Taakprioriteiten instellen voor het effenen van resources

Het handmatig verdelen van de werklast van personen kan voor elke projectmanager een lastige taak zijn. Gelukkig helpt de functie Resources effenen u bij het automatisch vertragen of opsplitsen van taken, zodat de resources die eraan zijn toegewezen, niet meer overbezet zijn. U bepaalt welke taken geëffend kunnen worden door prioriteiten in te stellen. Meer informatie.

Taakprioriteiten instellen

 1. Dubbelklik in het Gantt-diagram op de naam van de taak om het vak Taakgegevens weer te geven.

 2. Voer op het tabblad Algemeen in het vak Prioriteit een nummer in tussen 1 en 1000. Taken met een lagere prioriteit worden eerder vertraagd dan die met een hogere prioriteit.
  Als u niet wilt dat Project een bepaalde taak effent, bijvoorbeeld een taak die op een specifieke datum moet beginnen, moet u het prioriteitsniveau hiervan op 1000 instellen. De standaardprioriteit van een taak is 500, oftewel een gemiddeld invloedsniveau.

Tip voor projectmanagement    Het gebruik van het vak Taakgegevens om prioriteiten in te stellen voor meerdere taken, wordt al snel een erg vervelende klus. Gebruik in plaats hiervan een bladkolom. Klik met de rechtermuisknop op een kolomkop en klik op Kolommen invoegen en daarna op Prioriteit.

Een voorbeeld

De taak “Loodgieterswerk installeren” heeft een prioriteit van 800. Dit betekent dat Project deze kan verplaatsen tijdens het effenen omdat de prioriteit lager is dan 1000. Als het belangrijker is voor de planning dat deze taak niet wordt verplaatst naar andere taken, moet u de prioriteit verhogen tot 1000. Met een prioriteit van 1000 zal Project deze taak niet verplaatsen tijdens resources effenen.

taakprioriteiten instellen voor effenen

Deze instructies zijn specifiek voor Microsoft Project 2007.

Taakprioriteiten instellen

 1. Klik in het menu Weergave op Gantt-diagram.

 2. Selecteer in het veld Taaknaam de taak waarvoor u de prioriteit wilt instellen en klik op Taakgegevens Knopafbeelding .

 3. Klik op het tabblad Algemeen en typ of selecteer een prioriteit in het vak Prioriteit.

De projectprioriteiten instellen

 1. Klik in het menu Project op Projectgegevens.

 2. Typ of selecteer een prioriteit in het vak Prioriteit.

Projectwerk distribueren door te effenen

 1. Klik in het menu Extra op Resources effenen.

 2. Klik onder Berekeningen voor effenen op Automatisch of Handmatig.

  Handmatig effenen (de standaardinstelling) vindt alleen plaats wanneer u op Nu effenen klikt. Automatisch effenen vindt onmiddellijk plaats wanneer u een taak of resource wijzigt. Gebruik automatisch effenen als u taken opnieuw wilt plannen wanneer aan resources meer werk worden toegewezen dan ze aankunnen.

 3. Als u automatisch effenen kiest, schakelt u het selectievakje Waarden voor effenen wissen voorafgaand aan effenen uit. Als dit selectievakje is uitgeschakeld, worden alleen nieuwe en niet eerder herverdeelde opdrachten geëffend in Project. Dit selectievakje is standaard geselecteerd. Als u automatisch effent en het vakje ingeschakeld laat, kan uw werk echter aanzienlijke vertraging oplopen, omdat alle taken worden geëffend. Klik in het vak Zoeken naar overbezette resources op basis van op een bepaalde periode of basis voor de gevoeligheid waarop overbezettingen worden herkend door effenen. Van dag tot dag is de standaardinstelling. Met deze instelling stelt u het punt in waarop u wilt dat effenen tussenbeide komt: wanneer u een overbezetting in slechts één minuut, één dag, één week of één maand heeft.

 4. Selecteer onder Bereik van effenen voor het hele project of alleen de taken die binnen een bepaald tijdsbereik vallen.

 5. Selecteer in het vak Volgorde van effenen de gewenste volgorde:

  • Selecteer Alleen ID om taken in oplopende volgorde van de id-nummers te effenen voordat eventuele andere criteria worden toegepast.

  • Selecteer Standaard om eerst voorafgaande taak-afhankelijkheden, marge, datums, kenmerken en beperkingen te bekijken om te achterhalen of en hoe taken moeten worden geëffend. (Dit is de standaardinstelling.)

  • Selecteer Prioriteit, Standaard om eerst de taakprioriteiten en alleen dan de standaardcriteria te controleren.

 6. Schakel het selectievakje Alleen effenen binnen de marge in om te voorkomen dat de einddatum van uw project wordt vertraagd.

  Opmerking: Als u dit selectievakje inschakelt, krijgt u mogelijk foutberichten te zien waarin staat dat het niet mogelijk is de hele planning te effenen in Project. Het kan voorkomen dat de planning niet in Project wordt geëffend, omdat er vaak niet genoeg marge voor een planning is om opdrachten opnieuw te kunnen toewijzen zonder dat de margetijd te veel slinkt.

 7. Schakel het selectievakje Bij het effenen kunnen individuele toewijzingen aan een taak worden aangepast in om aanpassing van het effenen toe te staan wanneer een resource aan een taak werkt los van andere resources die aan dezelfde taak werken.

 8. Selecteer Bij het effenen kan de resterende hoeveelheid werk worden opgesplitst als het effenen taken moet onderbreken door splitsingen te genereren in het resterende werk aan taken of resourcetoewijzingen. Als een resource aan meer taken tegelijk wordt toegewezen dan met de resourceplanning kan worden verwerkt, kan een taak waarvoor werk resteert worden gesplitst en kan aan de taak worden gewerkt wanneer de resourceplanning dit toestaat.

 9. Selecteer het selectievakje Taken effenen met het voorgestelde reserveringstype als u de voorgestelde resources wilt opnemen.

 10. Klik op Effenen wissen als u de resultaten wilt wissen van de vorige keer dat u effende voordat u opnieuw effent.

 11. Als u handmatig effent, klikt u op Nu effenen. Als u automatisch effent, klikt u op OK.

  Het dialoogvenster Nu effenen wordt weergegeven als een resourceweergave met geselecteerde resources werd weergegeven toen u het dialoogvenster Resources effenen opende. Klik op Geselecteerde resources als u alleen de geselecteerde resources wilt effenen. Klik anders op De hele groep.

 • Als u het effenen meteen wilt wissen voordat u een andere actie uitvoert, klikt u op Effenen ongedaan maken. Als u het effenen niet ongedaan maakt, kunt u ook op Effenen wissen klikken om de resultaten te wissen van de vorige keer dat u effende.

 • Als u taken effent in projecten die vanaf een einddatum staan gepland, worden negatieve vertragingswaarden toegepast vanaf het einde van de taak of toewijzing. Hierdoor wordt de einddatum van de taak of resourcetoewijzing naar voren geschoven.

 • Klik in het menu Weergave op Meer weergaven, Gantt-herverdelingsdiagram en Toepassen om de wijzigingen in taken door effenen weer te geven.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×