstype GE hoeven beide taken niet tegelijk te worden voltooid.

Als u bijvoorbeeld de twee taken 'Bedrading aanbrengen' en 'Elektriciteit inspecteren' hebt, kan de taak 'Elektriciteit inspecteren' niet worden voltooid voordat de taak 'Bedrading aanbrengen' is voltooid.

Einde na begin (EB)

NNB

De afhankelijke taak (B) kan pas worden voltooid als de taak waar deze van afhankelijk is (A) is gestart.

De afhankelijke taak kan worden voltooid op elk moment nadat de taak waar deze van afhankelijk is, is begonnen. Voor het koppelingstype EB hoeft de afhankelijke taak niet te worden voltooid op hetzelfde moment als waarop de taak waarvan deze afhankelijk is, start.

Stel bijvoorbeeld dat het dakgebinte voor uw bouwproject offsite wordt gebouwd. Twee van de taken in uw project zijn 'Levering dakgebinte' en 'Dak opbouwen'. De taak 'Dak opbouwen' kan pas worden voltooid nadat de taak 'Levering dakgebinte' is gestart.

Naar boven

Informatie over het koppelen van handmatig geplande taken

Wanneer u een handmatig geplande taak aan een andere taak koppelt, wordt Project houdt rekening met het koppelingstype en wordt de handmatig geplande taak ten opzichte van de andere taak geplaatst. De opvolgende taak met een begin-na-einde-koppeling wordt bijvoorbeeld weergegeven als begin zodra de voorafgaande taak is voltooid.

U kunt echter Project 2010 configureren dat een handmatig geplande taak niet wordt verplaatst wanneer deze is gekoppeld aan een andere taak:

 1. Ga naar het tabblad Bestand en klik op Opties.

 2. Klik in het dialoogvenster Opties voor Project op Planning en blader naar het gedeelte Planningsopties voor dit project.

 3. Schakel het selectievakje Handmatig geplande taken bijwerken wanneer koppelingen worden bewerkt uit.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×