Taken (gebeurtenissen) in de Project Server-wachtrij beheren

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als project- en roosterinformatie wordt gepubliceerd naar Microsoft Office Project Server 2007, wordt deze verwerkt door de Project Server-wachtrij. U kunt wijzigen hoe taken (of gebeurtenissen) in wachtrijen worden gepland, de taken in de wachtrij weergeven en bepaalde taken in de wachtrij opnieuw starten.

De Project Server-wachtrij bevat twee afzonderlijke wachtrijen:

 • Projectwachtrij     Deze wordt gebruikt voor projectberichten die te maken hebben met opslaan, publiceren, rapporteren en het samenstellen van kubussen. De tabellen en opgeslagen procedures worden opgeslagen in de Office Project Server 2007-werkdatabase.

 • Roosterwachtrij     Deze wordt gebruikt voor roosterberichten die te maken hebben met het opslaan en verzenden van een rooster. De tabellen en opgeslagen procedures worden opgeslagen in de gepubliceerde Office Project Server 2007-database.

Wat wilt u doen?

De instellingen van de wachtrij taak wijzigen

Het raster van de wachtrij taak instellen

Annuleren of taken in de wachtrij opnieuw proberen

De instellingen van de takenwachtrij wijzigen

 1. Klik op de werkbalk Snel starten op Serverinstellingen.

 2. Klik op de pagina Serverinstellingen op Instellingen wachtrij.

 3. Selecteer in de lijst Wachtrijtype de optie Project of Rooster om aan te geven welke wachtrij u wilt wijzigen.

  Te klikken op Opslaan aan het einde van deze procedure worden de instellingen opslaan voor het wachtrijtype die u hebt geselecteerd. Als u wilt wijzigen en de instellingen voor het andere wachtrijtype opslaat, moet u deze procedure herhalen.

 4. Typ in de sectie Maximumaantal taakverwerkingsthreads het maximale aantal wachtrijtaken dat op een bepaald tijdstip door de server kan worden verwerkt.

  Tip: Als u -1 typt, wordt het maximumaantal threads (maximaal 20) door de server verwerkt.

 5. Typ in de sectie Pollinginterval (in milliseconden) het aantal milliseconden dat de Project Server-wachtrij moet wachten voordat nieuwe taken in de project- of de roosterdatabase worden opgevraagd.

 6. Typ in de sectie Interval voor opnieuw proberen van subtaak (in milliseconden) het aantal milliseconden dat de Project Server-wachtrij moet wachten voordat de taak opnieuw wordt geprobeerd als de oorspronkelijke poging(en) is (zijn) mislukt.

 7. Typ in de sectie Limiet voor opnieuw proberen van de subtaak het aantal keren dat de Project Server-wachtrij taken bij de database moet blijven opvragen als de oorspronkelijke poging(en) is (zijn) mislukt.

 8. Typ in de sectie SQL-interval voor opnieuw proberen (in milliseconden) het aantal milliseconden dat moet verstrijken tussen elke poging om een taak te verwerken.

 9. Typ in de sectie SQL-limiet voor opnieuw proberen het maximumaantal keren dat de Project Server-wachtrij een taak moet proberen te verwerken.

 10. Klik op Opslaan.

Naar boven

Het raster van de takenwachtrij instellen

 1. Klik op de werkbalk Snel starten op Serverinstellingen.

 2. Klik op de pagina Serverinstellingen op Wachtrij beheren.

 3. Selecteer in de sectie Type filter in de lijst Type filter het type taak dat u wilt weergeven in het Taakraster.

 4. Typ in de sectie Taak/taakgroep-id's het taak-id-nummer of een taakgroep-id. Dit wordt alleen weergegeven als u in de lijst Type filter de optie Op id hebt geselecteerd.

  Functie groep-id's gerelateerde taken gekoppeld. Bijvoorbeeld als een gebruiker een project publiceert, bevat deze taak automatisch andere gekoppelde taken die betrekking hebben op meldingen, rapportage, enzovoort.

  Tip: Als u wilt vaststellen welke taak-id of taakgroep-id u moet gebruiken, kopieert u de id van het Taakraster. Voordat u dit doet, voegt u de kolommen voor de taak-id en de taakgroep-id in het Taakraster in met de tabel Beschikbare kolommen in de sectie Kolommen.

 5. Selecteer de periode van historische gegevens en het maximum aantal taken die u wilt weergeven in het Raster van takenin de sectie Werkervaring .

 6. Selecteer in de sectie Taaktypen het type taakinformatie dat u wilt weergeven in het Taakraster.

 7. Selecteer in de sectie Taakvoltooiingsstatussen het type taakstatusinformatie dat u wilt weergeven in het Taakraster.

 8. Selecteer in de sectie Projecten de projecten die u wilt controleren in het Taakraster.

  Deze sectie wordt alleen weergegeven als u in de lijst Type filter de optie Op project hebt geselecteerd.

 9. Selecteer in de sectie Kolommen de kolommen die u wilt weergeven in het Taakraster.

 10. Geef in de sectie Geavanceerde opties op of u de gerelateerde subtaken wilt annuleren als u een taak selecteert, en klik vervolgens op Taak annuleren.

  • Taken annuleren die in de wachtrij worden gezet     Selecteer deze optie als u alleen de taken wilt annuleren die in de wachtrij worden ingevoerd.

  • Latere taken in de correlatie annuleren     Selecteer deze optie als u de geselecteerde taak of taken en eventuele gerelateerde subtaken wilt annuleren. Hierdoor worden mogelijke synchronisatieproblemen met de informatie over de taak en de resource die aan het project of het rooster zijn gekoppeld, geminimaliseerd.

 11. Klik in de sectie Taken raster Selecteer van een taak in de lijst en klik op Verwante taken om te controleren van taken die zijn gerelateerd aan hetzelfde project (als uw beheerder heeft de Infrastructuur-Update voor Microsoft Office-Serversheb geïnstalleerd). Hiermee kunt u zien waarom een taak is niet in de wachtrij en wordt niet uitgevoerd, zoals deze wordt mogelijk geblokkeerd door een vorige taak ten opzichte van hetzelfde object.

  De Verwante taken onderliggend als filter wilt verwijderen, klikt u op Alle taken.

  Notities: 

  • Klik op het hyperlinkfoutbericht in de kolom Fout van het Taakraster voor meer informatie over een mislukte taak.

  • Ook teamleden kunnen taken in de wachtrij bekijken. Teamleden kunnen klikken op Persoonlijke instellingen bij Snel starten en vervolgens klikken op Mijn wachtrijtaken. Op de pagina Mijn wachtrijtaken kunnen teamleden alleen hun eigen taken in de wachtrij zijn. Teamleden moeten zich realiseren dat wijzigingen in pagina's binnen Microsoft Office Project Web Access mogelijk niet direct van kracht worden als er momenteel veel taken in de Project Server-wachtrij staan. Ze kunnen op F5 drukken om een pagina te vernieuwen totdat ze hun wijzigingen zien.

  • U kunt ook gebeurtenis-handlers gebruiken om de status of de prestatie van wachtrijtaken en andere processen te bekijken. Klik bij Snel starten op Serverinstellingen en vervolgens op Configuratie van gebeurtenis-handler vanaf server.

Naar boven

Taken in de wachtrij annuleren of opnieuw proberen

 1. Selecteer de taak in het Taakraster en klik vervolgens op Taak annuleren. U kunt ook klikken op Taak opnieuw proberen voor de geselecteerde taak als de statusinformatie in de kolom Taakstatus aangeeft dat er een probleem was met het verwerken van de taak.

  Opmerking: Taken met de taakstatus Correlatie tussen mislukt en blokkerend kunt u niet opnieuw proberen.

 2. Klik op Status vernieuwen om het Taakraster bij te werken met de wijzigingen die u hebt aangebracht.

Waarom kan ik bepaalde acties uitvoeren in Project Web Access?

De machtigingen waarmee u bij Project Web Access bent aangemeld, bepalen welke functies u kunt zien en gebruiken. Ook de inhoud van bepaalde pagina's kan afwijken van de documentatie als uw serverbeheerder Project Web Access heeft aangepast zonder de Help aan deze wijzigingen aan te passen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×