Taakmappen delen met anderen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Deze functie is een Microsoft Exchange Server- of Microsoft Office 365-account vereist. De meeste privé-accounts gebruik geen Microsoft Exchange of Microsoft Office 365.

Wanneer u met een Microsoft Exchange-account gebruikt, kunnen taken tussen personen worden gedeeld. Delen van de taak is niet beperkt tot alleen de map in de standaard taken die u in alle Outlook-profielen maakt. U kunt extra taakmappen maken en kies welke van deze mappen te delen. U kunt bijvoorbeeld een map met taken voor een specifiek project maken. U kunt vervolgens toegang tot de map met taken delen met uw collega's, zodat ze de takenlijst kunnen bekijken.

Uw standaardmap Taken delen met specifieke personen

De standaardmap Taken in Outlook wordt in elk Outlook-profiel gemaakt. U kunt de naam van deze map niet wijzigen en u kunt deze map ook niet verwijderen.

 1. Klik op taken in het navigatiedeelvenster.

  De standaardmap komt dat meestal onder Mijn takenals takenweergegeven. Als er meerdere mappen, zorg er dan voor dat u selecteert de standaardmap taken .

 2. Klik op map >taken delen

 3. Typ in het vak Aan de naam van de geadresseerde van het bericht met uitnodiging tot delen.

  Controleer of het selectievakje toestaan dat de geadresseerde om de map van uw taken te bekijken is geselecteerd.

 4. Wijzig zo nodig het Onderwerp.

 5. Indien gewenst kunt u machtigingen aanvragen om de standaardmap Taken van de geadresseerde weer te geven. Hiervoor schakelt u het selectievakje Machtiging aanvragen om map Taken van geadresseerde weer te geven in.

  Opmerking: Als u toegang wilt vragen tot een andere map met taken dan de standaardmap Taken, moet u een e-maibericht sturen waarin u toegang vraag tot die specifieke map.

 6. Typ de tekst voor het bericht.

 7. Klik op Verzenden.

 8. Bekijk het bevestigingsdialoogvenster en klik op OK als dit correct is.

De standaardmap Taken in Outlook wordt in elk Outlook-profiel gemaakt. U kunt de naam van deze map niet wijzigen en u kunt deze map ook niet verwijderen.

 1. Klik op taken in het navigatiedeelvenster.

  De standaardmap komt dat meestal onder Mijn takenals takenweergegeven. Als er meerdere mappen, zorg er dan voor dat u selecteert de standaardmap taken .

 2. Klik op map >mapmachtigingen.

 3. Ga naar het tabblad Machtigingen en klik in het vak Naam op Standaard.

 4. Kies een machtigingsniveau onder Machtigingen in de lijst Machtigingsniveau.

  Uitleg van machtigingsniveaus

  Machtigingsniveau (of rol)

  Mogelijkheden

  Eigenaar

  Alle items en bestanden maken, lezen, wijzigen en verwijderen, en submappen maken. Als eigenaar van een map kunt u de machtigingsniveaus van andere personen voor de map wijzigen. (Geldt niet voor gemachtigden.)

  Publicerend redacteur

  Alle items en bestanden maken, lezen, wijzigen en verwijderen en submappen maken. (Geldt niet voor gemachtigden.)

  dialoogvenster

  Alle items en bestanden maken, lezen, wijzigen en verwijderen.

  Publicerend auteur

  Items en bestanden maken en lezen, submappen maken, en de door u gemaakte items en bestanden wijzigen en verwijderen. (Geldt niet voor gemachtigden.)

  Auteur

  Items en bestanden maken en lezen, en de door u gemaakte items en bestanden wijzigen en verwijderen.

  Medewerker

  Uitsluitend items en mappen maken. De inhoud van de map wordt niet weergegeven. (Dit geldt niet voor gemachtigden.)

  Lezer

  Uitsluitend items en bestanden lezen.

  Aangepast

  De activiteiten uitvoeren die door de eigenaar van de map zijn opgegeven. (Dit geldt niet voor gemachtigden.)

  Geen

  U bent niet gemachtigd. U kunt de map niet openen.

  U kunt aangepaste machtigingen maken met behulp van de selectievakjes en opties onder Machtigingen.

De standaardmap Taken in Outlook wordt in elk Outlook-profiel gemaakt. U kunt de naam van deze map niet wijzigen en u kunt deze map ook niet verwijderen. U kunt ook nog andere mappen met taken maken. De namen van deze mappen kunt u wel wijzigen en u kunt u deze mappen ook weer verwijderen. Deze sectie bevat instructies voor de aangepaste mappen met taken die u maakt.

 1. Klik op taken in het navigatiedeelvenster en klik vervolgens met de rechtermuisknop op de map die u wilt delen.

 2. Wijs delen > taken delen.

 3. Typ in het vak Aan de naam van de geadresseerde van het bericht met uitnodiging tot delen.

 4. Wijzig zo nodig het Onderwerp.

 5. Indien gewenst verleent u de geadresseerde machtigingen om de items van uw taken te wijzigen door het selectievakje De geadresseerde kan items in deze map met taken toevoegen, bewerken en verwijderen in te schakelen.

 6. Typ de tekst voor het bericht.

 7. Klik op Verzenden.

 8. Bekijk het bevestigingsdialoogvenster en klik op OK als dit correct is.

De standaardmap Taken in Outlook wordt in elk Outlook-profiel gemaakt. U kunt de naam van deze map niet wijzigen en u kunt deze map ook niet verwijderen. U kunt ook nog andere mappen met taken maken. De namen van deze mappen kunt u wel wijzigen en u kunt u deze mappen ook weer verwijderen. Deze sectie bevat instructies voor de aangepaste mappen met taken die u maakt.

 1. Klik op taken in het navigatiedeelvenster en klik met de rechtermuisknop op de map met taken die u wilt delen.

 2. Wijs delen > mapmachtigingen.

 3. Ga naar het tabblad Machtigingen en klik in het vak Naam op Standaard.

 4. Kies een machtigingsniveau onder Machtigingen in de lijst Machtigingsniveau.

  Uitleg van machtigingsniveaus

  Machtigingsniveau (of rol)

  Mogelijkheden

  Eigenaar

  Alle items en bestanden maken, lezen, wijzigen en verwijderen, en submappen maken. Als eigenaar van een map kunt u de machtigingsniveaus van andere personen voor de map wijzigen. (Geldt niet voor gemachtigden.)

  Publicerend redacteur

  Alle items en bestanden maken, lezen, wijzigen en verwijderen en submappen maken. (Geldt niet voor gemachtigden.)

  dialoogvenster

  Alle items en bestanden maken, lezen, wijzigen en verwijderen.

  Publicerend auteur

  Items en bestanden maken en lezen, submappen maken, en de door u gemaakte items en bestanden wijzigen en verwijderen. (Geldt niet voor gemachtigden.)

  Auteur

  Items en bestanden maken en lezen, en de door u gemaakte items en bestanden wijzigen en verwijderen.

  Medewerker

  Uitsluitend items en mappen maken. De inhoud van de map wordt niet weergegeven. (Dit geldt niet voor gemachtigden.)

  Lezer

  Uitsluitend items en bestanden lezen.

  Aangepast

  De activiteiten uitvoeren die door de eigenaar van de map zijn opgegeven. (Dit geldt niet voor gemachtigden.)

  Geen

  U bent niet gemachtigd. U kunt de map niet openen.

  U kunt aangepaste machtigingen maken met behulp van de selectievakjes en opties onder Machtigingen.

Wanneer u met een Microsoft Exchange-account gebruikt, kunnen taken tussen personen worden gedeeld. Delen van de taak is niet beperkt tot alleen de map in de standaard taken die u in alle Outlook-profielen maakt. U kunt extra taakmappen maken en kies welke van deze mappen te delen. U kunt bijvoorbeeld een map met taken voor een specifiek project maken. U kunt vervolgens toegang tot de map met taken delen met uw collega's, zodat ze de takenlijst kunnen bekijken.

Voor een betere functionaliteit voor het delen van taken, waaronder het delegeren van taken, verdient het aanbeveling om gebruik te maken van Windows SharePoint Services 3.0. SharePoint-taken kunnen worden weergegeven vanuit Microsoft Office Outlook 2007.

Tip: U kunt elk bericht, elke contactpersoon en elke taak in Outlook als privé markeren zodat dit item in een gedeelde map niet zichtbaar is voor anderen.

Het delen van taken is gebaseerd op e-mailberichten met uitnodigingen tot delen en e-mailberichten met verzoeken tot delen. Uitnodigingen tot delen geven de geadresseerde toegang tot uw map met taken. Wanneer u een uitnodiging tot delen voor uw standaardmap Taken verzendt, kunt u ook toegang tot de standaardmap Taken van de geadresseerde vragen.

Opmerking: Als u toegang wilt vragen tot een andere map met taken die de geadresseerde heeft gemaakt (dus niet de standaardmap Taken), moet u een e-mailbericht verzenden waarin u om toegang tot die map vraagt. De geadresseerde kan u vervolgens een uitnodiging tot delen voor die specifieke map met taken sturen.

Uw standaardmap Taken delen met specifieke personen

De standaardmap Taken in Outlook wordt in elk Outlook-profiel gemaakt. U kunt de naam van deze map niet wijzigen en u kunt deze map ook niet verwijderen.

 1. Klik in Taken in het navigatiedeelvenster op Mijn taken delen.

  Opmerking: Als u het navigatiedeelvenster in de weergave Geminimaliseerd gebruikt, klikt u in het navigatiedeelvenster op Navigatiedeelvenster en vervolgens op De map Mijn taken delen.

 2. Typ in het vak Aan de naam van de geadresseerde van het bericht met uitnodiging tot delen.

 3. Wijzig zo nodig het Onderwerp.

 4. Indien gewenst kunt u machtigingen aanvragen om de standaardmap Taken van de geadresseerde weer te geven. Hiervoor schakelt u het selectievakje Machtiging aanvragen om map Taken van geadresseerde weer te geven in.

  Opmerking: Als u toegang wilt vragen tot een andere map met taken dan de standaardmap Taken, moet u een e-maibericht sturen waarin u toegang vraag tot die specifieke map.

 5. Typ de tekst voor het bericht.

 6. Klik op Verzenden.

 7. Bekijk het bevestigingsdialoogvenster en klik op OK als dit correct is.

De standaardmap Taken in Outlook wordt in elk Outlook-profiel gemaakt. U kunt de naam van deze map niet wijzigen en u kunt deze map ook niet verwijderen.

 1. Klik in Taken in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de standaardmap Taken.

  Meestal is deze map onder Mijn taken, weergegeven als Taken.

 2. Als u het navigatiedeelvenster in de weergave Geminimaliseerd gebruikt, klikt u in het navigatiedeelvenster op Navigatiedeelvenster en vervolgens met de rechtermuisknop op de standaardmap Taken.

  Meestal is deze map onder Mijn taken, weergegeven als Taken.

 3. Klik op Sharemachtigingen wijzigen.

 4. Ga naar het tabblad Machtigingen en klik in het vak Naam op Standaard.

 5. Kies een machtigingsniveau onder Machtigingen in de lijst Machtigingsniveau.

  Uitleg van machtigingsniveaus

  Machtigingsniveau (of rol)

  Mogelijkheden

  Eigenaar

  Alle items en bestanden maken, lezen, wijzigen en verwijderen, en submappen maken. Als eigenaar van een map kunt u de machtigingsniveaus van andere personen voor de map wijzigen. (Geldt niet voor gemachtigden.)

  Publicerend redacteur

  Alle items en bestanden maken, lezen, wijzigen en verwijderen en submappen maken. (Geldt niet voor gemachtigden.)

  dialoogvenster

  Alle items en bestanden maken, lezen, wijzigen en verwijderen.

  Publicerend auteur

  Items en bestanden maken en lezen, submappen maken, en de door u gemaakte items en bestanden wijzigen en verwijderen. (Geldt niet voor gemachtigden.)

  Auteur

  Items en bestanden maken en lezen, en de door u gemaakte items en bestanden wijzigen en verwijderen.

  Medewerker

  Uitsluitend items en mappen maken. De inhoud van de map wordt niet weergegeven. (Dit geldt niet voor gemachtigden.)

  Lezer

  Uitsluitend items en bestanden lezen.

  Aangepast

  De activiteiten uitvoeren die door de eigenaar van de map zijn opgegeven. (Dit geldt niet voor gemachtigden.)

  Geen

  U bent niet gemachtigd. U kunt de map niet openen.

  U kunt aangepaste machtigingen maken met behulp van de selectievakjes en opties onder Machtigingen.

De standaardmap Taken in Outlook wordt in elk Outlook-profiel gemaakt. U kunt de naam van deze map niet wijzigen en u kunt deze map ook niet verwijderen. U kunt ook nog andere mappen met taken maken. De namen van deze mappen kunt u wel wijzigen en u kunt u deze mappen ook weer verwijderen. Deze sectie bevat instructies voor de aangepaste mappen met taken die u maakt.

 1. Klik in Taken in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de map met taken die u wilt delen.

  Opmerking: Als u met de weergave Geminimaliseerd van het navigatiedeelvenster werkt, klikt u in het navigatiedeelvenster op Navigatiedeelvenster en vervolgens klikt u met de rechtermuisknop op de map met taken die u wilt delen.

 2. Klik op <mapnaam> delen.

 3. Typ in het vak Aan de naam van de geadresseerde van het bericht met uitnodiging tot delen.

 4. Wijzig zo nodig het Onderwerp.

 5. Indien gewenst verleent u de geadresseerde machtigingen om de items van uw taken te wijzigen door het selectievakje De geadresseerde kan items in deze map met taken toevoegen, bewerken en verwijderen in te schakelen.

 6. Typ de tekst voor het bericht.

 7. Klik op Verzenden.

 8. Bekijk het bevestigingsdialoogvenster en klik op OK als dit correct is.

De standaardmap Taken in Outlook wordt in elk Outlook-profiel gemaakt. U kunt de naam van deze map niet wijzigen en u kunt deze map ook niet verwijderen. U kunt ook nog andere mappen met taken maken. De namen van deze mappen kunt u wel wijzigen en u kunt u deze mappen ook weer verwijderen. Deze sectie bevat instructies voor de aangepaste mappen met taken die u maakt.

 1. Klik in Taken in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de map met taken die u wilt delen.

  Opmerking: Als u met de weergave Geminimaliseerd van het navigatiedeelvenster werkt, klikt u in het navigatiedeelvenster op Navigatiedeelvenster en vervolgens klikt u met de rechtermuisknop op de map met taken die u wilt delen.

 2. Klik op Sharemachtigingen wijzigen.

 3. Ga naar het tabblad Machtigingen en klik in het vak Naam op Standaard.

 4. Kies een machtigingsniveau onder Machtigingen in de lijst Machtigingsniveau.

  Uitleg van machtigingsniveaus

  Machtigingsniveau (of rol)

  Mogelijkheden

  Eigenaar

  Alle items en bestanden maken, lezen, wijzigen en verwijderen, en submappen maken. Als eigenaar van een map kunt u de machtigingsniveaus van andere personen voor de map wijzigen. (Geldt niet voor gemachtigden.)

  Publicerend redacteur

  Alle items en bestanden maken, lezen, wijzigen en verwijderen en submappen maken. (Geldt niet voor gemachtigden.)

  dialoogvenster

  Alle items en bestanden maken, lezen, wijzigen en verwijderen.

  Publicerend auteur

  Items en bestanden maken en lezen, submappen maken, en de door u gemaakte items en bestanden wijzigen en verwijderen. (Geldt niet voor gemachtigden.)

  Auteur

  Items en bestanden maken en lezen, en de door u gemaakte items en bestanden wijzigen en verwijderen.

  Medewerker

  Uitsluitend items en mappen maken. De inhoud van de map wordt niet weergegeven. (Dit geldt niet voor gemachtigden.)

  Lezer

  Uitsluitend items en bestanden lezen.

  Aangepast

  De activiteiten uitvoeren die door de eigenaar van de map zijn opgegeven. (Dit geldt niet voor gemachtigden.)

  Geen

  U bent niet gemachtigd. U kunt de map niet openen.

  U kunt aangepaste machtigingen maken met behulp van de selectievakjes en opties onder Machtigingen.

U kunt op elk gewenst moment iemands toegangsmachtigingen tot uw mappen met taken wijzigen of intrekken.

 1. Klik in Taken in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de map met taken waarvoor u de machtigingen wilt wijzigen.

  Opmerking: Als u het navigatiedeelvenster in de weergave Geminimaliseerd gebruikt, klikt u in het navigatiedeelvenster op Navigatiedeelvenster en vervolgens met de rechtermuisknop op de map met taken waarvoor u de toegangsmachtigingen wilt wijzigen.

 2. Klik op Sharemachtigingen wijzigen.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Machtigingen wijzigen voor iedereen   

   1. Ga naar het tabblad Machtigingen en klik in het vak Naam op Standaard.

   2. Kies een machtigingsniveau onder Machtigingen in de lijst Machtigingsniveau.

    Uitleg van machtigingsniveaus

    Met deze permissi Klik op niveau (of rol)

    Mogelijkheden

    Eigenaar

    Alle items en bestanden maken, lezen, wijzigen en verwijderen, en submappen maken. Als eigenaar van een map kunt u de machtigingsniveaus van andere personen voor de map wijzigen. (Geldt niet voor gemachtigden.)

    Publicerend redacteur

    Alle items en bestanden maken, lezen, wijzigen en verwijderen en submappen maken. (Geldt niet voor gemachtigden.)

    dialoogvenster

    Alle items en bestanden maken, lezen, wijzigen en verwijderen.

    Publicerend auteur

    Items en bestanden maken en lezen, submappen maken, en de door u gemaakte items en bestanden wijzigen en verwijderen. (Geldt niet voor gemachtigden.)

    Auteur

    Items en bestanden maken en lezen, en de door u gemaakte items en bestanden wijzigen en verwijderen.

    Medewerker

    Uitsluitend items en mappen maken. De inhoud van de map wordt niet weergegeven. (Dit geldt niet voor gemachtigden.)

    Lezer

    Uitsluitend items en bestanden lezen.

    Aangepast

    De activiteiten uitvoeren die door de eigenaar van de map zijn opgegeven. (Dit geldt niet voor gemachtigden.)

    Geen

    U bent niet gemachtigd. U kunt de map niet openen.

    U kunt aangepaste machtigingen maken met behulp van de selectievakjes en opties onder Machtigingen.

  • Machtiging voor één persoon wijzigen   

   1. Ga naar het tabblad Machtigingen en klik in het vak Naam op de naam van de persoon waarvan u de toegangsmachtigingen wilt wijzigen.

   2. Kies een machtigingsniveau onder Machtigingen in de lijst Machtigingsniveau.

    Uitleg van machtigingsniveaus

    Machtigingsniveau (of rol)

    Mogelijkheden

    Eigenaar

    Alle items en bestanden maken, lezen, wijzigen en verwijderen, en submappen maken. Als eigenaar van een map kunt u de machtigingsniveaus van andere personen voor de map wijzigen. (Geldt niet voor gemachtigden.)

    Publicerend redacteur

    Alle items en bestanden maken, lezen, wijzigen en verwijderen en submappen maken. (Geldt niet voor gemachtigden.)

    dialoogvenster

    Alle items en bestanden maken, lezen, wijzigen en verwijderen.

    Publicerend auteur

    Items en bestanden maken en lezen, submappen maken, en de door u gemaakte items en bestanden wijzigen en verwijderen. (Geldt niet voor gemachtigden.)

    Auteur

    Items en bestanden maken en lezen, en de door u gemaakte items en bestanden wijzigen en verwijderen.

    Medewerker

    Uitsluitend items en mappen maken. De inhoud van de map wordt niet weergegeven. (Dit geldt niet voor gemachtigden.)

    Lezer

    Uitsluitend items en bestanden lezen.

    Aangepast

    De activiteiten uitvoeren die door de eigenaar van de map zijn opgegeven. (Dit geldt niet voor gemachtigden.)

    Geen

    U bent niet gemachtigd. U kunt de map niet openen.

    U kunt aangepaste machtigingen maken met behulp van de selectievakjes en opties onder Machtigingen.

   3. Herhaal stap 2 voor elke persoon waarvan u de toegangsmachtigingen wilt wijzigen.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×