T.TOETS, functie

In dit artikel worden de syntaxis van de formule en het gebruik van de functie T.TOETS in Microsoft Excel beschreven.

Berekent de kans met behulp van de Student T-toets. Gebruik T.TOETS om te bepalen of het waarschijnlijk is dat twee steekproeven behoren tot dezelfde twee onderliggende populaties met hetzelfde gemiddelde.

Belangrijk: Deze functie is vervangen door een of meer nieuwe functies die een hogere nauwkeurigheid bieden, terwijl ook uit de betreffende naam beter blijkt waarvoor de functie wordt gebruikt. Hoewel deze functie nog altijd beschikbaar is voor achterwaartse compatibiliteit, kunt u misschien beter voortaan de nieuwe functies gebruiken. Deze functie is namelijk mogelijk niet meer beschikbaar in toekomstige versies van Excel.

Zie T.TEST, functie voor meer informatie over de nieuwe functie.

Syntaxis

T.TOETS(matrix1;matrix2;zijden;type)

De syntaxis van de functie T.TOETS heeft de volgende argumenten:

  • matrix1     Vereist. De eerste gegevensverzameling.

  • matrix2     Vereist. De tweede gegevensverzameling.

  • zijden     Vereist. Geeft aan of een eenzijdige of tweezijdige verdeling moet worden gebruikt. Als zijden = 1, gebruikt T.TOETS de eenzijdige verdeling. Als zijden = 2, gebruikt T.TOETS de tweezijdige verdeling.

  • type     Vereist. Het type T-toets dat u wilt uitvoeren.

Als type_getal gelijk is aan

Wordt deze toets uitgevoerd

1

Gepaarde T-toets

2

Twee steekproeven met gelijke varianties

3

Twee steekproeven met ongelijke varianties

Opmerkingen

  • Als matrix1 en matrix2 een verschillend aantal gegevenspunten bevatten en type_getal = 1 (gepaard), geeft T.TOETS de foutwaarde #N/B als resultaat.

  • De argumenten zijden en type_getal worden afgekapt tot gehele getallen.

  • Als zijden of type_getal een niet-numerieke waarde is, geeft T.TOETS de foutwaarde #WAARDE! als resultaat.

  • Als zijden niet het getal 1 of 2 is, geeft T.TOETS de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

  • T.TOETS gebruikt de gegevens in matrix1 en matrix2 om een niet-negatieve toetsingsgrootheid t te berekenen. Als zijden=1, geeft T.TOETS de kans van een hogere waarde van de toetsingsgrootheid t als resultaat waarbij ervan uit wordt gegaan dat matrix1 en matrix2 steekproeven zijn van populaties met hetzelfde gemiddelde. De waarde die door T.TOETS als resultaat wordt gegeven wanneer zijden=2, is het dubbele van de waarde die als resultaat wordt gegeven wanneer zijden=1 en komt overeen met de kans van een hogere absolute waarde van de toetsingsgrootheid t waarbij wordt uitgegaan van 'dezelfde populatiegemiddelden'.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Gegevens 1

Gegevens 2

3

6

4

19

5

3

8

2

9

14

1

4

2

5

4

17

5

1

Formule

Beschrijving (resultaat)

Resultaat

=T.TOETS(A2:A10;B2:B10;2;1)

Kans die hoort bij een paarsgewijze T-toets van een student met een dubbele verdeling. Gebruik waarden in A2:A10 en B2:B10.

0;19602

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×