Tab, functie

Opmerking: De functie, de methode, het object of de eigenschap die wordt beschreven in dit onderwerp is uitgeschakeld als de Microsoft Jet Expression-service wordt uitgevoerd in de sandbox-modus. In deze modus wordt de evaluatie van mogelijk onveilige expressies voorkomen. Als u meer wilt weten over de sandbox-modus, zoekt u in de Help naar 'sandbox-modus'.

Gebruik deze functie samen met de instructie Print # of de methode Print om uitvoer te positioneren.

Syntaxis

Tab[(n)]

Het optionele n-argument is het nummer van de kolom waarnaar de focus wordt verplaatst voordat de volgende expressie in een lijst wordt weergegeven of afgedrukt. Als u dit argument weglaat, wordt de invoegpositie door Tab aan het begin van de volgende afdrukzone geplaatst. Tab kan op deze manier worden gebruikt in plaats van een komma voor landinstellingen waar de komma wordt gebruikt als een scheidingsteken voor decimalen.

Opmerkingen

Als de huidige afdrukpositie op de huidige regel groter is dan n, gaat Tab verder naar de ne kolom op de volgende uitvoerregel. Als n kleiner is dan 1, wordt de afdrukpositie door Tab verplaatst naar kolom 1. Als n groter is dan de breedte van de uitvoerregel, berekent Tab de volgende afdrukpositie met deze formule:

n Mod breedte

Als breedte bijvoorbeeld is ingesteld op 80 en u geeft Tab(90) op, wordt de afdrukpositie verplaatst naar kolom 10 (de uitkomst van 90/80). Als n kleiner is dan de huidige afdrukpositie, begint het afdrukken op de volgende regel, op de berekende afdrukpositie. Als de berekende afdrukpositie groter is dan de huidige afdrukpositie, begint het afdrukken op de berekende afdrukpositie, op dezelfde regel.

De meest linkse afdrukpositie op een uitvoerregel is altijd 1. Als u de instructie Print # gebruikt om af te drukken naar bestanden, bepaalt de meest rechtse afdrukpositie de huidige breedte van het uitvoerbestand, die u kunt instellen met behulp van de instructie Width #.

Opmerking:  Zorg ervoor dat de tabelkolommen breed genoeg zijn voor brede letters.

Als u de functie Tab gebruikt met de methode Printwordt het afdrukoppervlak verdeeld in uniforme kolommen met een vaste breedte. De breedte van elke kolom is een gemiddelde van de breedte van alle tekens in de puntgrootte voor het gekozen lettertype. Er is echter geen verband tussen het aantal tekens dat wordt afgedrukt en het aantal kolommen met vaste breedte die de tekens in beslag nemen. De hoofdletter W neemt bijvoorbeeld meer dan één kolom met vaste breedte in beslag, terwijl de kleine letter i minder dan één kolom met vaste breedte in beslag neemt.

Voorbeeld

Opmerking: In de volgende voorbeelden wordt het gebruik van deze functie in een VBA-module (Visual Basic for Applications) toegelicht. Meer informatie over het werken met VBA vindt u door in de vervolgkeuzelijst naast Zoeken de optie Referentie voor ontwikkelaars te selecteren en een of meer termen in het zoekvenster te typen.

In dit voorbeeld wordt de functie Tab gebruikt om de positie van uitvoer te bepalen in een bestand en in het venster Direct.

' The Tab function can be used 
' with the Print # statement.
Open "TESTFILE" For Output As #1 ' Open file for output.
' The second word prints at column 20.
Print #1, "Hello"; Tab(20); "World."
' If the argument is omitted, cursor is moved
' to the next print zone.
Print #1, "Hello"; Tab; "World"
Close #1 ' Close file.

De functie Tab kan ook worden gebruikt met de methode Print. Met de volgende instructie wordt tekst afgedrukt vanaf kolom 10.

Debug.Print Tab(10); "10 columns from start."
Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×