Taakgegevens voor Project Web Access bijwerken

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Met de versie 2007 van Microsoft Office Project Web Access, kunt u bekijken en bijwerken van uw taaktoewijzingen in Microsoft Office Outlook met behulp van de map taken en de agenda, ongeacht of u momenteel online bent. Dit is handig voor mensen die niet altijd toegang tot het netwerk hebben mogelijk. Als u uw taaktoewijzingen bijwerkt terwijl u offline bent, kunt u de server met uw bijgewerkte tijd en de statusinformatie bijwerken wanneer u weer online bent.

Opmerking: Als u wilt bekijken en bijwerken van uw taken uit in Outlook, moet u de Microsoft Office 2007 Project invoegtoepassing voor Outlook is geïnstalleerd. Deze invoegtoepassing werkt met Microsoft Office Outlook 2007 en Microsoft Office Outlook 2003. Zie voor meer informatie over het downloaden en installeren van de Microsoft Office 2007 Project invoegtoepassing voor Outlook importeren toewijzingen uit Project Web Access aan Outlook.

In dit artikel

Over het bijwerken van uw taakgegevens in Outlook

Uw taakstatus naar Project Web Access en uw manager indienen

Uw rooster uren met Project Web Access indienen

Dien uw gecombineerde taak status en rooster de uren met Project Web Access

Automatische taak bij te werken in Outlook instellen

Over het bijwerken van uw taakgegevens in Outlook

Veel organisaties en projectmanagers kiezen voor het bijhouden van de taakstatus afzonderlijk van werkuren met verschillende goedkeurders voor elk gegevenstype. Bijvoorbeeld: u kunt zijn aangewezen om een taak voor 40 uur, maar kunt u de taak voltooien in 30 uur. Als uw organisatie wordt bijgehouden taakstatus afzonderlijk van werkuren, kunt u dat de taak 100% voltooid, maar alleen 30 van de 40 uur toegewezen aan de taak vereist melden. Als uw organisatie nummers status van taak en werkuren samen en u 30 van de 40 uur toegewezen aan de taak hebt voltooid, zou de taakstatus 75% werk voltooid weergeven.

De formulieren die wordt gebruikt voor uw status rapporteren en werkuren in Outlook verschillen, afhankelijk van de methode voor het bijhouden die worden gebruikt door uw organisatie of projectmanager.

Om te bepalen welke methode voor een van uw taaktoewijzingen wordt gebruikt:

 1. Open een Outlook-taak of een afspraak die is geïmporteerd uit Office Project Web Access.

  • Klik op Project Web Access om weer te geven van het formulier dat wordt gebruikt om te rapporteren aan uw taken op het tabblad afspraak in de groep weergeven als u een afspraak hebt geopend.

  • Als u een taak hebt geopend, wordt het formulier dat wordt gebruikt voor uw taken rapporteren al dan niet standaard weergegeven.

 2. Klik op het formulier dat wordt gebruikt voor uw taken rapporteren:

  • Als u twee tabbladen, Taakbeheer en rooster, ziet uw organisatie wordt bijgehouden taakstatus afzonderlijk van werkuren. Voert u deze gegevens afzonderlijk in Outlook en uw werkuren wordt uw status taakgegevens niet gewijzigd. Volg de stappen in de secties verzenden uw taakstatus naar Project Web Access en uw manager in en dien uw werkuren met Project Web Access .

   Uw organisatie ervoor mag kiezen voor het bijhouden van de taakstatus afzonderlijk van werkuren om te scheiden van de hoeveelheid uren van de werkelijke hoeveelheid werk van de hoeveelheid werk dat u uw taken besteedt.

  • Als u twee tabbladen niet ziet, en er is een raster waar u uw uren voor de taak kunt invoeren, worden in uw organisatie status en rooster bijhouden gecombineerd. U voert uw werkuren in Outlook en de invoegtoepassing uw status taakgegevens wordt berekend. Volg de stappen in de sectie uw totale taakstatus verzenden en werkuren met Project Web Access .

Naar boven

Uw taakstatus naar Project Web Access en uw manager indienen

Taakgegevens voor status gepost door met behulp van Outlook wordt taak statusgegevens al zijn opgenomen in Office Project Web Accessworden overschreven. Als u welke gegevens kunnen al worden opgenomen in Office Project Web Access weet, controleert u de statusinformatie in Office Project Web Access voordat u de gegevens over uw taken verzendt met behulp van Outlook.

 1. Open de gesynchroniseerde taak of een afspraak die u op uit de map taken of de agenda melden wilt in Outlook. Klik op Project Web Access als de taak rapportage formulier wilt weergeven op het tabblad afspraak in de groep weergeven als u een afspraak hebt geopend. Als u een taak hebt geopend, wordt de taak rapportage formulier weergegeven, al dan niet standaard.

 2. Typ de juiste gegevens in het vak percentage voltooid werk, resterend werkof werkelijke hoeveelheid werk , afhankelijk van de instellingen van uw organisatie op het tabblad Taakbeheer van de taak rapportage-formulier. Gegevens in een van deze vakjes te typen, worden de andere twee automatisch worden berekend.

  Bijvoorbeeld als een taak is een totaal van de 40 uur werk vereist en u 20% Typ in het vak percentage voltooid werk , wordt het vak werkelijke hoeveelheid werk automatisch bijgewerkt naar één dag van werk (1 d), en worden bijgewerkt via het vak resterend werk vier dagen dat naar links om de taak (4 d) te voltooien. Als u denkt dat de resterende hoeveelheid werk aan de taak langer dan vier dagen duurt, kunt u de resterende hoeveelheid werk, vergroten waardoor de totale duur van de taak aan te geven.

 3. Als u uw status bij zowel Office Project Web Access als uw manager verzenden wilt, selecteert u het selectievakje in en dien naar de projectmanager .

 4. Klik op opslaan met Project Web Access.

  Als u uw status op een later tijdstip verzenden wilt, klikt u op Opslaan en sluiten in de groep Opslaan op het tabblad taak of afspraak . Uw wijzigingen worden ze zonder naar te verzenden Office Project Web Access of uw manager lokaal opgeslagen in Outlook. Gebruik deze optie wanneer u offline werkt.

U kunt ook als u statusinformatie voor verschillende taken hebt vastgelegd en u wilt verzenden van Office Project Web Access, klikt u op Project Web Access bijwerken op de werkbalk Project Web Access in Outlook. Hiermee wordt ingediend alle wijzigingen tegelijk, in plaats van dat u hoeft te elke taak afzonderlijk indienen.

Deze methode van het indienen van uw taakstatus dient ook roosterwijzigingen.

Naar boven

Uw rooster uren met Project Web Access indienen

Rooster uren die zijn gepubliceerd via Outlook overschrijft eventuele rooster uur al opgenomen in Office Project Web Access. Als u welke gegevens kunnen al worden opgenomen in Office Project Web Access weet, controleert u de uren van het rooster in Office Project Web Access voordat u de gegevens over uw taken verzendt met behulp van Outlook.

 1. Open de gesynchroniseerde taak of een afspraak die u op uit de map taken of de agenda melden wiltin Outlook. Klik op Project Web Access als de taak rapportage formulier wilt weergeven op het tabblad afspraak in de groep weergeven als u een afspraak hebt geopend. Als u een taak hebt geopend, wordt de taak rapportage formulier weergegeven, al dan niet standaard.

 2. Klik op het tabblad rooster van de taak rapportage formulier typt u de werkelijke uren aan de taak hebt gewerkt voor elke dag weergegeven in het raster. Deze uren verandert niet alle statusgegevens die u hebt ingevoerd op het tabblad Taakbeheer .

  Klik op vorige of volgende om door te schuiven de agenda per week. U kunt geen rooster uur die een eerder dan één week voordat de geplande begindatum voor de taaktoewijzing voor de invoeren of een nieuwere versie dan een week na de geplande einddatum voor de toewijzing.

  Als uw rooster uren aansluiten op de geplande tijd voor de taaktoewijzing voor de, kunt u eenvoudig de geplande uren kopiëren in het raster en wijzigt u de uren, indien nodig. Klik op kopiëren uit gepland in te vullen automatisch het raster met de standaard-werkuren voor de taak. Bijvoorbeeld als een taak 40 uur gepland gedurende een periode van één week werk heeft en u ingepland voor 8 uur per dag voor 5 dagen, te klikken op van gepland kopiëren wordt automatisch ingevoerd 8 uur per dag dat de taak is gepland tijdens de weergegeven rapportageperiode. Als de werkelijke hoeveelheid werk enigszins van het geplande werk verschilt, kunt u de getallen in het raster wijzigen voordat u uw werk Office Project Web Accessop te slaan.

 3. Klik op opslaan met Project Web Access.

  Als u klaar bent voor uw rooster bij uw manager te verzenden, klikt u op Ga naar Web rooster. Een nieuw venster wordt geopend en wordt de pagina Roosters weergegeven.

  Als u wilt opslaan in uw rooster verzending naar Office Project Web Access op een later tijdstip, klikt u op Opslaan en sluiten in de groep Opslaan op het tabblad taak of afspraak . Uw wijzigingen worden ze zonder naar te verzenden Office Project Web Access of uw manager lokaal opgeslagen in Outlook. Gebruik deze optie wanneer u offline werkt.

U kunt ook als u de werktijden van verschillende taken hebt vastgelegd en u wilt opslaan in al deze Office Project Web Access, klikt u op Project Web Access bijwerken op de werkbalk Project Web Access in Outlook. Hiermee worden alle wijzigingen tegelijk, in plaats van dat u hoeft te elke taak afzonderlijk opslaan. Na het opslaan van uw werkuren in Outlook, moet u uw rooster bij uw manager in Office Project Web Accessindienen.

Deze methode van uw werkuren Office Project Web Access op te slaan dient ook wijzigingen aan uw taakstatus.

Naar boven

Dien uw gecombineerde taak status en rooster de uren met Project Web Access

 1. Open de gesynchroniseerde taak of een afspraak die u op uit de map taken of de agenda melden wiltin Outlook. Klik op Project Web Access als de taak rapportage formulier wilt weergeven op het tabblad afspraak in de groep weergeven als u een afspraak hebt geopend. Als u een taak hebt geopend, wordt de taak rapportage formulier al dan niet standaard weergegeven.

 2. Typ de werkelijke uren aan de taak hebt gewerkt voor elke dag weergegeven in het raster.

  Klik op vorige of volgende om door de agenda per week. U kunt geen rooster uur die een eerder dan één week voordat de geplande begindatum voor de taaktoewijzing voor de invoeren of een later dan één week na de geplande einddatum voor de toewijzing.

  Uren dat is ingevoerd in het raster worden automatisch geaggregeerd naar het vullen van de vakken percentage voltooid werk en Totaal werken .

  Bijvoorbeeld als een taak vereist is voor een totaal van twee weken van werk (2 w) en u 16 uur werk tijdens de huidige rapportageperiode invoert in het raster, het percentage voltooid werk vak automatisch bijgewerkt naar 20% voltooid. Als u extra tijd in beslag van de taak nodig hebt, kunt u de resterende hoeveelheid werk typen in het vak Resterende hoeveelheid werk van de taakduur wilt verlengen. U kunt ook de duur van de taak beperken door een kleinere getal te typen in het vak van de Resterende hoeveelheid werk .

  Als uw rooster uren aansluiten op de geplande tijd voor de taaktoewijzing voor de, kunt u eenvoudig de geplande uren kopiëren in het raster en wijzigt u de uren naar wens. Klik op kopiëren uit gepland in te vullen automatisch het raster met de standaard-werkuren voor de taak. Bijvoorbeeld als een taak 40 uur gepland gedurende een periode van één week werk heeft en u ingepland voor 8 uur per dag voor 5 dagen, te klikken op van gepland kopiëren wordt automatisch ingevoerd 8 uur per dag dat de taak is gepland tijdens de weergegeven rapportageperiode. Als de werkelijke hoeveelheid werk enigszins van het geplande werk verschilt, kunt u de getallen in het raster wijzigen voordat u uw werk Office Project Web Accessop te slaan.

 3. Klik op opslaan met Project Web Access.

  Als u klaar bent voor uw rooster bij uw manager te verzenden, klikt u op Ga naar Web rooster. Een nieuw venster wordt geopend en de pagina Rooster lijst wordt weergegeven.

  Als u wilt opslaan in uw rooster verzending naar Office Project Web Access op een later tijdstip, klikt u op Opslaan en sluiten in de groep Opslaan op het tabblad taak of afspraak . Uw wijzigingen worden lokaal opgeslagen in Outlook, zonder ze te verzenden naar Office Project Web Access of uw manager. Gebruik deze optie wanneer u offline werkt.

U kunt ook als u de werktijden van verschillende taken hebt vastgelegd en u wilt verzenden van Office Project Web Access, klikt u op Project Web Access bijwerken op de werkbalk Project Web Access in Outlook. Hiermee wordt ingediend al uw wijzigingen in één keer in plaats van dat u hoeft te elke taak afzonderlijk indienen. Na het verzenden van uw wijzigingen in Outlook, moet u uw rooster bij uw manager in Office Project Web Accessindienen.

Naar boven

Automatische taak bij te werken in Outlook instellen

U kunt de standaardopties wijzigen en opgeven hoe en hoe vaak u toewijzingen wilt bijwerken naar Office Project Web Access.

Als u Project Web Access automatisch bijwerken, moet u naar Microsoft Office Project Server zijn aangemeld met behulp van een Windows-gebruikersaccount.

 1. Klik in Outlook in het menu Extra op Optiesen klik vervolgens op het tabblad Project Web Access .

 2. Klik op elkein de sectie Toewijzing bijwerken .

 3. Geef het aantal dagen, weken of maanden in de bijbehorende vakken en voer vervolgens als u wilt dat de volgende update voordoen in het vak van de volgende update .

 4. Schakel het selectievakje Stuur me een bevestigingsbericht weergegeven voor het ontvangen van een samenvatting e-mailbericht na elke update plaatsvindt.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×