Taak-id (toewijzingsveld)

Gegevenstype    Integer

Invoertype    Berekend

Beschrijving    Het veld Taak-id bevat het nummer dat in Project wordt toegewezen aan elke taak die aan een project wordt toegevoegd. De Taak-id geeft de plaats van de taak in de taakvolgorde aan.

Berekeningsmethode    Als u een taak toevoegt, wordt automatisch een volgnummer aan de taak toegekend. Dit volgnummer is de id van de taak.

Aanbevolen gebruik    Het veld Resource-id voor toewijzingen wordt alleen in de weergave Taakformulier weergegeven. De id staat ook in het dialoogvenster Toewijzingsoverzicht dat u kunt gebruiken bij het importeren of exporteren van toewijzingsdatums.

Voorbeeld    U wilt datums van toewijzingen exporteren naar een Excel-werkmap. U maakt een exportoverzicht en u neemt hierin het veld Taak-id op met andere toewijzingsgegevens die naar Excel moeten worden geëxporteerd.

Opmerkingen    Als u het veld Taak-id wilt exporteren naar een ander programma, klikt u in het dialoogvenster Opslaan als op de naam van de bestandsindeling die u wilt exporteren, bijvoorbeeld Access-database of Excel-werkmap. Vervolgens voert u de stappen in de wizard Exporteren uit.

Als u een id nodig hebt waarmee de volgorde wordt aangegeven waarin de toewijzingen zijn gemaakt, ongeacht de plaats in het schema, gebruikt u het toewijzingsveld Unieke id.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×