Taakupdates goedkeuren of weigeren

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wanneer resources hun taakstatus bijwerken en ter goedkeuring indienen, kunt u deze wijzigingen goedkeuren of weigeren. Hiervoor hebt u wel goedkeuringsmachtigingen nodig. U kunt de taakupdates in Microsoft Office Project Web Access goedkeuren op basis van regels of de taakupdates handmatig goedkeuren of weigeren.

Wat wilt u doen?

Goedkeuringsregels voor instellen

Taakupdates goedkeuren met behulp van regels

Handmatig Taakupdates goedkeuren

Taakupdates

Controleer en goedkeuringen en weigeringen publiceren

Goedkeuringsregels instellen

U kunt regels instellen om taakupdates goed te keuren. Deze regels kunt u zowel automatisch als handmatig toepassen. Met name als u een groot aantal resources beheert, is het handig om de goedkeuring van taakupdates via regels af te stemmen op het verloop van de projecten.

 1. Klik in Snel starten onder Goedkeuringen op Taakupdates.

 2. Klik op Acties en klik vervolgens op Regels beheren.

 3. Klik op Nieuwe regel.

 4. Typ in het vak Naam van de sectie Naam een naam voor de regel en typ een korte beschrijving van de regel in het vak Beschrijving en opmerkingen voor teamleden.

  Wanneer een taakupdate wordt goedgekeurd op basis van deze regel, wordt deze beschrijving verzonden naar de resource die de taakupdate heeft aangevraagd.

 5. Schakel in de sectie Automatische updates het selectievakje Deze regel automatisch uitvoeren in als u deze regel automatisch wilt uitvoeren voor alle taakupdates die u ontvangt.

  Opmerking: Als u taakupdates automatisch goedkeurt of weigert aan de hand van regels, worden de taakupdates direct verwerkt in de conceptversie van het project.

 6. Selecteer in de sectie Soorten verzoeken welke soorten verzoeken door de regel worden geaccepteerd.

  Als u het selectievakje Taakupdates inschakelt, dient u aan te geven welke taakupdates door de regel worden geaccepteerd:

  • Alle updates      Selecteer deze optie als u alle ontvangen taakupdates door deze regel wilt laten goedkeuren.

  • Als het bijgewerkte veld overeenkomt met een veld in het gepubliceerde project      Selecteer deze optie als de regel alleen van toepassing is op taakupdates in bepaalde velden die overeenkomen met de geplande projectgegevens. Als u op deze knop klikt, moet u ook opties selecteren in de lijsten Bijgewerkt veld, Operator en Gepubliceerd veld.

   Als deze regel bijvoorbeeld alleen taakupdates accepteert wanneer de werkelijke hoeveelheid werk van een resource gelijk is aan de geplande hoeveelheid werk in het project, selecteert u achtereenvolgens Werkelijke hoeveelheid werk van de toewijzing in de lijst Bijgewerkt veld, de optie Gelijk aan in de lijst Operator en Werk van toewijzing in de lijst Gepubliceerd veld.

  • Als het bijgewerkte veld overeenkomt met een specifieke waarde      Selecteer deze optie als de regel alleen van toepassing is op taakupdates in bepaalde velden die overeenkomen met een bepaalde waarde. Als u op deze knop klikt, moet u ook opties selecteren in de lijsten Bijgewerkt veld en Operator en gegevens invoeren in het vak Waarde.

   Als deze regel bijvoorbeeld alleen taakupdates accepteert wanneer de bijgewerkte einddatum van de taak voor een bepaalde datum ligt, selecteert u achtereenvolgens Einddatum in de lijst Bijgewerkt veld, de optie Kleiner dan of gelijk aan in de lijst Operator en geeft u de betreffende datum op in het vak Waarde.

 7. Klik in de sectie Projecten op Al mijn huidige en toekomstige projecten om taakupdates voor alle projecten te accepteren, of klik op Specifieke projecten om alleen taakupdates van bepaalde projecten te accepteren.

  Als u Specifieke projecten kiest, klikt u in het vak Beschikbare projecten op het project waarop de regel van toepassing is en klikt u op Toevoegen. Schakel het selectievakje Alle projecten in de toekomst in als de regel ook geldt voor alle toekomstige projecten.

  Tip: Als de regel in een later stadium niet meer van toepassing is op een project, klikt u op het project in het vak Geselecteerde projecten en klikt u op Verwijderen.

 8. Klik in de sectie Resources onder De regel accepteert verzoeken van deze resources op Al mijn huidige en toekomstige resources om taakupdates van alle resources te accepteren, of klik op Specifieke resources om alleen taakupdates van bepaalde resources te accepteren.

  Als u Specifieke resources kiest, klikt u in het vak Beschikbare resources op de resource waarop de regel van toepassing is en klikt u op Toevoegen. Schakel het selectievakje Alle toekomstige resources in als de regel ook geldt voor alle resources die worden toegewezen aan taken van toekomstige projecten.

  Tip: Als de regel in een later stadium niet meer van toepassing is op een resource, klikt u op de resource in het vak Geselecteerde resources en klikt u op Verwijderen.

 9. Als u in de sectie Soorten verzoeken het selectievakje Alle verzoeken om hertoewijzing van taken hebt ingeschakeld, is in de sectie Resources een extra instelling voor hertoewijzingen beschikbaar. Klik onder De regel accepteert hertoewijzingen aan deze resources op Al mijn huidige en toekomstige resources om hertoewijzingen van taken te accepteren voor alle resources, of klik op Specifieke resources om alleen hertoewijzingen van bepaalde resources te accepteren.

  Als u Specifieke resources kiest, klikt u in het vak Beschikbare resources op een resource waarop de regel van toepassing is en klikt u op Toevoegen. Schakel het selectievakje Alle toekomstige resources in als de regel ook geldt voor alle resources die worden toegewezen aan taken van toekomstige projecten.

Naar boven

Taakupdates goedkeuren op basis van regels

 1. Klik in Snel starten onder Goedkeuringen op Taakupdates.

  Opmerking: Er verschijnt een opmerking op de pagina Verzoeken om taken bij te werken als er geen updates op goedkeuring wachten.

 2. Klik op Acties en klik vervolgens op Regels beheren.

 3. Klik op de regel waarmee u taakupdates wilt goedkeuren en klik op Regel uitvoeren.

  Klik op Alle regels uitvoeren als u alle gedefinieerde regels wilt uitvoeren.

Als u de regels hebt uitgevoerd, klikt u in Snel starten op Taakupdates onder Goedkeuringen om te bekijken welke taakupdates niet automatisch zijn verwerkt door de regel(s). Deze updates kunt u vervolgens handmatig goedkeuren of weigeren.

Naar boven

Taakupdates handmatig goedkeuren

 1. Klik in Snel starten onder Goedkeuringen op Taakupdates.

 2. Schakel het selectievakje naast elke taakupdate die u wilt goedkeuren in.

  Als u alle taakupdates binnen een bepaald project wilt goedkeuren, schakelt u het selectievakje naast dat project in.

  Als u alle taakupdates in de lijst wilt goedkeuren, klikt u op Alles selecteren.

  Tip: Als u de taakupdates hebt geselecteerd, klikt u op Voorbeeld om te bekijken welk effect de goedkeuring van taakupdates heeft op de waarden voor de hoeveelheid werk en de projectdatums. In de voorbeeldweergave kunt u de gevolgen van de wijzigingen vergelijken op basis van de huidige gegevens en vanuit meerdere invalshoeken bekijken.

 3. Klik op Accepteren om de geselecteerde taakupdates goed te keuren.

Naar boven

Taakupdates weigeren

 1. Klik in Snel starten onder Goedkeuringen op Taakupdates.

 2. Schakel het selectievakje naast elke taakupdate die u wilt weigeren in.

  Als u alle taakupdates binnen een bepaald project wilt weigeren, schakelt u het selectievakje naast dat project in.

  Als u alle taakupdates in de lijst wilt weigeren, klikt u op Alles selecteren.

 3. Klik op Weigeren en licht de weigering toe in het dialoogvenster Bevestiging.

  De resource die de taakupdate heeft aangevraagd een indicator Afbeelding van knop op zijn of haar pagina Taken ziet en uw uitleg om te achterhalen waarom de taakupdate is geweigerd kunt bekijken.

Naar boven

Goedkeuringen en weigeringen bekijken en publiceren

Nadat u de taakupdates hebt goedgekeurd of geweigerd, kunt u alle goedgekeurde updates publiceren naar het projectplan.

 1. Klik in Snel starten onder Goedkeuringen op Taakupdates.

 2. Klik eerst op Ga naar en vervolgens op Toegepaste verzoeken en fouten.

  Tip: Als de update die u wilt publiceren niet wordt vermeld op de pagina Toegepaste verzoeken om taken bij te werken en fouten, staat deze mogelijk nog in de wachtrij op de server of is het project momenteel uitgecheckt. Klik op Ga naar en klik op Bekeken verzoeken om te zien welke goedgekeurde taakupdates nog niet klaar zijn voor publicatie.

 3. Klik op Publiceren.

 4. Selecteer het project waarnaar u de updates publiceert in de lijst Project en klik op Publiceren.

  Tip: Op de pagina Toegepaste verzoeken om taken bij te werken en fouten ziet u een historisch overzicht van goedkeuringen en weigeringen, inclusief de fouten die zich mogelijk hebben voorgedaan tijdens het goedkeuringsproces. U kunt items uit het overzicht verwijderen door het selectievakje links naast een update in te schakelen en op Verwijderen te klikken. Hiermee wordt alleen het item uit het overzicht verwijderd en niet de update zelf.

Waarom kan ik bepaalde acties uitvoeren in Project Web Access?

De machtigingen waarmee u bij Project Web Access bent aangemeld, bepalen welke functies u kunt zien en gebruiken. Ook de inhoud van bepaalde pagina's kan afwijken van de documentatie als uw serverbeheerder Project Web Access heeft aangepast zonder de Help aan deze wijzigingen aan te passen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×