Tabelrijen en -kolommen toevoegen of verwijderen

Tabelrijen en -kolommen toevoegen of verwijderen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De hulpmiddelen voor tabellen kunt u eenvoudig toevoegen en verwijderen van rijen en kolommen in PowerPoint.

Een rij toevoegen

 1. Klik op een tabelcel in de rij boven of onder de plaats waar u de nieuwe rij wilt invoegen.

 2. Voer onder Hulpmiddelen voor tabellen op het tabblad Indeling in de groep Rijen en kolommen een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Hierboven invoegen als u een rij wilt invoegen boven de geselecteerde cel.

  • Klik op Hieronder invoegen als u een rij wilt invoegen onder de geselecteerde cel.

   Opties in de groep Rijen en kolommen

   Notities: 

   • Als u meerdere rijen tegelijk wilt toevoegen, sleept u de muisaanwijzer tot u net zoveel rijen hebt geselecteerd als u wilt toevoegen. Daarna klikt u op Hierboven invoegen of Hieronder invoegen. Selecteer bijvoorbeeld drie bestaande rijen en klik op Hierboven invoegen of Hieronder invoegen. Er worden nu drie rijen toegevoegd.

   • Als u een rij onder aan een tabel wilt toevoegen, klikt u op de cel uiterste rechts op de laatste rij en drukt u op Tab.

Een kolom toevoegen

 1. Klik op een tabelcel rechts of links van de kolom waar u de nieuwe kolom wilt invoegen.

 2. Voer onder Hulpmiddelen voor tabellen op het tabblad Indeling in de groep Rijen en kolommen een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Links invoegen als u een kolom links van de geselecteerde cel wilt toevoegen.

  • Klik op Rechts invoegen als u een kolom rechts van de geselecteerde cel wilt toevoegen.

   Opties in de groep Rijen en kolommen

   Opmerking: Als u meerdere kolommen tegelijk wilt toevoegen, sleept u de muisaanwijzer tot u net zoveel kolommen hebt geselecteerd als u wilt toevoegen. Daarna klikt u op Links invoegen of Rechts invoegen. Selecteer bijvoorbeeld drie bestaande kolommen en klik op Links invoegen of Rechts invoegen. Er worden nu drie kolommen toegevoegd.

Een rij of kolom verwijderen

 1. Klik op een tabelcel in de kolom of rij die u wilt verwijderen.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor tabellen op het tabblad op het tabblad Indeling in de groep Rijen en kolommen op Verwijderen en klik daarna op Kolommen verwijderen of Rijen verwijderen.

  Kolommen of rijen verwijderen

Een tabel verwijderen

 1. Klik op de tabel om deze te selecteren.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor tabellenop het tabblad indeling , klikt u in de groep rijen en kolommenverwijderen, klikt u op en klikt u op Tabel verwijderen of druk op DELETE op het toetsenbord.

  Een tabel verwijderen

Zie ook

Tabelcellen samenvoegen, splitsen of verwijderen

Het uiterlijk van een tabel wijzigen

Een tabel aan een dia toevoegen

Een rij toevoegen

 1. Klik op een tabelcel in de rij boven of onder de plaats waar u de nieuwe rij wilt invoegen.

 2. Onder Hulpmiddelen voor tabellenop het tabblad indeling , klikt u in de groep tabel , klik op selecterenen klik vervolgens op Rij selecteren.

  afbeelding van het tabblad indeling van hulpmiddelen voor tabellen in word

 3. Klik onder Hulpmiddelen voor tabellenop het tabblad indeling , klikt u in de groep rijen en kolommen , voer een van de volgende opties:

  Afbeelding van de groep Rijen en kolommen in PowerPoint

  • Als u wilt een rij boven de geselecteerde rij toevoegen, klikt u op Hierboven invoegen.

  • Als u wilt een rij onder de geselecteerde rij toevoegen, klikt u op Hieronder invoegen.

   Meerdere rijen als tegelijk wilt toevoegen, selecteer het aantal rijen die u wilt toevoegen en klik vervolgens op Hierboven invoegen of Hieronder invoegen.

Tip: Als u een rij onder aan een tabel wilt toevoegen, klikt u op de laatste cel van de laatste rij en drukt u op Tab.

Een kolom toevoegen

 1. Klik op een cel in de kolom links of rechts van de plaats waar u de nieuwe kolom wilt invoegen.

 2. Onder Hulpmiddelen voor tabellenop het tabblad indeling , klikt u in de groep tabel , klik op selecterenen klik vervolgens op Kolom selecteren.

  afbeelding van het tabblad indeling van hulpmiddelen voor tabellen in word

 3. Klik onder Hulpmiddelen voor tabellenop het tabblad indeling , klikt u in de groep rijen en kolommen , voer een van de volgende opties:

  Afbeelding van de groep Rijen en kolommen in PowerPoint

  • Als u wilt een kolom toevoegen aan de linkerkant van de geselecteerde kolom, klikt u op Links invoegen.

  • Als u wilt een kolom toevoegen aan de rechterkant van de geselecteerde kolom, klikt u op Rechts invoegen.

   Meerdere kolommen als tegelijk wilt toevoegen, selecteer het aantal kolommen die u wilt toevoegen en klik vervolgens op Links invoegen of Rechts invoegen.

Een kolom of rij verwijderen

 1. Klik op een tabelcel in de kolom of rij die u wilt verwijderen.

 2. Onder Hulpmiddelen voor tabellenop het tabblad indeling , klikt u in de groep tabel , klik op selecterenen klik vervolgens op Selecteer kolom of Rij selecteren.

  afbeelding van het tabblad indeling van hulpmiddelen voor tabellen in word

 3. Klik onder Hulpmiddelen voor tabellenop het tabblad indeling , klikt u in de groep rijen en kolommen op de pijl onder verwijderen.

  Afbeelding van de groep Rijen en kolommen in PowerPoint

 4. Doe een van de volgende dingen:

  • Een kolom verwijderen, klikt u op Kolommen verwijderen of druk op BACKSPACE.

  • Een rij verwijderen, klikt u op Rijen verwijderen of druk op BACKSPACE.

Een rij toevoegen

 1. Klik op een tabelcel in de rij boven of onder de plaats waar u de nieuwe rij wilt invoegen.

 2. Voer op het tabblad indeling in de groep rijen en kolommen , een van de volgende opties:

  • Klik op Hierboven invoegen als u een rij wilt invoegen boven de geselecteerde cel.

  • Klik op Hieronder invoegen als u een rij wilt invoegen onder de geselecteerde cel.

   Knoppen op het lint voor het bewerken van rijen en kolommen

   Notities: 

   • Als u meerdere rijen tegelijk wilt toevoegen, sleept u de muisaanwijzer tot u net zoveel rijen hebt geselecteerd als u wilt toevoegen. Daarna klikt u op Hierboven invoegen of Hieronder invoegen. Selecteer bijvoorbeeld drie bestaande rijen en klik op Hierboven invoegen of Hieronder invoegen. Er worden nu drie rijen toegevoegd.

   • Als u een rij onder aan een tabel wilt toevoegen, klikt u op de cel uiterste rechts op de laatste rij en drukt u op Tab.

Een kolom toevoegen

 1. Klik op een tabelcel rechts of links van de kolom waar u de nieuwe kolom wilt invoegen.

 2. Voer op het tabblad indeling in de groep rijen en kolommen , een van de volgende opties:

  • Klik op Links invoegen als u een kolom links van de geselecteerde cel wilt toevoegen.

  • Klik op Rechts invoegen als u een kolom rechts van de geselecteerde cel wilt toevoegen.

   Knoppen op het lint voor het bewerken van rijen en kolommen

   Opmerking: Als u meerdere kolommen tegelijk wilt toevoegen, sleept u de muisaanwijzer tot u net zoveel kolommen hebt geselecteerd als u wilt toevoegen. Daarna klikt u op Links invoegen of Rechts invoegen. Selecteer bijvoorbeeld drie bestaande kolommen en klik op Links invoegen of Rechts invoegen. Er worden nu drie kolommen toegevoegd.

Een rij of kolom verwijderen

 1. Klik op een tabelcel in de kolom of rij die u wilt verwijderen.

 2. Klik op het tabblad indeling in de groep rijen en kolommen op verwijderenen klik vervolgens op Kolommen verwijderen of Rijen verwijderen.

  Rogh

Een tabel verwijderen

 1. Klik op de tabel om deze te selecteren.

 2. Klik op het tabblad indeling in de groep rijen en kolommenverwijderen, klikt u op en klik op Tabel verwijderen of druk op DELETE op het toetsenbord.

  De opdracht kolom verwijderen

Een rij toevoegen

 1. Klik op een tabelcel in de rij boven of onder de plaats waar u de nieuwe rij wilt invoegen.

 2. Voer op het tabblad Tabelindeling , klikt u in de groep rijen en kolommen , een van de volgende opties:

  • Als u wilt een rij boven de geselecteerde cel wilt toevoegen, klikt u op hierboven.

  • Klik om toe te voegen een rij onder de geselecteerde cel, onder.

   Knoppen op het lint voor het bewerken van rijen en kolommen

   Notities: 

   • Meerdere rijen als tegelijk wilt toevoegen, met de muis sleept om te selecteren van een even groot aantal rijen aan het bedrag dat u wilt toevoegen en klik vervolgens op boven of onder. Gedurende voorbeeld, Selecteer drie bestaande rijen, klikt u op boven of onderen drie meer rijen, worden toegevoegd.

   • Als u een rij onder aan een tabel wilt toevoegen, klikt u op de cel uiterste rechts op de laatste rij en drukt u op Tab.

Een kolom toevoegen

 1. Klik op een tabelcel rechts of links van de kolom waar u de nieuwe kolom wilt invoegen.

 2. Voer op het tabbladTabelindeling , klikt u in de groep rijen en kolommen , een van de volgende opties:

  • Als u wilt een kolom toevoegen aan de linkerkant van de geselecteerde cel, klikt u op links.

  • Als u wilt een kolom toevoegen aan de rechterkant van de geselecteerde cel, klikt u op rechts.

   Knoppen op het lint voor het bewerken van rijen en kolommen

   Opmerking: Meerdere kolommen als tegelijk wilt toevoegen, met de muis sleept om te selecteren evenveel kolommen die u wilt het bedrag dat u wilt toevoegen en klik vervolgens op links of rechts. Gedurende voorbeeld, bestaande drie kolommen selecteren, klikt u op links of rechtsen drie meer kolommen, worden toegevoegd.

Een rij of kolom verwijderen

 1. Klik op een tabelcel in de kolom of rij die u wilt verwijderen.

 2. Klik op het tabblad Tabelindeling , klikt u in de groep rijen en kolommen op verwijderenen klik vervolgens op Kolommen verwijderen of Rijen verwijderen.

  De opdracht kolom verwijderen

Een tabel verwijderen

 1. Klik op de tabel om deze te selecteren.

 2. Klik op het tabblad Tabelindeling , klikt u in de groep rijen en kolommenverwijderen, klikt u op en klik op Tabel verwijderen of druk op DELETE op het toetsenbord.

  De opdracht tabel verwijderen

Een rij toevoegen

 1. Klik op een tabelcel in de rij boven of onder de plaats waar u de nieuwe rij wilt invoegen.

 2. Voer onder Hulpmiddelen voor tabellen op het tabblad Indeling in de groep Rijen en kolommen een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Hierboven invoegen als u een rij wilt invoegen boven de geselecteerde cel.

  • Klik op Hieronder invoegen als u een rij wilt invoegen onder de geselecteerde cel.

   Opties in de groep Rijen en kolommen

   Notities: 

   • Als u wilt een rij toevoegen aan het einde van een tabel, kunt u op de meest rechtse cel van de laatste rij en druk op TAB.

   • PowerPoint Online niet kan worden meerdere rijen of kolommen in één keer toevoegen.

Een kolom toevoegen

 1. Klik op een tabelcel rechts of links van de kolom waar u de nieuwe kolom wilt invoegen.

 2. Voer onder Hulpmiddelen voor tabellen op het tabblad Indeling in de groep Rijen en kolommen een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Links invoegen als u een kolom links van de geselecteerde cel wilt toevoegen.

  • Klik op Rechts invoegen als u een kolom rechts van de geselecteerde cel wilt toevoegen.

   Opties in de groep Rijen en kolommen

   Opmerking: PowerPoint Online niet kan worden meerdere rijen of kolommen in één keer toevoegen.

Een rij of kolom verwijderen

 1. Klik op een tabelcel in de kolom of rij die u wilt verwijderen.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor tabellen op het tabblad op het tabblad Indeling in de groep Rijen en kolommen op Verwijderen en klik daarna op Kolommen verwijderen of Rijen verwijderen.

  Kolommen of rijen verwijderen

Een tabel verwijderen

 1. Klik ergens in de tabel.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor tabellenop het tabblad indeling , klikt u in de groep rijen en kolommen op verwijderenen klik vervolgens op Tabel verwijderen.

  Een tabel verwijderen

Zie ook

Tabelcellen samenvoegen, splitsen of verwijderen

Het uiterlijk van een tabel wijzigen

Een tabel aan een dia toevoegen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×