Taaltoewijzing van Microsoft Visual Basic 6.0

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De volgende taalconstructies worden ondersteund voor reverse-engineering in Visual Basic:

Klassen, modules en formulieren

Omvatten het type klasse, lidvariabelen, constanten, functies en subroutines.

Type klasse (standaardmodule, klassenmodule, MS-formulier, bronbestand, VB-formulier, VB MDI-formulier, eigenschappenpagina, gebruikersbeheer, documentobject, verwant document of Microsoft ActiveX-ontwerper). Het type klasse wordt ingesteld door middel van een waarde met label (ClassType). Standaardmodules worden gemaakt met het stereotype Hulpprogramma.

Functies en subroutines

Omvatten zichtbaarheid (openbaar, privé of beveiligd), resultaattype (alleen functies) en parameters.

Opmerking: Het concept van een beveiligd klassenlid wordt niet door Visual Basic ondersteund. Bij Visual Basic-code waarop reverse-engineering is toegepast wordt beveiligd gebruikt om een friend-eigenschap, -subroutine of -functie aan te geven.

Parameters

Omvatten type, soort (in, inout, return) en standaardwaarde.

Versie 1.2 van de UML-specificatie biedt geen ondersteuning voor multipliciteit voor parameters. Matrixafmetingen worden toegevoegd aan de parameternaam. Bijvoorbeeld:

Sub func(arr() as Integer)

wordt na toepassing van reverse-engineering:

arr(): Integer

De standaardwaarde wordt alleen ingesteld als de parameter optioneel is.

Constanten

Omvatten zichtbaarheid (openbaar of privé), type en beginwaarde.

Constanten worden aan het model toegevoegd als kenmerken waarbij het veld Wijzigbaar is ingesteld op Bevroren.

De VB-regel:

Const str As String = "some text"

krijgt bijvoorbeeld de beginwaarde

"some text"

terwijl

Const x As Integer = 1

de beginwaarde 1 krijgt.

Variabelen

Omvatten zichtbaarheid (openbaar of privé) en type.

Matrixafmetingen worden toegevoegd aan de variabelennaam. Bijvoorbeeld:

x(1 to 5, 1 to 10) as Integer

wordt na toepassing van reverse-engineering:

x(1 to 5, 1 to 10): Integer

Eigenschappen

Omvatten zichtbaarheid (openbaar, privé of beveiligd), resultaattype (alleen get) en parameters.

VB-eigenschappen worden aan het model toegevoegd als methoden met een stereotype van accessor. Elke eigenschapsaccessor kan een andere zichtbaarheid hebben.

get_, set_ of let_ wordt voor de naam geplaatst, afhankelijk van het type accessor.

Opmerking: Het concept van een beveiligd klassenlid wordt niet door Visual Basic ondersteund. Wanneer op Visual Basic-code reverse-engineering wordt toegepast, wordt beveiligd gebruikt om een friend-eigenschap, -subroutine of -functie aan te geven.

Gebeurtenissen

Omvatten zichtbaarheid (alleen openbaar) en parameters.

Gebeurtenissen worden aan het model toegevoegd als methoden met de stereotypegebeurtenis.

Door de gebruiker gedefinieerde typen

Gemaakt als klassen.

Door gebruiker gedefinieerde typen worden aan het model toegevoegd als klassen. Er worden geen lidkenmerken van het type gemaakt.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×