Taak borden gebruiken in de micro soft project online-bureaubladclient

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u een project online-abonnee bent, kunt u op een flexibele manier samen werken met uw projecten in de project online-bureaubladclient. Als u wordt gebruikt voor het gebruik van Kanban voor Scrum-methodologieën voor het beheren van uw projecten, kunt u met de project online-bureaubladclient uw projecten op een vertrouwde manier maken en beheren via het gebruik van taken bord weergaven van uw projecten en de mogelijkheid om op basis van sprints te maken. project.

Belangrijk: 

 • De functies die in dit artikel worden beschreven, zijn alleen beschikbaar voor de versie van project die beschikbaar is met een project online-abonnement. Als u wilt controleren welke versie van het project u gebruikt, opent u project, kiest u bestand en selecteert u account. Onder product gegevens hebt u de abonnements versie als u het volgende ziet: Schermafbeelding van de naam van het abonnementsproduct. Microsoft Project Online-desktopclient, zoals weergegeven in de sectie Bestand > Account van Project.

 • Bovendien worden sommige functies geleidelijk geïntroduceerd bij organisaties die Targeted Release-opties hebben ingesteld in Office 365. Dit betekent dat u deze functie mogelijk nog niet kunt zien of dat de functie er anders uitziet dan wat is beschreven in de Help-artikelen.

In dit artikel leert u het volgende:

Uw project weer geven op een taken bord

Als u wordt gebruikt om te werken met projecten met Kanban-functies zoals borden, kunt u uw bestaande traditionele waterval projecten in een taken bord weergave weer geven en beheren.

Uw project in een taken bord weer geven:   

 • Open het project en selecteer op het tabblad weer gave, in de sectie taak weergave, de optie taken bord.

  Taak bord op het lint van de weer gave

  Uw project taken worden weer gegeven als borden in de weer gave taken bord.

  Taken bord-weer gave

Opmerking: Als u een project taak wilt weer geven in de weer gave taken bord, moet de instelling op het scherm weer geven voor de taak zijn ingesteld op Ja (de standaard instelling).

De instelling voor weer geven op het bord voor een taak wijzigen:   

 1. Open het project in de weer gave Gantt-diagram.

 2. Selecteer een nieuwe kolom toevoegen in het Gantt-diagram voor het project.

 3. Selecteer in de lijst weer geven op bord.

  Instellingen op het bord weer geven voor taken
 4. In de kolom weer geven op bord wordt de waarde voor elke taak weer gegeven (Ja of Nee ).

 5. Als u de instelling wilt wijzigen, klikt u op de waarde voor de taak en selecteert u de waarde die u wilt wijzigen.

 6. Sla uw wijzigingen op.

Meer informatie toevoegen aan taken bord kaarten

Wanneer taken worden weer gegeven in taken bord weergaven, worden in taak kaarten standaard verschillende basis velden weer gegeven, samen met de taak naam (de resource waaraan deze is toegewezen en een vinkje als de taak is voltooid). U kunt ervoor kiezen om meer informatie te geven in de taak kaarten voor uw project (zoals gegevens van aangepaste velden) met behulp van de functie kaarten van het taak bord aanpassen. Hiermee kunt u informatie weer geven voor Maxi maal vijf aangepaste velden in elke taak kaart en de basis velden selecteren die worden weer gegeven.

U kunt taak kaarten voor een project als volgt aanpassen:   

 1. Selecteer het tabblad opmaak en selecteer vervolgens kaarten aanpassen.

  Kaart aanpassen
 2. Selecteer op de pagina taak bord kaart aanpassen in de sectie basis velden de basis velden die u wilt weer geven.

 3. Klik in de sectie aanvullende velden op de vervolg keuzelijst en selecteer het aangepaste veld dat u wilt weer geven. U kunt Maxi maal vijf aangepaste velden selecteren.

  Instellingen voor kaart configuratie aanpassen
 4. Klik op OK.

  U ziet nu alle taak kaarten voor de Project weergave met de velden die u hebt geselecteerd.

  Taak kaart met aanpassing.

Opmerking: Instellingen voor het aanpassen van kaarten zijn specifiek voor het project waarin ze zijn ingesteld. Als u dezelfde aanpassingen in andere projecten wilt weer geven, moet u ze ook configureren voor deze projecten.

Sprints toevoegen aan een bestaand project

Nu u het project kunt bekijken en beheren via een taken bord, kunt u met project ook sprints toevoegen. Nadat u meer sprints hebt toegevoegd aan uw project, bevat het tabblad sprints extra functies voor sprints.

Sprints toevoegen aan uw project:

 1. Kies op het tabblad project de optie sprints beheren.

  De knop sprints beheren
 2. Op de pagina sprints beheren wordt standaard uw eerste Sprint toegevoegd. U kunt de lengte en de begin gegevens van Sprint 1 bewerken:

  • Lengte: de duur van de sprint.

  • Begin: de datum waarop de Sprint begint.

 3. Geef in de sectie sprint toevoegen de gegevens op voor de aanvullende sprints die u wilt toevoegen:

  • Begin van Sprint: de begin datum van de Sprint die u toevoegt.

  • Duur: de duur van de sprint (bijvoorbeeld één week).

 4. Selecteer sprint toevoegen. Hierdoor wordt een extra Sprint toegevoegd aan uw project.

  Sprints beheren
 5. Wanneer u alle sprints hebt toegevoegd, selecteert u OK.

Nadat u extra sprints hebt toegevoegd aan uw project, wordt het tabblad sprints weer gegeven op het lint, zodat u uw Sprint functies in het project kunt beheren. Het gebruik van deze functies wordt beschreven in de sectie uw project plannen met sprints .

Tabblad sprints

Een nieuw Sprint project maken

U kunt niet alleen sprints toevoegen aan een bestaand project, maar u kunt ook nieuwe projecten maken op basis van de project sjabloon sprints.

Een nieuw project Sprint maken:

 1. Kies het menu bestand, kies Nieuw en selecteer in de beschik bare sjablonen de optie sprints project.

  Project sjabloon sprints
 2. Het bord Sprint planning wordt weer gegeven, waarin u uw project taken kunt toevoegen en deze naar verschillende Sprint cycli verplaatst.

  Bord sprints planning

Uw project plannen met sprints

Als u een project wilt uitvoeren met sprints in project, moet u eerst taken toevoegen aan uw project, vervolgens taken toewijzen aan sprintsen ten slotte taken verplaatsen naar het bord terwijl uw team werkt en deze voltooit. U kunt vervolgens Sprint weergaven gebruiken om taken weer te geven die zijn toegewezen aan specifieke sprints.

U kunt al uw Agile-taken zien in de weer gave Gantt-diagram en deze beheren met behulp van de traditionele waterval methoden en sprints. U kunt ook slechts een subset van een traditioneel project uitvoeren met behulp van sprints. Zie uw taken beheren met sprints in het Gantt-diagram.

Taken toevoegen aan uw projecten

De eenvoudigste manier om nieuwe taken toe te voegen aan uw Sprint project is:

 • Weer gave taken bord: Selecteer de knop nieuwe taak in een van de taken bord weergaven om een nieuwe taak te maken.

 • Weer gave Gantt-diagram: taken die zijn toegevoegd via de weer gave Gantt-diagram, worden ook toegevoegd aan de taak borden.

 • De weer gave taken bord-blad: u kunt op een vergelijk bare manier nieuwe taken toevoegen via de weer gave taak bord.

Met elk van de bovenstaande methoden wordt de nieuwe taak toegevoegd aan de kolom niet gestart in het taak bord.

Niet-geStarte taken

Taken toewijzen aan sprints

Nadat u de lijst met taken voor uw project hebt gemaakt, kunt u deze taken sorteren in sprints op het moment dat u deze taken wilt volt ooien. Eerst moet u de lengte en datums van de Sprint definiërenen kunt u taken verplaatsen naar specifieke sprints.

Lengte en datums definiëren voor sprint:   

 1. Voer een van de volgende handelingen uit om naar de pagina sprints beheren te gaan.:

  • Kies op het tabblad sprints de optie beheren.

  • Kies op het tabblad projecten in de groep eigenschappen de optie sprints beheren.

 2. Op de pagina sprints beheren wordt standaard uw eerste Sprint toegevoegd. U kunt de lengte en de begin gegevens van Sprint 1 bewerken:

  • Lengte: de duur van de sprint.

  • Begin: de datum waarop de Sprint begint.

 3. Geef in de sectie sprint toevoegen de gegevens op voor de aanvullende sprints die u wilt toevoegen:

  • Begin van Sprint: de begin datum van de Sprint die u toevoegt.

  • Duur: de duur van de sprint (bijvoorbeeld één week).

 4. Selecteer sprint toevoegen. Hierdoor wordt een extra Sprint toegevoegd aan uw project.

  Sprints beheren

Taken verplaatsen naar specifieke sprints:   

 1. Ga naar het tabblad sprints, klik in de groep weer gaven op planning en kies vervolgens Sprint plannings bord.

 2. Sleep in het venster Bord Sprintplanning taken van de kolom Geen sprint naar de sprint waarin de taken moeten worden afgerond.

  Een taak verplaatsen naar een sprint.

Tips: U kunt ook taken toewijzen aan sprints in de bladweergave door de inhoud van de kolom Sprint te wijzigen. De bladweergave activeren:

 1. Als u in de weer gave bord bent, kiest u het tabblad opmaak .

 2. Kies in de groep weer gave de optie blad.

Taken op het bord verplaatsen

Als uw team werkt aan taken in specifieke sprints, kunt u ze verplaatsen over het hele taken bord om de voortgang bij te houden tot aan het volt ooien.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om naar de huidige weer gave Sprint bord te gaan:

  • Kies op het tabblad sprints in de groep weer gaven de optie Sprint en vervolgens het bord huidige Sprint.

  • Kies op het tabblad weer gaven in de groep taak weergaven de optie taak bord, klik vervolgens op meer weer gaven en kies vervolgens bord huidige Sprint.

 2. Er worden drie kolommen gemaakt om mee aan de slag te gaan: Volgende, In uitvoering en Gereed.

  Bord van huidige Sprint

  • Als u de naam van een kolom wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de kolomnaam, kiest u Naam wijzigen, typt u een nieuwe naam en drukt u vervolgens op Enter.

  • Als u meer kolommen wilt toevoegen aan de rechterkant van de laatste kolom, kiest u Nieuwe kolom toevoegen, typt u een naam en drukt u vervolgens op Enter.

 3. Sleep taken naar de kolommen die overeenkomen met hun status.

  Een taak in het huidige Sprint bord verplaatsen.

Tips: U kunt de status van een taak ook wijzigen in de bladweergave door de inhoud van de kolom Bordstatus te veranderen. De bladweergave activeren:

 • Kies op het tabblad sprints in de groep weer gaven de optie Sprint en vervolgens blad huidige Sprint.

 • Kies op het tabblad weer gaven in de groep taak weergaven de optie taak bord en kies vervolgens taak bord.

Taken weer geven die zijn toegewezen aan specifieke sprints

U kunt alle taken zien die zijn toegewezen aan specifieke sprints via taak bord weergaven die beschikbaar zijn op het tabblad sprints.

Weer gaven voor Sprint
 1. Selecteer het tabblad sprints om het lint sprints weer te geven.

 2. Selecteer Sprintop het lint en selecteer in de vervolg keuzelijst de specifieke Sprint die u wilt weer geven.

  Als u bijvoorbeeld Sprint 2 selecteert, worden in het Sprint bord taken voor die specifieke Sprint weer gegeven.

  Weer gave Sprint bord voor een specifieke Sprint

U kunt ook taken weer geven die niet zijn toegewezen aan sprints door geen sprintte selecteren.

Agile-taken beheren taken in het Gantt-diagram

U kunt uw project taken op hetzelfde moment bijhouden in de traditionele waterval weergave en taak borden, zonder dat dit van invloed is op de weer gave. In de weer gaven van taak borden worden gegevens aan taken toegevoegd, maar er worden geen taak Details van een Gantt-diagram in de grafiek genomen. U ziet niet alle taak Details in de taken bord weergaven, maar het is nog steeds in andere weer gaven van het project.

U kunt beperken welke taken worden weer gegeven in de weer gaven van uw taken bord, bijvoorbeeld als u een groot project hebt en alleen een klein deel ervan wilt bijhouden met behulp van sprints.

Als u wilt beheren welke taken worden weer gegeven in de taken bord weergaven, doet u het volgende:   

 1. Kies Gantt-diagram op het lint Taak.

 2. Kies de laatste kolom in het diagram: Nieuwe kolom toevoegen.

 3. Kies in de kolom lijst de optie weer geven op bord.

 4. Alle taken worden automatisch ingesteld op Ja in deze kolom. Als u een taak wilt verwijderen uit uw Agile-weer gaven, wijzigt u de kolom waarde voor weer geven op bord in Nee. Deze taak wordt niet meer weer gegeven in taken bord weergaven.

  Instellingen op het bord weer geven

Taken bord rapporten ophalen

Project bevat ingebouwde taken bord rapporten over de status van taken, werk en sprint.

U vindt uw taken bord-rapporten als volgt:   

 1. Selecteer op het lint rapport in de sectie rapporten weer geven de optie taken bord.

 2. Kies een rapport.

  Voorbeeld van een van deze rapporten:

  Schermafbeelding van de huidige sprint - werkstatusrapport in Project

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×