Synchroniseren van SharePoint 2010-inhoud met Outlook 2010

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt een SharePoint-bibliotheek, lijst met contactpersonen, takenlijst, projecttakenlijst en een bepaald type externe SharePoint-lijst synchroniseren met Microsoft Outlook 2010. Omdat Outlook 2010 veel SharePoint 2010-gebruikers ook gebruiken om samen te werken en coördinaten activiteiten en projecten, de mogelijkheid om te synchroniseren deze lijsten en bibliotheken kan helpen efficiënter u, met name als u offline werkt of niet gemakkelijk toegang hebt naar uw SharePoint-sites altijd.

In dit artikel

Inleiding in het synchroniseren van SharePoint 2010-inhoud met Outlook 2010

Werken met een gesynchroniseerde documentenbibliotheek

Werken met een gesynchroniseerde contactpersonenlijst

Werken met een gesynchroniseerde takenlijst

Werken met een gesynchroniseerde externe lijst

Extra integratiepunten

Een SharePoint-bibliotheek synchroniseren met Outlook 2010

Een SharePoint-contactpersonenlijst synchroniseren met contactpersonen in Outlook 2010

Een SharePoint-takenlijst synchroniseren met taken in Outlook 2010

Inleiding in het synchroniseren van SharePoint 2010-inhoud met Outlook 2010

U kunt een SharePoint-bibliotheek, lijst met contactpersonen, takenlijst, projecttakenlijst en een bepaald type externe SharePoint-lijst synchroniseren met Outlook 2010. Omdat Outlook 2010 veel SharePoint 2010-gebruikers ook gebruiken om samen te werken en coördinaten activiteiten en projecten, de mogelijkheid om te synchroniseren deze lijsten en bibliotheken kan helpen efficiënter u, met name als u offline werken en niet gemakkelijk toegang hebt naar uw SharePoint-sites altijd.

Als u deze bibliotheken en lijsten wilt synchroniseren, moet u Outlook 2010 op uw clientcomputer hebben geïnstalleerd en moet u over de machtiging Bijdragen voor de bibliotheek of lijst beschikken.

Raadpleeg de sectie Zie ook en het Help-systeem voor Outlook 2010 voor meer informatie over het gebruik van SharePoint 2010 met Outlook 2010.

Naar boven

Werken met een gesynchroniseerde documentenbibliotheek

U kunt een SharePoint-bibliotheek synchroniseren tussen Outlook 2010 en SharePoint 2010. Wanneer u een bibliotheek hebt gesynchroniseerd, wordt deze als een map weergegeven in het navigatiedeelvenster van Outlook onder SharePoint-lijsten.

Als u Direct zoeken gebruikt, wordt door Outlook in alle gesynchroniseerde SharePoint-documenten gezocht. Met voorbeeldweergave in het leesvenster van Outlook kunt u gemakkelijk door de zoekresultaten bladeren. Wellicht vindt u het openen van en het opslaan van wijzigingen in SharePoint-documenten vanuit Outlook sneller en gemakkelijker. U kunt vervolgens de documenten in de SharePoint-bibliotheek vanuit Outlook bekijken, bewerken en beheren. U kunt ook de bibliotheken offline halen, werken met de Office-bestanden in de bibliotheek, de bestanden weer online brengen en vervolgens de wijzigingen synchroniseren.

Deze synchronisatie verloopt voor Office-bestanden in één richting. Wijzigingen, die in de bestanden worden gemaakt terwijl ze zich in de SharePoint-bibliotheek bevinden, kunnen worden gedownload naar Outlook, maar u kunt geen wijzigingen maken in niet-Office-bestanden in Outlook en deze vervolgens weer uploaden naar de SharePoint-bibliotheek. Als u offline met Outlook werkt, kunt u Office-bestanden, zoals Word-documenten, Excel-spreadsheets en PowerPoint-presentaties, bewerken. Wanneer u weer online bent, kunt u de wijzigingen uploaden naar de SharePoint-bibliotheek. Outlook houdt echter niet bij welke wijzigingen in deze Office-bestanden worden gemaakt in de SharePoint-bibliotheek. Voor het beste resultaat kunt u deze bestanden het beste eerst uitchecken als u deze offline wilt wijzigen in Outlook.

Naar boven

Werken met een gesynchroniseerde contactpersonenlijst

U kunt een contactpersonenlijst van SharePoint synchroniseren tussen Outlook 2010 en SharePoint 2010. Hierdoor kunt u contactpersonen uit SharePoint efficiënter opslaan, delen en beheren in Outlook. U kunt ook vanuit Outlook 2010 of SharePoint 2010 de contactpersonenlijst offline halen, met de contactpersonen werken, de lijst weer online brengen en deze vervolgens synchroniseren.

In Outlook 2010 functioneert de gesynchroniseerde contactpersonenlijst uit SharePoint net zoals de andere mappen met contactpersonen in Outlook. U kunt de contactpersonen bekijken, bewerken, afdrukken en bellen met Microsoft Office Communicator. U kunt e-mailberichten en vergaderverzoeken verzenden, kleurencategorieën gebruiken, meerdere telefoonnummers en e-mailadressen opslaan en foto's, elektronische visitekaartjes en gegevens over verjaardagen en speciale datums opnemen voor deze contactpersonen.

De synchronisatie van de contactpersonenlijst verloopt in twee richtingen. Wijzigingen die in Outlook worden gemaakt in deze lijst, worden automatisch gesynchroniseerd met de contactpersonenlijst in SharePoint. Wijzigingen die in de contactpersonenlijst in SharePoint worden gemaakt, worden automatisch gesynchroniseerd met de contactpersonen in Outlook.

Wanneer u een contactpersoon uit SharePoint opent in Outlook of de lijst met contactpersonen opent in SharePoint 2010, worden de meeste recente wijzigingen weergegeven. Als er wijzigingen worden gemaakt in de gegevens van de contactpersoon in Outlook, terwijl de contactpersonenlijst in SharePoint is geopend, moet u de browser vernieuwen, zodat de meest recente wijzigingen worden weergegeven in de SharePoint-lijst. Als er wijzigingen worden gemaakt in de contactpersonenlijst in SharePoint terwijl de contactpersoon is geopend in Outlook, moet u de opdracht Verzenden/ontvangen gebruiken, zodat de meest recente wijzigingen worden weergegeven in de gegevens van de contactpersoon in Outlook.

Naar boven

Werken met een gesynchroniseerde takenlijst

U kunt een takenlijst van SharePoint synchroniseren tussen Outlook 2010 en SharePoint 2010. U kunt zowel met een standaard takenlijst als met een Project-takenoverzicht werken. Deze is vergelijkbaar met de standaard takenlijst, behalve dan dat het Project-takenoverzicht een grafische weergaven van de taakitems bevat, Gantt-diagram genaamd. U kunt ook een takenlijst offline halen, met de taken in de lijst werken, de lijst weer online brengen en vervolgens deze synchroniseren vanuit Outlook.

De inhoud van de gesynchroniseerde takenlijst wordt weergegeven onder Andere taken in het navigatiedeelvenster en samengevoegd in de takenbalk. U en uw teamleden kunnen taken maken, toewijzen, bijwerken, beantwoorden en verwijderen vanuit uw respectievelijke Outlook-mappen en zo de status, de voortgang en de geschiedenis van uw projecten bijhouden.

U kunt ook markeringen en categorieën toepassen op de gesynchroniseerde taken, net zoals u bij uw Outlook-taken kunt doen. De markeringen en categorieën worden niet op de SharePoint-site weergegeven, maar zijn wel beschikbaar wanneer u met de gesynchroniseerde taken in Outlook werkt. SharePoint-taakmeldingen zijn volledig geïntegreerd met taken en agenda's en u kunt de instellingen zo kiezen dat automatisch meldingen-mails en herinneringen worden verzonden.

De synchronisatie van de takenlijst verloopt in twee richtingen. Wijzigingen in Outlook in deze taken worden automatisch gesynchroniseerd met de takenlijst of het Project-taakoverzicht in SharePoint. Wijzigingen in de takenlijst of het Project-taakoverzicht in SharePoint worden automatisch gesynchroniseerd met de taken in Outlook. Wanneer u een taak in Outlook opent of de takenlijst of het Project-taakoverzicht in SharePoint opent, worden de meest recente wijzigingen weergegeven.

Als er wijzigingen worden gemaakt in de taken in Outlook, terwijl de takenlijst in SharePoint is geopend, moet u de browser vernieuwen om de meest recente wijzigingen weer te geven in de lijst. Als er wijzigingen worden gemaakt in de takenlijst in SharePoint terwijl de taak is geopend in Outlook, moet u de opdracht Verzenden/ontvangen. gebruiken om de meest recente wijziging in de Outlook-taak weer te geven.

Naar boven

Werken met een gesynchroniseerde externe lijst

Een externe SharePoint-lijst tussen Outlook 2010 en SharePoint 2010, kunt u synchroniseren. Een externe SharePoint-lijst is gemaakt met behulp van Business Connectivity Services (BCS) in SharePoint Designer 2010 en lees-/ schrijftoegang tot LOB-gegevens van gegevensbronnen, zoals SQL Server- of SAP kan bevatten.

Wanneer u een extern inhoudstype in SharePoint Designer 2010 maakt, kunt u dit toewijzen aan een systeemeigen Office-itemtype zoals een contactpersoon of taak zodat de externe gegevens eruitziet en dat net als een contactpersoon of taak item in Outlook werkt. Stel dat uw externe gegevens een lijst met klanten is en u wilt dat externe gegevens weergeven in Outlook. Omdat de gegevens voor klanten contactpersonen in Outlook lijkt, kunt u dat externe inhoudstype toewijzen aan het item met contactpersonen in Outlook. Nadat u de externe lijst met Outlook verbinden met de opdracht verbinding maken met Outlook , kunt u maken, bijwerken en verwijderen van de externe gegevens rechtstreeks vanuit Outlook, net zoals u zou maken en bijwerken van uw Outlook-contactpersonen en taken.

Naar boven

Extra integratiepunten

Outlook 2010 heeft extra integratiepunten met SharePoint 2010, waaronder de volgende:

 • Deelnemen aan onlinediscussies via e-mailberichten

 • Agenda's van SharePoint 2010 en Outlook 2010 naast elkaar worden weergeven

 • Waarschuwingen en RSS-feeds in SharePoint beheren

 • Een vergaderwerkruimte maken

 • Webonderdelen van Outlook gebruiken in SharePoint 2010 voor, bijvoorbeeld, het weergeven van Outlook-berichten

 • De invoegtoepassing Outlook Connector voor sociale netwerken gebruiken voor het beheren van sociale stromen van uw collega's.

Raadpleeg de Help-systemen bij Outlook 2010 en SharePoint voor meer informatie over deze extra integratiepunten.

Naar boven

Een SharePoint-bibliotheek synchroniseren met Outlook 2010

 1. Ga in uw browser naar de SharePoint-site met de bibliotheek die u wilt synchroniseren.

 2. Klik op de naam van de bibliotheek op de balk Snel starten of klik op Siteacties, Alle site-inhoud weergeven en vervolgens in de bijbehorende bibliotheeksectie op de naam van de bibliotheek.

  Opmerking:  Het uiterlijk van en het pad naar een SharePoint-site kunnen aanzienlijk zijn gewijzigd. Neem contact op met de SharePoint-beheerder als u een optie, zoals een opdracht, knop of koppeling, niet kunt vinden.

 3. Klik op het lint op het tabblad Bibliotheek in de groep Verbinden en exporteren op Verbinden met Outlook.

 4. Klik op Toestaan, als u wordt gevraagd een programma op uw computer te openen.

 5. Klik op Ja als u wordt gevraagd om te bevestigen.

In Outlook wordt de bibliotheek toegevoegd aan het navigatievenster onder SharePoint-lijsten. De bestanden in de bibliotheek gedragen zich net zoals e-mailberichten. Als u op een Office-bestand klikt, wordt een voorbeeld weergegeven in het leesvenster. Als u er dubbel op klikt, wordt het bestand geopend. Als u met de rechtermuisknop op het bestand klikt, worden meer opties weergegeven.

 • Als de bibliotheek over submappen beschikt en u alle bestanden toegankelijk wilt maken vanuit Outlook, geeft u de bibliotheek op het hoogste niveau weer en maakt u vervolgens een verbinding met Outlook. Standaard is alleen de inhoud van de betreffende map beschikbaar als u zich in een submap van een bibliotheek bevindt en dan een verbinding maakt tussen de bibliotheek en Outlook.

 • Als u alleen de inhoud van een afzonderlijke map in Outlook beschikbaar wilt maken, hebt u twee opties. Als de map met bestanden, waar u in Outlook toegang tot wil hebben, niet is geopend, wijst u deze map aan, klikt u op de pijl Menu openen die verschijnt en klikt u vervolgens op Verbinden met Outlook. Als de map, waarmee u een verbinding wilt maken, al is geopend, volgt u de stappen voor het maken van een verbinding met een bibliotheek.

 • Nadat u een verbinding hebt gemaakt tussen een bibliotheek en Outlook, kunt u andere teamleden uitnodigen ook een verbinding te maken met de bibliotheek. Klik met de rechtermuisknop op de naam van de bibliotheek in Outlook en klik vervolgens op Deze map delen.

Naar boven

Een SharePoint-contactpersonenlijst synchroniseren met contactpersonen in Outlook 2010

 1. Ga in uw browser naar de SharePoint-site met de contactpersonenlijst die u wilt synchroniseren.

 2. Klik op de naam van de lijst op de balk Snel starten, of klik op Site-acties, klik op Alle site-inhoud weergeven en klik vervolgens in de gewenste lijstsectie op de naam van de contactpersonenlijst.

  Opmerking:  Het uiterlijk van en het pad naar een SharePoint-site kunnen aanzienlijk zijn gewijzigd. Neem contact op met de SharePoint-beheerder als u een optie, zoals een opdracht, knop of koppeling, niet kunt vinden.

 3. Klik op het lint op het tabblad Lijst in de groep Verbinden en exporteren op Openen in Outlook.

 4. Als wordt gevraagd of u de SharePoint-contactpersonen wilt verbinden met Outlook, klikt u op OK.

In Outlook 2010 worden de contactpersonen toegevoegd onder Contactpersonen in het navigatiedeelvenster.

Naar boven

Een SharePoint-takenlijst synchroniseren met taken in Outlook 2010

 1. Ga in uw browser naar de SharePoint-site met de takenlijst of het Project-takenoverzicht dat u wilt synchroniseren.

 2. Klik op de naam van de takenlijst of het Project-taakoverzicht op de balk Snel starten, of klik op Site-acties, klik op Alle site-inhoud weergeven en klik vervolgens in de gewenste lijstsectie op de naam van de takenlijst of het Project-taakoverzicht.

  Opmerking: Het uiterlijk van en het pad naar een SharePoint-site kunnen aanzienlijk zijn gewijzigd. Neem contact op met de beheerder als u een optie, zoals een opdracht, knop of koppeling, niet kunt vinden.

 3. Klik op het lint op het tabblad Lijst in de groep Verbinden en exporteren op Openen in Outlook.

 4. Als wordt gevraagd of u de SharePoint-contactpersonenlijst wilt verbinden met Outlook, klikt u op OK.

In Outlook 2010 worden de taken toegevoegd onder Andere taken in het navigatiedeelvenster en in de takenbalk.

Opmerking: U kunt met de taken van de SharePoint-site op dezelfde manier werken als met Outlook-taken. U kunt taken bijvoorbeeld slepen en kopiëren van de ene naar de andere map in Outlook en op de SharePoint-site. Terugkerende taken en verzoeken van Outlook worden echter op de SharePoint-site geconverteerd naar gewone taken.

Tip: Wanneer u een takenlijst of een Project-taakoverzicht met Outlook hebt verbonden, kunt u een sharebericht naar collega's sturen om ze uit te nodigen verbinding te maken met de takenlijst. Klik met de rechtermuisknop op de naam van de takenlijst in Outlook en klik vervolgens op Naam van takenlijst delen. Hiermee wordt een e-mailbericht gemaakt met daarin een koppeling en opdracht om verbinding met de lijst te maken.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×