Tabellen en kolommen toevoegen aan databasemodeldiagrammen

Tabellen in een databasemodeldiagram geven de structuur van een tabel in een database weer, inclusief de naam, namen van kolommen, primaire sleutels en gegevenstypen. Met het sjabloon Databasemodeldiagram kunt u nieuwe tabellen aanmaken, bestaande tabellen wijzigen, of tabellen reverse-engineeren van een bestaande database.

Kunt u de databasemodelleringsfuncties niet vinden?

Het is waarschijnlijk dat uw versie van Microsoft Office Visio niet beschikt over de functies die u zoekt. Als u wilt weten met welke versie van Visio u werkt, klikt u op Over Microsoft Office Visio in het menu Help. De naam van de versie wordt vermeld op de eerste tekstregel in het dialoogvenster.

Microsoft Office Visio Standard bevat de sjabloon Databasemodeldiagram niet.

Microsoft Office Visio Professional ondersteunt de reverse-engineering-functies voor de sjabloon Databasemodeldiagram (dat wil zeggen: een bestaande database gebruiken om een model te maken in Visio). Het biedt echter geen ondersteuning voor forward-engineering (dat wil zeggen: een Visio-databasemodel gebruiken om SQL-code te genereren). Bekijk voor meer informatie het onderwerp Een bestaande database reverse-engineeren.

Als u Visio Pro voor Office 365 gebruikt en meer te weten wil komen over hoe u een databasemodel toepast op een bestaande database, bekijk dan het onderwerp Een bestaande database reverse-engineeren.

Opmerking: U vindt de volledige suite met databasemodelleringsfuncties, waaronder reverse-engineering en forward-engineering, in Visio for Enterprise Architects. Visio for Enterprise Architects is opgenomen in het MSDN Premium-abonnement. Dit is beschikbaar met Visual Studio Professional en rolgebaseerde Visual Studio Team System-edities.

Een tabel aanmaken in een databasemodeldiagram

 1. Het modeldiagram openen dat u wilt gebruiken.

 2. Sleep vanaf het stencil Relatie tussen eenheden of vanaf het stencil Relaties tussen objecten een vorm Entiteit naar de tekening.

 3. Dubbelklik op de vorm om het venster Database-eigenschappen te openen.

 4. Klik onder Categorieën op Definitie en typ een naam voor de tabel.

 5. Klik onder Categorieën op Kolommen en typ een naam en kies een gegevenstype.

 6. Selecteer Vereist voor de kolommen die geen null-waarden mogen bevatten.

 7. Selecteer PK (primaire sleutel) voor kolommen waarmee elke rij in de databasetabel uniek wordt geïdentificeerd.

 8. Klik onder Categorieën op Indexen, Triggers, Controleren of Uitgebreid om deze optionele elementen te maken.

Tip: Als u een entiteitsshape sleept naar het diagram heeft het een standaardnaam. Om de standaardinstellingen te wijzigen gaat u naar het menu Database naar Opties, klik op Modellering , en ga naar het tabblad Logisch overig.

Een kolom toevoegen aan een tabel

Nadat u een tabel hebt aangemaakt, moet u kolommen toevoegen en kolomeigenschappen definiëren, zoals gegevenstype en primaire sleutels.

 1. Dubbelklik op de tabel in het diagram.

 2. Klik in het venster Database-eigenschappen, onder Categorieën, op Kolommen.

 3. Klik in de eerste lege cel Fysieke naam en typ een naam.

 4. Als u het gegevenstype voor een kolom wilt wijzigen, klik u in het veld Gegevenstype van de kolom, en selecteert of typt u vervolgens een gegevenstype in de lijst. U kunt bijvoorbeeld decimal(8,2) of char(30) typen.

 5. Als u null-waarden wilt voorkomen, schakelt u het selectievakje Vereist in.

 6. Als u wilt opgeven dat de kolom een primaire sleutel is, schakelt u het selectievakje PK in.

Een primaire sleutel instellen

Relaties gebruiken primaire en refererende sleutels om rijen in een tabel toe te wijzen aan de overeenkomende rijen in een andere tabel. Ten minste één van de tabellen in de relatie moet een primaire sleutel hebben om een relatie tot stand brengen.

 1. Dubbelklik op de tabel in het diagram.

 2. Klik in het venster Database-eigenschappen, onder Categorieën, op Kolommen.

 3. Selecteer het veld PK voor de kolom waarvoor u een primaire sleutel wilt gebruiken. U kunt meer dan één selectievakje selecteren als u een samengestelde sleutel wilt aanmaken.

Opmerking: Typen worden niet gebruikt als primaire sleutels.

Een tabel verwijderen

Als u een tabel in een databasemodeldiagram wilt verwijderen, kunt u de tabel alleen in het diagram verwijderen, of zowel in het diagram als het onderliggende gegevensmodel. Het kan handig zijn om tabellen alleen in het diagram te verwijderen als u scenario's uitprobeert.

 1. Klik op de tabel in uw model en druk op de toets Delete op het toetsenbord.

 2. In het dialoogvenster Object verwijderen voert u een van de volgende opties uit:

  • Klik op Ja om de tabel te verwijderen van zowel de tekening als het onderliggende model.

  • Klik op Nee om de tabel alleen van de tekening te verwijderen.

   Opmerking: Als u Nee klikt en de tabel daarna weer wilt invoegen in de tekening, dan kunt u deze naar de tekening slepen vanaf het venster Tabellen en weergaven.

Tip: U kunt ervoor kiezen om altijd of nooit relaties te verwijderen uit het onderliggende gegevensmodel. Ga in het menu Database naar Opties, klik op Modellering , en selecteer in het tabblad Logisch diagram de gewenste optie.

Informatie weergeven over een tabel

U kunt informatie over tabellen weergeven in het diagram, zoals primaire sleutels (PK), refererende sleutels (FKn), andere toetsen (AKn), uniek (UN), en indexen (In) en gegevens.

 1. Wijs in het menu Database naar Opties en klik op Document.

 2. Op het tabblad tabellen kiest u de items die u wilt weergeven in het diagram.

  Als u de notatie Relationeel heeft ingesteld, worden de aantekeningen weergegeven in de linkerkolom. Als u IDEF1X gebruikt staan de aantekeningen tussen haakjes naast de naam van de kolom.

Zie ook

Een databasemodel maken (ook entiteitsrelatiediagram genoemd)

Een relatie definiëren in een databasemodeldiagram

Gegevenstypen in databasemodeldiagrammen instellen en bewerken

Een bestaande database reverse-engineeren

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×