Tabstops instellen, wissen of verwijderen

Tabstops instellen, wissen of verwijderen

Met tabstops kunt u eenvoudig op te maken documenten maken. Met behulp van de documentindelingsopties in Word kunt u bijvoorbeeld een inhoudsopgave of index maken zonder een tabstop in te stellen.

Word bevat ook vooraf gedefinieerde indelingsopties voor tabellen, kop- en voetteksten, voorbladen en andere opties voor de pagina-indeling. Als u deze opties gebruikt, hebt u geen tabstops nodig.

Tip: Voor de verschillende versies van Word wordt in veel procedures verwezen naar 'op het tabblad Start'. Voor Word 2016 kunt u ook het tabblad Indeling gebruiken. Voor Word 2013, Word 2010 en Word 2007 kunt u ook het tabblad Pagina-indeling gebruiken.

Ongeacht de versie van Word die u gebruikt, is de procedure voor het instellen (toevoegen) van tabstops op de horizontale liniaal hetzelfde. De liniaal bevat standaard geen tabstops wanneer u een nieuw leeg document opent. De standaardafstand voor tabs is echter ingesteld op elke 1,25 cm.

Voordat u tabstops gaat instellen (toevoegen), is het raadzaam vertrouwd te raken met de tabselector en de beschikbare tabstops.

Kies in de tabselector een van de zeven tabs, links, midden, rechts, decimaal, lijn, inspringing eerste regel, verkeerd-om inspringing, die u wilt instellen op de liniaal.

De tabselector is het vakje helemaal links van de liniaal. U kunt op de tabselector blijven klikken voor elke tab die hierna wordt beschreven.

Tabbladafbeelding

Links uitlijnende tab

Tekst wordt uitgelijnd aan de rechterkant van de tabstop.

Knop Tab voor centreren

Tab voor centreren

Tekst wordt gecentreerd terwijl u typt.

Tabbladafbeelding

Rechts uitlijnende tab

Tekst wordt rechts uitgelijnd en loopt verder naar links.

Tabbladafbeelding

Decimale tab

Getallen worden uitgelijnd aan de linkerkant van de decimaal. U kunt de Decimale tab niet gebruiken om getallen uit te lijnen rond een ander teken, zoals een afbreekstreepje of een en-teken.

Knop Lijntab

Lijntab

Tekst wordt niet geplaatst met een Lijntab. In plaats daarvan wordt er een verticale lijn op de tabpositie ingevoegd.

Knopafbeelding

Eerste regel inspringen

Eerste regel inspringen bevindt zich boven aan de liniaal. U kunt hiermee de tekst op de eerste regel van een alinea laten inspringen.

Knopafbeelding

Verkeerd-om inspringing

Verkeerd-om inspringing bevindt zich onder aan de liniaal. U kunt hiermee de tekst op de tweede regel van de alinea en alle regels hierna laten inspringen.

U kunt snel een tabstop instellen in uw document door een tabstop te kiezen en op de gewenste positie op de liniaal te klikken.

De liniaal in een Word-document wordt weergegeven met tabs.

 • Klik helemaal links van de liniaal op de gewenste tabstop in de tabselector en klik op de positie op de liniaal waarop u deze wilt instellen.

  Opmerking: Ziet u geen liniaal boven aan het document? Klik op Beeld > Liniaal. Als u de tabstoptekens in het document wilt bekijken, kiest u op het tabblad Start de optie Weergeven/verbergen Pictogram alinea markering .

Tips

 • Als u een ingestelde tab wilt verplaatsen, sleept u deze naar een nieuwe positie op de liniaal.

 • Als u de exacte locatie van een tabstop wilt bekijken, dubbelklikt u op de tab. Het dialoogvenster Tabs wordt weergegeven. Hierin wordt de exacte positie weergegeven in het vak Tabpositie.

 • Druk op Tab om de uitlijning voor tekst te controleren die u hebt gemaakt met de ingestelde tabstops.

 • Wanneer meerdere alinea's zijn geselecteerd, worden alleen de tabs van de eerste alinea weergegeven op de liniaal.

U kunt elke tabstop die u instelt op de horizontale liniaal, snel verwijderen.

Opmerking: Als er geen liniaal wordt weergegeven boven aan het document, klikt u op Beeld > Liniaal. Als u de tabstoptekens in het document niet ziet, klikt u op het tabblad Start in de groep Alinea op Weergeven/verbergen Pictogram alinea markering .

 • Sleep een tabstop van de liniaal om deze te verwijderen.

  Een tab is gemarkeerd op de liniaal.

  Opmerking: Wanneer u de muisknop loslaat, verdwijnt de tabstop en wordt de tekst verplaatst naar de volgende tabstoplocatie of naar de standaardafstand voor tabs, ingesteld op elke 1,25 cm.

In onderstaande afbeelding wordt tekst weergegeven die is uitgelijnd op tabstops die zijn toegevoegd aan het document: een rechts uitgelijnde tabstop op 1,9 cm en een links uitgelijnde tabstop op 3,2 cm.

Een voorbeeld toont tekst die is uitgelijnd op tabstops op de liniaal.

Wanneer de tabstops worden verwijderd, wordt de tekst verplaatst naar de standaard tablocaties (elke 1,25 cm), zoals wordt aangegeven in de volgende afbeelding.

Een voorbeeld laat tekst zien nadat tabstops zijn verwijderd. .

U kunt tabs instellen met het dialoogvenster Tabs. Als u het dialoogvenster Tabs gebruikt, kunt u de tabposities exact instellen en kunt u een specifiek teken (opvulteken) invoegen vóór de tab.

 1. Klik op het tabblad Start in de groep Alinea op de dialoogvensterweergave Alinea en klik vervolgens op Tabs.

  Startpictogram voor het dialoogvenster Alinea

 2. Typ in het vak Tabpositie de positie (meting) op de liniaal waarop u de tabstop wilt instellen.

  Dialoogvenster Tabs

 3. Kies onder Uitlijning de optie Links, Centreren, Rechts, Decimaal of Lijn.

 4. Kies onder Opvulteken de optie 1 Geen, 2 puntjes, 3 streepjes of 4 onderstrepingen om in het geval van optie 2, 3 en 4 een reeks tekens in te voegen waarmee bijvoorbeeld een sectietitel wordt verbonden met een paginanummer.

  Voorbeeld van het gebruik van een blokpunt

 5. Klik op Instellen > OK.

U kunt alle ingestelde tabs of alleen bepaalde tabs wissen.

 1. Klik op het tabblad Start in de groep Alinea op de dialoogvensterweergave Alinea en klik vervolgens op Tabs.

 2. Kies een van de volgende opties:

  • Als u één tabstop wilt verwijderen, kiest u een tabpositie in de lijst Tabpositie, klikt u op Wissen en vervolgens op OK.

   De opties in het dialoogvenster Tabs worden weergegeven.

  • Als u alle tabposities wilt wissen, klikt u op Alles wissen > OK.

U kunt ook Zoeken en Vervangen gebruiken om tabs te wissen. Zie De standaardafstand voor tabs verwijderen voor meer informatie.

U kunt een inspringing op de eerste regel of een verkeerd-om inspringing toevoegen. Met een inspringing op de eerste regel kunt u de eerste tekstregel van een alinea laten inspringen en de volgende regels links uitlijnen. Bij een verkeerd-om inspringing springen de tweede en alle volgende regels tekst in een alinea meer in dan de eerste regel.

Voorbeeld van een verkeerd-om alinea

 • Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Sleep de tab voor Eerste regel inspringen Knopafbeelding bovenaan de liniaal naar de positie waarop de eerste regel van een alinea moet beginnen.

  • Sleep de tab voor Verkeerd-om inspringen Knopafbeelding onderaan de liniaal naar de positie op de liniaal waarop de tweede regel van de alinea en alle regels hierna moeten beginnen.

  Opmerking: Als er geen liniaal wordt weergegeven bovenaan het document, klikt u op Beeld > Liniaal.

Wanneer u met getallen werkt, kunt u met een decimale tab getallen, zoals geldbedragen, correct uitlijnen in een kolom.

 1. Als boven aan het document geen liniaal wordt weergegeven, klikt u op Weergave en schakelt u vervolgens het vakje Liniaal in.

 2. Klik enkele malen op de tabselector links op de liniaal tot u de decimale tab ziet: Tabbladafbeelding .

  Liniaal met decimale tab

 3. Klik op de liniaal op de plaats waar het decimaalteken moet komen. U kunt dit later verplaatsen door te klikken en te slepen.

  Tip: Als u dubbelklikt op de decimale tab in de liniaal, wordt het vak Tabs met meer opties weergegeven. U kunt meer tabs toevoegen via dit vak of door op de liniaal te klikken.

 4. Klik in het document op de plaats waar u een getal wilt typen, en druk op de tabtoets. Als u het getal typt, wordt het decimaalteken op de tab uitgelijnd. Doe hetzelfde op de volgende regel en de getallen worden rond het decimaalteken gecentreerd.

  Getallen onder de decimale tab uitgelijnd

Als u een ander scheidingsteken dan een decimaalteken wilt gebruiken, kunt u een scheidingsteken kiezen in Configuratiescherm in Windows.

Opmerking: Als u deze instelling wijzigt, is dit van invloed op elke getalnotatie, niet alleen de notaties die voor Word worden gebruikt.

 1. Klik op de knop Start > Configuratiescherm > Klok, land en regio

 2. Selecteer in het dialoogvenster Regio het tabblad Indelingen en selecteer vervolgens Aanvullende instellingen.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Indeling aanpassen het tabblad Getallen en selecteer in de vervolgkeuzelijst Decimaalteken het scheidingsteken dat u wilt gebruiken. Klik vervolgens op OK.

Opvultekens zijn de speciale tekens (puntjes, streepjes, onderstrepingen) waarmee een visuele verbinding wordt gemaakt tussen de tabstops. Opvultekens worden meestal gebruikt in een inhoudsopgave of een index.

Opmerking: Als u tabstops en opvultekens wilt gebruiken om een inhoudsopgave op te maken, kunt u in Word misschien beter automatisch een inhoudsopgave maken.

 1. Typ de tekst die u wilt weergeven vóór het opvulteken.

 2. Stel op de horizontale liniaal de gewenste tabstop in en dubbelklik hierop.

 3. Kies in het dialoogvenster Tabs onder Opvulteken de optie 1 Geen, 2 puntjes, 3 streepjes of 4 onderstrepingen om een reeks tekens (in het geval van optie 2, 3 en 4) in te stellen en hiermee een verbinding tussen de tabstops te maken.

  Voorbeeld van het gebruik van een blokpunt

 4. Klik op OK en druk op Tab.

Tip: Wanneer u op Enter drukt om een nieuwe regel te beginnen, is de opgemaakte tabstop beschikbaar.

Als u handmatige tabstops instelt, worden de standaardtabstops onderbroken door de handmatige tabstops die u instelt. Handmatige tabstops die zijn ingesteld op de liniaal, vervangen de standaardinstellingen voor tabstops. Standaardtabstops zijn ingesteld op elke 1,25 cm.

 1. Klik op het tabblad Start in de groep Alinea op de dialoogvensterweergave Alinea.

 2. Klik in het dialoogvenster Alinea op Tabs.

 3. Klik in het dialoogvenster Tabs in het vak Standaardtabs om de.

  • Geef aan hoeveel (een maateenheid) ruimte u wilt tussen de tabstops.

  • Klik op de pijl-omhoog of pijl-omlaag en selecteer een standaardmaateenheid (bijvoorbeeld ,4).

 4. Klik op OK.

U kunt de standaardafstand voor tabs verwijderen en de tabstoptekens in het document verwijderen door deze handmatig te selecteren en te verwijderen. U kunt ook Zoeken en Vervangen gebruiken om meerdere of alle tabstops te verwijderen.

 1. Klik op het tabblad Start op Vervangen.

 2. Typ ^t in het vak Zoeken naar en laat het vak Vervangen door leeg.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u één tab tegelijk wilt verwijderen, klikt u op Volgende zoeken en vervolgens op Vervangen om het document te doorlopen.

  • Klik op Alles vervangen om alle tabs in één keer te verwijderen.

Als u een tabstop wilt verwijderen die u hebt toegevoegd aan een document, sleept u het tabstopteken van de liniaal af.

Een tab is gemarkeerd op de liniaal.

Wanneer u de muisknop loslaat, verdwijnt de tabstop en wordt de tekst verplaatst naar de volgende tabstoplocatie of naar de standaardtablocatie (om de 0,5 inch).

In de onderstaande afbeelding wordt tekst weergegeven die is uitgelijnd op tabstops die zijn toegevoegd aan het document: een rechts uitgelijnde tabstop op 0,75 inch en een links uitgelijnde tabstop op 1,25 inch.

Een voorbeeld toont tekst die is uitgelijnd op tabstops op de liniaal.

Wanneer de tabstops worden verwijderd, wordt de tekst verplaatst naar standaardtablocaties (om de 0,5 inch).

Een voorbeeld laat tekst zien nadat tabstops zijn verwijderd. .

Opmerking:  Als er geen liniaal wordt weergegeven boven aan het document, klikt u op Beeld > Liniaal. Als de tabstoptekens in het document niet zichtbaar zijn, klikt u op Start en vervolgens op Weergeven/verbergen.

De standaardafstand voor tabs verwijderen

Als u de standaardafstand voor tabs wilt verwijderen, verwijdert u de tabstoptekens in uw document door ze handmatig te selecteren en te verwijderen of, als u meerdere of alle tabstoptekens wilt verwijderen, door ze te zoeken en vervangen.

 1. Typ ^t in het zoekvak Voer de tekst in die u in het document wilt zoeken in de rechterbovenhoek van het document.

 2. Klik op het vergrootglas en klik vervolgens op Vervangen.

  De optie Vervangen is gemarkeerd in het zoekvak.

 3. Laat het vak Vervangen door leeg.

 4. Klik op Zoeken en vervolgens op Vervangen om door het document te lopen en telkens één tab te verwijderen.

 5. Klik op Alles vervangen om alle tabbladen in één keer te verwijderen.

Alle of meerdere tabposities wissen

Een snelle manier om meerdere tabposities te wissen is via het dialoogvenster Tabs.

 1. Klik op de tekst met de tabstops die u wilt verwijderen.

 2. Klik in het menu Opmaak op Tabs.

 3. Klik in de lijst onder Tabstops op elke tabpositie die uw wilt wissen en klik vervolgens op het minteken (-). Als u alle tabposities wilt wissen, klikt u op Alles wissen.

  Dialoogvenster Tabs

 4. Klik op OK wanneer u klaar bent.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×